Slovensky English
Úvodná stránka Aktuality Produkty Aktivity Linky O spoločnosti
Pôdohospodársky veľtrh Agrishow 2015 v Brazílii - Agrishow 2015 – pôdohospodársky veľtrh v São Paule Zastupiteľský úrad SR v Brazílii informuje podnikateľskú verejnosť o pripravovanom pôdohospodárskom veľtrhu Agrishow 2015, ktorý sa bude konať 27. apríla – 1. mája 2015 v São Paule. Jedná sa o jeden z troch najväčších pôdohospodárskych veľtrhov na svete, minulý rok sa ho zúčastnilo 800 vystavovateľov a 160 000 návštevníkov zo 71 krajín. Bližšie informácie nájdete na webstránke (http://www.agrishow.com.br/en/about-the-show/the-agrishow). V prípade záujmu o účasť prosím kontaktujte Zastupiteľský úrad SR v Brazílii: Pavol Matejka Email: pavol.matejka@mzv.sk Tel: +55 61 9959 0150 2.04.2015
4. ročník medzinárodného veľtrhu obrany, bezpečnosti a letectva - Zastupiteľský úrad SR v Bagdade informuje podnikateľskú verejnosť o konaní 4. ročníku Medzinárodného veľtrhu obrany bezpečnosti a letectva, ktorý sa uskutoční 7. až 10. marca 2015 v Bagdade pod záštitou predsedu vlády a hlavného veliteľa ozbrojených síl Irackej republiky. V prípade záujmu o ďalšie informácie kontaktujte prosím organizátorov podujatia: motaheda_co@unfco.com; sura.united@rocketmail.com, pripadne Zastupiteľský úrad SR v Bagdade: emb.baghdad@mzv.sk. Web organizátora podujatia: http://www.unfco.com/default.aspx 21.01.2015
Vinársky veľtrh v Tallinne - Estónska asociácia someliérov (ESA) organizuje v dňoch 12.-13.02.2015 vinársky veľtrh Wine Fair v Tallinne. Veľtrh sa koná každé dva roky a v roku 2011 prilákal takmer 30 vystavovateľov a vyše tisíc návštevníkov, pričom návštevnosť neustále stúpa. Tohtoročné podujatie sa bude konať v priestoroch hotela Viru Hotell (www.sokoshotels.fi). Cena priestoru pre stánok je 115 EUR/m2, cena prenájmu stola (namiesto stánku) 115 EUR na obidva dni. O možnostiach registrácie a disponibilite priestorov sa informujte na e-mailovej adrese ESA: info@sommeljee.ee. 21.01.2015
Čínsky medzinárodný veľtrh investícií a obchodu - CETIF 2015 - Zastupiteľský úrad SR v Pekingu informuje o konaní Čínskeho medzinárodného veľtrhu investícií a obchodu – CETIF. Veľtrh schválený Štátnou Radou ČĽR sa každoročne koná v meste Xiamen. Tento rok to bude 8. - 11. septembra. Veľtrh patrí medzi najväčšie medzinárodné investičné podujatia podporované UFI (Globálna asociácia výstavného priemyslu). Tento ročník má štyri zamerania : 1) zameranie na národnosť a medzinárodnosť 2) zameranie na investičné vyjednávania a podporu investičnej politiky 3) zameranie na koordinovaný rozvoj národnej a regionálnej ekonomiky 4) zameranie na ekonomické a obchodné výmeny naprieč Taiwanskou úžinou. Viac informácií na získate na ZÚ Peking, alebo priamo na: liaison@chinafair.org.cn 23.01.2015 MZV
Veľtrh vynálezov a inovácií - INVENTIONS OF GENEVA - Zastupiteľský úrad SR v Berne informuje o konaní veľtrhu vynálezov a inovácií „INVENTIONS OF GENEVA“ . Veľtrh sa uskutoční v dňoch 15. do 19. apríla 2015 v Ženeve. Ženevský veľtrh je považovaný za najvýznamnejší vo svete vo sfére vynálezov a inovácií. Vystavovať na ňom môžu výrobné a obchodné organizácie a firmy, vynálezcovia a vedeckí pracovníci, konzultanti, laboratóriá, univerzity, súkromné a štátne výskumné ústavy, patentoví brokeri a promotéri. Bližšie informácie o podujatí sa nachádzajú na stránke veľtrhu www.inventions-geneva.ch. V prípade záujmu o účasť na veľtrhu kontaktujte, prosím, slovenskú ekonomickú diplomatku vo Švajčiarsku Silviu Kubišovú na e-mailovej adrese: silvia.kubisova@mzv.sk . 23.01.2015 MZV
Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlasuje dňa 15.12.2014 výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD pre rok 2015, ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD. Cieľom predkladaných návrhov bude spolupráca expertov SR a OECD pri riešení aktuálnych socio – ekonomických výziev. Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové a príspevkové organizácie. Pre rok 2015 je na financovanie spoločných projektov vyčlenená celková suma 70.000 eur. Podmienky na predkladanie návrhov projektov sú bližšie špecifikované v texte výzvy, ktorá je dostupná na web portáli www.mzv.sk, v časti: Zahraničná politika/Slovensko v OECD/ Spoločné projekty Slovenska a OECD. 16.12.2014 MZV
Mexiko Tender na modernizáciu vodného hospodárstva - Národná agentúra pre vodné hospodárstvo Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) vyhlásila verejné výberové konanie na výmenu potrubia a odstránenie netesností v spojniciach systému Cutzamala, federálny štát Estado de México. K otvoreniu návrhov dôjde 17. decembra 2014, k vydaniu rozhodnutia dňa 9. januára 2015 a k podpisu zmluvy do 15 dní odo dňa vydania rozhodnutia. Bližšie informácie je možné nájsť na stránke verejného obstarávania Mexika www.compranet.gob.mx. Táto výzva má registračné číslo PO-016B00004-N103-2014. 5.12.2014 MZV
Medzinárodný veľtrh zameraný na priemyselnú výrobu EXPO MANUFACTURA 2015 - V dňoch 3. až 5. februára 2015 sa v mexickom Monterrey uskutoční najvýznamnejšie medzinárodné fórum špecializované na strojárstvo, spracovateľský, automobilový a letecký priemysel, elektroniku, zdravotnícke zariadenia a na priemyselnú výrobu všeobecne. Toto podujatie je určené len pre podnikateľskú sféru a odbornú verejnosť a je zamerané na budovanie kontaktov s mexickým priemyselným sektorom, aktuálne problémy a globálne výrobné trendy. Medzinárodný experti predstavia inovatívne riešenia, ktoré pokrývajú kľúčové oblasti výroby a budú zdieľať osvedčené postupy v zvyšovaní efektivity. Online registrácia je možná na stránke http://www.expomanufactura.com.mx/. 24.11.2014 MZV
Pozvánka na veľtrh potravín Riga Food 2014 - V dňoch 4. – 7. septembra 2014 sa v lotyšskej Rige uskutoční 19. ročník najväčšieho a zároveň jedného z najpopulárnejších veľtrhov v Pobaltí vôbec – veľtrh potravín Riga Food so silnou nadregionálnou dimenziou (Pobaltie, Škandinávia, Rusko aj stredná Ázia), ktorý sa koná pravidelne každý rok. V roku 2013 pritiahol viac ako 600 profesionálnych účastníkov z 35 krajín sveta, vrátane 11 národných stánkov, a k tomu zaujal takmer 40 000 návštevníkov. Je považovaný mnohými odborníkmi za vstupnú bránu na trh potravín krajín Pobaltia. Podujatie je kvôli lepšej prehľadnosti rozdelené na viaceré tematické segmenty, pričom minulý rok to boli napríklad nápoje, špeciality, gurmáni, balenie, hotelová gastronómia či potravinové technológie. Slovenské veľvyslanectvo v Rige, ktoré je oficiálnym spolupracujúcim partnerom, preto opäť pozýva slovenskú profesionálnu verejnosť predstaviť svoje produkty na dynamicky sa rozvíjajúcom trhu krajín Pobaltia. V minulých rokoch sa výstavy zo SR zúčastnili napríklad známe spoločnosti St. Nicolaus alebo Karloff. Všetky relevantné informácie súvisiace s účasťou sú dostupné na domovskej stránke výstavy www.bt1.lv. Slovenskí záujemcovia môžu zároveň priamo kontaktovať projektového manažéra Rolanda Nežbortsa na tel.: +371 6706 7550 alebo e-maile: Rolands.Nezborts@bt1.lv, prípadne Slovenské veľvyslanectvo v Rige na tel.: +371 6781 4280 alebo emaile: emb.riga@mzv.sk.
Medzinárodná potravinárska výstava FOOD TAIPEI - FOOD TAIPEI je jednou z najvýznamnejších potravinárskych výstav v ázijsko-tichomorskom regióne. V dňoch 25. – 28. júna 2014 sa predstaví už 24 krát. Výstava sa javí ako najpopulárnejšia platforma pre priemyselné subjekty, ktoré začínajú či chcú začať svoju činnosť na ázijských trhoch v potravinárskom priemysle. Vzhľadom na stávajúci záujem o slovenské vína a slovenské potravinárske produkty na Taiwane, Slovenský ekonomický a kultúrny úrad Taipei dáva medzinárodnú potravinársku výstavu do pozornosti pre slovenské podnikateľské subjekty. V roku 2013 výstava prilákala 997 vystavovateľov s 2041 stánkami. Najúspešnejšími produktmi boli polo spracované potravinárske produkty, taiwanské čaje, vína, subtropické ovocia a produkty z nich, ryby chované pomocou jedinečnej technológie a produkty z nich, vegetariánske jedlá rôznych svetových kuchýň a štýlov a neposlednom rade aj celosvetovo obľúbený perlový čaj s mliekom, ktorého predajnosť na Taiwane sa zatiaľ zaraďuje na 3. miesto hneď po zelenom a čiernom čaji. Registrácia je možná on-line prostredníctvom webovej stránky: www.foodtaipei.com.tw/en_US/member/exhibitor/apply.html Kontakty: Project Manager: Ms. Alice Wang (ext. 2677) Exhibition Department, Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) Tel: 886-2-2725-5200 Fax: 886-2-2722-7324 E-mail: foodtaipei@taitra.org.tw Plán výstavy so stánkami je uvedený tu: booth.e-taitra.com.tw/tts/boothviewer.aspx a viac informácií je možné získať na www.foodtaipei.com.tw/en.
Pozvánka na veľtrh potravín Riga Food 2014 - V dňoch 4. – 7. septembra 2014 sa v lotyšskej Rige uskutoční 19. ročník najväčšieho a zároveň jedného z najpopulárnejších veľtrhov v Pobaltí vôbec – veľtrh potravín Riga Food so silnou nadregionálnou dimenziou (Pobaltie, Škandinávia, Rusko aj stredná Ázia), ktorý sa koná pravidelne každý rok. V roku 2013 pritiahol viac ako 600 profesionálnych účastníkov z 35 krajín sveta, vrátane 11 národných stánkov, a k tomu zaujal takmer 40 000 návštevníkov. Je považovaný mnohými odborníkmi za vstupnú bránu na trh potravín krajín Pobaltia. Podujatie je kvôli lepšej prehľadnosti rozdelené na viaceré tematické segmenty, pričom minulý rok to boli napríklad nápoje, špeciality, gurmáni, balenie, hotelová gastronómia či potravinové technológie. Slovenské veľvyslanectvo v Rige, ktoré je oficiálnym spolupracujúcim partnerom, preto opäť pozýva slovenskú profesionálnu verejnosť predstaviť svoje produkty na dynamicky sa rozvíjajúcom trhu krajín Pobaltia. V minulých rokoch sa výstavy zo SR zúčastnili napríklad známe spoločnosti St. Nicolaus alebo Karloff. Všetky relevantné informácie súvisiace s účasťou sú dostupné na domovskej stránke výstavy www.bt1.lv. Slovenskí záujemcovia môžu zároveň priamo kontaktovať projektového manažéra Rolanda Nežbortsa na tel.: +371 6706 7550 alebo e-maile: Rolands.Nezborts@bt1.lv, prípadne Slovenské veľvyslanectvo v Rige na tel.: +371 6781 4280 alebo emaile: emb.riga@mzv.sk.
NORDBYGG 2014 - Veľtrh stavebníctva - Na štokholmskom výstavisku sa od 1. do 4. apríla 2014 uskutoční najväčší škandinávsky veľtrh v odbore stavebníctva "NORDBYGG 2014". Tento významný veľtrh má dlhoročnú tradíciu a pravidelne sa na ňom zúčastňuje okolo 800 vystavovateľov z viac ako 30 krajín. Odborný stavebný veľtrh je určený predovšetkým pre dodávateľov produktov a služieb v oblasti stavebného priemyslu. Medzi zastúpenými odbormi sú kategórie produktov ako napr. stavebný materiál (betón, oceľ, drevené komponenty a pod.), pevné stavebné časti (okná, izolácie), zariadenie a vybavenie interiérov (podlahy, schody, dvere), povrchová úprava (omietky, farby), stavebné komponenty, ručné stavebné nástroje a náradie, stavebné stroje a zariadenia, vykurovanie a sanita, ventilácia, chladenie, klimatizácia a regulačné zariadenia. Medzi návštevníkmi sú predovšetkým profesionálni nákupcovia rôznych stavebných firiem, architekti, projektanti, obchodníci s nehnuteľnosťami a prevádzkovatelia nehnuteľností, konštruktéri, poradcovia, atď. Ústrednou témou bude otázka udržateľného stavebného rastu a rozvoja miest energeticky úsporných projektov bývania a inteligentných riešení. Počas veľtrhu sa uskutoční rad seminárov, prednášok a prezentačných akcií. Ide o jednu z vhodných príležitostí pre uplatnenie výrobkov slovenských firiem na švédskom či škandinávskom trhu v odbore stavebníctva, modernizácie bytového fondu atď. Od januára 2014 bude otvorená REGISTRÁCIA ONLINE na adrese www.nordbygg.se, kde je možné už teraz nájsť podrobnejšie informácie.
Kooperačné podujatie SOLAR, BIOMASS a THERMAQUA 2014 - zamerané na solárne technológie, vykurovanie a klimatizáciu, obnoviteľné zdroje 12.-14.3.2014, Belehrad, Srbsko SOLAR 2013 Serbia - solárne technológie a obnoviteľsné zdroje TERM2013 Serbia - vykurovanie, klimatizácia a sanitárne zariadenia BIOMASS 2013 Serbia - obnoviteľné zdroje Kde: BelExpoCentar, Belegrad Kedy: 12.-14. marca 2014
SMAGUA 2014 - Medzinárodná výstava vody a zavlažovania - 4.-5.3.2014, Zaragoza, Španielsko Na výstavisku v Zaragoze dňa 3 - 4. marca 2014 sa uskutoční : SMAGUA 2014 21. ročník Medzinárodnej výstavy vody a zavlažovania 11. ročník výstavy Životné prostredie Stretnú sa vedúce spoločnosti v oblasti vodárenstva a profesionálmi, ktorí majú záujem sa dozvedieť o informácie zahrňajúce najnovšie technológie, zariadenia a systémy pre riadenie týchto kľúčových zdrojov. Na poslednom ročníku v roku 2012 sa zúčastnilo: - 1,352 vystavovateľov z 37 krajín - 53 krajín - 62,000 m2 celková plocha - 35,629 návštevníkov z 53 krajín Počas nadchádzajúceho ročníka SMAGUA 2012, Zväzu podnikateľov Aragona (CREA) a technologického inštitútu Aragon (ITA) v spolupráci s výstaviskom Zaragoza a sieťou Enterprise Europe Network. Európskej komisie budú prebiehať obchodné rokovania /Kooperačné podujatie zameraná na podniky v EÚ od 4-5 3.2014 v Zaragoze. Je to skvelá príležitosť pre hľadanie obchodných partnerov v iných krajinách. Stránka pre organizovanie B2B stretnutí je k dispozícií TU: Hlavnými oblasťami, na ktoré je akcia zameraná sú : - voda, procesovanie a úprava - potrubia a skladovanie - nástroje, analýzy a automatizácia - inžinierske, konzultačné a servisné spoločnosti - energia a životné prostredie - vodné prostredie - atmosféra a životné prostredie - nakladanie s odpadmi - environmentálne inžinierstvo - výhody pre členské spoločnosti Dva dni "cielených" a "exkluzívnych" B2B stretní. Účasť vašej spoločnosti na tejto medzinárodnej akcii je zadarmo. 3.01.2014
Cestovný ruch @ GAST 2014 - Chorvátska hospodárska komora a Komora kraja Split v rámci siete Enterprise Europe Network organizuje 7.3.2014 už piaty ročník kooperačné podujatie: " Cestovný ruch @ GAST 2014 " počas medzinárodného veľtrhu GAST v Splite od 05. - 09. marca 2013 Podujatie "Cestovný ruch@GAST" sa stalo tradíciou pre všetky chorvátske podniky a partnerov v danom sektore. B2B rokovania budú prebiehať počas veľtrhu medzi spoločnosťami so záujmom o oblasť cestovného ruchu a gastronómie (potraviny, nápoje a hotelové vybavenie). Podujatie vytvára jedinečnú príležitosť pre stretnutia chorvátskych a zahraničných spoločností, ktoré poskytujú rôzne služby v odvetviach cestovného ruchu najmä v týchto oblastiach: Cestovné kancelárie a sprostredkovatelia Hotely, motely a kempingy Zdravotníctvo a Kúpeľníctvo Agro a ekoturistika Aktívna turistika Doprava ( autobusová, železničná a letecká ) Poistenie a finančná činnosť Investície v cestovnom ruchu Stravovacie služby: potraviny a nápoje Gastronomické služby - Dopyt a Ponuka Internet a cestovný ruch Program podujatia bude predstavený vo februári 2014.
Veľtrh turistického ruchu v marci 2014 v Bukurešti - Jarný rumunský turistický veľtrh sa bude konať od 13. do 16. marca 2014 na výstavisku ROMEXPO v Bukurešti. Výstava takéhoto druhu sa organizuje dva razy ročne (jarné a jesenné vydanie). Projektovou koordinátorkou podujatia je Daniela Sisin. Kontakt: Mrs. Daniela SISIN – Project Coordinator Tel.: +40 758 837 735; FAX: + 40 21 207 70 70 Email: ttr@romexpo.ro / daniela.sisin@romexpo.ro Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke www.targuldeturism.ro 22.11.2013
Medzinárodný veľtrh EFICA 2014 - Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje odbornú verejnosť o konaní medzinárodného veľtrhu v oblasti obuvníckeho priemyslu EFICA 2014, ktorý sa bude konať v termíne 2. – 4. februára 2014 v priestoroch výstaviska Centro Costa Salguero v Buenos Aires. Podujatie je určené odborníkom z oblasti výroby, distribúcie a predaja obuvi a návštevníci budú mať možnosť sa zoznámiť s novinkami, trendmi a tendenciami v sektore ako aj nadviazať dôležité obchodné kontakty. Organizátorom podujatia je Cámara de la Industria del Calzado (Komora obuvníckeho priemyslu) a viac informácií je možné získať na webovej stránke www.calzadoargentino.org.ar 13.11.2013 MZV
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu FIT America Latina 2013 - Najdôležitejšie podujatie v oblasti cestovného ruchu v Latinskej Amerike Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Latinskej Ameriky (La Feria Internacional de Turismo en América Latina) FIT America Latina 2013 sa uskutoční v priestoroch výstaviska La Rural v Buenos Aires od 14. do 17. septembra 2013. Veľtrh je určený subjektom v oblasti cestovného ruchu: cestovným kanceláriám, prepravným spoločnostiam, poskytovateľom hotelových služieb, organizáciám z oblasti cestovného ruchu, ako aj širokej verejnosti. Je dobrou príležitosťou na získavanie nových obchodných kontaktov, prezentáciu noviniek v oblasti cestovného ruchu, ako aj na možné prepojenie trhov Latinskej Ameriky a sveta. Viac informácií o uvedenom podujatí je možné získať na www.fit.org.ar , informáciu poskytol Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Buenos Aires. 15.08.2013
AGROKOMPLEX - 2013 - Jedna z najvýznamnejších medzinárodných výstav svojho druhu na Slovensku – „AGROKOMPLEX - 2013“ sa uskutoční pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 22. – 25. augusta 2013 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na jubilejnom 40. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2013 sa zúčastní viac ako 500 vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska, Nemecka, Francúzska, Ruskej federácie a ďalších krajín. Výstava poskytne pre slovenské spoločnosti možnosť nadviazať priame kontakty a uskutočniť bilaterálne rokovania s viac ako 35 člennou delegáciou z regiónov Ruskej federácie. Jednotlivé regióny z Čuvašskej republiky, Astrachánskej oblasti, Krasnojarského kraja a Chanti-Mansijského autonómneho okruhu Ruskej federácie budú zastúpené na úrovni vicegubernátora a ministrov poľnohospodárstva. Účasť regiónov Ruskej federácie na medzinárodnej výstave Agrokomplex 2013 je potvrdením záujmu na rozšírení vzájomnej hospodárskej spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, chovu hovädzieho dobytka, poradenstva v šľachtiteľskej a plemenárskej spolupráci a vzdelávaní pracovníkov v oblasti genetiky, výživy a veterinárnych opatrení, ktoré boli prerokované a schválené na 16. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou v Moskve. Kontakt: Oľga Mišániová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Odbor zahraničnej koordinácie mail.: olga.misaniova@land.gov.sk , Tel.: 52962378
6. medzinárodný vývozno-dovozný veľtrh v Nairobi - V Nairobi sa bude konať 6. ročník medzinárodného vývozno-dovozného veľtrhu AEXIM. Veľtrh bude prebiehať v dňoch 28.-31.8.2013 v priestoroch Kenyatta International Conference Centre (KICC). Ide o všeobecný veľtrh v najväčšom výstavnom komplexe v krajine, zameraný na rozvoj medzinárodného obchodu, vytváranie joint-venture, výrobné kooperácie, atď. Podujatie má podporu kenskej vlády, Kenskej národnej obchodnej a priemyselnej komory a všetkých významných kenských podnikateľských združení. Podrobnejšie informácie sú uvedené na webstránke http://www.exhibitionevents.com/. ZÚ Nairobi je pripravený poskytnúť slovenským záujemcom spoluprácu pri zabezpečovaní účasti na tomto podujatí. Kontakty: Zastupiteľský úrad SR v Nairobi Tel. +254 20 272 1898 Fax +254 20 271 7291 e-mail: emb.nairobi@mzv.sk /nairobi
Srbsko - Výstavy v Záhrebe zamerané na poľnohospodárstvo, energetiku, ekotechnológie a stavebníctvo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o konaní výstavy - 21. jesenný medzinárodný bjelovarsky sajam. Výstava sa uskutoční v termíne 6.-8. septembra 2013 vo výstavnom areáli Gudovac, mesto Bjelovar. Ide o najväčšiu výstavu svojho druhu v Chorvátsku so zameraním na poľnohospodárstvo, chov poľnohospodárskych zvierat a poľnohospodársku techniku. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.bj-sajam.hr. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o konaní medzinárodných výstav: - 2. medzinárodná výstava Energetika – energetika, energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie; - 11. medzinárodná výstava Interprotex – ochrana osôb a majetku; - 7. medzinárodná výstava ekotechnológií. Výstavy sa uskutočnia v termíne 1.-4. októbra 2013 vo výstavnom areáli záhrebského výstaviska. Na výstave bude niekoľko prezentácií a seminárov zameraných na obnoviteľné zdroje energie, ochranu prírody a čistenie odpadových vôd. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.zv.hr Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o konaní výstavy - 18. medzinárodná špecializovaná výstava SASO 2013. Výstava sa uskutoční v termíne 23.-27. októbra 2013 vo výstavnom areáli v meste Split. Ide o výstavu zameranú na stavebníctvo, drevársky priemysel, spracovanie kovov, energetiku a telekomunikácie. Bližšie informácie sú uvedené na stránke www.sasofair.com V prípade záujmu o bližšie informácie môžete kontaktovať aj zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Záhrebe: Boris Petrík, boris.petrik@mzv.sk, tel.: 00385913186466. 21.06.2013
Lesnícky veľtrh Elmia Wood – Švédsko, Jönköping - Vo výstavnom a kongresovom centre v Jönköpingu sa od 5. do 8. júna 2013 uskutoční lesnícky veľtrh Elmia Wood, ktorý patrí medzi najväčšie vo svete. Od roku 1975 sa tu každé štyri roky v lesných priestoroch južne od Jönköpingu stretáva 500 vystavovateľov a 50 000 návštevníkov z 50 krajín. Výstavisko sa nachádza v Bratteborg, Småland, blízko diaľnice E4, 30 km južne od mesta Jönköping. Kyvadlová autobusová doprava premáva medzi výstaviskom a centrom Jönköping. Počas veľtrhu sa 5. júna 2013 uskutoční konferencia na tému „Bioenergia z lesného odpadu“. Program a registrácia: http://www.elmia.se/en/wood/Conference--Excursions/Bioenergy-Conference/ 28.05.2013 MZV
V Jakarte sa uskutoční 28. Ročník veľtrhu Trade Expo Indonesia - Ministerstvo obchodu Indonézie informuje slovenské podnikateľské subjekty o podujatí 28th Trade Expo Indonesia, ktoré sa bude konať v Jakarte od 16. do 20. októbra 2013. Cieľ výstavy je prezentácia indonézskych výrobkov a pomoc pri nadväzovaní kontaktov medzi indonézskymi a zahraničnými spoločnosťami so zameraním na ťažobný, výrobný, telekomunikačný a automobilový priemysel, ako aj na prekladateľstvo a iné služby. Podujatie bude tiež informovať o investičných príležitostiach v Indonézii. Bližšie informácie, ako aj možnosť registrácie nájdete na webstránke http://www.tradexpoindonesia.com/. 17.05.2013 MZV
80. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade - 80. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, ktorý predstavuje najväčšiu udalosť v oblasti agropodnikania v Srbsku a v regióne sa uskutoční 18. – 24. mája 2013 v Novom Sade. Poľnohospodársky veľtrh v Novom Sade je jedným z piatich najväčších poľnohospodárskych veľtrhov v Európe. Spoločnosti, združenia a jednotlivci z 50 krajín celého sveta budú na veľtrhu prezentovať svoje produkty a služby z takmer všetkých oblastí poľnohospodárstva, ale aj z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, poľnohospodárskej techniky a technológie. Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke http://www.sajam.net/live/Dogadjaji/Sajmovi/2013/MPS. 14.05.2013
PLMA World Private Label – Amsterdam - V holandskom Amsterdame sa od 28. do 29. mája 2013 uskutoční subkontraktačné podujatie pre výrobcov potravín, nápojov a celého spektra tovarov hypermarketov. Podujatie je určené pre maloobchodných i veľkoobchodných zástupcov, výkonných manažérov supermarketov, hypermarketov, lekární, diskontných predajní, skladov, špecializovaných obchodov, cash&carry, ako aj pre skupiny výkupcov, dovozcov a exportérov, ktorí majú záujem spropagovať a umiestniť vlastnú produkciu pod privátnu značku, prostredníctvom ktorej sa tovar distribuuje v rámci Európy cez známe obchodné reťazce. Táto medzinárodná obchodná show výrobcov širokého spektra tovarového zloženia hypermarketov z asi stovky krajín z celého sveta je príležitosťou pre slovenských výrobcov, ktorí majú ambíciu presadiť sa na medzinárodných trhoch. Bližšie informácie nájdete na webstránke: http://www.tradefairs.com/Trade_Fairs/PLMA_s_World_of_Private_Label/2013/PLMA_s_World_of_Private_Label_International_Trade_Show/14,,11665,223398,0,2.html V prípade záujmu môžete kontaktovať zastupiteľský úrad SR v Haagu: Andrea Vavríková, andrea.vavrikova@mzv.sk, tel. 0031704167771. MZV
Kalendár veľtrhov a výstav 2013 - Výstavy a veľtrhy v Slovenskej republike - poľnohospodárske výstavy: Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, 22. – 25. august 2013 Kôň 2013, Trenčín, 24. – 25. august 2013! zmena termínu: na 17. – 18. august 2013 Ovenálie 2013, Východná, jún 2013 Agrokomplex – Dni poľa, Nitra, 22. – 25. august 2013 Jahrada, Trenčín, október 2013 Celoštátna výstava zvierat, Nitra, 9. – 10. november 2013! zmena termínu: na 23. - 24. november 2013 - potravinárske výstavy: Danubius Gastro Bratislava, 24. – 27. január 2013 Agrokomplex Nitra, 22. – 25.august 2013 B. Regionálne výstavy a chovateľské dni v Slovenskej republike - poľnohospodárske výstavy: Chovateľský deň pinzgauského dobytka, Podtureň, 3.5.2013! zmena termínu: na 7. mája 2013 Chovateľský deň hovädzieho dobytka, Kočín, september 2013 Chovateľský deň hospodárskych zvierat, Čaklov, september 2013 Výstava koní východoslovenského regiónu, Veľký Šariš, jún 2013! zmena: I. východoslovenská výstava koní všetkých plemien, Pavlovce - ranč Breziny, 7. september 2013 Výstava oviec a kôz, Kamenica, jún 2013 C. Zahraničné výstavy a veľtrhy - potravinárske výstavy: Biofach Norimberg, Nemecko, 13. – 16. 2.2013 Země Živitelka, 29.8. – 3.9.2013 World Food Moscow, Ruská federácia, 16. – 19. september 2013 ANUGA, Kolín n/Rýnom, Nemecko, 5. – 9.október 2013 MPVž
Medzinárodný veľtrh kníh - Zastupiteľský úrad SR v Buenos Aires informuje , že v termíne 25.4. – 13.5.2013 sa uskutoční v priestoroch výstaviska La Rural v Buenos Aires 39. ročník medzinárodného veľtrhu kníh Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Jedná sa o najväčšie podujatie tohto druhu v Latinskej Amerike, na ktorom sa každoročne stretávajú autori, vydavatelia, knihovníci, distribútori, vzdelávacie inštitúcie a predovšetkým čitatelia z celého sveta. Organizátorom tohto podujatia je Fundación El Libro, ktorá združuje vydavateľov, distribútorov, knihovníkov, spisovateľov, grafikov, vývozcov a dovozcov kníh. Viac informácií o uvedenom podujatí môžete získať na web stránke www.el-libro.org.ar resp. na tel. čísle +54 11 4370 0600
16. medzinárodná výstava poľnohospodárstva, hospodárstva, živnostníctva a poľnohospodárskej mechanizácie v chorvátskom meste Bjelovar - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe informuje slovenskú podnikateľskú verejnosť o 16. ročníku medzinárodnej výstavy poľnohospodárstva, hospodárstva, živnostníctva a poľnohospodárskej mechanizácie 16. Proljetni Sajam. Výstava sa uskutoční od 22. do 24. marca 2013 vo výstavnom areáli Gudovac v Bjelovare. Výstava je zameraná predovšetkým na poľnohospodárstvo a poľnohospodársku techniku. Bližšie informácie sa nachádzajú na www.bj-sajam.hr . 19.03.2013
Veľtrh potravín RIGA FOOD 2013 - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Rige pozýva slovenskú odbornú verejnosť na najväčší veľtrh potravín v Pobaltí s nadregionálnou dimenziou (Pobaltie, Škandinávia, Rusko aj stredná Ázia). Veľtrh sa uskutoční od 4. do 7. septembra 2013. V roku 2012 sa na ňom zúčastnilo 589 vystavovateľov z 34 krajín sveta a prezrelo si ho 37 100 návštevníkov. Pravidelne sa na ňom zúčastňujú vystavovatelia zo Slovenska a stredoeurópskeho regiónu. Podujatie je rozdelené na viaceré tematické segmenty - všeobecné potraviny, technológie a prísady, tlač a balenie, užitočné a funkčné potraviny, gurmáni, nápoje, stravovanie a maloobchod, hotelierstvo, údržba a čistenie a inovácie. Všetky informácie sú dostupné na adrese: www.bt1.lv/bt1/rigafood/?link=10000000. Slovenskí záujemcovia môžu kontaktovať v angličtine alebo ruštine projektového manažéra Rolanda Nežbortsa, tel.: +371 67067550 alebo e-maile: rolands.nezborts@bt1.lv
Prezentácia obchodno-ekonomických možností a exportného potenciálu slovenskej ekonomiky v Dillí - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Dillí v spolupráci s indickými partnermi pripravilo prezentáciu obchodno-ekonomických možností a exportného potenciálu slovenskej ekonomiky v rámci 20. Medzinárodného strojárenského a technologického veľtrhu (IETF), ktorý sa uskutočnil v Dillí od 15. do 18. februára 2013. Stánok SR navštívilo v priebehu veľtrhu niekoľko stoviek indických podnikateľov a expozícia sa stretla s pozitívnym ohlasom odbornej verejnosti.
Exponor Chile 2013 - Medzinárodná výstava banského priemyslu EXPONOR CHILE 2013 sa uskutoční 17.-21. júna 2013 v čílskom meste Antofagasta. Výstava sa koná v krajine, ktorá produkuje 34% svetovej produkcie medi a očakáva sa účasť viac ako 1,000 vystavovateľov z 30 krajín sveta. Exponor je ideálnou príležitosťou pre získanie nových obchodných partnerov, oboznámenie sa s novinkami v oblasti banského priemyslu a súčasťou sú tiež prednášky a semináre týkajúce sa baníctva. Organizátorom tohto podujatia je Asociación de Industriales de Antofagasta. Viac informácií je možné získať na www.exponor.cl, tel. číslach +56 55 454325, +56 55 454335, resp. e-mailovej adrese reservas@exponor.cl 6.03.2013 mzv
41. medzinárodný Tripolský veľtrh - Líbyjské veľvyslanectvo v Bratislave informuje slovenskú verejnosť o príprave 41. cyklu medzinárodného Tripolského veľtrhu organizovaného Líbyjským generálnym výborom. Veľtrh sa uskutoční od 2. do 12. apríla 2013 v líbyjskej metropole. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe správy, rovnako je ich možné získať na telefónnom čísle 00218-21 3365115, 00218-21 3365119 alebo faxom: 00218-21 3365104.
77. ročník Medzinárodného veľtrhu Fiera del Levante - 77. ročník Medzinárodného veľtrhu Fiera del Levante sa bude konať od 14. septembra 2013 do 22. septembra 2013 v Bari. Fiera del Levante je podľa organizátorov najväčším medzinárodným veľtrhom v Taliansku, pokiaľ ide o plochu a počet návštevníkov. Je všeobecným veľtrhom s dosahom na celú oblasť Stredomoria. Zameriava sa predovšetkým na predstavenie stredomorskej kultúry, turizmu, poľnohospodárstva, potravinárstva, stavebníctva a bytového zariadenia, nábytku, obchodu a investícií, motorových vozidiel, motocyklov a remeselníckej výroby. V prípade záujmu o bližšie informácie môžete kontaktovať ekonomickú diplomatku na zastupiteľskom úrade SR v Ríme Máriu Gaburovú (maria.gaburova@mzv.sk). 2.03.2013
Pozvánka na Medzinárodný investičný veľtrh v Kórejskej republike - V Soule sa 28.- 29. mája 2013 uskutoční Medzinárodný investičný veľtrh, zameraný na kórejské spoločnosti, ktoré sa zaujímajú o investície a expanziu v zahraničí v blízkej budúcnosti. Veľtrh je organizovaný agentúrou KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) a pozvaných je 40-50 promočných agentúr z najlákavejších investičných destinácií. V prílohe je pôvodná pozvánka od prezidenta KOTRA. Pripravený program má garantovať dostatok príležitostí na stretnutia s investormi a obsahuje: - individuálne jednania priamo na výstavných stánkoch - semináre jednotlivých krajín s prezentáciou ich investičného prostredia, projektov a stimulov - slávnostný obed a recepcia s možnosťou neformálnych stretnutí investorov Registračný poplatok je 5 000 USD, ktorý zahŕňa prenájom stánku 6x3 m s príslušenstvom a vstupy na všetky sprievodné akcie. Viac informácií je možné nájsť v prílohách (pozvánka, prihláška, program), alebo sa obrátiť na Ms. Saehim Yoon (saehim.yoon@kotra.or.kr), resp. na zastupiteľský úrad v Soule (vladislav.fintor@mzv.sk). pdf Prihláška na Medzinárodný investičný veľtrh v Kórejskej republike (pdf; 11,87 kB) pdf Program Medzinárodného investičného veľtrhu v Kórejskej republike (pdf; 183,42 kB) pdf Pozvánka na Medzinárodný investičný veľtrh v Kórejskej republike (pdf; 66,88 kB) 19.02.2013
Účasť na medzinárodnom veľtrhu pre podporu maloobchodu Expo ANTAD 2013 - 13. až 15. marca 2013 sa v mexickej Guadalajare uskutoční najvýznamnejšie mexické medzinárodné fórum, zamerané na podporu maloobchodu prostredníctvom zlepšenia odberateľského a dodávateľského reťazca. Toto podujatie je zamerané na budovanie kontaktov s obchodnou sieťou Mexika, najvýznamnejšími medzinárodnými spoločnosťami v tomto sektore a predstavuje príležitosť zdieľať obchodné stratégie s obchodnými reťazcami, veľkoobchodmi a s komerčným sektorom poskytovateľov rozdelených podľa pavilónov: • Nákupná zóna, • Hygiena a zdravie, • Inovatívna elektronika, • Doprava a logistika, • Malé a stredné podniky, • Financovanie. Podujatia sa každoročne zúčastní viac ako 35 000 účastníkov z celého sveta a 2 200 vystavovateľov z 30 krajín. Expo ANTAD 2013 je prestížnym medzinárodným fórom podnikateľov z celého sveta so silným zastúpením Latinskej Ameriky a predstavuje jedinečnú príležitosť rozvíjať obchodné siete, zdieľať postupy a skúsenosti, dozvedieť sa o nových inováciách, stratégiách a marketingu, nadviazať a posilniť väzby s týmto dynamicky sa rozvíjajúcim trhom. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webovej stránke veľtrhu: http://www.expoantad.net/expo2013/ On-line registrácia je možná na stránke: http://secure.infoexpo.com.mx/tsm/antad/2013/manual/login.php?lang=Es Program konferencie je dostupný na stránke: http://www.expoantad.net/expo2013/images/Programa_General_del_Evento_2013.pdf 15.02.2013
Pozvánka na medzinárodný veľtrh zdravotníckej techniky v Soule - Zastupiteľský úrad SR v Soule dáva do pozornosti 29. ročník medzinárodnej výstavy KIMES 2013 zameranej na zdravotnícku techniku, ktorá sa uskutoční od 21. do 24. marca 2013 v Soule, Kórejská republika. Jedna z najvýznamnejších ázijských výstav v tejto oblasti je určená pre všetkých výrobcov, distribútorov a obstarávateľov zdravotníckej techniky, pracujúcich v zdravotníckom priemysle. Kórejský dopyt po kvalitnej ambulantnej a nemocničnej starostlivosti ako aj mimoriadny záujem o kozmetickú chirurgiu a doplnkové liečebné procedúry prudko rastie z roka na rok. Aj preto sa na výstave KIMES 2013 predstaví až 1 015 spoločností z 37 krajín sveta a príde si ju pozrieť viac ako 60 tisíc návštevníkov. Výstavu bude sprevádzať konferencia a odborné semináre s účasťou lekárov a profesionálov zo zdravotníckeho priemyslu, ktoré budú vhodnou príležitosťou na predstavenie produktov alebo získanie cenných informácií a kontaktov. Organizátor výstavy ponúka pre zahraničných nákupcov sponzorstvo vo forme: dotácie ubytovania až do výšky 600 tisíc KRW (cca 415 EUR)/osoba, (limitované na 3 noci, pre 6 nákupcov), vstupu na výstavu zdarma, zabezpečenia „business match-making“ stretnutí, bezodplatného prekladateľského servisu, 50% zľavy na prehliadku pamätihodností Soulu. Najneskorší termín zaslania žiadosti o sponzorstvo je 28. február 2013. Viac informácií je možné získať na stránke: www.kimes.kr alebo kontaktujte p. Seana: sean@eandex.co.kr, tel. +82 2 551 0102, prípadne sa môžete obrátiť na slovenské veľvyslanectvo v Soule: vladislav.fintor@mzv. 18.02.2013
Slovensko na veľtrhu Balttour 2013 v Rige - V Rige sa 8. – 10. februára 2013 konal jubilejný 20. ročník najväčšieho a najnavštevovanejšieho veľtrhu cestovného ruchu v Pobaltí - BALTTOUR 2013. Slovenskú ponuku predstavili podnikatelia z regiónov Pienin, Vysokých Tatier a Dudiniec. Účasť slovenských subjektov tohto roku opäť zastrešil zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Rige. V jeho stánku sa prezentovali poskytovatelia ubytovania, voľnočasových aktivít a služieb z Vysokých Tatier a Pienin. Kúpele Dudince sa predstavili samostatnou expozíciou. Tohtoročnou novinkou bol spoločný Vyšehradský stánok, ktorého slovenská sekcia sprístupnila komplexnú ponuku pre našich návštevníkov. Odborná ale i laická verejnosť z Lotyšska, Litvy a Estónska mala tiež možnosť zúčastniť sa ochutnávky slovenských vín a regionálnych špecialít. Výstava Balttour predstavuje najlepšiu a najaktuálnejšiu ponuku na pobaltskom trhu cestovného ruchu. V tomto roku zaznamenala rekordnú účasť: vo viac ako 300 stánkoch sa prezentovalo 700 poskytovateľov služieb a 34 národných agentúr z tradičných európskych destinácií ale aj exotického Vietnamu, Taiwanu či Myanmaru. S ich ponukou sa počas troch dní oboznámilo cca 30 000 návštevníkov. 11.02.2013 MZV
INVENTIONS DE GENÈVE 2013 - Ženeve sa od 10. do 14. apríla 2013 uskutoční veľtrh vynálezov a inovácií „INVENTIONS DE GENÈVE“. Ženevský veľtrh je považovaný za najvýznamnejší vo svete vo sfére vynálezov a inovácií. Vystavovať na ňom môžu výrobné a obchodné organizácie a firmy, vynálezcovia a vedeckí pracovníci, konzultanti, laboratóriá, univerzity, súkromné a štátne výskumné ústavy, patentoví brokeri a promotéri. Bližšie informácie o podujatí a organizácii sa nachádzajú na stránke veľtrhu www.inventions-geneva.ch. V prípade záujmu o účasť na veľtrhu kontaktujte, prosím, slovenskú ekonomickú diplomatku vo Švajčiarsku Silviu Kubišovú na e-mailovej adrese: silvia.kubisova@mzv.sk .
Veltrhy v Hongkongu 2013 Jar - 06.04.2013 - HKTDC Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition) 13.04.2013 - HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition) 15.04.2013 - 113th China Import and Export Fair 20.04.2013 - HKTDC Hong Kong Houseware Fair 20.04.2013 - HKTDC Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair 27.04.2013 - Hong Kong International Printing & Packaging Fair 27.04.2013 - HKTDC Hong Kong Gifts & Premium Fair Na všechny veletrhy HKTDC můžete získat příspěvek na ubytování. Juraj Čajko
Výstava BelPromEnergo v Minsku - Veľvyslanectvo SR v Minsku informuje o 17. ročníku Medzinárodnej špecializovanej výstavy „BelPromEnergo“, ktorá sa uskutoční od 15. do 18. mája 2013 v bieloruskom Minsku. Výstava bude súčasťou „Bieloruského priemyselného fóra“ so zameraním na priemysel, energetiku, dopravu, stavebníctvo a vzdelávanie. Bližšie informácie je možné nájsť na internetovej stránke organizátora výstavy: http://www.expoforum.by/ru/year_13/may/bpf_13. V prípade záujmu o účasť na tomto fóre si Vás dovoľujeme požiadať o informovanie slovenského veľvyslanectva v Minsku emailom na adresu: jozef.ridzik@mzv.sk. 9.01.2013
Veľtrh AMPÉR - 21. ročník medzinárodného elektrotechnického veľtrhu. Termín konania: 19. - 22. 3. 2013 Miesto konania: Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, Česká republika Hlavnými oblasťami veľtrhu je elektrotechnika, elektronika, automatizácia a komunikácie a odbory úzko súvisiace. Okrem týchto priemyselných oblastí bolo rozšírené odborové rozloženie veľtrhu napríklad o sekcii prenosu elektrickej energie (smart grid), napájacích sústav, elektrických pohonov vozidiel, organickej a tlačenej elektroniky a ďalšie. Sprievodný program budú tvoriť odborné semináre, konferencie, školenia, špecializované fóra a stretnutia. Pripravuje sa tiež tematicky orientovaný seminár mapujúci aktuálne trendy a novinky v odbore, pilotný ročník súťaže Elektromobil roka a súťaž o najprínosnejší exponát veľtrhu ZLATÝ AMPÉR 2013. 10.01.2013
Medzinárodné kooperačné podujatie Haeuslbaurmesse 2013 - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network v Grazi pozývajú na Medzinárodné kooperačné podujatie "Haeuslbaurmesse 2013". Termín konania: 21. 1. 2013 Miesto konania: Stadthalle Graz at the Messe Graz, Foyer Nord, Galerie ABC, Messeplatz, 8010 Graz Kooperačné podujatie sa koná v rámci Stavebného veľtrhu (24. – 27. januára 2013) v prvý deň veľtrhu a je organizované pre firmy, ktoré pôsobia v stavebnom priemysle so zameraním na energetickú efektívnosť. Podujatie sa bude konať v Grazer Stadthalle, ktorá sa nachádza v centre výstaviska. Sektorové zameranie veľtrhu: •Solárne technológie/Fotovoltika •Inštalácie/Kúrenie/Chladenie/Ventilácie •Biomasa 10,01,2013
6. medzinárodný chemický veľtrh v poľských Katoviciach - Predstavenstvo Varšavských veľtrhov, a.s. pozýva slovenské firmy a záujemcov z radov odbornej verejnosti na 6. Medzinárodný chemický veľtrh a konferenciu "EXPOCHEM 2013" v dňoch 28. 2.- 1.3.2013 v Katoviciach. V rámci veľtrhu sa uskutoční viacero sprievodných podujatí, ako napr. 1.3.2013 sympózium "Chemický priemysel v Poľsku - medzinárodný vývoj a spolupráca". Bližšie informácie o veľtrhu sa nachádzajú www.expochem.pl/en Ďalšie prípadné otázky je možné získať na mailovej adrese: expochem@ztw.pl 20.12.2012
Dopyt spoločnosti South Steel Complex na dodanie šrotovacieho zariadenia na kovový šrot - Zastupiteľský úrad SR v Teheráne informuje o dopyte najväčšej súkromnej iránskej firmy v sektore hutníctva a oceliarenstva South Steel Complex. Spoločnosť urgentne potrebuje dodať šrotovacie zariadenie na úpravu kovového šrotu podľa nasledovnej špecifikácie: Metal Scrap Shredder for 20-30 tonns per hour Ide o jednu z najväčších iránskych súkromných firiem a najväčšiu v oceliarstve a železiarstve, kde vlastní závod na výrobu peliet z železného šrotu (dovoz cca 5 mil. ton ročne) v Bandar Abbáse, ďalej v štyroch produkčných závodoch vyrába cca 6 mil. ton ocele a 0,4 mil. ton hliníka ročne a produkuje cca 300 tisíc ton peliet na výroby ocele. Okrem toho firma podniká v energetickom sektore, je subkontraktorom pri rozbiehajúcej sa výstavbe elektrárne s kapacitou 1.500 MWh. Vlastní aj 32% akcií sklárne v Hamadáne na produkciu krištáľových úžitkových predmetov. Kontaktné údaje spoločnosti nájdete nižšie. Názov subjektu : South Steel Complex Adresa: Head Office: No. 6, Shiva Alley, Ghaemmagham Street ZIP Code: 158965-43633 Tehran – IRAN Represented by: Mr. Ahmad Donyanoor, Chairman of the Board and Managing Director E-mail: donyanoor@yahoo.com Head Office Tel.:(+98 21) 88348818/88344624-6 Head Office Fax:(+98 21) 88302346 Internet: www.southsteelco.com 31.12.2012 MZV
Tampere veltrh Alihankinta 2013 - V dnoch 24.-26.9.2013 sa vo fínskom Tampere kona 23. rocnik najvacsieho severskeho veltrhu Alihankinta 2013 (www.alihankinta.fi). Veltrh je renomovanym a najvacsim serverskym veltrhom, preto je potrebne si rezervovat plochu rok dopredu. V roku 2012 veltrh navstivilo cca 16 000 osob, a vystavovalo na nom 900 vystavovatelov z roznych krajin sveta (napr. Finsko, Svedsko, Nemecko, Ruska federacia, Slovensko, Estonsko, Lotyssko, Litva, Polsko…). Zameranie veltrhu: kovopriemysel, elektronicky priemysel, gumarensky, plasty, dizajn, poradenstvo, ICT.. Pridte sa prezentovat na veltrh do Finska a ziskajne nove kontakty a spolupracu. Slovensko sa prezentuje na spolocnom stanku uz po treti krat. V ponuke su aj kooperacne rokovania. Plocha spolocneho stanku je minimalne 12 - 15 m2. V pripade zaujmu odporucime ubytovanie, letenky, transfery J.Č.
VIETNAM EXPO 2013 sa uskutoční v Hanoji počas apríla 2013 - Vo vietnamskom Hanoji sa 10. až 13. apríla 2013 uskutoční 23. ročník najväčšej medzinárodnej všeobecnej obchodnej výstavy vo Vietname VIETNAM EXPO 2013. VIETNAM EXPO je prestížna všeobecná obchodná výstava s bohatou medzinárodnou účasťou, ktorá sa koná každý rok. Pokrýva rôzne priemyselné odvetvia, ako poľnohospodárstvo, elektronický priemysel, strojárenstvo, stavebníctvo, odevný a textilný priemysel, nábytkárstvo, remeselnícku výrobu, obchodné služby a iné. V roku 2012 sa na výstave zúčastnilo viac ako 450 vystavovateľov z 20 krajín, prezentovaných bolo 19 národných pavilónov a výstavu navštívilo viac ako 20 tisíc návštevníkov. V roku 2013 bude výstava zameraná na potraviny a nápoje (mäso, mliečne produkty, pivo, víno, čaj, káva, a iné), domácnosť a bývanie (nábytok, keramika, sanita, textil, koberce, dekorácie a iné), medzinárodné pavilóny jednotlivých krajín (typické produkty a služby), priemyselná výroba (stroje a zariadenia, ručné náradie, stavebné materiály, chemikálie, priemyselná a spotrebná elektronika, ICT technológie a iné). V prípade záujmu kontaktujte organizátora výstavy emailom: thuvinexad@gmail.com; thutran@vinexad.com.vn; www.vinexad.com.vn, bližšie informácie je možné získať na adrese: www.vietnamexpo.com.vn. 14.12.2012 MZV
18. ročník Medzinárodnej výstavy hospodárstva, živnostníkov a poľnohospodárstva VIROEXPO 2013 - 18. ročník Medzinárodnej výstavy hospodárstva, živnostníkov a poľnohospodárstva VIROEXPO 2013 sa bude konať od 18. do 20. januára 2013 v chorvátskom meste Virovitica, Chorvátska republika. Organizátor výstavy, Chorvátska hospodárska komora, Virovitica ponúkla slovenskému veľvyslanectvu a slovenským firmám bezplatne stánok na výstave 12m2 aj s personálom. Krajinou-partnerom tejto výstavy regionálneho charakteru je Belgicko. Ďalšie doplňujúce informácie je možné získať na webovej stránke www.viroexpo.hr , tel : +385 33 800 207, e- mail: info@viroexpo.hr . Slovenské firmy, ktoré majú záujem o prezentáciu v spoločnom stánku, sa môžu prihlásiť elektronicky cez oficiálnu stránku výstavy, prípadne cez pracovníka chorvátskej obchodnej komory Milana Vanduru na e-mailovej adrese mvandura@hgk.hr, prípadne prostredníctvom slovenského ekonomického diplomata v Záhrebe, email: boris.petrik@mzv.sk . V prípade záujmu o prezentáciu v samostatnom stánku, musia uhradiť poplatok v zmysle pravidiel usporiadateľa a veľkosti stánku, prihlasovanie prebieha na stránke výstavy. 12.12.2012 MZV
Aktuálne tendre v Bulharsku - Slovenské veľvyslanectvo v Sofii informuje odbornú verejnosť o vyhlásení tendrov Ministerstva dopravy, informačných technológií a komunikácií Bulharskej republiky na výstavbu prístavu v Ruse. Bližšie informácie k tendru nájdete v prílohe, ako aj na webstránke http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces pod číslom 1 ku 21. novembru 2012. O tendri informuje aj webstránka ministerstva http://www.mtitc.government.bg/ v sekcii “Current Concessions”. 26.11.2012 NZV
Veľtrh cestovného ruchu JAARBEURS 2013 Utrecht - V holandskom meste Utrecht sa od 8. do 13. januára 2013 uskutoční veľtrh cestovného ruchu JAARBEURS 2013. Ide o medzinárodnú výstavu cestovného ruchu, ktorá sa koná každoročne. Veľtrh poskytuje príležitosť slovenským firmám na prezentáciu svojej ponuky. Bližšie informácie a ako aj registračný formulár nájdete na webstránke http://www.vakantiebeurs.nl/en/Exposant-inac.aspx.
ENERGY–PHOTOVOLTAIC 2012, energetický veľtrh v Aténách - V Aténach sa 1.-4. novembra 2012 uskutoční 7. ročník energetického veľtrhu „ENERGY–PHOTOVOLTAIC 2012“ so zameraním na oblasť obnoviteľných zdrojov energie a úspory energie. V roku 2011 sa ho zúčastnilo 250 vystavovateľov a navštívilo ho viac ako 20 tisíc návštevníkov. Na veľtrhu sa budú prezentovať podniky ponúkajúce produkty a služby v oblastiach: - solárnej technológie ( panely, systémy, elektrárne, invertery, akumulátory, atď.); - obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie (veterná energia, vodná energia, geotermia, biomasa, pece a kotle na drevo a pelety, úspory energie, komplexné systémy úspory energie, elektrotechnické vybavenie, inovačné energetické systémy); - ekologické stavebníctvo (úspory energie, bioklimatické projekty a architektúra, energetická modernizácia budov, izolačné a termoizolačné materiály). Počas veľtrhu prebehne aj tematická konferencia ENERTECH 2012 a bilaterálne stretnutia medzi podnikateľskými subjektmi. Grécko síce v súčasnosti nepatrí medzi najvyhľadávanejšie trhy pre naše podnikateľské subjekty, ale grécka energetika sa naďalej radí medzi jeho silné odvetvia. Dodatočné informácie k podujatiu sú k dispozícii na webových stránkach organizátora: www.leaderexpo.gr. 16.10.2012 MZV
Dni Slovenska v Rostove na Done 18-19.10.2012 - „Dni Slovenska v Rostove na Done“, ktoré obsahovo nadväzujú na podobné podnikateľsko-prezentačné akcie spoluorganizované Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Moskve v St. Peterburgu (5.-6.9.2011) a v Jekaterinburgu (7.12.2011) sa budú konať 18.-19. októbra 2012. Podujatie je zamerané na rozvoj priamych podnikateľských kontaktov medzi slovenskými a ruskými subjektmi tohto atraktívneho juhovýchodného regiónu Ruskej federácie, s dôrazom na podporu cestovného ruchu a turizmu aj prostredníctvom priblíženia slovenskej tradičnej i modernej kultúry rostovskému publiku. V rámci Dní Slovenska sa pripravuje cielené podnikateľské fórum s účasťou viac ako 40 slovenských podnikateľov z energetického, bankového sektora, stavebníctva, korporatívneho kúpeľníctva, zadelených do piatich seminárov, po ktorých bude nasledovať i burza kontaktov. Dni Slovenska v Rostove na Done oficiálne otvorí štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky D. Petrík spoločne s gubernátorom Rostovskej oblasti J. Golubevom a členmi vlády Rostovskej oblasti, prítomní budú výkonný riaditeľ SARIO M. Moravčík, predstavitelia SACR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR, ako i vlády Rostovskej oblasti. V rámci sprievodných aktivít sa v Rostovskom centre národného umenia uskutoční vystúpenie súboru Lúčnica a viacero aktivít zameraných na prezentáciu Slovenska ako atraktívnej turistickej destinácie v réžii SACR, podporených degustáciou značkových slovenských vín zo západoslovenského regiónu. Takmer 100 člennú delegáciu zloženú zo zástupcov slovenských podnikateľských kruhov, kultúrnej obce, ako i štátnej správy prepraví na komerčnej báze letecký špeciál Letky Ministerstva vnútra SR. 17.10.2012 MZV
Salón de Gourmets - 27. ročník medzinárodnej výstavy potravín a nápojov vysokej kvality v Madride v dňoch 8. - 11.4.2013 - V Madride sa od 8. apríla 2013 do 11. apríla 2013 uskutoční XXVII. ročník Medzinárodného veľtrhu potravín a nápojov vysokej kvality Salón de Gourmets. Tento veľtrh patrí k najvýznamnejším podujatiam svojho druhu vo svete – na poslednom ročníku vystavovalo v 1056 firiem zo 63 krajín, navštívilo ho 74 232 odborníkov z oblasti špičkovej gastronómie. Objem uzatvorených obchodov dosiahol sumu 194 miliónov eur. Salón de Gourmets je jediný veľtrh v Európe špecializovaný len na gurmánske výrobky. Salón de Gourmets je dobrou príležitosťou aj pre slovenských vystavovateľov predstaviť svoj výrobok na mieste, kde sa stretávajú zákazníci, dodávatelia a konkurencia, na nadviazanie obchodných vzťahov nielen so španielskymi firmami, ale aj so zákazníkmi z celého sveta špecializovanými na gurmánske produkty. Profil vystavovateľa na Salóne de Gourmets v roku 2012 tvorili cca z 85% výrobcovia, 16% distribútori a 9% dovozcovia, ktorí vystavovali potraviny (61%), nápoje (26%), mix potraviny a nápoje (8%) a 5% iné ako napr. vybavenie pre hotely a catering, kuchynské potreby a pod. Záujemcovia o účasť na Salóne de Gourmets 2013 v Madride nájdu o ňom podrobné informácie na web stránke www.salondegourmets.com, prípadne môžu kontaktovať zastupiteľský úrad SR v Madride: Rastislav Hindický, kontakt: rastislav.hindicky@mzv.sk, 0034915903895. 18.09.2012 MZV
Adresár exportných a priemyselných firiem v Libanone - Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky si dovoľuje informovať slovenskú verejnosť o dostupnosti 7. vydania adresára exportných a priemyselných firiem v Libanone. Adresár v anglickej mutácii sa nachádza na webovej stránke www.lebanon-industry.com a je určený investorom, ktorí hľadajú podnikateľské možnosti v Libanone. Súbor obsahuje informácie, ktoré sa týkajú libanonskej priemyselnej výroby - sektorálne a komoditné rozčlenenie podľa štandardných tarifných klasifikácií, geografická poloha a adresný zoznam libanonských priemyselných spoločností, priemyselné tovary a výrobky. 11.07.2012 MZV
Spustenie nového internetového portálu o Cyperskej republike - Medzinárodná mediálna spoločnosť CountryProfiler, ktorá sa špecializuje na vypracovávanie profilov krajín a ich investičného sprievodu, spustila tento týždeň novú internetovú stránku: www.CyprusProfile.com Stránka v anglickom jazyku prináša komplexný prehľad o vládnom sektore, priemyselných združeniach a profesijných organizáciách ako aj o podnikateľskom sektore Cyperskej republiky, s cieľom poukázať predovšetkým na silný obchodný a investičný potenciál krajiny, prilákať priame zahraničné investície, ako aj podporiť turistický ruch. Stránka obsahuje nasledovné informácie: 1. posledné správy o stave Cyperskej ekonomiky, vrátane stavu v prílive priamych zahraničných investícií 2. aktuálne informácie o platnej legislatíve a forme zdaňovania, praktické rady ako podnikať v krajine 3. hĺbkové analýzy jednotlivých sektorov cyperskej ekonomiky, prehľad publikácií 4. rozhovory s ekonomickými predstaviteľmi vlády a vedúcimi obchodníkmi a podnikateľmi 5. prehľad prebiehajúcich bilaterálnych obchodných podujatí 6. komplexný adresár firiem, profesijných združení a vládnych agentúr 18.04.2012 MZV
Hospodárske fórum Poľsko – Stredná Európa – Čína - Poľská agentúra pre zahraničné investície (PAIZ) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Poľskej republiky organizuje Hospodárske fórum Poľsko – Stredná Európa – Čína, ktoré sa uskutoční 26. apríla 2012 vo Varšave. Bude sa konať pri príležitosti oficiálnej návštevy premiéra Čínskej ľudovej republiky Chin Wen Jiabaoa. Témou fóra je posúdenie možností a perspektív hospodárskej spolupráce Číny a krajín strednej Európy. V panelových diskusiách sa bude hovoriť o podnikateľskej kultúre týchto regiónov, podpore poľsko-čínskej ekonomickej spolupráce, úlohe Číny v globálnej ekonomike, čínskych investíciách vo svete a o možnostiach spolupráce v nových a zelených technológiách. Na fóre sa predpokladá účasť 300 čínskych podnikateľov. Podnikateľské subjekty z krajín strednej Európy majú takisto možnosť zúčastniť sa na fóre. Registrácia je individuálna na stránke http://www.paiz.gov.pl/20120426/poland_central_europe_china. Termín registrácie je do 18. apríla 2012. 16.04.2012 MZV
Veľtrh EXPO PACK México 2012 - Slovenské veľvyslanectvo v Mexiku ponúka slovenským subjektom účasť na veľtrhu baliarenských technológií a procesov v Latinskej Amerike EXPO PACK México 2012. Od 26. do 29. júna 2012 sa v hlavnom meste Mexika uskutoční najväčší veľtrh baliarenských technológií a spracovateľských procesov v Latinskej Amerike EXPO PACK México 2012. Táto výstava sa zameriava na budovanie obchodných kontaktov a informácií o najnovších technológiách a výrobných procesoch z oblastí obalových technológií, procesov a materiálov, spracovateľských technológií v potravinárstve a tlačiarenských a farmaceutických technológií. Na podujatí sa každoročne zúčastní viac ako 900 vystavovateľov z 20 krajín, 25 000 účastníkov z celého sveta a odborná verejnosť. EXPO PACK México je prestížnym medzinárodným fórom podnikateľov z celého sveta zo silným zastúpením Latinskej Ameriky a predstavuje jedinečnú príležitosť rozvíjať obchodné siete, zdieľať postupy a skúsenosti, dozvedieť sa o nových inováciách a stratégiách, nadviazať a posilniť väzby s týmto dynamicky sa rozvíjajúcim regiónom. Predbežný program a registračný formulár je v prílohe. Podrobnejšie informácie sú na webovej stránke veľtrhu http://www.expopack.com.mx/2012/en/index.html. On-line registrácia je možná na stránke http://www.e-ntegrated.com/e-nscribe/initiation_expopack2012.asp. 16.04.2012
Medzinárodná výstava obrany, bezpečnosti a medzinárodného - Iracké veľvyslanectvo v Bratislave informuje záujemcov o Medzinárodnej výstave obrany, bezpečnosti a medzinárodného letectva v Bagdade. Výstava, ktorú organizuje Ministerstvo obchodu Irackej republiky v spolupráci so Všeobecnou spoločnosťou pre výstavy a obchodné služby a Spoločnosťou pre organizáciu výstav a konferencií, sa bude konať od 15. do 18. apríla v Bagdade na pôde Medzinárodného bagdadského výstaviska Viac informácií o výstave pre firmy, ktoré by mali záujem zúčastniť sa na medzinárodnej výstave, je možné nájsť na webovej stránke:: www.unfco.com. E-mail: motaheda_co@unfco.com a motahedairaq@unfco.com. Telefónne čísla: 009647702444844, 009648707777771 a 009647806666661 MZV
Veľtrh GoMobil 2012 - hlavnom meste Malajzie sa v dňoch 10. až 13. mája 2012 uskutoční 3. ročník veľtrhu GoMobil 2012, zameraný na posledný vývoj a trend v oblasti mobilných telefónov. Súčasťou veľtrhu bude konferencia pre obchodných partnerov a spotrebiteľov, ale aj odovzdávanie prestížnych ocenení za úspechy vo vývoji a službách v oblasti mobilného priemyslu. Bližšie informácie je možné nájsť na webovej stránke www.gomobile.my.
Najväčší ukrajinský veľtrh elektrotechnického priemyslu ELCOM 2012 - V Kyjeve sa od 17. do 20. apríla bude konať najväčší ukrajinský veľtrh elektrotechnického priemyslu ELCOM 2012. Tematickými sekciami veľtrhu sú elektrotechnika, energetické systémy a zdroje, káble a montážne systémy a svietidlá a príslušenstvo. V rámci veľtrhu sa uskutoční výstava elektroniky a priemyselnej automatizácie. Elektrotechnický priemysel je po strojárskom priemysle druhým najväčším odvetvím slovenskej priemyselnej výroby. Slovenské veľvyslanectvo v Kyjeve preto odporúča predstaviteľom Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky navštíviť tento veľtrh. Bližšie informácie sú v prílohe. Ďalšie relevantné informácie možno nájsť na http://elcom.ua/index.php a http://elcom.ua/index_e.php.
Druhý ročník Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu a vinárstva v Lyone - V Lyone sa od 11. do 13. mája bude konať druhý ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu a vinárstva. Detailnejšie informácie nájdete v prílohe vo francúzskom jazyku aj na webstránke www.vignobles-et-tourisme.com.
Pozvánka na potravinársky veľtrh SIAL do Šanghaja - V Šanghaji sa od 9. do 11. mája bude konať najväčší čínsky veľtrh na prezentáciu potravín a nápojov SIAL. Podujatie je členené do desiatich produktových zón – medzi inými mliečne a mäsové výrobky, biopotraviny, sladkosti, mrazené a konzervované potraviny. Súčasťou sú aj špecializované výstavy Wine Worlda Gourmet World – top udalosti pre vinárov a gurmánov. V roku 2011 sa na dvanástom ročníku zúčastnilo 1 520 vystavovateľov zo 76 krajín sveta a 33-tisíc návštevníkov. Dôležité informácie o veľtrhu sú dostupné na www.sialchina.com. Na rovnakom mieste sa koná od 10. do 12. mája 2012 najvýznamnejší pekárenský a cukrárenský veľtrh v Ázii China Bakery. Viac informácií na www.bakery-china.de. V prípade záujmu slovenských firiem o účasť na veľtrhu treba kontaktovať slovenský generálny konzulát v Šanghaji (e-mail: michal.strba@mzv.sk), prípadne priamo kontaktnú osobu organizátora pre SIAL Brendu Chen (telefón: +86-21-62170505, e-mail: sialchina@comexposium-sh.com); Bakery – Mark Lin (telefón: +86-10-67600172, e-mail: food@china.com). 17.02.2012 MZV
World Innovation Forum 2012 v New Yorku - V New Yorku sa v dňoch 20.-21. júna uskutoční ďalší ročník podujatia World Innovation Forum (www.wifny.com). Jeho hlavým organizátorom je spoločnosť HSM Americas, Inc., ktorá v New Yorku každú jeseň organizuje aj World Business Forum. Mediálnymi partnermi podujatia sú denník The Wall Street Journal a časopis Bloomberg Businessweek. Mottom tohtoročného fóra bude Challenge reality. Provoke change. Shape the future. Organizátori očakávajú účasť predstaviteľov svetovo najúspešnejších organizácií, ktorí určujú smerovanie a hlavné trendy v oblasti podnikania, expertov z oblasti inovácií a vizionárov. Organizátori avizujú množstvo zaujímavých vystúpení, napr. Clay Shirky (jeden z najvplyvnejších autorov súčasnosti v oblasti internetu a jeho dopadu na fungovanie sveta), Mohanbir Sawhney (podľa Bloomberg Businessweek jeden z TOP 25 najvplyvnejších ľudí v e-Business), Ray Kurzweil (slávny futurista súčasnosti), Jane McGonigal (TOP 100 Creative People in Business, Fast Company), Sir Ken Robinson (svetovo uznávaný líder v oblasti kreativity a inovácií), ale aj mnohí ďalší (Henry Chesbrough, Russell Stevens, Scott Cook, Jean-Claude Biver, Guy Kawasaki). Organizátori poskytujú účastníkom zľavu pri on-line registrácii do 5. marca 2012. Registrácia na podujatie je možná prostredníctvom webstránky: http://special.hsmglobal.com/us/wif2012/registernow.html V prípade potreby doplňujúcich informácií o tomto podujatí môžete kontaktovať aj predstaviteľa obchodno-ekonomického oddelenia slovenského veľvyslanectva v USA, so sídlom v New Yorku na e-mailovej adrese: Peter.Petian@mzv.sk
Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskej techniky, dodávateľov, zariadení a výrobcov potravín v Bagdade - Veľvyslanectvo Irackej republiky v Bratislave informuje slovenskú odbornú verejnosť a všetkých záujemcov o príprave Medzinárodného veľtrhu poľnohospodárskej techniky, dodávateľov, zariadení a výrobcov potravín v Bagdade. Veľtrh, ktorý organizuje Ministerstvo poľnohospodárstva Irackej republiky v spolupráci s Ministerstvom vodných zdrojov Irackej republiky, sa bude konať od 14. do 21. marca v Bagdade na pôde Medzinárodného bagdadského výstaviska. Veľtrh sa zameriava na firmy zaoberajúce sa výrobou osív, hnojív, pesticídov, biopoľnohospodárstva, výrobou potravín hydinárstvom, výrobou strojov a poľnohospodárskej techniky a podobne. V prípade záujmu prosíme kontaktovať tieto iracké inštitúcie: - Všeobecná spoločnosť pre iracké výstavníctvo iraqifairs@yahoo.com a interior.fairs@yahoo.com - Obchodná skupina pre organizáciu medzinárodných veľtrhov info@bg-iq.com - Oddelenie komunikácie Ministerstva poľnohospodárstva Irackej republiky rela_sec@moagr.org 19.01.2012 MZV
Aqua - Term Sofia 2012 - Slovenské veľvyslanectvo v Sofii informuje slovenské firmy a inštitúcie o konaní 1. medzinárodného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky a obnoviteľných zdrojov Aqua – Term Sofia 2012. Organizátor KDM International Srl ho pripravuje na na budúci rok v Expo & Congress Centre Sofia od 14. do 17. marca. V súčasnosti sa Aqua – Therm výstavy pravidelne uskutočňujú v Rakúsku, Azerbajdžane, Česku, na Slovensku, v Rusku a na Ukrajine. Od roku 2012 sa budú konať aj v Bulharsku, Poľsku a v Uzbekistane. Bližšie informácie na michelacollina@kdm-international.com a http://www.kdm-international.com. 7.11.2011
Slovenské firmy na 6. Medzinárodnom veľtrhu investícií INVESTEXPO a podujatí Dni energetiky v Novom Sade - Od 25. do 27. októbra sa v Novom Sade uskutočnil 6. Medzinárodný veľtrh investícií INVESTEXPO a podujatie Dni energetiky. Na veľtrhu prezentovalo 55 miestnych samospráv zo Srbska a regiónu investičné možnosti a projekty investovania predovšetkým do miestnych priemyselných parkov, infraštruktúry a cestovného ruchu. Účasť slovenských firiem na týchto podujatiach ponúka možnosť na ich etablovanie sa na srbskom trhu, prípadne prezentáciu už zrealizovaných projektov, ako napríklad aquapark v Báčskom Petrovci firmy Aqua Therm Invest či osadené a funkčné solárne panely THERMO SOLAR Žiar. V rámci podujatia Dni energetiky, ktoré sa konalo v priestoroch výstaviska súbežne s veľtrhom, prebelo viacero odborných sympózií. Energetické podujatie sa zameriavalo hlavne na obnoviteľné zdroje energie, energetickú účinnosť a energetickú elektroniku. V rámci podujatia prízvukovali veľký potenciál Srbska pre investície do oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a to predovšetkým v oblasti biomasy, ale aj výrobe bioplynu či využívaní geotermálnej energie. Slovenskú republiku na podujatiach reprezentovalo päť slovenských firiem - THERMO SOLAR Žiar, Chémia - servis, Stavby, Aquatherm Invest a WOOD & Company. Najväčší slovenský výrobca solárnych kolektorov THERMO SOLAR Žiar vystavovala a prezentovala na podujatí Dni energetiky solárne systémy a zároveň bola sponzorom tohto podujatia. Aqua Therm Invest prezentoval úspešne zrealizovanú investíciu výstavby aquaparku PETROLAND v obci Báčšky Petrovec. 7.11.2011 www.mzv.sk
Moskva Crocus Expo Apríl 2011 - Sme hrdí pozvať Vás na šiestu Medzinárodnú výstavu "Pivovar-2011" (Brewer-2011). To je hlavná udalosť pre pivovarníkov v Rusku. To sa bude konať v Rusku v Moskve, Crocus Expo, apríl, 2011. Ak hľadáte príležitosť rozvíjať svoje podnikanie do nových rýchlo-rastúcich oblastí, a zvýšenie predaja na prilákanie viac zákazníkov, takže "Pivovar", je tým pravým miestom pre dosiahnutie vašich cieľov. "Pivovar", je miestom stretnutia svetových vodcov priemyslu a poskytuje nesporné výhody pre jeho účastníkov. "Pivovar" je široká expozícia piva s výrobcami nápojov, sladových nápojov národných výrobcov, zariadenia a súčiastky, balenie a označovanie. Všetci účastníci majú skvelú príležitosť podieľať sa na "Pivovar-2011" z najlepším pivom. Dajte svoje podnikanie na novú fázu vývoja s "Pivovar"! Crocus-Expo IEC Krasnogorsk 65-66 km Moscow Ring Road Russia +7 (495) 935 7350 +7 (495) 935 7351
Pozvánka na výstavy - Slovenska obchodna a priemyselna komora Zilina, Slovensko-polska obchodna komora v spolupraci s EXPO CENTER a.s. Trencin koordinuje ucast slovenskych firiem na technickych a strojarskych veltrhoch v Srbsku (maj), Polsku (jun) a Rumunsku (oktober). Nasledujuce veltrhy boli zaradene Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky do oficialnych ucasti SR na vystavach a veltrhoch pre rok 2011, pricom MH SR hradi naklady na prenajom vystavnej plochy a realizaciu spolocnej expozicie na krytej vystavnej ploche. Pozyvame Vas vystavovat v spolocnom stanku Ministerstva hospodarstva SR na veltrhoch: SRBSKO: 55. Medzinarodny technicky a strojarsky veltrh SAJAM TEHNIKE, Belehrad - 9.-13.5.2011 POLSKO: Medzinarodny veltrh priemyselnych technologii a investicii, Poznan - 14.-17.6.2011 RUMUNSKO: 37. Medzinarodny strojarsky veltrh TIB, INVENTIKA, Bukurest - 5.-8.10.2011 Slovenski vystavovatelia budu mat na kazdej z vystav moznost osobne prezentovat ponukane komodity. Podpora MH SR pre Vas znamena moznost ucasti na podujati za mimoriadne vyhodnych financnych podmienok. Kazdej zucastnenej firme bude poskytnuty priestor na rokovanie, pristup do spolocneho zazemia, priestor na graficku prezentaciu, pripadne na umiestnenie exponatov. Sucastou ponuky je umiestenie kontaktnych informacii a profilu firmy v katalogu slovenskych vystavovatelov ako aj vyroba zakladnej grafiky pre oznacenie expozicie a prezentaciu ponuky firmy. Podrobnejsie informacie o jednotlivych vystavach najdete priamo na pozvankach v prilohe. Fotografie z predoslych realizacii spolocnych expozicii na uvedenych veltrhoch najdete na www.spok.sk Tesime sa na vzajomnu spolupracu. V pripade zaujmu nas môzete kontaktovat na: SOPK RK Zilina, Halkova 31, 010 01 Zilina, Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Robert Vydra, T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
Výstava Fínsko - Ponukame Vam jedinecnu prilezitost prezentacie Vasej firmy na najvacsej vystave vo Finsku na International trade fair for the subcontracting industry v dňoch 13. – 15.9.2011. www.alihankinta.fi Ponukame Vam jedinecnu prilezitost prezentovat sa na najvyznamnejsom technickom veltrhu vo Finsku, v spolocnom Slovenskom stanku 4 m2, so strategickym umiestnenim v najvacsej hale A, blizko pri vchode. Ponukame moznost prezentacie Vasej firmy , zapis do katalogu, s moznostou vystavit katalogy, banery na stenu a najma s moznostou individualne oslovit finskych a zahranicnych vystavovatelov. Vystavna plocha je plne vypredana a zasluhou obchodnej radkyni vo Finsku a pomoci riaditela Obchodnej komory v Tampere Vam ponukame moznost vystavovania v spolocnom slovenskom stanku. Dalsich sto firiem je na zozname cakatelov na moznost vystavovania. Vyuzite prilezitost velmi atraktivnu prezentacie Vasej firmy na veltrhu, ktory je najvacsim a najvyznamnejsim podujatim vo Finsku s viac ako 890 vystavovatelov. Ocakava sa viac ako 16 tis navstevnikov. Kategorie veltrhu: Kov, elektronika, plasty, guma, dizajn, konzultacne sluzby, ICT
Podnikatelská misia do Juhoafrickej republiky v dnoch 17.4.-22.4.2011. - Juhoafricka republika je dlhodobo najvyznamnejsim obchodnym partnerom SR na ciernom kontinente. Je nesmierne bohatym statom. Ponukame Vam jedinecnu prilezitost nadviazat kontakty s firmami v hlavnom meste Pretorii, v centre podnikania a obchodnou - Johannesburgu a v svetoznamom Kapskom meste. Firmy na rokovania Vam budu vyhladane na zaklade Vasej prihlasky a profilu. Blizsie informacie o programe a predpokladanej cene prikladame v prilohe. V pripade zaujmu prosime o poslanie prihlasky do 28.2.2011 spolu s prihlaskou a profilom. Dakujeme a tesime sa na spolupracu, s pozdravom Ivana Kondasova -- Ing. Ivana Kondášová Oddelenie medzinárodných vzťahov Bratislavská regionálna komora SOPK Jasikova 6 SK-82673 Bratislava Tel. :+421-2- 48291 247 Fax. :+421-2- 48291 260 web: http://www.basopk.sk www.eurobrew.sk
EFEKTIVNY MARKETING A PROPAGACIA NA TRHU BIELORUSKA, RUSKEJ FEDERACIE /krajin SNŠ/ - 15. februar 2011 (utorok) od 10:00 v priestoroch SOPK Zilina, Halkova 31 Temy: Specifika obchodovania s BY, RF , ... Ako najst a efektivne osloviť partnerov v ruskojazycnom prostredi. Optimalizacia webovych stranok pre ruske vyhladavace. Vyhody SEO - optimalizacia internetovej prezentacie. Specifika ruskeho internetu a ruskych vyhladavacov. Ruske vyhladavace (priklady), PPC reklama (pay per click). Veltrhy v Bielorusku - kde sa vystavovat s podporou MH SR, aktivity ZRK SOPK v Bielorusku /pripravovane na rok 2011/. Konzultacie s obchodnym radcov BY v SR. Aktualny stav slovensko-bieloruskej spoluprace, komodity, struktura a odvetvia obchodnej vymeny, slobodne zony, moznost zapojenia do privatizacie. SLOVENSKO - MADARSKA SPOLUPRACA OBCHOD, KOOPERACIA, CESTOVNY RUCH, KULTURA 24. februar 2011 (stvrtok) o 11.00 hod. v priestoroch SOPK Zilina, Halkova 31 - s ucastou velvyslanca a obchodneho radcu Madarskej republiky v SR Temy: Prihovor velvyslanca - Antala Heizera - o EU Kulturne podujatie v case predsednictva MR v EU v SR Aktualny stav slovensko-madarskych hospodarskych vztahov Turisticke ponuky Madarska s dôrazom na wellness Skusenosti MSP na madarskom a slovenskom trhu Prezentacia slovenskych madarskych firiem Diskusia - individualne konzultacie Ochutnavka slovenskych a madarskych specialit a madarskeho vina Viac informacii o jednotlivych seminaroch najdete v prilohe. V pripade zaujmu nas môzete kontaktovat na: SOPK RK Zilina, Halkova 31, 010 01 Zilina, Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Robert Vydra, T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
FUTURALLIA KC 2011, Kansas City, USA - Termín: 18.05.2011 - 20.05.2011 Miesto/krajina/: Kansas City, Missouri, USA Organizátor: Regionálna rada pre Strednú Ameriku, Kansas City, Missouri – Kancelária pre medzinárodné záležitosti a rozvoj obchodu, www.marc.org Kontaktná osoba: Mgr. Marcela Töröková, Sekcia zahraničného obchodu SARIO, Mob.: +421 910 828 254, Email: torokova@sario.sk 16. ročník medzinárodného obchodného fóra SARIO Vás na podnet honorárneho konzula pre SR v Kansas City pána Ross P. Marine pozýva na podujatie FUTURALLIA KC 2011 - medzinárodné obchodné fórum pre malé a stredné podniky. 1. ročník FUTURALLIA sa uskutočnil vo francúzskom Poitiers-Futuroscope a pripravila ho Obchodná a priemyselná komora La Vienne v roku 1990. Ďalšie ročníky sa konali nasledovne: Francúzsko (1990, 1992, 1993, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007) Belgicko (2005) Poľsko (2006) Kanada (2000, 2003, 2008) Katar (2009) 16. ročník FUTURALLIA KC 2011 bude hostiť Kansas City v Spojených štátoch amerických; viac informácií na http://www.marc.org/international/futurallia.htm. Očakáva sa, že podujatia sa zúčastní viac ako 800 generálnych riaditeľov z celej Európy, Ázie, Afriky, Severnej Ameriky a Blízkeho Východu; spolu viac ako 1500 účastníkov z 30 – 40 krajín, pričom sa uskutoční 7000 až 9000 B2B stretnutí. Ak ste predstaviteľom malého alebo stredného podniku v oblasti priemyslu, obchodu a služieb Ak hľadáte strategického, obchodného, finančného partnera alebo partnera v oblasti technológie s cieľom zvýšiť si podieľ na trhu ... FUTURALLIA KC 2011 je pre Vás. 7 dôvodov, prečo sa zúčastniť na Futurallia KC 2011 upevniť si pozíciu na medzinárodnom trhu nadviazať nové formy spolupráce v rôznych sektoroch a krajinách nájsť nových obchodných, finančných, strategických a technických partnerov vytvoriť nové národné a medzinárodné obchodné vzťahy identifikovať nové vývojové centrá preskúmať nové zahraničné trhy nachádzať nové synergie, produkty,možnosť učiť sa od seberovných a biznis netwroking Záujemci o účasť na FUTURALLIA KC 2011 kontaktujte p. Töröková na torokova@sario.sk.
SLOVINSKO – 11. ročník výstavy FORMA TOOL - Termín: 12.04.2011 - 15.04.2011 Miesto/krajina/: Celje Fair Plc, Dečkova 1, SI -3102 Celje, Slovenia Cena: cca 30 EUR Organizátor: Celje Fair Kontaktná osoba: Nina Ermenc Miesto: Celje Fair Plc,Dečkova 1, SI -3102 Celje, Slovenia Dátum, čas: 12.04.2011 – 15.04.2011 Jazyk oficiálnej časti: slovinsky, anglicky Rokovací jazyk: slovinsky, anglicky Uzávierka prihlášok: Pre vystavovateľov do 15.12.2010, pre návštevníkov neobmedzene Vážení podnikatelia, Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Celje Fair Slovinsko, Vás pozýva na výstavu ,,FORMA TOOL 2011“, ktorá sa bude konať v dňoch 12.4.2011 – 15.4.2011 v priestoroch výstaviska Celje Fair, Dečkova 1, Celje, Slovinsko Prioritným zameraním výstavy FORMA TOOL 2011 sú nasledujúce odvetvia priemyslu: Špeciálne tvarovacie náradia, obrábacie stroje, nástroje a zariadenia, rezacie nástroje, sety a súpravy, viacúčelové stroje, zariadenia a meracie prístroje, špeciálne stroje na kontrolu kvality, obrábací materiál a jeho štandardy, zariadenia CAD, CAM a CIM, duševné vlastníctvo (projektovanie, automatizácia, technológie procesov kontroly). Súčasťou výstavy FORMA TOOL je aj 9. Ročník výstavy PLAGKEM (plasty, guma a chémia), 5. Ročník výstavy GRAF and PACK (grafika a obaly) a 4. Ročník výstavy LIVARSTVO (zlievarenstvo) Kontakt: Celje Fair Plc Dečkova 1 SI -3102 Celje Slovenia Phone: +386 3 54 33 000 Fax: +386 3 54 19 164 E-mail: info@ce-sejem.si Ubytovanie:http://www.ce-sejem.si/index.php?item=3170&page=static V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím zodpovedného pracovníka SARIO na: Juraj Haško, hasko@sario.sk, 0910 828 251
Svetový veľtrh MOTORTEC 2011, Madrid - Termín: 30.03.2011 - 02.04.2011 Miesto/krajina/: Španielsko, Madrid, Výstavisko Feria de Madrid. Kontaktná osoba: Naďa Hladká, Sekcia zahraničného obchodu SARIO, mob.: 0910828227, e-mail: hladka@sario.sk. Svetový veľtrh zameraný na automobilový priemysel, kde svojou oficiálnou účasťou bude zastúpené aj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie o veľtrhu nájdete na internetovej stránke www.motortec-automechanika-iberica.com. Cena: zúčastnené firmy hradia administratívny poplatokvo výške 500 EUR(bez DPH), v rámci ktorého budú poskytnuté všetky služby súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením akcie a odvoz drobných exponátov a prezentačného materiálu do hmotnosti 50 kg. V prípade záujmu je možné poskytnúť aj ďalšie služby, ako ubytovanie a letenky pre účastníkov akcie. Okrem toho účastníci hradia registračný poplatok vo výške 216 EUR (s DPH), v ktorom je zahrnutý základný zápis do oficiálneho katalógu vystavovateľov vydávaného organizátormi výstavy. MH SR hradí náklady na prenájom výstavnej plochy a realizáciu spoločnej expozície na krytej výstavnej ploche 25 m². Každej zúčastnenej firme bude poskytnutý rokovací priestor, panely pre umiestnenie grafiky, informačný pult, priestor na prezentáciu drobných exponátov a prístup do spoločného technického zázemia v rámci expozície Registrácia: prihlášku zašlite prosím do 15.2.2011 na adresu: hladka@sario.sk.
Kooperačné podujatie slovenských a rakúskych podnikateľov - Termín: 09.03.2011 Miesto/krajina/: Nitra – Výstavisko Agrokomplex Organizátor: SARIO v spolupráci s Obchodným zastúpením Rakúskeho veľvyslanectva Kontaktná osoba: Mgr. Eva Selešová, Sekcia zahraničného obchodu SARIO, Tel.: +421 02 58 260 430, Email: selesova@sario.sk Agentúra SARIO v spolupráci s Obchodným zastúpením Rakúskeho veľvyslanectva organizuje kooperačné podujatie rakúskych a slovenských firiem, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2011 o 14,30 v Nitre počas veľtrhu “Nábytok a bývanie 2011” v priestoroch Agrokomplexu. Nové obchodné príležitosti čakajú najmä na podnikateľov, ktorí pôsobia v oblasti drevárskeho a drevospracujúceho priemyslu. Ak máte záujem o nadviazanie nových obchodných kontaktov s rakúskymi podnikateľmi môžete kontaktovať Evu Selešovú: email: selesova@sario.sk, telefón: 02/58 260 430 Viac informácií o veľtrhu nájdete NÁBYTOK A BÝVANIE 2011
Pozvánka na pracovno-obchodnú návštevu Saudskej Arábie - Termín: 20.02.2011 - 23.02.2011 Miesto/krajina/: Jeddah, Saudská Arábia Organizátor: Arabsko–slovenská Obchodná a Priemyselná Komora a Jeddah Chamber of Commerce and Industry Kontaktná osoba: info@ascci.org, 0905 689 702 Arabsko–slovenská Obchodná a Priemyselná Komora a Jeddah Chamber of Commerce and Industry Vás pozývajú na pracovno-obchodnú návštevu Saudskej Arábie spojenú s návštevou priemyselnej výstavy MACHINEX Arabia 20. – 23. februára 2011 v Jeddah, Saudská Arábia SBIE – Saudi Building Industries Exhibition 25. – 28. apríl 2011 v Jeddah, Saudská Arábia Viac informácií o programme a podmienkach nájdete na www.ascci.org/jeddah Kontakt: info@ascci.org, 0905 689 702
BOIS & HABITAT 2011 - v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Bruseli Vás pozývajú na kooperačné stretnutia - WOOD Meetings 2011 v rámci medzinárodného veľtrhu BOIS & HABITAT 2011 (Drevo a bývanie) 25. marca 2011 v Namure (Belgicko) Kooperačné stretnutia - WOOD Meetings 2011 (http://www.bois-habitat.com) sú organizované pod záštitou Enterprise Europe Network. Účasť na kooperačných stretnutiach je bezplatná. Ponúkame možnosť nájsť si nových obchodných partnerov, získať prehľad o nových trendoch a inováciách v nasledovných oblastiach: - Drevené konštrukcie. - Zariaďovanie domov a bytov. - Konštrukcie drevených domov, chalúp, kúpeľných domov, sáun a malých domčekov. - Architektúra, dizajnové riešenie, stavebné konštrukcie a technológie na stavbu drevených domov (trámy, montážne systémy a nové technológie na spracovanie dreva). - Technológie na ochranu dreva a drevených súčastí (izolačné materiály, údržba drevených stavieb). - Materiály a nástroje pri stavbe drevených domov. - Dodávateľské jednotky na výstavbu drevených domov. - Interiérové vybavenie drevených domov (parkety, podlahy, drevené obloženia, bazény). - Priemyselné zariadenia, stroje na výrobu stavebných celkov a materiálov. - Vykurovacie systémy a prvky, hydraulické a elektrické inštalácie sietí do drevených domov. Kooperačné stretnutie sa konajú 25. 3. 2011 v Namure, 70 km od Bruselu, v čase od 10.00 – 18.00 hod. Voľný vstup na obed a občerstvenie a pozvanie na koktail o 19.00 hod. Kooperačné stretnutia sa budú konať na pôde medzinárodného veľtrhu, ktorej návštevnosť je okolo 40 tisíc ľudí. Podmienkou účasti je on-line vyplnenie profilu. Každá firma dostane katalóg so všetkými zúčastnenými firmami. Termíny: 20. február : deadline pre registráciu a dodanie prihlášok 28. február: deadline pre výber partnerov prostredníctvom: http://www.gie-icwallons.be/v2/page.php?&eventId=33&languageId=2 1.marec: odpoveď na ponuky na stretnutie 7. marec: budú posielané harmonogramy rokovaní V prípade otázok a záujmu sa môžete obracať na: Zastupiteľský úrad SR v Bruseli Valeria Zolcerová, radca tel. +32 2 3467876, +32 475 331097, valeria.zolcerova@mzv.sk Bratislavská regionálna komora SOPK Ing. Ivana Kondášová, Ivana.kondasova@sopk.sk Termín na prihlásenie sa: 20. 2. 2011
Pozyvame Vas vystavovat v spolocnom stanku Ministerstva hospodarstva SR na veltrhoch: - BIELORUSKO: Metalworking, Minsk - 11.-14.4.2011 SRBSKO: 55. Medzinarodny technicky a strojarsky veltrh SAJAM TEHNIKE, Belehrad - 9.-13.5.2011 POLSKO: Medzinarodny veltrh priemyselnych technologii a investicii, Poznan - 14.-17.6.2011 RUMUNSKO: 37. Medzinarodny strojarsky veltrh TIB, INVENTIKA, Bukurest - 5.-8.10.2011 Slovenski vystavovatelia budu mat na kazdej z vystav moznost osobne prezentovat ponukane komodity. Podpora MH SR pre Vas znamena moznost ucasti na podujati za mimoriadne vyhodnych financnych podmienok. Kazdej zucastnenej firme bude poskytnuty priestor na rokovanie, pristup do spolocneho zazemia, priestor na graficku prezentaciu, pripadne na umiestnenie exponatov. Sucastou ponuky je umiestenie kontaktnych informacii a profilu firmy v katalogu slovenskych vystavovatelov ako aj vyroba zakladnej grafiky pre oznacenie expozicie a prezentaciu ponuky firmy. Podrobnejsie informacie o jednotlivych vystavach najdete priamo na pozvankach v prilohe. Tesime sa na vzajomnu spolupracu. V pripade zaujmu nas môzete kontaktovat na: SOPK RK Zilina, Halkova 31, 010 01 Zilina, Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Robert Vydra, T: 041-7235 102, -655, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
Vietnam EXPO 2011 - v termíne 6. – 9. apríla 2011 Hanoj, Vietnam. Veľtrh je multisektorový, najviac zastúpené odvetvia sú všetky odvetvia strojárskeho priemyslu, elektrotechnika, elektronika, automobilový priemysel, plastikársky priemysel, výroba nábytku, poľnohospodárske a potravinárske produkty, textilný priemysel, stavebné materiály a tiež cestovný ruch a ďaľšie služby. Predchádzajúci 20. ročník veľtrhu „VIETNAM EXPO 2010“ sa konal pod gesciou Ministerstva priemyslu a obchodu vo Vietname. Prezentovalo sa na ňom na výstavnej ploche takmer 6 620m² 595 vystavovateľov zo 17 krajín a expozície si prezrelo 25 000 návštevníkov. K najpočetnejšie zastúpeným už tradične patrili vystavovatelia z Číny (takmer 100 vystavovateľov), ďalej čo do počtu vystavovateľov nasledovala Kórea, Malajzia, Kuba, Indonézia, Thajsko, Japonsko a Rusko. Spoločnú slovenskú účasť firiem na veľtrhu VIETNAM EXPO 2011 pod gesciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky organizuje Trenčianska regionálna komora SOPK v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER a.s., Trenčín. Firmám ponúkame možnosť vystavovať v spoločnom stánku s celkovou výstavnou plochou 90 m² za účastnícky poplatok 650 EUR bez DPH. Členom SOPK bude časť nákladov uhradená z prostriedkov SOPK. Firmy majú možnosť zúčastniť sa kooperačného podujatia B2B. Podrobnejšie informácie o veľtrhu nájdete na www.vietnamexpo.com.vn Nakoľko rozloha výstavnej plochy v spoločnom stánku je obmedzená, budeme akceptovať prihlášky maximálne od 10 firiem, a to v závislosti od termínu prihlásenia. Prihlášku a náborový list nájdete v prílohe. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a zostávame s pozdravom, Ľubica Žovincová, BSBA Trenčianska regionálna komora SOPK Jilemnického 2 911 01 Trenčín tel: +421 32 6525285 fax: +421 32 6521023 Ľubica Žovincová, BSBA Trencin Regional Chamber of SCCI Jilemnickeho 2 SK - 911 01 Trenčin
Čínske investičné fórum, - ktoré sa uskutoční v Prahe v dňoch 8-11. novembra 2010. Čínske investičné fórum aktívne podporuje rozvoj obchodu a tok investícií medzi strednou Európou a Čínou. Konferencia je určená pre firmy z Českej republiky, Poľska, Maďarska a Slovenska, ktoré zvažujú vstup na čínsky trh alebo plánujú rozšíriť už existujúcu obchodnú spoluprácu. Na fórum do Prahy príde mnoho odborníkov priamo z Číny – špičkoví ekonómovia, úspešní európski a americkí podnikatelia a manažéri, právnici, marketingoví experti, obchodní makléri, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti. Účastníci konferencie tak v priebehu štyroch dní získajú kľúčové informácie a praktické návody z prvej ruky. Posledný deň podujatia je vyhradený pre matchmaking za účelom nadviazania spolupráce s potenciálnymi čínskymi partnermi. Program Obchodno-investičnej sekcie (rokovací jazyk: český a anglický) * Obchodné príležitosti v dnešnej Číne * Vstup na čínsky trh * Ako podnikať v Číne – hlavné prekážky ale aj efektívne stratégie * Úspešné malé a stredné firmy * Čínske ekonomické zóny * plus 12 workshopov na konkrétne oblasti manažmentu v Číne Program Ekonomickej a finančnej sekcie (rokovací jazyk: anglický) * „Čínske storočie“ a jeho dosah na zvyšok sveta * Čínske obchodné stratégie * Končí éra ekonomiky založenej na exporte? A čo bude nasledovať? * Menežovanie vzťahov s čínskou vládou * Čínske inovácie * Západné inovácie v Číne * Stáva sa Afrika novou Čínou? Účastnícky poplatok: Účasť na podujatí je spoplatnená. Viac informácií o registračných poplatkoch na jednotlivé sekcie fóra nájdete tu. Ďalšie informácie: Prihlášku a ďalšie informácie nájdete na www.cif2010.com. Kontaktné informácie: China Investment Forum Modern MOMA T1-702 1 Xiangheyuan Street, Dong Cheng District 100028 Peking, Čínska ľudová republika Hradčanská Office Center Milady Horákové 109/116 B, 160 00 Praha 6, Česká republika tel.: +420 571 618 975 e-mail: info@cif2010.com web: http://www.cif2010.com
Kalendár veľtrhov a výstav 2011 - 02-09-2010 Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa budú v I. štvrťroku 2011 realizovať nasledovné výstavy a veľtrhy: A. Medzinárodné veľtrhy a výstavy realizované v Slovenskej republike: 1. DANUBIUS GASTRO, Bratislava 18. ročník medzinárodného veľtrhu gastronómie Termín konania: 20. – 23. január 2011 B. Medzinárodné veľtrhy a výstavy realizované v zahraničí: 1. PRODEXPO Moskva, Ruská federácia 18. ročník medzinárodnej výstavy potravín a nápojov Termín konania: 7. – 11. február 2011 alternatívne: FOOD EXPO Kyjev, Ukrajina 17. ročník medzinárodnej potravinárskej výstavy Termín konania: 23. – 25. február 2011 2. BIOFACH Norinberg, Nemecko 22.ročník svetového veľtrhu biopotravín, bioproduktov a bioosív Termín konania: 16. – 19. február 2011
SOPK podnikatelske misie, konzultacne dni, B2b rokovania - v mene Bratislavskej regionalnej komory SOPK si Vam dovolujeme ponuknut nasledovne podujatia. 1. Konzultacny den Svedsko, Finsko - dna 25.10.2010 - individualne konzultacie o moznostiach vstupu, presadenia sa, investovania vo Svedsku a Finsku 2. Konzultacny den Madarko - 13.9.2010 - individualne konzultacie o moznostiach vstupu, presadenia sa, investovania v Madarsku Terminy prihlasovania do 3.9.2010 3. Podnikatelska misia do Finska spojena s veltrhom International Fair for Subcontracting Industry v dnoch 21.-23.9.2010. Kategórie: Kov, elektronika, plasty, guma, dizajn, konzultačné služby, ICT 4. Podnikatelska misia do Svedska spojena s veltrhom Scandinavian Fair v dnoch 19.-22.9.2010 Kategórie veľtrhu: - zlievárenstvo, potravinárske zariadenia, process machinery, Lapidary machinery, stroje na hromadnu prepravu ludi, stroje na spracovanie nafty/ropy.. 5. B2b rokovania v Brne - dňoch 14. - 15.9.2010, kategorie: kovoobrabanie, tvariacie, zvaracie stroje, povr.uprava, plasty, gumy, chemia, elektronika, meracia technika..www.b2fair.com MSV BRNO 2010 6. B2B rokovania vo svedskom Jornkopingu. 10. – 11.11. 2010 - vyrobne metody, vyrobky a komponenty, materialy, suroviny.. www.b2fair.com Jornkoping Zaroven pripravujeme podnikatelsku misiu do Belgicka a Kazachstanu. Vsetky podujatia su i na stranke http://ba.sopk.sk/. Viac informacii, prihlasku a pozvanku prikladame v prilohe. V pripade akychkolvek informacii sme Vam k dispozicii. Dakujeme a tesime sa na spolupracu, s pozdravom a prianim prijemneho dna, Ivana Kondasova -- Ing. Ivana Kondášová Fajčíková Oddelenie medzinárodných vzťahov Bratislavská regionálna komora SOPK Jasikova 6 SK-82673 Bratislava Tel. :+421-2- 48291 247 Fax. :+421-2- 48291 260 web: http://www.basopk.sk
Medzinárodný veľtrh obrábacích a tvárniacich strojov - Medzinárodný veľtrh obrábacích a tvárniacich strojov 26BIEMH 2010 Termín: 31.05.2010-05.06.2010 Pozývame Vás na 26. ročník Medzinárodného veľtrhu obrábacích a tvárniacich strojov BIEMH 2010 do španielskeho Bilbao. Veľtrh BIEMH 2010 je vďaka svojej veľkosti a doterajších výsledkov a hodnotení vnímaný ako 3. najdôležitejší v Európe v rámci tohto zamerania. Veľtrhu sa zúčastnia výrobcovia a distributéri z celého sveta a dozvedia sa o najnovších výdobytkoch a technológiách od vedúcich spoločností pôsobiacich v tomto sektoru. SARIO
Slovenská republika na veľtrhu PLMA v Holandsku - 31-05-2010 V dňoch 18. – 19. mája 2010 sa uskutočnil v Holandsku, v Amsterdame medzinárodný odborný veľtrh „PLMA - Svet privátnych značiek“. Veľtrh je výhradne odborným kontraktačným veľtrhom, ktorý navštevujú importéri, nákupcovia pre hypermarkety, obchodné domy, predajne drogérií, obchodov pre domácnosť, veľkoobchodníci z celého sveta. Na tohto ročnom veľtrhu sa prezentovalo viac ako 3000 vystavovateľov z viac ako 70 krajín, vrátane viac než 30 národných a regionálnych stánkov. Slovenská republika sa formou národného stánku prezentuje na tomto veľtrhu pravidelne už od roku 2006 a nechýbala ani teraz. V tomto roku sa na veľtrhu odprezentovalo 10 spoločností, pričom v rámci národného stánku mali svoje zastúpenie spoločnosti: McCarter, a.s., Bratislava, Innopharma, s.r.o., CIBI, PALMA GROUP, a.s., NOVOFRUCT SK, s.r.o., a spoločnosť KARLOFF s.r.o. Samostatné zastúpenie, mimo národného stánku mali spoločnosti: Tekmar Slovensko, s.r.o., TATRAKON, spol.s.r.o. Poprad, SHP Harmanec, a.s. a spoločnosť Alfa Sorti, s.r.o. J.Č. min
Medzinárodný veľtrh "Technology, Energy and Envirnment" - 29.4.-2.5.2010, Tirana, Albánsko Albánska ALB-KONFINDUSTRIA v spolupráci s partnermi si Vás v dňoch 29. apríla - 2. mája 2010 dovoľuje pozvať do Tirany na medzinárodný veľtrh "Technology, Energy and Envirnment". Slovenskí podnikatelia majú jedinečnú príležitosť nielen nadviazať priame kontakty s albánskymi partnermi v oblasti energetiky a takisto získať bezprostredné informácie o podnikateľskom prostredí v Albánsku. Dátum a miesto konania: 29. apríla – 2. mája 2010, Palace of Congresses, Tirana, Albánsko Organizátori a partneri: * ALB-KONFINDUSTRIA * Ministerstvo hospodárstva, obchodu a energetiky Albánska * Ministerstvo životného prostredia, lesníctva a vodného hospodárstva Albánska * Albanian Power Corporation * Kosovo Energy Corporation Uzávierka prihlášok: 15. marca 2010 Kontakt: ALB-KONFINDUSTRIA Tel.: +355 4 2 229 486 Mobil: +355 67 20 19 651 Fax: +355 4 2 229 327 E-mail: panair@konfindustria.al www.konfindustria.al
Misia Plovdiv - Vážený pán riaditeľ, i tento rok si Vás dovoľujeme osloviť a ponúknuť Vám možnosť účasti a prezentácie Vašej firmy v oficiálnej účasti SR na 67. ročníku Medzinárodného strojárskeho a technického veľtrhu v Plovdive INTERNATIONAL TECHNICAL FAIR(www.fair.bg), ktorý je najväčším výstavným podujatím v Bulharsku a zároveň najznámejším medzinárodným veľtrhom v juhovýchodnej Európe. Na veľtrhu máte možnosť nadviazať kontakty s firmami zamerania: strojárstvo, stavebníctvo a architektúra, chémia, technológie na úpravu vody, doprava a auto servisné vybavenie, elektrotechnika a elektronika, energetika a ekológia, informačné technológie, PC WORLD, Autosalón. Ponúkame možnosť prezentácie Vašej firmy v rámci oficiálnej účasti Slovenskej republiky, ktoré bude v dňoch 26. september – 2. október 2010 Bližšie informácie a prihlášku prikladáme v prílohe. V prípade samostatného zabezpečenia dopravy by sme cenu upravili. Po ukončení misie bude preplatok vrátený. Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu, s pozdravom Ivana Fajčíková Ing. Ivana Fajcikova Oddelenie medzinarodnych vztahov projektový manažér Bratislavska regionalna komora SOPK Jasikova 6 826 73 Bratislava Tel. :+421-2- 48291 247 Fax. :+421-2- 48291 260, 48291 249 E-mail: fajcikova@sopk.sk http://www.bl.sopk.sk
SOPK Bratislava - Vážení podnikatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Aténach, OPK Heraklion a OPK Chania pripravuje podnikateľsko - prezentačnú misiu do Grécka (na Krétu), ktorá sa uskutoční v dňoch 17. - 21. mája 2010. Misia bude prioritne zameraná na oblasť cestovného ruchu, poľnohospodárstva (stroje, hnojivá) a potravinársky priemysel. Ďalšie informácie a prihláška sa nachádzajú v prílohe. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. S pozdravom Ing. Juraj Paľa Riaditeľ Útvaru Európskej únie Slovenská obchodná a priemyselná komora Gorkého 9, SK - 816 03 Bratislava Tel.: +421/2/54433272
SOPK Žilina - Slovenska obchodna a priemyselna komora Zilina v spolupraci s EXPO CENTER Trencin koordinuje ucast slovenskych firiem na najväcsich technickych a strojarskych veltrhoch v Srbsku, Polsku a Rumunsku. Nasledujuce veltrhy boli zaradene Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky do oficialnych ucasti na vystavach a veltrhoch pre rok 2010, pricom MH SR hradi naklady na prenajom vystavnej plochy a realizaciu spolocnej expozicie na krytej vystavnej ploche. Pozyvame Vas vystavovat v spolocnom stanku MH SR na veltrhoch: SRBSKO: 54. Medzinarodny technicky a strojarsky veltrh SAJAM TEHNIKE, Belehrad - 11.-15.5.2010 (do Srbska organizujeme v uvedenom termine tiez obchodnu misiu) POLSKO: Medzinarodny veltrh priemyselnych technologii a investicii, Poznan - 8.-11.6.2010 RUMUNSKO: 36. Medzinarodny strojarsky veltrh TIB, INVENTIKA, Bukurest - 6.-9.10.2010 Slovenski vystavovatelia budu mat na kazdej z vystav moznost osobne prezentovat ponukane komodity, zucastnit sa kooperacnych rokovani s pozvanymi spolocnostami a partnermi. Podpora MH SR pre Vas znamena moznost ucasti na podujati za mimoriadne vyhodnych financnych podmienok. Kazdej zucastnenej firme bude poskytnuty priestor na rokovanie, pristup do spolocneho zazemia, priestor na graficku prezentaciu, pripadne na umiestnenie exponatov. Sucastou ponuky je umiestenie kontaktnych informacii a profilu firmy v katalogu slovenskych vystavovatelov ako aj vyroba zakladnej grafiky pre oznacenie expozicie a prezentaciu ponuky firmy. Podrobnejsie informacie o jednotlivych vystavach najdete priamo na pozvankach v prilohe. V pripade zaujmu nam prosim zaslite vyplnenu navratku. Tesime sa na vzajomnu spolupracu. Viac informacii ziskate: SOPK RK Zilina, Halkova 31, Zilina, Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Robert Vydra, T: 041-7235 102, -101, -655, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
Kalendár výstav 2010 – zahraničné výstavy - 04-09-2009 Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa budú v roku 2010 realizovať nasledovné zahraničné výstavy a veľtrhy: 1. GRŰNE WOCHE, Berlín, Nemecko, 15. – 24. január 2010 75. ročník medzinárodného veľtrhu poľnohospodárstva, potravinárstva a záhradníctva 2. BIOFACH, Norinberg, Nemecko, 17. – 20. február 2010 21. ročník svetového veľtrhu biopotravín, biopoduktov a bioosív 3. SALIMA Brno, Česká republika, 2. – 5. marec 2010 Medzinárodný potravinársky veľtrh 4. PLMA Amsterdam, Holandsko, 18. – 19. máj 2010 Medzinárodný odborný veľtrh – „svet obchodných značiek“ 5. Medzinárodná výstava koní Eurocheval, Offenburg, Nemecko, 21. – 25. júl 2010 Medzinárodná výstava koní 6. SIAL Paríž, Francúzsko, 17. – 21. október 2010 Medzinárodný veľtrh potravinárskych výrobkov Schválené zahraničné výstavy a veľtrhy sa budú realizovať formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva SR a sú financované na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z.z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve. Zahraničné výstavy sú v gescii Ministerstva pôdohospodárstva SR, sekcia potravinárstva, výživy a obchodu/odbor obchodu. Kontaktnou osobou je Ing. Zuzana Ruppeldová (e-mail:zuzana.ruppeldova@land.gov.sk, tel. 02/59266 340, mobil: 0910 918 653). Realizátorom národných stánkov v zahraničí pre rok 2010 je Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. Postup v prípade záujmu o účasť na Ministerstvom pôdohospodárstva SR schválenej výstave: 1. vyplniť záväznú prihlášku na danú výstavu, ktorú nájdete na stránke www.land.gov.sk („Dávame do pozornosti“), ako aj na stránke www.agrokomplex.sk a v požadovanom termíne, ktorý je zverejnený na záväznej prihláške, ju zašlete na Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. (e-mail: pavlovic@agrokomplex.sk) 2. po potvrdení záväznej prihlášky od Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. Vám bude zaslaná zmluva a pro-forma faktúra; 3. začiatkom roka 2010 bude na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) zverejnené výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 264/2009; 4. požadovanú žiadosť o dotáciu bude potrebné v stanovenom termíne podať osobne na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Prílohy (dokumenty na stiahnutie) * Záväzná prihláška - GRŰNE WOCHE (doc, 76.5 Kb, 33x) * Záväzná prihláška - BIOFACH (doc, 185.5 Kb, 31x) * Záväzná prihláška - SALIMA (doc, 76 Kb, 36x) * Záväzná prihláška - PLMA (doc, 82 Kb, 36x) * Záväzná prihláška - SIAL (doc, 82 Kb, 38x)
Kalendár výstav 2010 – výstavy v Slovenskej republike - 04-09-2009 Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR sa v roku 2009 v Slovenskej republike budú realizovať nasledovné veľtrhy a výstavy 1. Danubius Gastro, Bratislava (21. - 24. január 2010) 2. KÔŇ 2010, Trenčín (august 2010) 3. Agrokomplex 2010, Nitra (august 2010) 4. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra (august 2010) 5. Celoštátna výstava drobných zvierat, Nitra (3. - 5. december 2010) 6. Ovenálie 2010, Východná (jún 2010) a regionálne výstavy živočíšnej a rastlinnej výroby 1. Chovateľský deň pinzgauského dobytka v Podturni (máj 2010) 2. Chovateľský deň hospodárskych zvierat v Kremničke (jún 2010) 3. Chovateľský deň hospodárskych zvierat v Čaklove (september 2010) 4. Regionálna výstava oviec a kôz v Kamenici (9. jún 2010) 5. Jablko roka 2010, Nitra (október 2010) Schválené výstavy, veľtrhy a chovateľské dni sú financované na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z.z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve a sú v gescii Ministerstva pôdohospodárstva SR, sekcia potravinárstva, výživy a obchodu/odbor obchodu. Kontaktnou osobou je Ing. Michaela Benešová, tel. 02/59 266 340, e-mail: michaela.benesova@land.gov.sk
21. - 23. január 2010, „Global Economic Summit – Accelerating Growth“, Expocentre, MUMBAI, INDIA - Veľvyslanectvo Indickej republiky v Bratislave informuje o pripravovanom ekonomickom sumite „Global Economic Summit – Accelerationg Growth“, ktorý sa uskutoční dńoch 21.-23. januára 2010 v Expocentre v Mumbai. Predmetom sumitu bude: a) predstavenie Indie ako významného priemyselného výrobcu a destinácie vhodnej pre „ outsourcing manufactured products“ b) a vyzvať zahraničných investorov investovať do budovania infraštruktúry a do priemyselnej výroby v Indii. Podrobnejšie informácie : www.aiaionline.org
Výstava SUBCONIST Istanbul - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s vedúcim obchodného oddelenia Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ankare a SARIO kooperačným partnerom - firmou Veefor zorganizovala účasť slovenských firiem na výstave „EF 3 rd Industry Fair Machinery & Automation and SUBCONIST 8th International Subcontracting Exhibition“, ktorá sa konala v dňoch 21.- 24. januára 2010 v tureckom Istanbule. Na výstave sa zúčastnilo vyše 70 výrobcov z 25 krajín (Sýria, Taliansko, Nemecko, Saudská Arábia, Irán, Španielsko, Pakistan, Izrael, Francúzsko, Čína, Líbya atď.), ktorí hľadali nových kontraktorov a subkontraktorov, obchodných a kooperačných partnerov. V rámci subkontraktačného veľtrhu sa uskutočnili tzv. „3 partnerské dni “ zamerané na stretnutia vystavovateľov so zahraničnými firmami z oblasti výroby plastov, elektroniky, zlievárenstva, oceľových produktov, autosúčiastok atď. Vystavovatelia a návštevníci veľtrhu mali možnosť nájsť si partnerov pre odbyt svojich výrobkov a efektívnejšieho využitia výrobných kapacít. Agentúra SARIO prezentovala obchodné a investičné možnosti spolupráce Slovenska s Tureckom. Na základe podpísaného protokolu medzi agentúrou SARIO a Export Promotion Center of Turkey - IGEME (Ankara, 13. október 2009) sa uskutočnilo rokovanie s námestníčkou regionálneho riaditeľa IGEME / Istanbul Zeynep Iyiler. Na stretnutí boli prekonzultované pripravované podujatia zamerané na zintenzívnenie obchodnej a hospodárskej spolupráce. Slovenské firmy sa zúčastnili „one-to-one“ rokovaní, ktoré pripravila firma CNR EXPO Center, Istanbul. Slovenský stánok navštívil generálny konzul SR v Istanbule Jozef Šesták, ktorý sa zaujímal o výrobný a exportný sortiment slovenských vystavovateľov. V stánku „SLOVAKIA“ prezentovali svoj výrobný potenciál firmy: Železiarne Podbrezová, ŽĎAS, TRENS, SES Tlmače, IDOPS, AŽDW, VUKI a AHP Hydraulika. Pozornosť návštevníkov upútala prezentácia obchodnej spoločnosti IDOPS, najmä tzv. parkovacím systémom. Ide o modernú technológiou, ktorá umožňuje parkovanie veľkého počtu áut na malom priestranstve. 27.01.2010 www.sario.sk
Pozyvame Vas vystavovat v spolocnom stanku MH SR na veltrhoch: - Nasledujuce veltrhy boli zaradene Ministerstvom hospodarstva Slovenskej republiky do oficialnych ucasti na vystavach a veltrhoch pre rok 2010, pricom MH SR hradi naklady na prenajom vystavnej plochy a realizaciu spolocnej expozicie na krytej vystavnej ploche. SRBSKO: 54. Medzinarodny technicky a strojarsky veltrh SAJAM TEHNIKE, Belehrad - 11.-15.5.2010 POLSKO: Medzinarodny veltrh priemyselnych technologii a investicii, Poznan - 8.-11.6.2010 RUMUNSKO: 36. Medzinarodny strojarsky veltrh TIB, INVENTIKA, Bukurest - 6.-9.10.2010 Slovenski vystavovatelia budu mat na kazdej z vystav moznost osobne prezentovat ponukane komodity a zucastnit sa kooperacnych rokovani s pozvanymi spolocnostami a partnermi. Podpora MH SR pre Vas znamena moznost ucasti na podujati za mimoriadne vyhodnych financnych podmienok. Kazdej zucastnenej firme bude poskytnuty priestor na rokovanie, pristup do spolocneho zazemia, priestor na graficku prezentaciu, pripadne na umiestnenie exponatov. Sucastou ponuky je umiestenie kontaktnych informacii a profilu firmy v katalogu slovenskych vystavovatelov ako aj vyroba zakladnej grafiky pre oznacenie expozicie a prezentaciu ponuky firmy. Podrobnejsie informacie o jednotlivych vystavach najdete priamo na pozvankach v prilohe. Tesime sa na vzajomnu spolupracu. Info: SOPK RK Zilina, Halkova 31, Zilina, Ing. Katarzyna Bielik, Ing. Robert Vydra, T: 041-7235 102, -101, -655, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk január 2010
Obchodné pobyty na veľtrhoch v Iráne - 18.1.2010 Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Teheráne v súvislosti s poriadaním veľtrhov v Iráne informuje, že obchodná spoločnosť Farjad Tejarad Kimia Trade Delegation, tel.+98(21)88088818, fax: +98(21)88088817, Email: farjadtd@gmail.com, (kontaktná osoba p. Hassanali) v spolupráci s Ministerstvom obchodu Iránu a iránskou obchodnou komorou organizuje obchodné pobyty zahraničných záujemcov týkajúcich sa piatich veľtrhov: 1. 1-1st Exporting Services Potentials Fair – www.spnco.ney 2. 2-1st Trade Association´s Exporting Potentials Fair – www.spnco.ney 3. 3-1st Furniture Construction Machinery, Hardwarw, Equipments and Interior Design Fair – www.irfurnitureunion.ir 4. 4-1st Humidity, Thermal, Sound and Optical Insulators and Anti-Corrosion Products and Related Industries Fair – www.miladgroup.com 5. 5-2nd Children&Young Adults Entertainment, Educational Materials, Parks and Entertainment Parks Fair – www.shahrpress.ir
VIROEXPO 2010 - 15. Medzinárodný veľtrh priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva, Chorvátsko - Publikované: 21. 12. 2009 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu SARIO Vás pozýva na 15. Medzinárodný veľtrh priemyslu, remesiel a poľnohospodárstva, ktorý sa uskutoční vo Virovitici (v Chorvátsku), v dňoch 22. - 24. januára 2010. Veľtrh je zameraný na priemysel, priemyselnú výrobu, remeslá a poľnohospodárstvo. Generálnymi partnermi veľtrhu sú: Ministerstvo hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky, Ministerstvo poľnohospodárstva, rybárstva a rozvoja vidieka a Ministerstvo regionálneho rozvoja, lesníctva a vodného hospodárstva Chorvátskej republiky. Slovenská republika sa stala hlavným zahraničným partnerom jubilejného 15. ročníka Medzinárodného veľtrhu -Virovitica. Slovenským podnikateľským subjektom bude poskytnutý bezplatne výstavný priestor, ako aj logistická a organizačná podpora. Súčasťou veľtrhu bude i tzv. Slovenský deň, ktorého cieľom bude zviditeľniť Slovenskú republiku a jej ekonomické a podnikateľské prostredie. Viac informácii: http://www.sario.sk/?viroexpo-2010
Komisár výstavy EXPO 2012 na návšteve Slovenska (Publikované dňa: - O možnej účasti Slovenska na svetovej výstave EXPO 2012 v juhokórejskom meste Yeosu hovoril minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák s komisárom výstavy Joon-hee Leeom. Tematicky je EXPO 2012 zamerané na oceány a pobrežia. „Aj keď sme vnútrozemská krajina, táto téma je veľmi aktuálna, keďže súvisí s klimatickými zmenami a tie zasahujú každého,“ zdôraznil minister M.Lajčák. Zároveň zdôraznil, že nepochybuje o schopnosti Južnej Kórei zorganizovať výborné globálne podujatie. Ministerstvo zahraničných vecí si podľa M.Lajčáka uvedomuje možnosti na prezentáciu krajiny, ktoré vyplývajú z účasti na EXPO. Rozhodnutie o tom, či sa Slovensko na svetovej výstave zúčastní, by mala v najbližších mesiacoch na základe odporúčania Ministerstva hospodárstva prijať vláda. Hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR Telefón:  00421-2 / 5978 3010 Mobil:  00421-918 / 660 040 Fax:  00421-2 / 5978 3019 E-mail:  hovorca@mzv.sk
Nový termín průmyslového veletrhu VIENNA-TEC - *_1. Nový termín průmyslového veletrhu VIENNA-TEC_* Další ročník mezinárodního odborného průmyslového veletrhu *VIENNA-TEC,* který se koná jednou za 2 roky a je nejdůležitější průmyslovou akcí v Rakousku v Messe Wien se bude konat *12.-15. 10. 2010.* Veletrh zahrnuje 6 mezinárodních, už dobře známých na Slovensku a v České Republice, odborných veletrhů AUTOMATION AUSTRIA (automatizace), ENERGY-TEC (energetika), IE - INDUSTRIE ELEKTRONIK (elektrotechnika), INTERTOOL (nástroje a nářadí), MESSTECHNIK (měřící technika) a SCHWEISSEN/JOIN-EX (svařování) a 3 speciální expozice MENSCH.ARBEIT.SICHERHEIT, FORUM HYDRAULIK a DRUCK LUFT ARENA *VIENNA-TEC 2010* -- to je více než 700 vystavovatelů z více než 1000 firem. Oficiální stránky veletrhu v němčině jsou www.vienna-tec.at Oficiálním koordinátorem mezinárodního odborného průmyslového veletrhu VIENNA-TEC je skupina firem Schwarz & Partner CEE Promotion, kterou můžete kontaktovat s vašimi dotazy ohledně návštěvy, účasti v programu nebo vlastní prezentace na veletrhu. Společnost Schwarz & Partner připravuje na veletrhu VIENNA-TEC bohatý doprovodný program pro delegace z různých zemí. Na veletrhu Vienna-Tec plánují svoji účast také firmy z Ruské federace a Ukrajiny, se kterými je možno naplánovat setkání přímo ve Vídni nebo po cestě do Vídně. Prosím o vložení těchto krátkých informací již nyní na vaše webové stránky, příp. je rozešlete svým členům. *_ _* *_2. Veletrhy v Doněcku_* V příloze zasílám přehled veletrhů, které se budou konat na Ukrajině v roce 2010. V případě zájmu vašich členů o účast na některém z veletrhů, nechť nás kontaktují na níže uvedených kontaktech. Děkuji za spolupráci, pěkný den Lenka Kotllárová Schwarz & Partner spol. s r. o. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 558 711 741, +420 728 404 471 E-mail: veletrhy@terminy.cz
VELETRŽNÍ CENTRUM “EXPODONBASS” - Ukraine, 83048, Donetsk, Cheliuskintsev Str., 189-v Украина, 83048, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189-в http://www.expodon.dn.ua/ VELETRŽNÍ KALENDÁŘ PRO ROK 2010 TERMÍN NÁZEV AKCE HLAVNÍ OBOR VELETRHU Únor 23-26 REKLAMA.POLYGRAFIE. MASMEDIA Reklama a polygrafie Březen 17-20 ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ Architektura a stavebnictví Březen 17-20 NÁBYTEK A INTERIÉR. ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. DOMÁCÍ TEXTIL Nábytek, interiéry, zpracování dřeva, domácí textil Březen 17-20 AQUA-UKRAJINA-DONĚCK Voda Březen-Duben 31-3 AUTOMOBILY A VŠE PRO AUTOMOBILY Automobily a příslušenství Březen-Duben 31-3 DOPRAVA FORUM Doprava Březen-Duben 31-3 TURISTIKA.REKREACE Turistika, rekreace Květen 12-15 STROJÍRENSTVÍ Strojírenství Květen 19-22 EFEKTIVITA ENERGETIKY Energetika Červen 1-4 ENERGETIKA.ELEKTROTECHNIKA AUTOMATIZACE Energetika, elektrotechnika, automatizace Září 7-10 UHLÍ A TĚŽBA Uhlí a jeho těžba Září 21-24 METALURGIE Metalurgie Říjen 13-16 ARCHITEKTURA A STAVEBNICTVÍ Architektura a stavebnictví Říjen 13-16 NÁBYTEK A INTERIÉR. ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. DOMÁCÍ TEXTIL Nábytek, interiéry, zpracování dřeva, domácí textil Říjen 20-23 PRODEXPO Potraviny a potravinářské technologie Říjen 27-30 AUTOMOBILY A VŠE PRO AUTOMOBILY Automobily a příslušenství Říjen 27-30 DOPRAVA FORUM Doprava
Pozvanie na veľtrh v Sudáne - Publikované: 07. 08. 2009 V nadväznosti na predošlú návštevu predstaviteľov Ministerstva energetiky Sudánu v Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), privítal Juraj Kiesel, poverený vedením agentúry, prezidenta Spoločnosti sudánsko-česko-slovenského priateľstva Khalila Hassana Ibrahima. Sudánsky hosť tlmočil pozvanie pre SARIO na najväčší sudánsky veľtrh v Chartúme, ktorý sa uskutoční v januári budúceho roka. „Sudán je krajina s obrovským potenciálom rozvoja, predovšetkým v oblasti energetiky a pôdohospodárstva“- zdôraznil Khalil Hassan Ibrahim. Podľa Juraja Kiesela slovenské firmy majú čo ponúknuť a pripravovaný projekt rozvoja sudánskej energetiky na báze slnečných kolektorov nám nie je neznámy. „Z tohto pohľadu vnímam účasť renomovaných slovenských firiem pod záštitou SARIO a Eximbanky na sudánskom veľtrhu ako mimoriadne prospešnú“- konštatoval Juraj Kiesel a dodal, že aj rozvoj sudánskeho pôdohospodárstva formou závlahových systémov a rekultivácie pôdy môže byť pre slovenské subjekty veľkou výzvou.
Drintec 2009 - Rádi bychom Vás, jako oficiální zástupci Messe München, pozvali do Mnichova na veletrh http://www.drinktec.com 14. 9. 2009 – 19. 9. 2009 Světový veletrh nápojové techniky a technologií Liquid Food POZOR! POŘÁDÁME SPONZOROVANÝ ZÁJEZD za 146,-EUR ZÁJEZD DRINKTEC 2009 Termín: 17.09. - 18.09.2009 Program zájezdu: 1. den 17.09. 01.00 hodin odjezd z Bratislavy od Hlavní železniční stanice. 03.00 hod. odjezd z Brna z ulice Nádražní naproti hotelu Grand. 05.30 hod. odjezd z Prahy od stanice metra Zličín 06.30 hod. odjezd z Plzně od výstaviště. Předpokládaný příjezd na mnichovské výstaviště v cca 10.30 hod. V 18.00 hod. přesun do komfortního hotelu mimo Mnichov, zde potom volný program, či společná večeře. 2. den 18.09. Po hotelové snídani odjezd na výstaviště a celodenní prohlídka veletrhu, či individuální návštěva centra města (dle volby). Odjezd do Česka v cca 16.00 hod. Předpokládaný návrat do Prahy – 22.00, do Bratislavy asi v 02.30 hod. TĚŠÍME SE NA VAŠE OBJEDNÁVKY S pozdravem Mgr. Petra Kočí EXPO-Consult+Service, spol. s r.o. zastoupení Messe München pro ČR Příkop 4, 604 45 Brno Tel.: +420 545 176 160 fax: +420 545 176 159 mob.:+420 724 138 018 www.expocs.cz drinktec – Hightech meets Liquid Veletrh drinktec, jenž se koná každé čtyři roky v Mnichově, je jediným odborným veletrhem, který kompletně a na mezinárodní úrovni prezentuje veškerou nabídku výrobků z oblasti nápojové techniky a technologií Liquid Food. Jako kontraktační veletrh je místem pro setkání národních i mezinárodních ředitelů, investorů a odborníků s jejich budoucími zákazníky a partnery. • Drinktec je prvotřídní platforma pro světové novinky z oboru nápojové techniky a zavádění nových výrobků, představovány jsou kompletní výrobní linky, systémová řešení pro podniky jakýchkoliv velikostí. • Posledního ročníku veletrhu se zúčastnilo rekordních 1.469 firem z 60 zemí na výstavní ploše téměř 150.000 m2, navštívilo jej přes 70.000 odborných návštěvníků ze 170 zemí světa!
Veltrh Easyfairs HVAC - V spolupraci s obchodnou radkynou v Bruseli pani Zolcerovou, si Vam dovolujeme dat do Vasej pozornosti a zaroven Vas pozvat na veltrh Easyfairs HVAC (improving indoor air quality, increasing energy performance) a ECL (electricity, communication and lighting sector) , ktoré sa budú súbežne konať 23 - 24 Septembra 2009, Brussel, Expo Brussel Hala 4. Prosime o zvazenie, ci by sa veltrh hodil na ziskavanie kontaktov. Pri registracii cez web je moznost ziskat bezplatne vstupenku a zaroven mozeme najst zoznam vystavovatelov. V pripade zaujmu prosime o informacie obchodnu radkynu, ktora Vam zaroven pomoze s organizaciou pobytu. Viac informacii ziskate na adrese www.easyfairs.com - kalendár - Benelux a tam najdete informacie o tychto dvoch veltrhoch. Kontakt na pani radkynu: Valeria Zolcerova, obchodna radkyna Embassy of the Slovak Republic Commercial Section 195 Av. Moliere, 1050 Brussels tel. +32 2 3467876, fax +32 2 3468703 M. +32 475331097 obeo.brusel@economy.gov.sk
SARIO - Chcete prezentovať svoju produkciu a služby na veľtrhoch a stále váhate? Využite podporu agentúry SARIO a predstavte vašu spoločnosť. V prípade účasti na veľtrhoch organizovaných spoločnosťou Incheba a.s. získate ďalšie výhody. Viac informácií nájdete na: http://www.sario.sk/?vyzva-113 Využite možnosť svojej prezentácie a vyberte si miesto Vašej expozície podľa vlastného výberu a tým aj príležitosť vystavovať za prijateľné ceny, ktoré sú od 40 € za 1m2 radovej plochy. Realizácia expozície už od 25 € za 1m2. INCHEBA EXPO BRATISLAVA 23. – 25.2.2010 Bližšie informácie a kontakt: Ing. Marek Mésároš project executive Incheba, a.s. Viedenská cesta 3-7 851 01 Bratislava, Slovakia M +421 911 100 720 T +421 2 6727 2485 F +421 2 6727 2201 mmesaros@incheba.sk www.incheba.sk -- Bc. Jozef Haršány informatik Trnavska RK SOPK Trhova 2 917 01 Trnava Telefon: 00 421 33 55 12 588 Fax: 00 421 33 55 12 603 e-mail: jozef.harsany@sopk.sk www : http://tt.sopk.sk
Čína - Dobrý den, zasíláme Vám přehled veletrhů a výstav pořádajících se zejména v Čínské lidové republice ve městech Šanghaj, GuangZhou a ShenZhen, dále v HongKongu a Dubaji (Spojené Arabské Emiráty). Proč navštívit tyto výstavy a komu se to vyplatí? 1. Jste firma, která nakupuje veškerý sortiment od prostředníků? Spousty našich společností nakupuje zboží zejména od německých či polských firem a tito prodejci nakupují nebo si nechají vyrábět zboží právě v Číně. Pokud navštívíte výstavy a najdete přímo výrobce zvýšíte tím zisk své firmy a to několikanásobně. 2. Jste již současný dovozce? O další důvod navštívit výstavy a rozšířit svůj sortiment zboží o nové produkty, čímž budete inovovat svoje portfolio zboží svým klientům. Získáte tím předstih před konkurencí. Nejvíce vždy vyděláte pokud... pokračování v přiloženém souboru... S přáním pěkného dne, JOuTrip s.r.o. Holandská 2, 639 00 BRNO Tel.: +420775-688889 eMail: info@joutrip.com Http://www.joufair.com
Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách - 3.6.2009 Nová výzva, ktorú môžu využívať výrobcovia na svoju podporu účasti na veľtrhoch a iných aktivitách. Oblasť výzvy: Priemysel a energetika Riadiaci orgán a implementačná agentúra Ministerstvo hospodárstva SR Finančný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oblasť podpory Inovácie a technologické transfery Cieľ Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšiť zapojenie podnikov Slovenskej republiky do medzinárodnej deľby práce, stimulovať podniky k internacionalizácii svojej činnosti, zvýšiť efektívnosť pri realizácii obchodných činností, výsledkov výroby a služieb, zlepšiť pozíciu a konkurencieschopnosť slovenských podnikateľských subjektov v obchodnej konfrontácii ich produkcie na vnútornom trhu EÚ a tretích trhoch, zvýšiť úroveň prezentačných aktivít podnikov Slovenskej republiky na medzinárodných trhoch na úroveň porovnateľnú s podnikateľskými subjektmi v krajinách EÚ a rozvinúť medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zlepšenia informatizácie slovenských podnikateľských subjektov v medzinárodnej dimenzii. Druh pomoci Nenávratný finančný príspevok Oprávnené aktivity 1. Prvá účasť podniku na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a v zahraničí; 2. Prvá účasť podniku na obchodných misiách v zahraničí. Geografická zóna Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj), Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj), Východné Slovensko (Košický kraj, Prešovský kraj)., podľa cieľa KonvergenciaRegionálna pobočka Trenčín Slovenská inovačná a energetická agentúra regionálna pobočka Trenčín Hurbanova 59 911 00 Trenčín tel.: 032/74 35 216 (kl. 116) fax: 032/74 36 057 mail: fondy@siea.gov.sk Oprávnení žiadatelia Podnikateľ Malý podnik Stredný podnik Veľký podnik Mikro podnik Kontakt Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Martinčekova 17 821 01 Bratislava tel.: 02 / 58 260 423, 241 fax: 02 / 58 260 109 Maximálna výška podpory špecificky podľa výzvy Dátum uzávierky 24.08.2009 Dĺžka trvania projektu max. 24 mesiacov Text výzvy a ostatné potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete na stránke www.eurofondy.com www.eurofondy.com
Strojarsky veltrh Istambul - dovolujem si Vas informovat o konani najvacsieho strojarskeho veltrhu v Turecku, v dnoch 21 - 25.10.2009 v Istanbule na vystavisku CNR holdingu, blizko letiska, cca 20 minut od centra mesta. Predmetny dvojveltrh vznikol po prvy raz v roku 2009 spojenim dvoch veltrhov: "EF-Industry a Subconist". Stanok SLOVAKIA bude umiestneny v hale 2. Veľtrh sa koná od stredy do nedele, od _21.10 - 25.10.2009_ v 8 pôvodných pavilónoch výstaviska CNR a naviac v 3 nových pavilónoch (ktoré prevádzkuje ITO-Istanbulská obchodná komora), cize po prvý raz v 11 pavilónoch. Podrobnejsie informacienajdete na www.subconist.com a www.industrialair.net resp. v prilohe /pdf - ef subconist 2009/. Zhodnotenie minuleho roka je v prilohe /word ef subconist 2008 post show/ Vase naklady budu nizsie, nakolko: a - _najnakladnejsiu polozku - prenajom stanku bude hradit Obchodne oddelenie Istanbul_ (len pre exportne zamerane firmy), firma bude hradit len 220 EUR registračný poplatok, udaje o firme budu zverejnene vo veltrznom katalogu b - ubytovanie: zoznam hotelov, ktore poskytuju zlavu vystavovatelom su uvedene v prilohe (/priloha word priloha ekim 2009 oteller),/ zacinaju od 75 EUR za noc. c - letenka do Istanbulu: moznost vyuzitia nizkonakladoveho prepravcu: Sky Europe z Bratislavy (Kosic) do Istanbulu, resp. klasickych komercnych prepravcov: Austrian Airlines z Viedne do Istanbulu, Turkish Airlines z Viedne do Istanbulu, alebo CSA z Bratislavy (Kosic) cez Prahu do Istanbulu. V pripade vcasnej rezetvacie su ceny letov velmi dostupne. d - preprava na/z vystavisko nepredstavuje vysoku polozku, nakolko vystavisko je nedaleko europskeho letiska Ataturk (mestska linka 96, resp. metro) e - viza si je mozne zadovazit priamo na letisku v Istanbule za 10 EUR v kiosku VIZA. Verime, ze Vas ponuka na najvacsi strojarsky veltrh zaujala a svoj predbezny *zaujem potvrdite cim* skor na e-mailovu adresu ankarasktrade@superonline.com Nenechajte si ujst vynikajucu moznost prezentacie Vasich vyrobkov na perspektivnom Tureckom trhu. Sucasne Vas chceme poziadat o informaciu o Vasom zujme zucastnit sa, aby sme mohli komunikovat s Obchodnym oddelenim Velvyslanectva SR v Istambule. j.c.,
Medzinárodný strojársky a technický veľtrh Plovdiv 2009 - Pozvanie SOPK a) ako vystavovateľ: prezentácia Vašej firmy v rámci oficiálnej účasti Slovenskej republiky a kooperačné stretnutie s bulharskými firmami v dňoch 27. september - 2. október 2009 b) ako návštevník: návšteva veľtrhu a kooperačné stretnutie s bulharskými firmami v dňoch 28. september – 30. september 2009. Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, dovoľujeme si Vám ponúknuť možnosť účasti a prezentácie Vašej firmy v oficiálnej účasti SR na 65. ročníku Medzinárodného strojárskeho a technického veľtrhu v Plovdive (http://www.fair.bg/en/events/autumn09.htm), ktorý je najväčším výstavným podujatím v Bulharsku a zároveň najznámejším medzinárodným veľtrhom v juhovýchodnej Európe. Okrem individuálnych obchodných rokovaní Vám na základe prihlášky a kooperačných želaní pripravíme v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva SR v Sofii kooperačné stretnutie s bulharskými firmami priamo v priestoroch veľtrhu. Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť prezentovať Vašu firmu v rámci Oficiálnej účasti Slovenskej republiky (atraktívne umiestnenie stánku) s možnosťou nadviazania nových kontaktov zo sekcií: strojárstvo, stavebníctvo a architektúra, chémia, technológie na úpravu vody, doprava a auto servisné vybavenie, elektrotechnika a elektronika, energetika a ekológia, informačné technológie, PC WORLD, Autosalón. Bližšie informácie k možnosti a) ako vystavovateľ: prezentácia Vašej firmy v rámci oficiálnej účasti Slovenskej republiky a kooperačné stretnutie s bulharskými firmami. Termín : 27. september – 2. október 2009 Doprava: letecky z Viedne Tešíme sa na spoluprácu. S pozdravom, RNDr. Juraj Poledna, DrSc. Vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov Ing. Ivana Fajčíková Oddelenie medzinárodných vzťahov Bratislavská regionálna komora SOPK Jašiková 6 SK-82673 Bratislava Fax. :+421-2- 48291260 Tel. :+421-2- 48291252 Tešíme sa na spoluprácu.
Bezplatný seminár: verejné a elektronické obstarávanie - Pozývame Vás na odborný seminár určený najmä pre podnikateľov, ktorí sa uchádzajú o dodávky tovarov / poskytovanie služieb a výkon prác pre verejných obstarávateľov na Slovensku a v zahraničí. Z programu seminára vyberáme: legislatíva EÚ o verejnom obstarávaní, otvorené riadenie verejným zadávateľom, verejná súťaž, zmluva ako výsledok verejného obstarávania, elektronické verejné obstarávanie a e-podpis. Podujatie sa uskutoční 18. júna 2009 v Trenčíne. Účasť je bezplatná, registrácia potrebná do 17. júna 2009. Organizátor: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK, v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network. Kontakt: Trenčianska regionálna komora SOPK, Viera Piknová, tel.: 035/65 23 834, e-mail: piknova@sopk.sk, www.nadsme.sk, www.een.sk
Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina si Vás dovoľuje pozvať na - SAJAM TEHNIKE - medzinárodný technický a strojársky veľtrh zameraný na elektrotechniku, energetiku, hutníctvo, strojárenstvo, zváranie, spracovanie kovov a povrchovú úpravu, dopravu, zasielateľstvo, stavebníctvo dopravných prostriedkov - lodí, zariadení, telekomunikačnú techniku, kúrenie a ventiláciu, bielu techniku, vzduchotechniku, atď. 76. medzinárodný poľnohospodársky veľtrh, Novi Sad Program: 11.5. (pondelok) 6:00 Odchod zo Žiliny do Kovačice, Srbsko 18:00 Príchod, ubytovanie v Relax centrum Kovačica. 19:00 Stretnutie s obyvateľmi Kovačice, predstavenie účastníkov, rokovania. 12.5. (utorok) 9:00-11:00 Odchod do Belehradu, návšteva výstaviska Beogradski Sajam. 11:00-13:00 Srbsko-Slovenské strojárske fórum. Srbsko – perspektívny investičný a obchodný partner. Možnosti absorpcie zahraničných investícií. Transfer slovenskej strojárenskej technológie do Srbska. 13:00-18:00 Návšteva technického veľtrhu SAJAM TEHNIKE BELEHRAD, rokovania na národnom stánku SR 18:00-19:00 Krátka prehliadka Belehradu. 19:00 Odchod do Kovačice. Nocľah. 13.5. (streda) 9:00 Odchod do Nového Sadu na výstavisko Expo Novi Sad. 10:00-11:30 Prijatie na Vojvodinskej OPK. Bilaterálne rokovania. 11:30-17:00 Návšteva 76. medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu 17:00-23:30 Transfer do Egeru. Ubytovanie v hoteli. 14.5. (štvrtok) 10:00-13:00 Manager program. 13:00-15:00 Obed s ochutnávkou regionálnych špecialít. 15:00 Odchod na Slovensko. Trasa sa upraví podľa optimálneho miesta výstupu účastníkov. Zmena programu vyhradená. Podrobný program strojárskeho fóra zašleme na požiadanie. Cena základná: 380 EUR /osoba+DPH (11 447,88 Sk+DPH) člen SOPK, SPOK: 320 EUR /osoba+DPH (9 640,32 Sk+DPH) Konverzný kurz: 1 EURO = 30,1260 SKK V cene: doprava klimatizovaným mikrobusom, 3x ubytovanie, 3x raňajky, 1x obed, návšteva veľtrhov, pomocné služby: vyhľadávanie partnerov a záujemcov o SK firmy, teritoriálne a prierezové informácie, katalóg firiem, atď. V cene nie je zahrnuté poistenie a celodenná strava. Pozvánku s návratkou zasielame v prílohe. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu. Bližšie informácie získate: Slovenská obchodná a priemyselná komora R.K. Žilina, Hálkova 31, Žilina, T: 041-7235 102, - 655, F: 041-7235653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
Planète PME 2009 - Konfederácia malých a stredných podnikov Francúzska (CGPME), ktorá zastupuje záujmy 200 profesionálnych odvetví a 130 regionálnych zväzov, spolu s poradenskou spoločnosťou pre medzinárodný obchod Classe Export organizujú v poradí 7. ročník medzinárodného veľtrhu pre malé a stredné podniky s názvom „Planète PME“ (Planéta MSP). Cieľom podujatia je vytvoriť priestor na stretnutie reprezentantov členských MSP, predstaviteľov verejnej správy, médií a významných inštitucionálnych a obchodných partnerov. Planète PME je významným podujatím, ktoré pravidelne navštevujú francúzski špičkoví politici poverení obchodom a ekonomikou, predstavitelia podnikateľského prostredia a stovky novinárov. Očakávaných je vyše 15.000 návštevníkov, z toho viac ako dve tretiny budú tvoriť riaditelia MSP. Medzinárodná dimenzia veľtrhu je zabezpečená priestorom s názvom „Village international“, ktorý je každoročne venovaný čestným hosťom zo zahraničia. Čestnými hosťami podujatia budú tento rok krajiny strednej a východnej Európy. 7. ročník veľtrhu Planète PME 2009 sa uskutoční dňa 16. júna 2009 v Kongresovom paláci v Paríži. Planète PME v číslach: 2007 v Paríži: - 18.300 návštevníkov, 1.500 študentov, 1.200 medzinárodných dobrovoľníkov a stážistov v medzinárodne pôsobiacich spoločnostiach - 197 novinárov, 404 príspevkov v tlači - 150 vystavovateľov, 350 stretnutí a expertných rokovaní s partnermi, 2.200 stretnutí B2B medzi predstaviteľmi MSP, 2.900 stretnutí s expertmi pre medzinárodný rozvoj - plenárne zasadnutia, 89 konferencií a workshopov - pozvaní boli: Predseda vlády FR a ministri poverení obchodom a ekonomikou 2008 v Marseille: - 8.250 návštevníkov - 87 akreditovaných novinárov - 1.000 divákov počas každého z dvoch plenárnych zasadnutí - 100 vystavovateľov, 1.400 stretnutí a expertných rokovaní s partnermi aj v rámci „Village internationale“, ktorej čestnými hosťami boli krajiny stredozemného mora - 350 expertov a účastníkov diskusií - 36 konferencii a workshopov - pozvaní boli: ministri poverení obchodom a ekonomikou z Francúzska a krajín stredozemného mora Návrhy účasti na veľtrhu Planète PME 2009: 1. Účasť ako partner so zabezpečením medializácie a prezentácie krajiny pôvodu ako čestného hosťa zahŕňa - stánok (bez zariadenia) vo veľkosti od 18m2 - mediálne krytie a jeden výstup počas konferencie venovanej prezentácii krajine - prednostné zabezpečenie obchodných rokovaní s partnermi - indivuduálna e-mailová kampaň zahŕňajúca 20.000 relevantných kotnaktov - interview s redakciou mesačníku „Classe Export“, ktoré bude distribuované počas veľtrhu (objem 10.000 exemplárov). Cenová ponuka: 18 m2 = 11.000 EUR (bez DPH) 24 m2 = 17.000 EUR (bez DPH) 36 m2 = 22.000 EUR (bez DPH) 2. Účasť formou prezentácie krajiny zahŕňa - poplatok za stánok (bez zariadenia) a - účasť na jednej tematickej konferencii - zabezpečenie obchodných rokovaní s partnermi Cenová ponuka: 6 m2 = 3.000 EUR (bez DPH) 9 m2 = 4.500 EUR (bez DPH) 12 m2 = 5.000 EUR (bez DPH) 3. Účasť formou klasického stánku zahŕňa - poplatok za stánok (bez zariadenia) a - zabezpečenie obchodných rokovaní s partnermi Cenová ponuka: 6 m2 = 2.560 EUR (bez DPH) 9 m2 = 3.340 EUR (bez DPH) 12 m2 = 4.120 EUR (bez DPH) Bližšie informácie k veľtrhu a účasti poskytujú: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Francúzsku Obchodno-ekonomické oddelenie: Lujza Richterová, Tél.: +33 1 70 92 93 70, Email: obeo.paris@orange.fr Classe Export: Madame Marie Laure Biard, Tél: +33 6 24 54 73 47, Email: com@classe-export.com http://classe-export.com http://village.classe-export.com
SUBCON 2009 Birmingham - Bratislavska regionalna komora SOPK si Vas dovoluje dat do Vasej pozornosti a zaroven Vas pozvat na subkontraktacny veltrh SUBCON 2009 v BIRMINGHAME (www.subconshow.co.uk) a tym Vam ponuknut jedinecnu prilezitost prezentovat Vasu firmu v spolocnom narodnom stanku v ramci oficialnej ucasti SR s moznostou nadviazania novych kontaktov z oblasti: kovoobrabanie, vyroba strojovych suciastok, elektronicke komponenty, vyroba odliatkov, kovanie, povrchové upravy, zvaranie, vyroba komponentov z plastov a gumy. Veltrh predstavuje idealnu prilezitost stretnut nakupcov z oblasti automobiloveho, obranneho, elektronickeho, elektrotechnickeho priemyslu, dopravy, petrochemie, bielej techniky. Subkontraktacny veltrh sa kona v dnoch 8. - 11. 6. 2009 v Birminghame. Blizsie informacie o programe ucasti a o predpokladanych nakladoch Vam prikladame v prilohe. Po ukonceni akcie Vam budu vyuctovane skutocne naklady spojene s ucastou na veltrhu. Zaroven by sme si Vam dovolili pripomenut moznost ucasti na Medzinarodnom veltrhu subdovavok pre automobilovy priemysel MOTORTEC, ktory sa kona v dnoch 10.-14. marca 2009 v Madride. Prihlasenie je mozne do 16.1. 2009 u pani Ing. Kleimannovej. / blizsie informacie u p. Kleimannovej po prip.na www.bl.sopk.sk/. Verime, ze vyuzijete tuto prilezitost na ziskanie novych kontaktov. Podrobnejsie informacie o tomto podujati Vam poskytne Ing. Ivana Fajcikova na t.c. 02/4829 1252 alebo na 0902/221 126. V prípade Vasho zaujmu o ucast Vas prosime o zaslanie vyplnenej prihlasky najneskor do 20. 2. 2009 na e-mail fajcikova@sopk.sk, alebo fax: 02/4829 1260. Dakujeme a tesime sa na spolupracu, S uctou, RNDr. Juraj Poledna, DrSc. Veduci oddelenia medzinarodnych vztahov Ing. Ivana Fajčíková Oddelenie medzinarodnych vztahov Bratislavska regionálna komora SOPK Jasikova 6 SK-82673 Bratislava Fax. :+421-2- 48291260 Tel. :+421-2- 48291252 0902/221 126
AISEC - Vážená pani, vážený pán, dovoľte, aby som Vás v mene globálnej študentskej organizácie AIESEC oslovila ponukou účasti na podujatí Národné Dni Kariéry 2009 (www.ndk.sk), ktoré sa bude konat 12. - 13. marca v Bratislave. Cieľom podujatia je sprostredkovanie priameho kontaktu zástupcov firiem, ktoré pôsobia na Slovensku ako aj v zahraničí a vysokoškolských študentov resp. absolventov vysokých škôl, potenciálnych zamestnancov a pomôcť im tak uplatniť sa na trhu práce. Národné Dni Kariéry so svojimi 13 ročnými skúsenosťami predstavujú najväčší veľtrh pracovných príležitosti svojho druhu na Slovensku s kvantitatívnym a hlavne kvalitatívnym rastom. V prílohe mailu Vám zasielam Ponuku služieb. Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a zúčastnite sa Národných Dní Kariéry 2009. V sucasnej dobe finalizujeme zoznam zucastnených firiem a doplname zvysne miesta, preto vopred dakujem za Vasu odpoved. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. S pozdravom, Barbora Karašová -- Barbora Karašová Marketing manager NDK 09 mobile: +421 908 982 012 e-mail: karasova@ndk.sk Národné Dni Kariéry 2009 - veľtrh pracovných príležitostí ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ AIESEC Bratislava Dolnozemská Cesta 1 851 04 Bratislava 5 Slovakia web: www.aiesec.sk/bratislava tel/fax: +421-2-62 24 06 52 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Partners of AIESEC in Bratislava University of Economics in Bratislava * PricewaterhouseCoopers * Top Consult Group * Ulbrich Slovensko
Indagra Food and Drink - 20. – 23.5.2009, Bukurešť, Rumunsko - termín na prihlasovanie sa na výstavu je do 28.2.2009 Salóny: - FOOD INDUSTRY – výrobky a spracovanie mäsa, pekárenstvo, zelenina, atď, Proshop - výbava a zariadenia pre obchody, predajne, prevádzky, - ECO AGRICULTURA - bio a ekologické potraviny, - RYBY, VÍNA A NÁPOJE - alkoholické a nealkoholické nápoje V roku 2008 veľtrhu sa zúčastnilo 309 vystavovateľov z 22 krajín na 18 700 m2 výstavnej plochy. 47 % vystavovateľov bolo zo zahraničia. Podnikom v poľnohospodárskej prvovýrobe ako aj spracovateľom poľnohospodárskych výrobkov môžeme poskytnúť pomoc pri účasti na výstavách a veľtrhoch do 100% oprávnených nákladov. Za oprávnené náklady sa považujú náklady na: a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa: - registračný poplatok, - výstavbu a zariadenie výstavného stánku, - zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu, - zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody, b) prenájom výstavných priestorov. Realizátorom národných stánkov v zahraničí pre rok 2009 bude Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. v spolupráci so ŽRK SOPK. Postup v prípade záujmu o účasť na Ministerstvom pôdohospodárstva SR schválenej výstave: 1. vyplniť záväznú prihlášku na danú výstavu, ktorú nájdete na stránke www.land.gov.sk/sk (Aktuality - „Kalendár výstav 2009 - výstavy realizované v zahraničí v roku 2009“) a v požadovanom termíne, ktorý je zverejnený na záväznej prihláške, ju zašlete na Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. (e-mail: pavlovic@agrokomplex.sk) 2. po potvrdení záväznej prihlášky od Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. Vám bude zaslaná zmluva a pro-forma faktúra, 3. od 10.2. do 15.4.2009 je na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle nariadenia vlády č. 369/2007, resp. 159/2008 na účasť na schválených výstavách, 4. požadovanú žiadosť je potrebné v stanovenom termíne podať osobne na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Upozornenie: Na hlavnej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR je zverejnený Kalendár výstav 2009 – zahraničné výstavy realizované v roku 2009 spolu so záväznými prihláškami na jednotlivé schválené výstavy. Konečný termín na záväzných prihláškach je iný ako je v žiadostiach o dotáciu. Z toho dôvodu by som Vás rada upozornila, že je potrebné dodržať termín na podanie žiadosti o dotáciu (t.j. do 15.4.2009 i napriek tomu, že záväznú prihlášku je napríklad v prípade výstavy INTERFOOD and DRINK Sofia potrebné poslať na Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. v termíne do 10.9.2009) . Schválené výstavy a veľtrhy sú v gescii Ministerstva pôdohospodárstva SR, sekcie potravinárstva, výživy a obchodu, resp. odboru obchodu. Kontaktnou osobou je Ing. Zuzana Ruppeldová, tel. 02/59 266 340, e-mail: zuzana.ruppeldova@land.gov.sk S pozdravom With best regards Z poważaniem Ing.Katarzyna Bielik Slovak Chamber of Commerce and Industry Zilina RC- Head of Int.Dept. www.interbiznis.sk, www.viator.sk Slovak-Polish Chamber od Commerce Gen. Secretary www.spok.sk Halkova 31 010 01 Zilina, Slovakia Tel. 00421 41 7235102,-655 Fax. 00421 41 7235653,-102 polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
Veľtrh SISAB v Lisabone. - 9. – 11. Február 2009 LISABON 14. Medzinárodný potravinársky veľtrh SISAB 2009, Portugalsko Vo februári 2009 sa bude konať už 14. ročník medzinárodného potravinárskeho veľtrhu SISAB v Lisabone. Potravinársky veľtrh vína, plodov mora a poľnohospodárskych produktov sa nesie v znamení jedinečného miesta, kde si vybudujú širokú sieť kontaktov exportéri a importéri celého sveta počas troch dní. Vystavovateľmi sú portugalskí producenti. Každoročne veľtrh ponúka možnosť ochutnávok portugalských potravinárskych produktov priamo v spoločnostiach, ktoré sídlia v okolí Lisabonu a výletov do regiónu spojených s prezentáciou produktov. Celková cena účasti, ktorá zahŕňa registráciu, ubytovanie (3 noci, 4* hotel), stravu (3 x obed, 2 x večera) a trasfer (hotel-výstavisko-hotel) je 300 €/osoba! Informácie o veľtrhu nájdete na http://www.sisab.org/content/1/71/homepage . Pre informácie ohľadom účasti kontaktujte prosím p. Gabrielu Piaterovú, tel.č.: 02/58260271 alebo emailom na gabriela.piaterova@sario.sk .
Program výstav v roku 2009 v Bukurešti - MODEXPO (19.2. – 22.2.) 14. Medzinárodný veľtrh odevov, konfekčných odevov, kožených produktov, kožušín a topánok www.modexpo.ro ROFRANCIZE (20.2. – 22.2.) 5. Medzinárodný veľtrh franchise. www.rofrancize.ro CONSTRUCTEXPO - ANTREPRENOR (3.3. – 7.3.) 15. Medzinárodný veľtrh stavebných materiálov a konštrukčných systémov. www.constructexpo-antreprenor.ro ROMTHERM (3.3. – 7.3.) 15. Medzinárodný veľtrh technológií ohrievania, chladenia, klimatizácie, vzduchotechnických zariadení. www.romtherm.ro TTR ( 19.3. – 22.3.) 21. Tutistický veľtrh www.targuldeturism.ro EXPOSPORT SI AGREMENT (19.3. – 22.3.) 9. Medzinárodná výstava zariadení a vecí pre šport a voľný čas produkty veľtrh produktov, vecí a zariadení pre šport a voľný čas, člny a pod. www.exposport.ro KIDEX (19.3. – 22.3.) 10. Medzinárodný veľtrh hračiek, hier pre deti www.kidex.ro ROMCONTROLA (1.4. – 4.4.) 18. Medzinárodný veľtrh meracej a kontrolnej techniky a náradia www.romcontrola.ro ROMENVIROTEC (1.4. – 4.4.) 4. Medzinárodný veľtrh zariadení a technológií pre ochranu životného prostredia www.romenvirotec.ro EXPORENEWENERGY (1.4. – 4.4.) 4. Medzinárodný veľtrh obnoviteľných zdrojov energie www.exporenewenergy.ro CONSTRUCT EXPO UTILAJE (1.4. – 4.4.) 3. Medzinárodný veľtrh stavebných strojov a zariadení www.constructexpo-utilaje.ro DENTA (23.4. – 25.4.) 21. Medzinárodný veľtrh príslušenstva, nástrojov, prístrojov, materiálov, chemických-farmaceutických produktov pre zubárov, produkty ústnej hygiény www.denta.ro ROMMEDICA (23.4. – 25.4.) 19. Medzinárodná výstava zdravotníckeho zariadenia a nástrojov využívaných v zdravotníctve www.rommedica.ro ROMPHARMA – 19. medzinárod. veľtrh liečiv ROMOPTIK - 15. medzinárodný veľtrh optiky NAUTICA SHOW (23.4. – 26.4.) 1. Veľtrh lodí, plachetníc, člnov a pod. CONSTRUCTEXPO - AMBIENT (6.5. – 10.5.) 16. Medzinárodný veľtrh výbavy a zariadení interiérov a exteriérov, tapety, koberce, dvere a okna, dekoratívne materiály - Doors and windows sections - Indoor and Outdoor Decoration Section www.constructexpo-ambient.ro INDAGRA FOOD (20.5. – 23.5.) 2. Medzinárodný veľtrh poľnohospodárskych produktov, potravín, nápojov, zariadení a produktov pre obrábanie, chov zvierat Food Industry Section Eco Agricultura – ekologické potraviny, produkty Pisciculture section www.indagra-food.ro ALL PACK (20.5. – 23.5.) 11. Medzinárodný veľtrh obalov a baliacej techniky. Interplast Expo – Medzinárodný veľtrh výrobcov plastov www.all-pack.ro TIBCO (3.6. – 7.6.) 26. Medzinárodný veľtrh spotrebných produktov www.tibco.ro BIFE - TIMB (9.9. – 13.9.) 17. Medzinárodná výstava nábytku, strojov pre spravovanie dreva, drevených výrobkov www.bife.ro ADVERTISING SHOW (23.9. – 26.9.) 7. Veľtrh reklamy www.advertisingshow.ro COSMETICS BEAUTY HAIR (23.9. – 26.9.) 15. Medzinárodný veľtrh kozmetiky a kaderníctva www.expocosmetics.ro PRINTSHOW (23.9. – 26.9.) 7. Medzinárodný veľtrh tlačiarenskeho priemyslu www.printshow.org.ro FLEXOSHOW www.flexoshow.ro TIB ( 4.11. – 7.11.) !!! STÁNOK MH SR !!! 35. Najväčší medzinárodný veľtrh zameraný na hutníctvo, strojárstvo, energetiku, úpravu povrchu, stroje, zariadenia, ťažba ropy a plynu www.tib.ro INVENTIKA (4.11. – 7.11.) 13. Nedzinárodný veľtrh vynálezov, výskumu, inovácií, vedy a nových technológií www.expoinventika.ro INDAGRA FARM (4.11. – 7.11.) 14. Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh zariadení a produktov pre obrábanie, chov zvierat Agriculture Show Breeding Show RomAvicola Expo Suinicola Flower and Gardening Show www.indagra.ro EXPOMIL (19.11. – 22.11.) 6. Medzinárodný veľtrh vojenskej techniky www.expomil.ro TTR ( 19.11. – 22.11.) 22. Tutistický veľtrh www.targuldeturism.ro ROMHOTEL (19.11. – 22.11.) 17. Medzinárodný veľtrh architektúry, gastronómie, zariadení, zásobovania a nábytku pre hotely, reštauračné zariadenia www.romhotel.ro DENTA (19.11. – 21.11.) 22. Medzinárodný veľtrh zariadení, materiálov, chemických a farmaceutických produktov pre zubárov, ústna hygiéna www.denta.ro GAUDEAMUS (3.12. – 6.12.) 16. Medzinárodná výstava odborných publikácií BURSA EDUCATIA (3.12. – 6.12.) 4. Medzinárodná výstava vedy a vzdelávania SUVENIRURI (3.12. – 6.12.) 14. Medzinárodný veľtrh darčekov a suvenírov www.exposuveniruri.ro LUXURY SHOW (3.12. – 6.12.) 4. Medzinárodný veľtrh luxusných vecí www.luxuryshow.ro KIDEX (3.12. – 6.12.) 11. Medzinárodná výstava hier, hračiek pre deti www.kidex.ro PREČO SI OBJEDNAŤ PLOCHU ALEBO STÁNOK PRÁVE CEZ SOPK : • SOPK je organizáciou podnikateľov a jej hlavnou úlohou je podpora podnikania. V spolupráci so zahraničnými komorami zmedializujeme Vašu účasť na veľtrhu rozoslaním pozvánok na Váš stánok pre cieľové firmy. • Všetky prostriedky získané z našej činnosti smerujú na podporu podnikateľov, pre ktorých je účasť na veľtrhu veľkou finančnou záťažou. Pri mizivých podporných prostriedkoch na výstavy zo strany štátnych orgánov týmto umožníte účasť menším firmám vlastnou plochou s možnosťou využitia spoločného stánku SR, ktorý poskytuje MH SR. • preberáme na seba celú poštovú a telefonickú komunikáciu, ohľadom požiadaviek, zabezpečíme polohu stánku na želanie. Kontakt: ŽRK SOPK, ul.Hálkova 31, 010 01 Žilina, T: 041-7235102,-655, F: 041-7235 653 , polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk , www.interbiznis.sk
Program medzinárodných výstav Polsko - BUDMA, CBS 20-23.I.2009 Medzinárodný veľtrh stavebníctva, stavebných materiálov, zariadení CENTRUM BUDOWNICTWA SPORTOWEGO Medzinárodný veľtrh materiálov pre budovanie športovísk WINDOOR-TECH 2009 Veľtrh strojov a komponentov pre výrobu okien, dverí, brán, zábradlí, fasád MIĘDZYNARODOWE TARGI PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY - EPLA 3-6.II.2009 Medzinárodný veľtrh strojov a technológií pre spracovanie plastov a gumy TARGI SPRZĘTU JEŹDZIECKIEGO 13-15.II.2009 Veľtrh jazdeckej výbavy POZNAŃ MEDIA EXPO 19-21.II.2009 Veľtrh zameraný na zariadenia a technológie televíznych štúdií, šírenia TV signálu a pod. GARDENIA 2009 27.II.-1.III.2009 Veľtrh záhradníctva POZNANSKIE DNI MODY 3-5.III.2009 Veľtrh oblečenia, plážového oblečenia, odevov, módy, obuvi, kožených výrobkov, materiálov pre technický priemysel a obuvníctvo, doplnkov BODY STYLE Salón plážového oblečenia a spodnej bielizne SPECIAL DAYS Salón svadobnej, spoločenskej a večernej módy TEX-STYLE Veľtrh tkanín, odevov a doplnkov NEXT SEASON Kontraktačný salón BTS TARGI OBUWIA, SKÓRY I WYROBÓW SKÓRZANYCH 9-11.III.2009 Veľtrh obuvi, kože, kožených výrobkov XIII. TARGI EDUKACYJNE 13-15.III.2009 Salón vybavenia škôl, salón kníh pre deti a mládež VÝSTAVA ZARIADENÍ A VÝBAVY ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK A POLÍCIE 19-20.III.2009 POZNANSKÝ SALÓN OPTIKY 20-21.III.2009 Medzinárodný veľtrh optiky FURNICA, DREMA 31.III.- 3.IV.2009 Veľtrh nábytku, komponentov, doplnkov, strojov na obrábanie dreva a výroby nábytku, čalúnictvo. Euro - Reklama OUTDOOR EXPO 21-24.IV.2009 Euro - Reklama GIFTEXPO Medzinárodný veľtrh reklamy a reklamných služieb POLIGRAFIA 21-24.IV.2009 Medzinárodný veľtrh strojov, materiálov a polygrafických služieb TEKSPRO 21-24.IV.2009 Branžový veľtrh zdobenia odevov, doplnkov a textilného marketingu BAKEPOL – 24-28.4.2009 Veľtrh pekárskeho a cukrárskeho priemyslu v Kielcach BEAUTY VISION, LOOK 25-26.4.2009 Fórum kaderníctva a kozmetiky POZNAŃSKIE SPOTKANIA MOTORYZACYJNE 7-10.V.2009 TARGI TECHNIKI MOTORYZACYJNEJ Medzinárodný veľtrh automobilového priemyslu FIT-EXPO 8-10.V.2009 Fitness a sport park. ELECTRONIC SPORTS WORLD CUP POLAND 9-10.V.2009 AUTOMA 19-21.V.2009 Medzinárodný veľtrh robotizácie, automatiky a kontrolno-meracej techniky GREENPOWER 19-21.V.2009 Medzinárodný veľtrh obnoviteľnej energie, zdrojov obnoviteľnej energie EXPOPOWER 19-21.V.2009 Medzinárodný veľtrh energetiky BUDMA INTERIOR 3-6.VI.2009 Zariadenia a renovácie interiérov HOME DECOR MEBLE - Medzinárodný veľtrh nábytku. BIURO - Salón kancelárskeho nábytku. INOWACJE – TECHNOLOGIE – MASZYNY POLSKA 16-19.VI.2009 !!! STÁNOK MH SR !!! – oficiálna účasť SR Medzinárodný veľtrh technológií, priemyslu a investícií HAPE – salón hydrauliky, pneumatiky, pohonov SURFEX – technológie úpravy povrchov MACH-TOOL – salón obrábania a náradia METALFORUM – salón metalurgie, odlievania, zlievarenstva WELDING – salón zvárania ENERGIA – salón energetiky LTS TRANSPORTA – salón logistiky, transportu, špedície BODY STYLE 2-4.IX.2009 Salón plážového oblečenia a spodnej bielizne SPECIAL DAYS Salón svadobnej, spoločenskej, večernej módy TEX-STYLE Veľtrh tkanín, odevov a doplnkov BTS TARGI OBUWIA, SKÓRY I WYROBÓW SKÓRZANYCH 2-4.IX.2009 Veľtrh obuvi, kože, kožených výrobkov POLAGRA-FOOD 14-17.IX.2009 Medzinárodný potravinársky veľtrh, potraviny, stroje, doplnky, suroviny, nápoje, cukrovinky. POLAGRA TECH 13-17.IX.2009 Veľtrh strojov pre spracovanie potravín PAKFOOD 14-17.IX.2009 Veľtrh obalovej techniky. CEDE 24-26.IX.2009 Stredoeurópska výstava stomatologických produktov VEĽTRH OPTIKY 25-26.IX.2009 Stredoeurópska výstava stomatologických produktov PROHORTI 1-4.X.2009 Kontraktačný salón záhradníctva FARMA, KWO 2-4.X.2009 Medzinárodný veľtrh chovateľstva, záhradníctva KWZH – výstava chovných zvierat TOUR SALON 21-24.X.2009 Veľtrh turistiky, prezentácia regiónov, spa, touroperátori BUY-POLAND 21-24.X.2009 Workshop turistiky GASTRO-INVEST-HOTEL 22-25.X.2009 Veľtrh zariadení pre hotely a gastronomické služby. Produkty a služby pre hotelierstvo a gastronómiu. HOBBY 24-25.X.2009 Výstava modelárstva PGA MULTIMEDIÁLNY VEĽTRH, HRY 7-8.11.2009 VEĽTRH PLACHTENIA A VODNÝCH ŠPORTOV 12-15.XI.2009 GLASSTONE 14-17.XI.2009 Veľtrh sklárstva a kamenárstva POLEKO 24-27.XI.2009 Medzinárodný veľtrh ekológie, ochrany životného prostredia, technológií, zariadení. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH KOMUNÁLNEJ TECHNIKY 24-27.XI.2009 FESTIVAL UMENIA A UMELECKÝCH PREDMETOV 4-6.XII.2009 Maliarstvo, rezba, grafika, keramika, bižutéria PREČO SI OBJEDNAŤ PLOCHU ALEBO STÁNOK PRÁVE CEZ SOPK :  SOPK je organizáciou podnikateľov a jej hlavnou úlohou je podpora podnikania. V spolupráci so Slovensko-poľskej obchodnej komory, Poľsko-slovenskej obchodnej komory a inými poľskými komorami zmedializujeme Vašu účasť na veľtrhu rozoslaním pozvánok na Váš stánok pre cieľové firmy.  Všetky prostriedky získané z našej činnosti smerujú na podporu podnikateľov, pre ktorých je účasť na veľtrhu veľkou finančnou záťažou. Pri mizivých podporných prostriedkoch na výstavy zo strany štátnych orgánov týmto umožníte účasť menším firmám vlastnou plochou s možnosťou využitia spoločného stánku SR, ktorý poskytuje MH SR.  Preberáme na seba celú poštovú a telefonickú komunikáciu, ohľadom požiadaviek, zabezpečíme polohu stánku na želanie. Kontakt: ŽRK SOPK, ul.Hálkova 31, 010 01 Žilina, T: 041-7235 102,-655, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk , www.interbiznis.sk
Kalendár výstav Srbsko 2009 - 5. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH ZNAČIEK 12.2. - 14.2. Prezentácia medzinárodných a domácich značiek 3rd SOUTH-EAST EUROPEAN GAMING EXPO BELGRADE 17.2. - 19.2. 31. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH TURISTIKY (IТТFА) 26.2. - 1.3. Turistické agentúry, asociácie, organizácie, hotely, turistické centrá, turistika za účelom poľovníctva, letecké spoločnosti, medzinárodní touroperátori 14. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH ZÁHRADNÍCTVA 12. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA BILINIEK A MEDU, PRODUKTY "NATURE GIFTS" 26.2. - 1.3. Semená, predpestované rastliny, dekoratívne dendrologické materiály, čerstvé kvety, umelé kvety z hodvábu, suchých kvetov, zariadenia pre zavlažovanie, prevzdušnenie skleníkov, odborná literatúra 12. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA A VEĽTRH KOZMETIKY, SOLÁRIA, PRÍSTROJE, ZARIADENIA WELLNESS, KÚPEĽOV, KADERNÍCTVO "THE TOUCH OF PARIS" 7.3. - 8.3. 4. MOTOPASSION 11.3. - 15.3. Motocykle, skútre, zariadenia a príslušenstvo, obchodné organizácie, asociácie, kluby 31. MEDZINÁRODNÝ JACHTÁRSKY VEĽTRH 11.3. - 15.3. Medzinárodní výrobcovia a predajcovia, miestni projektanti a výrobcovia, „second-hand“ jachty, motory, zariadenia, škola riadenia lodí, požičovne lodí, transport. 46. INTERNATIONAL MOTOR SHOW - MSA (OICA) 27.3. - 5.4. Osobné autá, úžitkové vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá, prívesy, návesy, motocykle, skútre, pohony a dopravné systémy, podvozky, karosérie,príslušenstvo, tuning, logistika, transport, organizácie, kluby 35. MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH STAVEBNÍCTVA (UFI) 22.4. - 26.4. Projekcia, konštrukcie a údržba budov, inžinierstvo, hydroizolácie, konštrukčné materiály, doplnky, stroje, reštaurovanie a rekonštrukcie, legislatíva v oblasti kontroly projektov, zariadenia bytov. 53. MEDZINÁRODNÝ TECHNICKÝ A STROJÁRSKY VEĽTRH (UFI) !!! STÁNOK MH SR !!! – oficiálna účasť SR 11.5. - 15.5. Zameraný hlavne na elektrotechniku, energetiku, hutníctvo, strojárenstvo, zváranie, spracovanie kovov a povrchovú úpravu, dopravu, zasielateľstvo, stavebníctvo dopravných prostriedkov – lodí, zariadení, telekomunikačnú techniku, kúrenie a ventiláciu, bielu techniku, vzduchotechniku, atď. 3. INTERNATIONAL DEFENCE EXHIBITION - PARTNER 2009 2.6. - 5.6. Vojenská technika, zariadenia, náhradné diely, vojenské zariadenia použiteľné pre civilné účely Ak Vás niektorý z veľtrhov zaujal, neváhajte nás kontaktovať. Kontakt: ŽRK SOPK, ul.Hálkova 31, 010 01 Žilina, T: 041-7235102,-655, F: 041-7235 653, polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk, www.interbiznis.sk
Kalendár výstav 2009 – zahraničné výstavy realizované v roku 2009 - Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa budú v roku 2009 realizovať nasledovné zahraničné výstavy a veľtrhy: 1. BIOFACH, Norinberg, Nemecko, 19. – 22. 2.2009 Svetový veľtrh biopotravín, bioproduktov a bioosív - termín na prihlasovanie sa na výstavu bol ukončený k 30.9.2008 2. IFE Londýn, Veľká Británia, 15. – 18.3.2009 Medzinárodná výstava potravín a nápojov - termín na prihlasovanie sa na výstavu bol ukončený k 30.9.2008 3. INDAGRA FOOD Bukurešť, Rumunsko, 20. – 23.5.2009 Medzinárodný potravinársky veľtrh - termín na prihlasovanie sa na výstavu je do 20.1.2009 4. PLMA Amsterdam, Holandsko, 26. – 27.5.2009 Svetová výstava privátnych značiek - termín na prihlasovanie sa na výstavu je do 20.1.2009 5. RIGA FOOD Lotyšsko, 9. – 12. 9.2009 Medzinárodná potravinárska výstava - termín na prihlasovanie sa na výstavu je do 20.1.2009 6. INTER FOOD and DRINK Sofia, Bulharsko, 11. – 14.11.2009 Medzinárodná výstava potravín a nápojov - termín na prihlasovanie sa na výstavu je do 20.1.2009 Schválené výstavy a veľtrhy realizované pre rok 2009 sa budú realizovať formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva SR a sú financované na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve ako aj na základe nariadenia vlády č. 159/2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 369/2007. V zmysle vyššie uvedeného nariadenia je možné podnikom v poľnohospodárskej prvovýrobe ako aj spracovateľom poľnohospodárskych výrobkov poskytnúť pomoc pri účasti na výstavách a veľtrhoch do 100% oprávnených nákladov. Za oprávnené náklady sa považujú náklady na a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa registračný poplatok, výstavbu a zariadenie výstavného stánku, zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu, zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody, b) prenájom výstavných priestorov. Realizátorom národných stánkov v zahraničí pre rok 2009 bude Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. Postup v prípade záujmu o účasť na Ministerstvom pôdohospodárstva SR schválenej výstave: 1. vyplniť záväznú prihlášku na danú výstavu, ktorá je súčasťou tohto dokumentu a v požadovanom termíne, ktorý je zverejnený na záväznej prihláške, ju zaslať na Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. (e-mail: pavlovic@agrokomplex.sk ); 2. po potvrdení záväznej prihlášky od Agrokomplex-Výstavníctvo Nitra, š.p. Vám bude zaslaná zmluva a pro-forma faktúra; 3. v priebehu mesiaca január bude na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR (www.mpsr.sk) ako aj na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle nariadenia vlády č. 369/2007, resp. 159/2008; 4. požadované žiadosti sa budú v stanovenom termíne predkladať osobne na príslušnom regionálnom pracovisku Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Schválené výstavy a veľtrhy sú v gescii Ministerstva pôdohospodárstva SR, sekcie výživovej politiky a obchodu, resp. odboru obchodu a marketingu. Kontaktnou osobou je Ing. Zuzana Ruppeldová, tel. 02/59 266 340, e-mail: zuzana.ruppeldova@land.gov.sk .
Camera di Commercio Italo-Slovacca - Milí členovia, drahí priatelia, TSOK Vám s potešením oznamuje, že organizuje kolektívnu účasť talianskych vystavovateľov na ELEKTRO EXPO - medzinárodný veľtrh elektrotechniky a INDUSTRY EXPO 2009 – veľtrh nových priemyselných technológií, materiálov a zariadení, v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava v termíne 17 - 19 februára 2009. Pre bližšie informácie: www.camitslovakia.sk S pozdravom TSOK Camera di Commercio Italo-Slovacca Michalská 7 811 01 Bratislava Repubblica Slovacca Tel: +421 (0)2 59103700 Fax: +421 (0)2 59103701 www.camitslovakia.sk
Bratislavská regionálna komora SOPK - si Vám dovoľuje ponúknuť účasť na medzinárodných veľtrhoch v roku 2009 v rámci oficiálnej účasti Slovenskej republiky. MOTORTEC Madrid 10.-14.3.2009 Medzinárodný veľtrh zariadení, komponentov a subdodávok pre automobilový priemysel – náhradné diely, príslušenstvo, vybavenie autoservisov, lakovanie karosérií, autorádiá, mazivá, pneumatiky, zariadenie čerpacích staníc, automobilové technológie a služby SUBCON Birmingham 9.-11.6.2009 Subkontaktačný veľtrh pre automobilový, obranný, elektrotechnický priemysel, elektroniku, dopravu, petrochémiu a bielu techniku v oblastiach: kovoobrábanie, elektronické komponenty, odliatky, povrchové úpravy, zváranie, výrobky z plastov a gumy Medzinárodný strojársky a technický veľtrh Plovdiv 28.9.-3.10.2009 Sekcie: strojárstvo, stavebníctvo, chémia, technológie na úpravu vody, doprava, vybavenie autoservisov, elektrotechnika a elektronika, energetika a ekológia, informačné technológie, autosalón SMAU Miláno 21.-24.10.2009 Medzinárodná výstava informačných a komunikačných technológií – hardvér, softvér, automatická identifikácia, bezpečnosť, telekomunikácie, siete, prenos digitálneho obrazu a zvuku, digitálne zobrazovanie, digitálne technológie a riešenia pre verejný sektor, mobilné a bezdrôtové spojenie, základný a aplikovaný výskum Okrem kompletných služieb spojených s prezentáciou Vašej firmy na vybranej výstave pripravíme kooperačné stretnutia s firmami z príslušnej krajiny, na ktorých budete môcť v individuálnych rokovaniach nadviazať nové obchodné kontakty. Pri príprave kooperačných stretnutí budeme spolupracovať s obchodnými radcami SR v príslušnej krajine. Partnerov na rokovania budeme hľadať v zahraničných profesijných zväzoch a združeniach na základe Vášho profilu a kooperačných želaní, ktoré nám oznámite v záväznej prihláške Veríme, že prejavíte záujem o preniknutie na nové trhy a o získanie nových obchodných a kooperačných partnerov. Konkrétne cenové ponuky s ponukou služieb ako sú prezentácia v oficiálnej expozícii SR, zápis do katalógu, transport prospektov, príp. exponátov, účasť na kooperačnom stretnutí, ubytovanie, letenky, organizačný poplatok Vám pošleme spolu so záväznou prihláškou v dostatočnom časovom predstihu pred konaním každého veltrhu. BARKSOPK
Regionálna politika a mestské plánovanie sú agendou diskusie o CEE vo Viedni. - Výstavné priestory vo Wiener Planungswerkstatt si kladú otázku: „Quo vadis východný región?“. Myslím sa tým región, ktorý dnes ľudia označujú strednou Európou alebo v skratke CEE. Štvrtok 6. novembra, sa bude na diskusii rozoberať otázka s expertmi t z Viedne, Dolného Rakúska, Burgenlandska a Bratislavy, ako sa vyvíja spolupráca v regióne „Centrope“, teda medzi pohraničnými regiónmi Česka, Slovenska, Maďarska a Rakúska predovšetkým v plánovaní priestoru a miest. Organizácia Planungsgemeinschaft Ost má za sebou už 30-ročné pôsobenie. Okrem toho si ešte do 12. decembra 2008 môžete pozrieť výstavu „Európsky región – Ľudia v regióne Centrope“. "Quo vadis východný región?“ 6. november 2008, od 18.00 – 19.30 hod. v priestoroch Wiener Planungswerkstatt Viedeň 1, Friedrich-Schmidt-Platz 9 (zastávka metra U2, Rathaus) Od 17. hodiny je k dispozícii sprievodca. Ak máte záujem o sprievodcu, nahláste svoju požiadavku vopred na tel. č. (01) 4000/88888, vstup je voľný. 5. novembra 2008 Centropolitan
Odborná konferencia v Poprade - Slovenská agentúra pre cestovný ruch si Vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu Nation Branding Master Class so Simonom Anholtom, ktorá sa bude konať dňa 18.11. 2008 v Aquacity Poprad. Simon Anholt je nezávislý politický poradca a výskumník, ktorý v roku 1996 vytvoril koncepciu značky krajiny a mesta. Dnes sa považuje za hlavnú autoritu verejnej diplomacie a stratégie identity krajín, miest a regiónov. Okrem Anglicka participoval na imidžových aktivítách USA, Austrálie, Holandska ale aj Slovinska, Poľska, Chorvátska, Tanzánie, Mongolska a mnohých ďalších. Je autorom viacerých kníh ako napríklad Competitive Identity: the New Brand Management for Nations, Cities and Regions a odborných textov, seminárov či prednášok. Stojí tiež za Anholt Nation Brands Index, benchmarkom v hodnotení krajín ako značiek. "Spôsob akým dosiahnete lepšie renomé, je ten, že sa budete snažiť a budete takými, akými sa chcete javiť," tvrdí Anholt odvolávajúc sa na Sokrata. Všetky bližšie informácie o konferencii nájdete na stránke www.nationbrandingconference.sk Svoju účasť nám prosím potvrďte registráciou na uvedenej stránke www.nationbrandingconference.sk/reg_sk.php, alebo zaslaním kontaktných údajov na office@nationbrandingconference.sk Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie v Poprade.
Možnosti investovať do nehnuteľností v Bulharsku - Vážení podnikatelia, Touto cestou som si dovolil, informovať Vás o možnosti investovať do nehnuteľností v Bulharsku. V krajine, v ktorej zhodnotenie nehnuteľností dosiahlo v roku 2007 viac ako 27%. Pre bližšie informácie o tejto zaujímavej investícií kontaktujte priamo spoločnosť 2home.sk, s.r.o. / www.2home.sk S pozdravom a prianím príjemného dňa Ing. Radko Lapoš ****************************************** Prešovská regionálna komora SOPK Vajanského 10, P.O.Box 246 080 01 Prešov - Slovakia Tel.: 00421-51-77 32 818 Fax: 00421-51-77 32 413 E-mail: lapos@sopk.sk Web: www.po.sopk.sk
INOVÁCIE: príležitosť pre malých a stredných podnikateľov - Príďte si vypočuť praktické rady a tipy firiem, ktoré rozšírili svoje podnikanie za hranice Slovenska vďaka inováciám. Navyše sa dozviete: - čo je potrebné, aby ste boli konkurencieschopní a dokázali ste preraziť na trhy krajín EÚ, prípadne trhy tretích krajín, - o možnostiach zapojenia sa do internacionalizácie prostredníctvom kooperačných podujatí, využitia služieb novej siete Enterprise Europe Network, ktoré podporuje podniky v internacionalizácii a inovácii. Seminár sa koná 30. apríla 2008 v City Hoteli Bratislava, v rámci projektu Global Cluster, s finančným príspevkom fondov EÚ (pre účastníkov je bezplatný). Kontakt: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, p. Katarína Levčíková, Miletičova 23, 821 09 Bratislava, tel.: 02 502 44 513, e-mail: levcikova@nadsme.sk, www.nadsme.sk. 25.04.2008 Euro - Brew s.r.o.,
Veľtrh stavebníctva v Banskej Bystrici otvoria 22. apríla - Medzinárodný veľtrh stavebníctva predovšetkým regionálneho charakteru - FOR ARCH Slovakia 2008 sa uskutoční v Banskej Bystrici 22. až 25. apríla. Súčasťou veľtrhu je aj 7. ročník výstavy FOR REGION, ktorej garantom je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) SR. Výstavný stánok ministerstva bude orientovaný na prezentáciu jeho aktivít v oblasti regionálnej a bytovej politiky, ako aj na poradenskú a konzultačnú činnosť. Okrem podujatia FOR REGION sa budú na veľtrhu súbežne prezentovať ďalšie príbuzné podujatia, 4. výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov - R.I.S., 3. výstava obnoviteľných zdrojov a úspor energií - OZE a 2. výstava developerských, stavebných a realitných spoločností - NOVÉ BÝVANIE. Organizátori počítajú s účasťou viac ako 260 vystavovateľov. Informáciu TASR poskytol hovorca ministra Miroslav Bátovský. TASR
TATRA EXPO - Podtatranské výstavné trhy 2008 - Firma Spiš-View-Trading, spol. s r.o., za mediálnej podpory Obchodných správ, Vám v dňoch 9. - 11. 5. 2008 ponúka možnosť prezentovať Vašu firmu a jej podnikateľské aktivity na pripravovanej autorskej výstave: TATRA EXPO - PODTATRANSKÉ VÝSTAVNÉ TRHY 2008 (Aréna Poprad) - 9. ročník celoslovenskej výstavy stavebníctva a bývania s medzinárodnou účasťou - Tematické zameranie výstavy: Tatra - Con (9. ročník podtatranského fóra podnikateľov - kontrakty), Postav dom (stavebníctvo, stavebné materiály, stroje a technológie, TZB), Dom a vkus (nábytok, interiérové prvky, bytové doplnky a bytový textil), Domov a žena (metrový textil, odevy, obuv, kozmetika, módne doplnky), Dvor a záhrada (sadovnícky materiál, okrasné dreviny, záhradné doplnky, záhradná architektúra, záhradná technika), Auto - paráda (automobily, motocykle, auto-moto súčiastky, auto doplnky) Dátum uzávierky prihlášok: 31. 3. 2008 Viac informácií poskytne Spiš-View-Trading, spol. s r.o. na nižšie uvedených kontaktoch. Odvetvie ponuky: Spravodajský servis a špeciálne ponuky Firma: SPIŠ - VIEW - TRADING, spol. s r.o. /v skratke SVT, s.r.o./ Adresa: 05201 Spišská Nová Ves 1, Starosaská 15 Kontakt: Ing. arch. Mária Kleinová Fax: 053/4426364 Tel.: 053/ 4424748 Mobil: 0903 601 138 Email: svt@svt.sk www: www.svt.sk
BRK SOPK pozýva na medzinárodné stretnutie podnikateľov - V dňoch 17. a 18. apríla 2008 sa v meste Torgau (SRN - Sasko) uskutoční 23. medzinárodné stretnutie podnikateľov formou individuálnych rokovaní za účelom nadviazania nových kontaktov a spolupráce v nasledujúcich oblastiach: - spracovanie kovov, obchod s oceľou a inými kovmi, legovanie, oceľové konštrukcie a montáž, - strojárstvo, výroba zariadení (najmä vzduchotechnika a vodárenská technika), špedícia, - elektronika, automatizácia a kontrolné systémy (meranie a regulácia), programovanie, životné prostredie, alternatívne zdroje energie - solárna, veterná, bioenergia, prístroje a montáž, - chemický a farmaceutický priemysel vrátane distribúcie, výroba skla, plastov, spracovanie dreva, stavebníctvo, - poradenské, konzultačné a projekčné činnosti, reklama, vzdelávanie, výstavníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, právne poradenstvo. Na stretnutie sú pozvaní podnikatelia zo SRN, SR, ČR, Maďarska, Poľska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, pobaltských krajín, Ukrajiny a Ruska (rokovací jazyk: nemčina). Účastnícky poplatok: 100 euro/osoba, cestovné a pobytové náklady si hradí každý účastník. Uzávierka prihlášok je 27. 3. 2008. Bližšie informácie: Bratislavská regionálna komora SOPK, Ing. Anna Kleimannová, tel.: 02/4829 1247, fax: 02/4829 1260, e-mail: kleimannova@sopk.sk
BIOMASA, BIOENERGIA: Nájdite si obchodného partnera! - Ak podnikáte v oblasti výroby biomasy, technológií na predbežné a následné spracovanie, odpadového hospodárstva, neváhajte sa zúčastniť medzinárodného kooperačného podujatia PAVE, ktoré sa uskutoční 21. - 23. apríla 2008 vo Viborgu (Dánsko). 2 dni plné stretnutí na jednom mieste, 200 - 225 účastníkov zo 17 krajín Európy! Zaregistrujte sa a vyberte si z on-line katalógu firmy, s ktorými sa stretnete. Cenovo výhodný spôsob ako sa zúčastniť rokovaní (s potenciálnymi nákupcami, dodávateľmi a kooperačnými partnermi) prispôsobených vašim individuálnym požiadavkám. Jedno stretnutie trvá pol hodinu. Konferenčný jazyk je anglický, tlmočníci sú k dispozícii. Kontakt: Enterprise Europe Network, p. Oľga Némethová, tel: 02 - 502 44 513, e-mail: nemethova@nadsme.sk, www.eic.sk/sk_viborg.htm 25.03.2008
Bielorusko,Srbsko,. - Vazena pán,pani dovolujeme si Vam zaslat pozvanie na stretnutia s poprednymi predstavitelmi zahranicnych spolocnosti, konkretne Bieloruska a Srbska, ktori v blizkom obdobi navstivia Slovensko. Slovenska obchodna a priemyselna komora Vas pozyva na kooperacne rokovania s predstavitelmi bieloruskych firiem, ktore sa uskutocnia 3.4.2008 od 13:00 v priestoroch SOPK ŽRK, Halkova 31, Zilina. Zoznam ucastnikov a profily bieloruskych firiem zasielame v prilohe. Pozyvame Vas tiez na rokovania s predstavitelmi srbskych firiem z oblasti Niš, ktore sa uskutocnia 8.4.2008 o 10:00 v priestoroch SOPK ŽRK, Halkova 31, Zilina. Zoznam ucastnikov a profily srbskych firiem rovnako zasielame v prilohe. Program a prihlasky najdete v prilohe. V pripade zaujmu zaslite prosim vyplnenu navratku faxom na c. 0335341852, postou na Hlbiká 22 917 01 Trnava alebo mailom na info@eurobrew.sk
Misia do Varšavy - Slovensko-polska obchodna komora, Slovenska obchodna a priemyselna komora Zilina v spolupraci s Velvyslanectvom Indonezskej republiky pre Vas pripravuje misiu do Varsavy spojenu s rokovaniami One to One. prve indonezske EXPO v centralnej europe je organizovane pre podnikatelsky sektor polska, ceska, slovenska, madarska, srbska, ruska, ukrajiny, bulharska odkial pridu podnikatelia, kooperanti, subdodavatelia, distributeri, atd. Podrobny program a prihlasku zasielame v prilohe. V pripade zaujmu zaslite prosim vyplnenu navratku do 15.3.2008 na info@eurobrew.sk
Plovdiv 2008 - Bratislavska regionalna komora SOPK si dovoluje dat do Vasej pozornosti a zaroven si Vas dovoluje pozvat na medzinarodny strojarsky a technicky veltrh Plovdiv 2008 (http://www.fair.bg/en/events/autumn08.htm) ako vystavovatela alebo ako navstevnika: a) vystavovatel: prezentacia Vasej firmy v ramci oficialnej ucasti Slovenskej republiky a kooperacne stretnutie s bulharskymi firmami v dnoch 28. september - 3. oktober 2008 b) navstevnik: navsteva veltrhu a kooperacne stretnutie s bulharskymi firmami v dnoch 29. september ? 2. oktober 2008. Ponukame Vam jedinecnu prilezitost prezentovat Vasu firmu v ramci Oficialnej ucasti Slovenskej republiky s moznostou nadviazania novych kontaktov zo sekcii: strojarstvo, stavebnictvo a architektura, chemia, technologie na upravu vody, doprava a auto servisne vybavenie, elektrotechnika a elektronika, energetika a ekologia, informacné technologie, PC WORLD, Autosalon. Okrem toho Bulharsko ponuka moznosti investovania v roznych odvetviach hospodarstva, najma v oblasti vystavby infrastruktury, ktora je v sucasnosti financovaná zo strukturalnych fondov EU a poskytuje dalsie moznosti ziskania zakaziek v tejto krajine. Blizsie informacie o oboch ponukanych moznostiach su uvedene v pozvanke, ktoru Vam prikladame v prilohe spolu s prihlaskami. Verime, ze vyuzijete tuto prilezitost na ziskanie novych kontaktov v juhovychodnej Europe. Podrobnejsie informacie o tomto podujati Vam poskytne Ing. Ivana Fajcikova 02/4829 1252. Prosime o zaslanie vyplnenej prihlasky najneskor do 17. 3. 2008 faxom alebo e-mailom na adresu: fajcikova@sopk.sk, alebo fax: 02/4829 1260. RNDr. Juraj Poledna, DrSc. Veduci oddelenia medzinarodnych vztahov Ing. Ivana Fajcikova Oddelenie medzinarodnych vztahov Bratislavska regionalna komora SOPK Jasikova 6 826 73 Bratislava Tel. :+421-2- 48291 252 Fax. :+421-2- 48291 260, 48291 249 E-mail: fajcikova@sopk.sk http://www.bl.sopk.sk (See attached file: pozvanka do Plovdivu Bulharsko.doc)(See attached file: zavaznaprihlaskaPlovdiv_1.doc)(See attached file: zavaznaprihlaskaPlovdiv_2.doc)
MERSIN FAIR Agriculture, equipment, - Vazena spolosnost, Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Turkey Mersin Chamber of Commerce and Industry Vás srdečne pozýva k účasti na 3. MERSIN FAIR Agriculture, equipment, machinery, materials, houses, services, irrigation, plants, veterinary, ktorá sa uskutoční 2-5. apríla 2008 v Yenisehir Fairground - Mersin. Podrobnejšie informácie nájdete na pozvánke v prílohe. Informácie môžete získať na: SOPK ŽRK, Hálkova 31, 010 01 Žilina, Ing. Bielik Katarzyna, Ing. Vydra R., Tel.: 041-7235102,-655, Fax: 041-7235 653, -102, E-mail: polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk
Účasť zástupcov SR na turistickom veľtrhu ITB v Berlíne (Publikované dňa: 07.03.2008) - Na turistickom veľtrhu ITB, ktorý sa koná v dňoch 5. - 9. marca 2008 v Berlíne, sa v rámci slovenskej expozície zúčastňujú zástupcovia banskobystrického, nitrianskeho, košického a žilinského VÚC, miest Bratislavy a Vysokých Tatier. Prezentovanie slovenských regiónov a miest na tomto najväčšom svetovom veľtrhu cestovného ruchu potvrdzuje ich záujem o oslovenie nemeckej klientely, jednej z najpočetnejších skupín zahraničných turistov navštevujúcich SR. V poradí 12. prezentácia Slovenskej republiky pripravená Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch (SACR) je svojou úrovňou i rozsahom doteraz najväčšou. Slovenský veľvyslanec v Berlíne Ivan Korčok na stretnutí so slovenskými zástupcami na ITB v rámci „Slovenského večera“ uviedol, že spoločná expozícia SACR, samosprávy, hotelov a cestovných kancelárií zo SR potvrdzuje, že zatraktívnenie Slovenska ako turistickej destinácie je možné jedine cez úzku spoluprácu a partnerstvo medzi štátnymi a podnikateľskými subjektami, pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu. V rámci ekonomických vzťahov s Nemeckom, ktoré je najväčším zahranično-obchodným partnerom SR, má podľa slovenského veľvyslanca najväčší potenciál nárastu práve oblasť cestovného ruchu. V tomto zmysle vyzdvihol pôsobenie zastúpenia SACR so sídlom v Berlíne. Vzhľadom na význam nemeckého trhu by bolo vhodné uvažovať o jeho ďalšom posilnení. Ivan Korčok vidí najväčšiu výzvu pre SR v podstatnom zvýšení kvality služieb cestovného ruchu. Prítomnosť predstaviteľov hotelov a cestovných kancelárií zo SR na ITB je príkladom aktívneho prístupu súkromného sektora, ktorý by mal motivovať aj ďalších podnikateľov zo Slovenska. Ivan Korčok pri tejto príležitosti informoval o iniciatíve slovenského veľvyslanectva v Berlíne, obchodno-ekonomického oddelenia a berlínskeho zastúpenia SACR zaradiť pobyty v slovenských kúpeľných zariadeniach do programov najväčších nemeckých zdravotných poisťovní. Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR Telefón: 00421-2 / 5978 3621 Fax: 00421-2 / 5978 3638 (3639) E-mail: tlac@foreign.gov.sk
Účasť SR na veľtrhu SALIMA - V dňoch 4. 3. – 7. 3. sa v českom Brne už po 26. krát otvoria brány Medzinárodného potravinárskeho veľtrhu SALIMA. Patrí k najvýznamnejším veľtrhom zameraným na potraviny a potravinársku technológiu v regióne strednej Európy. Oficiálne zahájenie sa uskutoční 4. marca o 10.00 h za prítomnosti ministerky pôdohospodárstva SR Zdenky Kramplovej. V pavilónoch C a F budú národné stánky nasledovných 17 krajín: Česká republika, Albánsko, Brazília, Francúzsko, Chorvátsko, Južná Kórea, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Grécko, Srí Lanka, Singapur, Kanada, Juhoafrická republika, Thajsko a USA. Aj v tomto roku sa bude na veľtrhu prezentovať Slovenská republika formou národného stánku, a to vo veľtržnom pavilóne C na ploche 102 m2 . V rámci stánku bude mať zastúpenie Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Výskumný ústav potravinársky, ktorý bude prezentovať výrobky spoločností, ktoré sú držiteľom ocenenia Značka kvality SK. Vo vitrínach pod Značkou kvality SK sa budú prezentovať výrobky spoločností Milsy, a.s. Klember a spol. s.r.o.; Heineken Slovensko, a.s.; Bageta - Ing. V.Gottschall, Cech pekárov a cukrárov regiónu západného Slovenska, Tatranská mliekareň, a.s., Levické mliekarne, a.s. a Mäsovýroba Hatala. V národnom stánku sa budú priamo prezentovať prostredníctvom svojich produktov spoločnosti TAURIS, a.s. (výroba trvanlivých tepelne opracovaných a tepelne neopracovaných mäsových výrobkov), MECOM, a.s. (výroba mäkkých mäsových výrobkov, trvanlivých tepelne spracovaných salám, tepelne neopracovaných výrobkov, pečených mäsových výrobkov, šunky, slaniny a pod., IMPERÁTOR, s.r.o. (výrobca alkoholických nápojov), VÍNO NITRA, s.r.o. (víno), I.D.C. HOLDING, a.s. (producent cukroviniek a trvanlivého pečiva), NOVOFRUCT SK, s.r.o. (konzervárenská výroba – detské výživy, ovocie, zelenina, mäsové výrobky) a APIS, s.r.o. (spracovanie vlašských orechov a včelieho medu). Súbežne s veľtrhom SALIMA sa uskutočnia veľtrhy MBK (4. medzinárodný veľtrh mlynárstva, pekárstva a cukrárstva) INTECO (23. medzinárodný veľtrh technológií a zariadenia pre obchod, hotely a verejné stravovanie) a VINEX (13. medzinárodný vinársky veľtrh). Ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová sa zúčastní aj na konferencii „Food Forum – Budúcnosť európskeho trhu s potravinami“, ktorá bude súčasťou slávnostného otvorenia veľtrhu SALIMA 2008. V panelovej diskusii počas konferencie vystúpia Markos Kyprianou člen EK pre zdravie a ministri poľnohospodárstva z 9 štátov EÚ, Turecka a Albánska. Hlavné dve témy diskusného fóra sú „Spoločná poľnohospodárska politika vo vzťahu ku globálnemu trhu potravín“ a „Bezpečnosť a kvalita potravín z hľadiska krízových situácií a obnovenie dôvery spotrebiteľa“. V priebehu celej doby trvania veľtrhu sa uskutoční množstvo seminárov, konferencií a súťaží na rôzne témy. Významnou udalosťou sú aj pracovné raňajky ministrov pôdohospodárstva krajín V4 + Bulharska, Rumunska a Slovinska, na ktorých sa zúčastní aj ministerka Zdenka Kramplová. Témou stretnutia bude kontrola „zdravotného stavu“ reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ z roku 2003, najmä vo vzťahu k budúcnosti priamych platieb po roku 2013, degresivite platieb a režimu mliečnych kvót. 3.02.2008 Mgr. Katarína Belická hovorkyňa ministerky
Kooperačná burza v Magdeburgu - Trnavská regionálna komora SOPK je partnerom v projekte IBEX ENTEC, ktorý realizuje EIC Magdeburg a vláda krajiny Sasko Anhaltsko. Ide o kooperačnú burzu medzi nákupcami a dodávateľmi z vybratých priemyselných sektorov. Podujatie má už svoju dlhú úspešnú históriu. Na poslednej kooperačnej burze sa zúčastnilo 50 nákupcov, 152 dodávateľov, uskutočnilo sa 880 stretnutí odberateľ-dodávateľ a 400 stretnutí dodávateľ-dodávateľ. Pripravované stretnutie odberateľov a dodávateľov sa uskutoční 17 – 19. marca 2008 v krásnom hoteli Maritim**** v Magdeburgu, SRN, kde sú pre účastníkov vyhradené izby za špeciálne ceny /single 85 Euro, double 110 Euro/. Ubytovanie si však účastníci môžu zabezpečiť aj inde. Prihlásiť sa môžu odberatelia i dodávatelia, ktorí majú záujem rozšíriť svoj export, alebo vytvoriť spoločný podnik, alebo dohodnúť iný druh spolupráce so zahraničným partnerom. Ide o vynikajúcu príležitosť ako nadviazať kontakty s veľkým množstvom firiem z určitých odvetví. V projekte sú zahrnutí partneri zo 17 európskych krajín /Rakúsko, Česko, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Fínsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Švédsko, Slovinsko, Veľká Británia, Slovensko/. Z každej krajiny sa očakáva účasť minimálne 3 nákupcov a 10 dodávateľov. Tematické zameranie podujatia IBEX ENTEC oblasť energie, životného prostredia, ochrany ovzdušia, hospodárenie s vodou, odpadové hospodárstvo /získavanie a distribúcia energie, klimatizačná a chladiarenská technológia, využitie obnoviteľných zdrojov-veterná, hydro, slnečná energia, bioenergia, využitie jadrovej energie, redukovanie spotreby energie, dodávka a distribúcia vody, čistenie odpadových vôd, čistenie kontaminovaných miest, výroba, bojlerov, turbín, potrubí, ventilov, elektrických, elektronických výrobkov, bezpečnostných systémov, oblast stavebníctva, atď./. Logistika prípravy podujatia Najskôr budú vo všetkých zúčastnených krajinách oslovení nákupcovia, ktorí vytvoria presný zoznam o aký druh dodávok, služieb, alebo technológií je z ich strany záujem. Každý nákupca vyplní formulár s požiadavkou na dodávku výrobku, služby, technológie, know-how, atď.. Požiadavky na nákup špecifikujú nákupcovia presne v anglickom a nemeckom jazyku, aby nevznikli pri rokovaniach nedorozumenia /pracovníci TTRK SOPK sú Vám v tejto činnosti nápomocní/. Formulár bude zavesený na webovú stránku. Adresa, kontaktná osoba, údaje o firme sa zverejňovať nebudú. Katalóg nákupcov sa v elektronickej forme distribuuje prostredníctvom národných koordinátorov potenciálnym dodávateľom a všetkým firmám, ktoré sa prihlásia a bude prístupný na internete. Dodávatelia si vyberú s ktorými odberateľmi by chceli rokovať a tí potvrdia alebo odmietnu záujem o stretnutie, to znamená, že obidve strany už vopred pred svojim odchodom na IBEX ENTEC majú dohodnuté stretnutie a vedia koľko stretnutí nákupca – dodávateľ budú absolvovať. Počas podujatia sa budú tiež organizovať stretnutia dodávateľ – dodávateľ.. Nákupca okrem vlastných nákladov neplatí žiadne vložné, dodávateľ platí vložné 250Euro na osobu. Organizátor účastníkom poskytne občerstvenie, obedy, účasť na recepcii a budú k dispozícii tlmočníci. Odporúča sa však, aby zúčastnení zástupcovia firiem mali znalosť anglického, prípadne nemeckého jazyka. V prípade, že účastníci pricestujú letecky /Berlín alebo Lipsko/ organizátor môže zabezpečiť mikrobus do Magdeburgu. Skupina si tento mikrobus platí. Hoci sa stretnutie uskutoční až 17 – 19. marca 2009, predchádza tomu niekoľko aktivít, ktoré zabezpečia úspešný priebeh podujatia. Bude vypracovaná internetovská stránka, nábor nákupcov musí byť ukončený do konca mája, potom bude nasledovať prezentácia nákupcov na internete. V druhej polovici roka prebehne nábor dodávateľov, prezentácia dodávateľov na internete a registrácia stretnutí odberateľ – dodávateľ. Začiatkom budúceho roka sa záväzne potvrdia rokovania odberateľ-dodávateľ a dodávateľ-dodávateľ a vytvorí sa fixný harmonogram rokovaní, ktorý dostanú účastnícke firmy. V tomto štádiu príprav dávame do pozornosti túto informáciu, aby sa mohli firmy bližšie oboznámiť s pripravovaným podujatím, prípadne sa prihlásiť. Na Vaše otázky radi zodpovieme. Kontakt : Trnavská regionálna komora SOPK, Mgr. Peter Kovář, tel 033 5512 744, fax 033 5512 603, email kovar@sopk.sk
Kalendár výstav - Medzinárodné výstavy a veľtrhy v zahraničí a na domácom trhu pre rok 2008 Pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky sa budú v roku 2008 realizovať nasledovné výstavy a veľtrhy: Zahraničné výstavy a veľtrhy: Zahraničné výstavy a veľtrhy sú realizované formou národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva 1. BIOFACH, Norimberg, Nemecko, 21. – 24. 2.2008 Svetová výstava biopotravín a bioproduktov 2. SALIMA, Brno, Česká republika, 4. – 7. 3.2008 Medzinárodný potravinársky veľtrh - prihláška na stiahnutie 3. PLMA, Amsterdam - Svetová výstava privátnych značiek , 28. – 29. 5.2008 Medzinárodný odborno-kontraktačný veľtrh - prihláška na stiahnutie 4. POLAGRA – FOOD, Poznaň, Poľsko, 15. – 19. 9.2008 Medzinárodný veľtrh potravinárskeho priemyslu - prihláška na stiahnutie 5. SIAL, Paríž, Francúzsko, 19. – 23.10.2008 Medzinárodný veľtrh potravinárskych výrobkov 6. FOODAPEST, Budapešť, Maďarsko, november 2008 Medzinárodná výstava potravinárstva, gastronómie a nápojov Domáce výstavy a veľtrhy: Oficiálna prezentácia Slovenskej republiky a rezortu pôdohospodárstva : 1. Danubius Gastro, Bratislava, 17. – 20. január 2008 Medzinárodný veľtrh gastronómie 2. Agrokomplex 2008, Nitra, 21. – 25.8.2008 3. Národná výstava hospodárskych zvierat, Nitra, 21. – 25. 8. 2008 4. Medzinárodná výstava kôň 2008 so sprievodnými akciami a) „Medzinárodný chovateľský šampionát génových rezerv vybraných druhov plemien koní“ s termínom konania 13. 6.2008 – 15. 6.2008 b) „Medzinárodná výstava vybraných druhov plemien koní Trenčín 2008“ s termínom konania 27. 6. – 29. 6.2008 Odporúčané výstavy pre slovenských vystavovateľov bez priamej účasti národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva SR. 1. NÁRODNÝ SALÓN VÍN Slovenskej republiky 2008, celoročná výstava, otvorenie nového ročníka september 2008 2. Celoštátna výstava drobných zvierat, Nitra, 5. – 7. december 2008 Regionálne výstavy živočíšnej a rastlinnej výroby a výstavy potravinárskeho charakteru Odporúčané výstavy pre slovenských vystavovateľov bez priamej účasti národného stánku Ministerstva pôdohospodárstva SR 1. Chovateľský deň pinzgauského dobytka v Podturni, 6. mája 2008 2. Stredoslovenský chovateľský deň hovädzieho dobytka v Kremničke, máj 2008 3. Východoslovenský chovateľský deň hovädzieho dobytka v Čaklove, september 2008 4. Ovenálie – ovčiarska nedeľa v skanzene Pribylina, máj 2008, posledná májová nedeľa 5. Poďakovanie za úrodu v skanzene Pribylina, október 2008, prvá októbrová nedeľa 6. 13. ročník Celoslovenská súťaž O najkrajšie jablko 2008 a 7. ročník Jablko roka, október 2008 7. Nákupné trhy na plemenné barany - Nákupný trh na plemenné barany plemena cigája a krížence, spojený s výstavou oviec zo stredoslovenského regiónu, 18. jún 2008 - Nákupný trh pre plemenné barany zošľachtená valaška a krížence spojený s výstavovou oviec pre východoslovenský región, 25. jún 2008 - Nákupný trh pre plemenné barany zošľachtená valaška a krížence spojený s výstavou oviec pre stredoslovenský región, 2. júl 2008 - Nákupný trh plemenných baranov plemena cigája spolu s ich predvádzaním, vyhodnotením a ocenením víťazov, 11. jún 2008. V prípade záujmu o účasť na týchto výstavách v národnom stánku, vyzývame všetkých záujemcov o nahlásenie svojej účasti na prihláške (viď. príloha). Uvedené výstavy a veľtrhy sú v gescii sekcie zahraničnej koordinácie a obchodnej politiky, resp. odboru obchodnej politiky. Pre informácie o zahraničných výstavách a veľtrhoch je kontaktnou osobou Ing. Zuzana Ruppeldová, tel.: 02/59 266 340, e-mail: zuzana.ruppeldova@land.gov.sk. Pre informácie o domácich výstavách a veľtrhoch ako aj regionálnych výstavách ...je kontaktnou osobou Ing. Michaela Benešová, tel.: 02/59 266 340, e-mail: michaela.benesova@land.gov.sk
Ekonomicko-investičné prezentácie SR v Portugalsku (Publikované dňa: 12.11.2007) - V spolupráci s Asociáciou priemyslu Portugalska a Portskou obchodnou asociáciou pripravilo slovenské veľvyslanectvo v Lisabone počas oficiálnej návštevy predsedu NR SR Pavla Pašku v Portugalskej republike v dňoch 12. až 14. novembra 2007 ekonomicko-investičné prezentácie Slovenskej republiky. V hlavnom meste Portugalska sa dňa 13. novembra 2007 v rámci pracovných raňajok P. Paška stretne s investormi a zástupcami najvýznamnejších portugalských hospodárskych subjektov. Dňa 14. novembra 2007 sa zúčastní v Porte okrúhleho stola s podnikateľmi regiónu severného Portugalska. Podujatia sú zamerané na ďalšie posilnenie hospodárskych a obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, ako aj na predstavenie investičných možností v Slovenskej republike. Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR Telefón: 00421-2 / 5978 3621 Fax: 00421-2 / 5978 3638 (3639) E-mail: tlac@foreign.gov.sk
Agentúra SARIO pozýva podnikateľov na 1° Slovenskej kooperačnej burzy 2007 - Sekcia zahraničného obchodu Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizuje „1° Slovenskej kooperačnej burzy 2007", ktorá sa bude konať dňa 21. novembra 2007 v priestoroch výstaviska T.M.M. v Trenčíne. Cieľom podujatia je dať priestor slovenským spoločnostiam nájsť si zahraničných partnerov na výrobnú kooperáciu, prípadne rozvinutie inej formy proexportne orientovaných aktivít. Špecializovaná kooperačná burza v Trenčíne bude mať formu výstavy, kde každá slovenská firma môže predstaviť svoj výrobný program. Výstava je organizovaná pod záštitou Ministerstva hospodárstva a Úradu Vlady SR (Sekcia implementácie a riadenia zahraničnej finančnej pomoci). Sekcia zahraničného obchodu Agentúry SARIO rozvíja aktivity, ktorých cieľom je vytváranie vhodných - profesionálnych podmienok pre slovenských podnikateľov, ktorí majú záujem o rozvoj svojich spoločností, získanie nových inovatívnych poznatkov a hlavne zabezpečenie dobrých vysokoziskových kontraktov. V súčasnosti SARIO neposkytuje pre podnikateľov priame - rýchle - jednoduché financovanie na podporu exportu, čo však chce v blízkej budúcnosti zmeniť. Očakáva napríklad schválenie ŠF a príslušného operačného programu, ktorý od budúceho roka plánuje spolufinancovať takýto druh výdajov. TASR 10.2007
Elektrotechnici sa budú prezentovať v Trenčíne na veľtrhu ELO SYS - Pozoruhodné výsledky svojej ročnej práce bude elektrotechnická komunita zo Slovenska a zahraničia prezentovať na 13. medzinárodnom veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS, ktorý sa začne 16. októbra na výstavisku v Trenčíne. Na ploche 17 775 štvorcových metrov bude mať expozície 375 vystavovateľov - firiem a profesijných zväzov z 9 štátov. Z nich 136 príde z cudziny, vrátane Nemecka, Japonska a nepriamo aj Ruskej federácie. Firmy budú prezentovať výrobky z 12 druhov tovarovej nomenklatúry, ako sú silnoprúdová elektrotechnika, osvetľovacia technika, elektronika, telekomunikačná, výpočtová, regulačná a zabezpečovacia technika. Generálny riaditeľ a. s. Výstavisko TMM Emil Dobiš na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave uviedol, že výstavná plocha sa medziročne zvýšila o 10,3 % a počet vystavovateľov o 12,3 %. Až 40 % návštevníkov prichádza na toto podujatie na obchodné pozvánky. Záštitu nad veľtrhom prevzalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, odborným garantom podujatia je Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU v Bratislave. Jej pracovníci pripravili popri tradičnej konferencii, tento rok pod názvom Elektrotechnika a informatika, aj 2. ročník podujatia Dni mobilnej robotiky s ukážkami mobilných robotov najmä pre mládež, ako aj seminár znalcov elektrotechnických odborov. Zástupcovia FEI uviedli, že v súčasnosti sa medzi odbornou verejnosťou široko diskutuje o otázkach týkajúcich sa jadrovej energie, certifikácie, riadenia a úspor pracovných síl. Potvrdili nielen nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v danom odvetví na Slovensku, ale aj únik špičkových kádrov do zahraničia. Aj to je dôvod, prečo bola problematika harmonizácie vzdelávania v rámci elektrotechnického a informatického inžinierstva zaradená do programu konferencie. Zaujímavosťou veľtrhu bude jednodňová odborná výstava ARROW Live on Tour, ktorú organizuje svetový distribútor elektronických komponentov ARROV Central Europe. Na tomto fóre sa predstaví 31 výrobcov - svetových hráčov z brandže, zástupcovia ktorých budú odpovedať na technické a obchodné otázky záujemcov. Ďalšou novinkou na veľtrhu bude Maďarský deň, zameraný na obchodné a investičné príležitosti s touto krajinou. Súčasťou veľtrhu ELO SYS budú súťaže - Elektrotechnický výrobok roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu a Konštruktér roka, ktoré vyhlasuje Zväz elektrotechnického priemyslu (ZEP) SR. Talentovaná mládež, dodal Vladimír Kalina zo ZEP, si môže zmerať sily na celoslovenskom finále súťaže mladých elektronikov. Veľtrh potrvá do 19. októbra. TASR 8.10.2007
Účasť SR na svetovej výstave v Zaragoze je dobrá voľba - Bratislava 7. októbra (TASR) Veľvyslanec Španielska v SR Miguel Aguirre de Cárcer v piatok v Bratislave oficiálne prijal generálneho komisára slovenskej expozície na svetovej výstave Expo v španielskej Zaragoze Dušana Horniaka. Podpísanie zmluvy o účasti Slovenska ako v poradí stého účastníka budúcoročnej celosvetovej výstavy označil za dobrú voľbu pre obe krajiny. Slovensko s bohatstvom vodných zdrojov a rozmanitosťou ich účelného využitia, vrátane európskeho veľtoku Dunaja, na tejto ekologicky orientovanej výstave podľa neho určite nesmelo chýbať. "Spolu so svojimi hosťami som neraz obdivoval grandiózne vodné dielo Gabčíkovo i vďaka nemu zachované malebné prírodné oázy s faunou a flórou lužných lesov. Pookrial som v piešťanských kúpeľoch a chystám sa do Bardejovských kúpeľov," uviedol ambasádor. Za turisticky perspektívnu považuje na Slovensku najmä Bratislavu ako súčasť štvorlístka európskych metropol Prahy, Viedne a Budapešti. Osobitne príťažlivé pre Španielov sú podľa neho aj Tatry či miesta vidieckej turistiky, ako aj jednotlivé liečebné kúpele. Prezentácia v Zaragoze zodpovedá podľa veľvyslanca tiež rastu záujmu Slovákov o Španielsko, ktoré je s vyše 44 miliónmi obyvateľov jedným z najväčších štátov Európskej únie. A to nielen vďaka jeho prímorským letoviskám, turistickým atrakciám, ale aj sprístupneniu pracovných možností Slovákom. V súčasnosti pôsobí na Slovensku vyše 30 španielskych učiteľov, v tomto jazyku sa vzdeláva 1500 osôb, pričom španielčina ako jazyk sa vyučuje takmer na všetkých slovenských univerzitách. "Som presvedčený, že slovenská prezentácia na Expo Zaragoza o necelý rok pozdvihne našu vzájomnú spoluprácu vo všetkých oblastiach. Vrátane hospodárskej, keď napríklad v našej krajine sú automobilky štyroch svetových značiek, čo umožňuje s automobilovým priemyslom SR využiť aj svojich menších subdodávateľov. V konečnom dôsledku nám ide o to, aby sa Španielsko postupne zaradilo na špicu najvýznamnejších partnerov SR v Európskej únii," dodal veľvyslanec. Dušan Horniak počas prijatia informoval španielskeho veľvyslanca o stave príprav slovenskej účasti na Expo Zaragoza. Ako aktuálnu úlohu uviedol ukončenie objektívneho výberu najvhodnejšieho realizátora slovenskej expozície. TASR o tom informoval asistent GK pre EXPO Zaragoza Peter Kresánek.
Európska konferencia produktivity a 10.národné fórum produktivity - Európska asociácia národných centier produktivity a Slovenské centrum produktivity organizujú pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Róberta Fica podujatie Európska konferencia produktivity a 10.národné fórum produktivity. Konferenciu organizuje Slovenské centrum produktivity (SLCP) z poverenia Európskej asociácie národných centier produktivity (EANPC). Konferencia bude celoeurópskym fórom predstaviteľov podnikateľskej, výskumnej a univerzitnej sféry. Úvodný okrúhly stôl – spoločný úvodný blok konferencie, v diskusii významných osobností politického a hospodárskeho diania budú rezonovať aktuálne a budúce témy ekonomiky EU a SR Program : Sekcia Konkurencieschopnosť – odborná sekcia riadená moderátorom Zameranie sekcie: stav a perspektíva naplnenia Lisabonskej stratégie v EU a v jednotlivých štátoch EU programy konkurenčnej schopnosti Národných centier produktivity výskum bariér konkurenčnej schopnosti na makro a mikro úrovni konkurenčná schopnosť a inštitucionálna kvalita kvalita života a konkurenčná schopnosť kvalita ľudských zdrojov a konkurenčná schopnosť Sekcia Znalostná ekonomika – odborná sekcia riadená moderátorom Zameranie sekcie: znalosti a európska spoločnosť formálne (explicitné) a skryté (tacitné) znalosti v európskych podnikoch metódy tvorby, udržania a rozmnožovania znalostí a zvyšovanie ich produktivity podiel univerzít a výskumu na raste formálnych a skrytých znalostí produktivita znalostných pracovníkov celoživotné vzdelávanie a rast znalostí v podniku Sekcia Inovácie – odborná sekcia riadená moderátorom Zameranie sekcie: inovácie a inovačné podnikanie podmienky podnikateľskej úspešnosti inovácií využitie inovácií pre ďalší rozvoj podnikania organizácie ľudské zdroje pri rozvoji inovačného podnikania informačné a komunikačné technológie ako nevyhnutnosť inovačných úspechov podniku rizikový kapitál a inovácie Rámcový program EU a zvýšenie inovačnej aktivity podnikov Sekcia Produktivita – odborná sekcia riadená moderátorom Zameranie sekcie: národné programy produktivity a národné centrá produktivity štíhly podnik digitálny podnik ľudské zdroje a produktivita Workshopy – prakticky orientovaná časť konferencie moderovaná vybranými odborníkmi Témy workshopov: Digitálny podnik Štíhly podnik Štandardizovaná práca Záverečný okrúhly stôl – spoločný záverečný blok konferencie, počas diskusie budú prezentované závery z rokovania jednotlivých sekcií konferencie z pohľadu úvodného okrúhleho stola. Deklarácia Produktivity – spoločná deklarácia jednotlivých myšlienkových prúdov pre zabezpečenie trvalého rastu životnej úrovne a hospodárskej prosperity v podmienkach Slovenska ako aj Európskej únie. Sprievodné podujatia v rámci konferencie: 1. deň - Odovzdávanie Národnej ceny za produktivitu, Uvítacia recepcia, 2. deň - Slávnostná večera Spoločenské podujatia sú zamerané na pokračovanie diskusíí v neformálnej atmosfére, priestor pre stretnutia a nadviazanie nových kontaktov Miesto konania : Hotelové a kongresové centrum Holiday Inn Športová 2, Žilina, Slovenská republika 23. - 25. októbra 2007 (utorok - štvrtok) Registrácia účastníkov denne od 8:00 do 18:00. Informácie o ubytovacích možnostiach sú na www.epc2007.sk. Ubytovanie si účastník zabezpečuje a hradí sám (nie je súčasť účastníckeho poplatku). Priebežné občerstvenie, obed a recepcia sú zabezpečené v mieste konania konferencie (súčasť účastníckeho poplatku). Európsku konferenciu produktivity EPC 2007 a 10. národné fórum produktivity budú sprevádzať workshopy, diskusné stretnutia, okrúhle stoly, tlačové konferencie, knižné ponuky, výstavy ukážky vzdelávacích programov a programov pre zvyšovanie produktivity. Hlavnými rokovacími jazykmi podujatia sú jazyky: slovenský, český, anglický, nemecký a ruský. Cudzojazyčné príspevky budú simultánne prekladané. Priebežné občerstvenie, obed a recepcia sú zabezpečené v mieste konania konferencie (súčasť účastníckeho poplatku). V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom platby, registrácie a organizácie kontaktujte, prosím, sekretariát konferencie. Ing. Katarína Blašková tel.: +421-41-513 5074 Slovenské centrum produktivity fax: +421-41-513 5059 Univerzitná 1 mobil: +421-910-597 490 010 08 Žilina e-mail: katarina.blaskova@fstroj.uniza.sk epc2007@slcp.sk
Kontraktačné rokovania s poľskými firmami - Slovensko-poľská obchodná komora a Slovenská obchodná a priemyselná komora Žilina Vás srdečne pozývajú na kontraktačné rokovania s poľskými firmami 12.10.2007 v Krakove Rokovania sa uskutočnia ako sprievodná akcia "Slovakia Road Show in Poland 2007". Tento projekt je smerovaný do veľkých poľských miest kde bude prebiehať prezentácia politicko-hospodárskych, turistických a kultúrnych možností Slovenska formou seminárov, konferencií a kultúrnych podujatí. Projekt už bol realizovaný v dvoch mestských aglomeráciách, kde sa stretol s veľkým úspechom. SOPK bude na tomto podujatí zastupovať predseda SOPK Doc. Ing. Peter Mihók. a poľskú stranu predseda POPK pán Arendarski. S pozdravom Ing.Katarzyna Bielik Slovak-Polish Chamber of Commerce ul.Halkova31, 010 01 Zilina, Slovakia T-00421 41 7235102, -655 F-00421 417235653 polskoza@za.scci.sk, zahrza@za.scci.sk www.interbiznis.sk www.viator.sk
Na Autosalóne Nitra predstavujú vystavovatelia 26 automobilových značiek - Spolu 266 firiem z 22 štátov sveta sa predstavuje na 15. ročníku medzinárodného Autosalónu Nitra 2007. Veľtrh bude otvorený pre verejnosť od piatka 28. septembra a potrvá do stredy 3. októbra. Dovozcovia osobných i nákladných automobilov pripravili pre návštevníkov 39 noviniek, 2 európske výstavné premiéry a množstvo slovenských premiér. Svoje modely prezentuje na veľtrhu 26 automobilových značiek. Medzinárodný autosalón je podľa zástupcu organizátora Františka Ďurkoviča najkomplexnejšou prehliadkou slovenskej automobilovej scény, ktorá zahŕňa ponuku osobných i nákladných automobilov, autopríslušenstva, garážovej techniky a služieb. Súčasťou autosalónu je sprievodný program pre laickú aj odbornú verejnosť, ktorý v spolupráci s Agrokomplexom pripravili Združenie automobilového priemyslu (ZAP) SR, profesijné a záujmové organizácie TASR 26.9.2007
Pozvánka na Gemer Expo a Euro Rima Expo 2007 - Firma Spiš-View-Trading, spol. s r.o., za mediálnej podpory Obchodných správ, si Vás v dňoch 27. - 29. 9. 2007 dovoľuje pozvať na: 5. ročník všeobecnej slovensko-maďarskej regionálnej výstavy cezhraničnej spolupráce GEMER EXPO 2007 (Dom kultúry Rimavská Sobota) Tematické zameranie výstavy: Cezhraničná spolupráca (prezentácia slovensko-maďarskej spolupráce), Všeobecné zameranie (bez komoditného obmedzenia), Gemerský autosalón (prezentácia osobných a úžitkových vozidiel) a 2. ročník všeobecnej medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy EURO RIMA EXPO 2007 (Dom kultúry Rimavská Sobota) Tematické zameranie výstavy: Cezhraničná spolupráca (prezentácia slovensko-maďarskej spolupráce), Všeobecné zameranie (bez komoditného obmedzenia), Gemerský autosalón (prezentácia osobných a úžitkových vozidiel) Cieľom a hlavným poslaním výstav je pomôcť podnikateľskej verejnosti regiónov južného Slovenska a severného Maďarska, predovšetkým Gemera a povodia Slanej a Rimavy, ako aj okolitých teritórií pri prezentácii svojich výrobkov, služieb, hospodárskych a kultúrnych tradícií a pri nadväzovaní ekonomických kontaktov s relevantnými partnermi. Súčasťou týchto akcií je aj tradičný Gemersko-Malohontský jarmok, ktorý tohto roku oslávi svoje 25. výročie. Tešíme sa na Vašu návštevu! Odvetvie ponuky: Spravodajský servis a špeciálne ponuky Firma: SPIŠ - VIEW - TRADING, s.r.o. Adresa: 05201 Spišská Nová Ves 1, Starosaská 15 Kontakt: Miloš Fiľa Fax: Tel.: 053/ 4424748 Mobil: 0903 735 866 Email: svt@svt.sk www: www.svt.sk
Vyzva na podavanie projektov v oblasti budovania priemyselnych parkov a rekonstrukcie vyrobnych hal, - Chceme Vas informovat o vyzve na podavanie projektov v oblasti budovania priemyselnych parkov a rekonstrukcie vyrobnych hal, SEKTOROVY OPERACNY PROGRAM PRIEMYSEL A SLUZBY Priorita 1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a sluzieb s vyuzitim rozvoja domaceho rastoveho potencialu. opatrenie 1.2. podpora budovania a rekonstrukcie infrastruktury. Prirucky pre ziadatelov a prislusne formulare su dostupne na internetovych strankach www.hospodarstvo.gov.sk a www.sario.sk Blizsie informacie mozete ziskat v Slovenskej agenture pre rozvoj investicii a obchodu, Martincekova 17, 821 01 Bratislava, e-mail: fondy@sario.sk, tel.. 02 58 260 422 fax: 02 58 260 409 uzavierka pre podanie ziadosti o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku je 19. novembra 2007 do 16,00 hod.
Podnikateľská misia do Kórejskej republiky - Slovenská obchodná a priemyselná komora z poverenia Úradu vlády Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy predsedu vlády SR pána Roberta Fica do Kórejskej republiky v dňoch 28. októbra - 2. novembra 2007 Odlet z Viedne je plánovaný na 28. októbra v popoludňajších hodinách a návrat 2. novembra vo večerných hodinách. Bilaterálne rokovania sa uskutočnia v Soule. Podrobnejšie informácie oznámime záujemcom ihneď potom ako budú dohodnuté s kórejskými partnermi. Prihlásiť sa je možné do 24. septembra 2007 na adrese gajdova@sopk.sk, umsteritorialisti@ sopk.sk príp. na fax č. 02/67202600 formou zaslania vyplnenej záväznej prihlášky spolu s profilom spoločnosti (Company Profile). Prosíme o vyplnenie všetkých údajov vrátane IČO, DIČ a IČ DPH organizácie, aby sme mohli vystaviť zálohovú faktúru. Taktiež prosíme uviesť číslo a platnosť pasu všetkých účastníkov.
Aktuálne termíny vybraných veľtrhov a výstav v SR - 16. - 20. 8. 2007: AGROKOMPLEX, Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - 34. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh 16. - 20. 8. 2007: BIOAGROKOMPLEX, Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - Výstava biopotravín a technológií spracovania 16. - 20. 8. 2007: COOPEXPO, Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - 14. medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava spotrebného a potravinárskeho tovaru 16. - 20. 8. 2007: ŽIVNOSTENSKÉ TRHY, Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - 10. kontraktačno-predajná výstava malých a stredných podnikateľov 16. - 20. 8. 2007: REGIÓNY SLOVENSKA, Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - 5. výstava vidieckeho cestovného ruchu 16. - 20. 8. 2007: KONE A ĽUDIA, Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - 6. medzinárodná komtraktačno-predajná výstava
Obchodna misia do Polska - Sekcia zvárania pri Trnavskej RK SOPK v spolupráci so Žilinskou RK SOPK – Slovensko-Poľskou obchodnou komorou Vás pozýva na Obchodnú misiu do Poľska /Katovice, Poznan/ spojenú s návštevou veľtrhu „Inovácie – Technológie – Stroje – ITM Poznan “ Termín konania : 11. – 14. júna 2007 Partneri : Obchodná a priemyselná komora Katovice a Poznan Medzinárodný veľtrh Inovácie – Technológie – Stroje – ITM Poľsko v sebe zahŕňa výstavy : energia, transport, stroje a nástroje, metalurgiu, zlievarenstvo, technológie na povrchové úpravy, zváranie, bezpečnosť pri práci v priemysle Cieľom obchodnej misie je prezentovať sekciu zvárania, slovenské firmy a nadviazať partnerské kontakty s poľskými firmami v oblasti subdodávok pre tamojší priemysel a vzájomnej výmeny tovarov. Obchodné rokovania budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri. Predbežný program obchodnej misie 11.6. pondelok 9:00 Odchod zo ŽRK SOPK/ možný nástup na trase BA –Žilina / , info v ŽRK SOPK a TTRK SOPK. 11:00 Privítanie na Regionálnej Hospodárskej Komore Katowice. Bilaterálne rokovania. 13:00 Odchod do Poznani. Príchod vo večerných hodinách. Ubytovanie, voľno. 12.6. utorok 9:00 Odchod na návštevu veľtrhu, možnosť zúčastniť sa aktívne prezentácie Slovenských vystavovateľov a tlačovej konferencie , nechať propagačné materiály na oficiálnom stánku SR, rokovanie firiem 18:00 Odchod z veľtrhu na krátku prehliadku starej časti mesta. Voľno. 13.6. streda 9:00-11:00 Bilateralne rokovania na OPK v Poznani . Odchod na Slovensko, Vyhradzujeme si právo zmeny programu. Cena základná : 11 800 Sk/osoba+DPH , _člen SOPK, SPOK _ 9 800 Sk/osoba+DPH V cene : ubytovanie v 1/2 , za izbu 1/1 príplatok 500 SK/noc , raňajky, návšteva veľtrhu , servis SPOK : teritoriálne a prierezové informácie, katalóg poľských firiem, katalóg Slovensko-poľskej komory , účasť na prezentácii a tlačovej konferencii , vstup na veľtrh, možnosť nechať materiály na oficiálnom stánku SR , zápis na tablo v stánku. FIRMA Adresa Tel Fax E-mail WWW IČO DIČ Meno, priezvisko účastníka Mobil 1/ 2/ Predmet činnosti Vašej firmy v SK/AN: . Iné požiadavky. Dátum: Pečiatka a podpis Uzávierka prihlášok najneskôr do 11. mája 2007. Počet miest obmedzený. Informácie: Mgr. Peter Kovář tel.033 5512 744, kovar@sopk.sk Túto prihlášku odošlite na faxové číslo : 033 5512 603 alebo email kovar@sopk.sk
Na veľtrhu biopotravín BioFach v Nemecku sa predstavilo 15 firiem zo Slovenska - Ekologická výroba a biopotraviny zo Slovenska sa predstavili na svetovom veľtrhu biopotravín BioFach, ktorý sa konal v nemeckom meste Norimberg. V národnom stánku, ktorý zastrešilo Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) SR, sa o priazeň obchodných návštevníkov a laickej verejnosti uchádzalo 15 výrobcov biopotravín, informovala TASR riaditeľka odboru komunikácie a vzťahov s verejnosťou MP SR Jana Kaplanová. Malé rodinné farmy a súkromné osoby - vystavovatelia zo Slovenska, ukázali predovšetkým svoju výrobu bioobilnín a výrobkov z nich, pestovanie biozeleniny a liečivých bylín, výrobu - sušeného bioovocia, ekologických vín, včelárskych produktov a mliečnych výrobkov na báze ovčieho syra. V zozname účastníkov sú prevádzky aj drobní živnostníci, ako sú Biocentrum (Želiezovce), Agro (Gajary), Natural Alimentária (Bratislava), Createc msc (Zvolen), Ekotrend Myjava (Rudník), Miroslav Grznár - Mlyn - Zrno (Veľké Hoste), Bioapis - včelia farma SHR Mária Bujňáková a ďalší. Hoci išlo o neveľkú vzorku vystavovateľov, ich produktový záber je široký a dokazuje, že "slovenské ekologické poľnohospodárstvo svojim intenzívnym rozvojom, úrovňou výroby a rozsahom produkcie kvalitných rastlinných a živočíšnych primárnych bioproduktov sa zaslúžene zaraďuje medzi krajiny prezentované na takom významnom svetovom fóre biopotravín, ako je BioFach," zdôraznila riaditeľka. Súbežne s veľtrhom sa konal BioFach Kongres s novým podujatím Forum Vivaness (15. - 17. februára) s mottom Načrtnutie trhov budúcnosti - fakty, trendy a pohľady. Celkovo sa prihlásilo na veľtrh viac ako 2 700 vystavovateľov z vyše 70 krajín a na kongres 120 odborníkov s príspevkami, predovšetkým k aktuálnym otázkam ekologického poľnohospodárstva. Veľtrh BioFach bol v roku 2006 úspešný - prišlo 2 100 vystavovateľov zo 116 krajín a 37 400 obchodných návštevníkov. 16.02.2007 TASR
Pozvánka na 1. Slovensko-Ázijské Podnikateľské Fórum - Dovoľujeme si Vás pozvať na podnikateľské fórum, ktoré sa uskutoční pri príležitosti realizácie podnikateľskej misie singapurských podnikateľov a investorov do ČR a SR 8.03.2007.s nasledujúcimi cieľmi: ● Ohodnotenie podnikateľského potenciálu SR ako brány do EU ● Spoznanie krajiny, jej ekonomickej a politickej situácie, spoznanie ľudí a kultúry ● Priama interakcia so slovenskými podnikateľmi podľa oblasti záujmu s cieľom vzájomnej spolupráce a budúceho partnerstva ● Prezentácia slovenských a singapurských ponikateľských príležitostí a možností investovania ● Prezentácia Singapuru a Aseanu slovenským podnikateľom so záujmom o trhy Juhovýchodnej Ázie a špecificky Singapuru ako brány do Juhovýchodnej Ázie a Číny Program Podnikateľského Fóra Čas: Program: 9:30 – 10:00 Registrácia a otvorený networking s členmi ázijskej delegácie, malé občerstvenie pre účastníkov fóra 10:00 – 10:15 Privítanie hostí členom Kancelárie prezidenta SR, Riaditeľ zahraničného odboru p. Ing. Ján Foltín, CSc. 10:15 – 10:30 Príhovor pána Ing.Igor Junasa, predsedu BRK SOPK a honorárneho konzula Malajzie 10:30 – 11:00 Prezentácia Slovenska pre zúčastnených delegátov a hostí - SARIO 11:00 – 11:30 Prezentácia Singapuru a Aseanu pre slovenských podnikateľov – ABS Pte Ltd 11:30 – 11:45 Predstavenie ázijskej delegácie 11:45 – 13:00 Voľný program – rozhovory a rokovania medzi slovenskými podnikateľmi a delegátmi misie v spoločnej miestnosti 13:00 – 14:00 Networking obed pre všetkých účastníkov fóra 14:00 – 17:00 Osobné, vopred dohodnuté stretnutia medzi potenciálnymi partnermi v oddelených priestoroch 19:00 – 21:00 Slávnostná večera pre delegátov, pozvaných hostí a zástupcov médií Tlmočenie na spoločnom programe bude zabezpečené. Poplatok za účasť na podnikateľskom fóre pre slovenských podnikateľov: Pre členov SOPK, DISY, SIRIUS a Slovensko-Čínskej Obchodnej Komory: SKK 2,500* Pre nečlenské spoločnosti a jednotlivcov: SKK 4,000* Pre zástupcov médií: ZADARMO (potrebné nahlásiť do 5.marca 2007) Cena pokrýva vstup na fórum od 9:30 do 14:00, spoločný obed a voľný networking Asia Business Services Pte Ltd 76 Playfair Road, #05-04 LHK 2, Singapore 367996, Tel: +65 6288 7234, Fax: +65 6288 0058 E-mail: abs@asia-business-services.com , W: www.asia-business.services.com
Misia Singapur - Malajzia - V dňoch 4. - 11. marca 2007 sa na Slovensku a v Českej republike uskutoční dlho pripravovaná podnikateľská misia z krajín Ázie, konkrétne zo Singapuru a Malajzie. Cieľom tejto misie je zblížiť tieto ázijské krajiny s našou krajinou, ako perspektívnou bránou do Európskej únie, prostredníctvom rozvoja podnikateľskej spolupráce medzi predstaviteľmi zúčastnených krajín. Predbežne 15 ázijských podnikateľov sa zúčastní Ekonomických fór v Prahe a v Bratislave, osobných podnikateľských stretnutí v obidvoch krajinách a tiež výstavy v Agrokomplexe Nitra. Chýbať nebude ani mimopracovný program ako návšteva Malokarpatských viníc s ochutnávkou vína, návšteva Piešťanských kúpeľov a podobne. Účasť na Ekonomickom fóre v Prahe dňa 5.marca 2007 už prisľúbil Prezident Hospodárskej Komory ČR pán Jaromír Drábek a p. Riman, Minister piemyslu a obchodu ČR. Na Slovensku sa fora dňa 8. marca 2007 zúčastní zatiaľ zástupca kancelárie prezidenta SR, prezident slovensko-čínskej obchodnej komory.Za BRK SOPK na Ekonomickom fore vystúpi predseda BRK SOPK Ing. Igor Junas. V prípade, že prejavíte záujem o účasť na tejto akcii, v prílohe Vám zasielame program celej akcie, zoznam malajzijských firiem,podmienky účasti a prihlášku, ktorú Vás láskavo žiadame zaslať na naše kontaktné adresy čo najskôr. Účastnicky poplatok Vás žiadame zaslať na náš účet vo VÚB Bratislava-Ružinov- 36733-062/0200 VS 6028000803 do 5.3.2007.
Gast a VINOVA 2007 - Společnost Schwarz & Partner CEE Promotion si dovoluje tradičně pozvat všechny milovníky gastronomie a vína na návštěvu úspěšných odborných mezinárodních veletrhů Alles für den Gast a VINOVA 2007 a nově i veletrhu f & b vienna 2007 15.-18. 4. 2007 MessezentrumWienNeu Setkání expertů z oborů gastronomie, hotelnictví, potravin a vína ve Vídni pod jednou střechou Tyto každoročně konané odborné veletrhy mají úspěšnou pozici na scéně gastronomie a hotelnictví jako rozsáhlá výkonná podívaná se silným mezinárodním zastoupením. Návštěvníci mají o ně stále větší zájem, a to jak na Slovensku, tak v České republice. Toho je důkazem především nárůst návštěvnosti v r. 2006 o 17,5 % oproti předešlému ročníku. Veletržní dny přinesly pozitivní veletržní bilanci – 18 452 návštěvníků. Novinkou je souběžně probíhající veletrh food & beverage vienna. Tento mezinárodní odborný veletrh pro firmy z centrální Evropy představí spoustu regionálních specialit, delikates, čerstvých výrobků, bioproduktů, hotových jídel a nápojů. Alles für den Gast Vídeň se svými 378 vystavovateli v roce 2006 a se zaměřením na gastronomii a hotelnictví je silným partnerem pro f & b vienna a nabízí enormní nabídku služeb a zboží specielně v nepotravinových oborech. Návštěvníci ze Slovenska a České republiky se mohou těšit na několik novinek: poprvé na speciální program pro odborníky z oboru hotelnictví a gastronomie ze Slovenska, České republiky a Maďarska, na VIP pozvánky a možnost programu, včetně soutěže vystavovatelů v oborech hotová jídla/hlubokomražená strava, kultura kávy, představení kavárenských franchisingových koncepcí, 2. rakouské mistrovství baristů – oblíbená atrakce probíhající denně po dobu veletrhu,vídeňský den kaváren a pekařský prezentační koutek pro pekařství a cukrárenství. Na návštěvníky ze Slovenska a České republiky čekají vystavovatelé z různých zemí, především z oborů potravin a delikates, hlubokomražené stravy, hotových jídel, biopotravin, koření, pekařského zboží, teplých nápojů, alkoholických nápojů, včetně vína a sektů, piva, nealkoholických a energetických nápojů. Z nepotravinových oborů bude k vidění vybavení kuchyní, kuchyňská technika a přístroje a ukázky kultury stolování, vybavení a zařízení objektů, doplňky, pracovní oblečení a textilie, gastrotechnika, klimatizace, světlo, sanitární zařízení a provozní hygiena, lázeňství, fitness a wellness. Návštěva těchto veletrhů je přínosem pro odborníky pracující v oblasti hotelnictví, gastronomie, společného stravování, cateringu, pekařství, cukrářství, ryb, vinoték a mnoha dalších. Alles für den Gast Wien, Vinova a f & b poskytují nejen přehled novinek a trendů oborů v centrální Evropě, ale jsou také místem setkání s vašimi partnery, zákazníky a dodavateli z různých zemí, včetně Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska. Také v letošním roce plánujeme pro zájemce zorganizovat autobusový zájezd z Bratislavy. Zájemci o VIP vstupenky nebo zájezd, neváhejte kontaktovat oficiální zastoupení veletrhu pro odborné návštěvníky na Slovensku a v České republice: Schwarz & Partner, CEE Promotion Kancelář v Praze: Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, ing. Romana Svátková
Aktuálne termíny vybraných veľtrhov a výstav v SR - 1. - 2. 12. 2006: VINUM LAUGARICIO, Trenčín (Výstavisko TMM) - 2. ročník medzinárodnej výstavy vína, vody a destilátov 2. - 21. 12. 2006: DNI VIANOC V INCHEBE, Bratislava (Inchceba) - 17. ročník predajnej výstavy spotrebného tovaru
Podpora hospodárskej a podnikateľskej spolupráce prihraničných regiónov Slovensko – Rakúsko - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Inova Slovakia n.o. a Trnavskou regionálnou komorou Vás pozýva na seminár určený pre poradenské firmy a mentorov zameraných na poradenstvo pre malé a stredné podniky. Účasť zdarma. Termín : 27. 10. 2006 Miesto : PTK ECHO, Prešovská 39, 820 05 Bratislava 25 pozri na mape: http://mapy.zoznam.sk/?zoznamID=25273 Čas : 09:00 – 12.30 hod. Téma :Základy mentoringu Terminológia Základné zručnosti Fázy mentorovania Účel, postup, nástroje a techniky mentoringu Diskusia Záver Prednášajúci : Ing. Mária Ploszeková
Pivovarníci v októbri 2006 - Október 2006: Medzinárodný Pivovarnícky Summit v Japonsku Svetový festival piva v USA Belgicko Pivný festival Lighthouse Medzinárodný Pivný festival v USA Pivovarnícky a Sladovnícky vedecký kurz MBAA Nový Sad -Čierna Hora Výstava Jedlo a Nápoje Ukraina Medzinárodná výstava Jedlá a Nápoje
Misia do Turecka - SOPK si Vás dovoľuje informovať, že organizuje a zároveň Vás pozýva na podnikateľskú misiu do Tureckej republiky, ktorá sa uskutoční v dňoch : 7. - 9. novembra 2006. Oznámenie o tejto misii, ako aj ďalšie aktualizované informácie môžete nájsť na webovej stránke www.sopk.sk . Prihlásiť sa môžete do 13. któbra 2006 elektronicky na kontaktnej adrese slovak@sopk.sk
Na tohtoročný veľth ELO SYS v Trenčíne zavíta rekordný počet vystavovateľov - Rekordný počet 333 vystavovateľov sa predstaví na tohtoročnom 12. ročníku medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELO SYS, ktorý sa uskutoční v priestoroch trenčianskeho Výstaviska TMM (10.-13.októbra). "Je to najväčší veľtrh v histórii trenčianskeho výstaviska vôbec," uviedol generálny riaditeľ Výstaviska TMM Emil Dobiáš. V porovnaní s minulým rokom organizátori zaznamenali nárast počtu vystavovateľov o 13 % a obsadenej plochy o 5 %. Na celkovej ploche 16 100 štvorcových metrov bude vystavovať 249 domácich a 84 zahraničných vystavovateľov z ČR, Poľska, Nemecka a Rakúska. Na podujatí sa zúčastnia takmer všetky najdôležitejšie firmy pôsobiace v tomto odvetví. Vystavovatelia predstavia novinky napríklad v oblastiach silnoprúdovej elektrotechniky, osvetľovacej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky, či vykurovaní a energetike. Medzi tradičné podujatia veľtrhu budú aj v tomto roku patriť súťaže Elektrotechnický výrobok roka, Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS, Konštruktér roka, Unikát roka a Celoslovenské finále súťaže mladých elektrotechnikov SR
Flowexpo - FLOWEXPO , je medzinárodná výstava na ventily, potrubia, kvapalné inžinierstvo a spracovateľský priemysel , bola založený v marci,1997. Môžete sa zúčastniť na tomto podujatí Flowexpo raz za rok v GUANGZHOU . Expo dátum je v poslednú stredu v marci každým rokom, a potrvá 3 dní.Ďaľšia výstava sa koná na budúci rok 28 - 30 marca 2007.
Pozvánka na Euro Rima Expo 2006 - Firma Spiš-View-Trading, spol. s r.o., za mediálnej podpory Obchodných správ, si Vás v dňoch 28. - 30. 9. 2006 dovoľuje pozvať na 1. ročník všeobecnej medzinárodnej kontraktačno-predajnej výstavy: EURO RIMA EXPO 2006 (Dom kultúry Rimavská Sobota)
Veľtrhy - 26. - 29. 9. 2006: EXPOREKLAMA, Bratislava (Incheba) - 12. medzinárodný veľtrh reklamy, marketingu, médií a darčekových predmetov 26. - 29. 9. 2006: SIGN Slovakia, Bratislava (Incheba) - 11. špecializovaná výstava výroby písmen a znakov pre reklamu 26. - 29. 9. 2006: PRINTING - PACKING, Bratislava (Incheba) - 13. medzinárodný veľtrh polygrafie, papiera, obalov a baliacej techniky 26. - 29. 9. 2006: OFFICE, Bratislava (Incheba) - 4. špecializovaná výstava vybavenia kancelárií 26. - 29. 9. 2006: LIGNUMEXPO, Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - 16. medzinárodný drevársky veľtrh 26. - 29. 9. 2006: LES, Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - 9. medzinárodná lesnícka výstava
Kontraktačné stretnutie firiem a podnikateľov v nemeckom TORGAU - Hľadáme firmy z oblasti strojárstva, stavebníctva, automobilového priemyslu, letectva, služieb a pod., ktoré majú záujem zúčastniť sa Kontraktačnej burzy podnikateľov a firiem z EÚ v nemeckom TORGAU dňoch 12. a 13. 10. 2006
Na výstavách Lignumexpo - Les 2006 sa predstaví 250 vystavovateľov - Rozličný sortiment strojov, nástrojov, zariadení a materiálov pre drevospracujúci priemysel predstaví 250 vystavovateľov z 16 krajín na 15. ročníku medzinárodnej drevárskej výstavy Lignumexpo 2006, ktorá sa začne 26. septembra na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Tohtoročnú koncepciu podujatia doplnia 9. ročník prehliadky lesného hospodárstva Les a 2. ročník prezentácie materiálov pre drevársky priemysel MNS - materiály, novinky, služby. Ako uviedol manažér výstavy Eduard Krcho, na ploche 24 000 štvorcových metrov predstavia firmy a inštitúcie stroje, materiály a nástroje pre lesníctvo, ťažbu a manipuláciu s drevom, pre piliarske, stolárske a tesárske práce, či pre výrobu nábytku. Najviac vystavovateľov bude pochádzať zo SR, ČR, Rakúska, Nemecka a Talianska, pričom na podujatí sa zúčastnia aj vystavovatelia z Turecka, Ázie, či Ameriky. Výstava je podľa Krcha určená najmä pre obchodnú verejnosť, ale usporiadatelia pripravili aj podujatia pre laickú verejnosť. Pre odborníkov je zasa v rámci sprievodného programu pripravených viacero seminárov a konferencií, na ktorých sa bude hovoriť napríklad o rozvoji drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu v SR, o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, či o národnom strategickom pláne rozvoja vidieka na roky 2007 až 2013. V rámci podujatia sa bude konať aj 2. záhradkárska výstava Jesenná Gardenia, spojená s predajom a odbornými prednáškami. Uskutoční sa na nej aj 11. ročník súťaže O najkrajšie jablko roka, určenej pre záhradkárov a 5. ročník súťaže Jablko roka, určenej pre dodávateľov. Všetky výstavy potrvajú do 29. septembra. (©TASR)
Aktuálne veľtrhy - 21. - 23. 9. 2006: INTERBEAUTY, Bratislava (Incheba) - 14. medzinárodný veľtrh kozmetiky a zdravého životného štýlu 21. - 23. 9. 2006: ŠPORTLÍNIA, Banská Bystrica (Výstavná hala, Dom kultúry) - 13. výstava športových potrieb a zdravého životného štýlu 21. - 23. 9. 2006: HOTEL, Banská Bystrica (Výstavná hala, Dom kultúry) - 9. výstava hotelierstva a gastronómie 21. - 23. 9. 2006: SLOVENSKÁ ZIMA, Banská Bystrica (Výstavná hala, Dom kultúry) - 3. výstava cestovného ruchu 21. - 23. 9. 2006: WELLNESS, Banská Bystrica (Výstavná hala, Dom kultúry) - 1. výstava bazénov a kúpeľníctva 22. - 24. 9. 2006: OPTIC , Nitra (Výstavisko Agrokomplex) - 3. medzinárodná výstava očnej optiky a oftalmológie
Kooperačná burza - Svetové obchodné centrum - Dna 23.10.2006 sa bude vo Svetovom obchodnom centre na letisku Schwechat konat velke kooperacne stretnutie rakuskych a slovenskych firiem, na ktore budu pozvane vsetky zaregistrovane firmy. Na kooperacnom stretnuti budete moct nadviazat osobne kontakty s potencialnymi partnermi. Tesime sa na Vasu prihlasku na www.koop5.eu
Veltrh v Bari Taliansko - Vazeni obchodni partneri, v prilohe Vam predkladam informaciu o pripravovanej prezentacii SR na vseobecnom medzinarodnom veltrhu Fira del Levante - Bari - 9. - 12. 9. 2006. Pracovisko MH SR v Ríme organizuje v dňoch 9. až 12. septembra 2006 účasť Slovenskej republiky na 70. ročníku medzinárodného všeobecného veľtrhu Fiera del Levante. Okrem exportnej ponuky slovenských firiem z vlastnej databázy OBEO, ktorá bude spoločne s ekonomickými a turistickými informáciami o Slovensku prezentovaná talianskym partnerom, dovoľujeme si touto cestou ponúknuť aj ďalším slovenským výrobným a obchodným spoločnostiam možnosť vystaviť ich produkciu alebo ponuku spolupráce vo vlastnom slovenskom stánku, prípadne ich pozývame na návštevu uvedeného veľtrhu. Katalógy, ponuky spolupráce, prípadne ďalšie informácie alebo materiály o Vašej firme prosíme zaslať v termíne do 7. septembra 2006 na adresu: Mr. Ján Galoci Economic Counsellor Ambasciata del Repubblica Slovacca Via dei Colli della Farnesina 144/ VI 00194 Roma, Italia prípadne na e-mailovú adresu: jan_galoci@mfa.sk
Linky
Adresa : Euro-Brew s.r.o., Hlboká 22, 917 01 Trnava
Tel. : +421 33 53 418 53, Fax : +421 33 53 418 52, E-mail : info@eurobrew.sk
The information on this page may not be reproduced, republished or mirrored on another webpage or website.
Copyright © 1997 - 2019 Euro-Brew s.r.o., Design»Rastislav Laco