Slovensky English
Úvodná stránka Aktuality Produkty Aktivity Linky O spoločnosti


Stáčanie piva

     Stáčanie piva bez filtrácie je možné priamo z dozrievacích KEG-sudov alebo použiteľný počet pre stáčanie (4ks) a ich prevoz na miesto čapovania piva.


Prídavné zariadenie

     V prípade spracovania sladu – 1ks šrotovník.


Teplovodné hospodárstvo

     1ks nádoba na tepelnú vodu o obsahu 100 l.


Pretláčanie piva

     1ks kompresor vzduchový o výkone 2m3/hod. s reguláciou a separáciou oleja.


Termín dodávky

     4 mesiace po podpise kontraktu.


Doplňujúce zariadenia
  1. Chladiaci pult a stojan na stáčanie piva
  2. Umývačka KEG-sudov

Nároky na priestor a energiu
  • Miestnosť 40 – 50 m2 podľa množstva vyrobeného piva a počtu nádob
  • Energia 25-40 kWh podľa množstva vyrobeného piva a výkonu ohrevu mladinového kotla
Navrhované výrobné zariadenie je pre najmenší denný a ročný výkon pivovaru a slúži pre orientáciu zákazníka. Výrobu je možné zvýšiť až na 200hl/rok s pridaním potrebných zariadení.

Ponuka
Adresa : Euro-Brew s.r.o., Hlboká 22, 917 01 Trnava
Tel. : +421 33 53 418 53, Fax : +421 33 53 418 52, E-mail : info@eurobrew.sk
The information on this page may not be reproduced, republished or mirrored on another webpage or website.
Copyright © 1997 - 2021 Euro-Brew s.r.o., Design»Rastislav Laco