Slovensky English
Úvodná stránka Aktuality Produkty Aktivity Linky O spoločnosti


Dotazník k minipivovaru
     Zariadenie domáceho pivovaru už v názve naznačuje výrobu piva v podmienkach na to určených a zaručuje výrobok, ktorý je zhodný s výrobkom vyrobeným vo veľkom pivovare.

Varňa

     Pozostáva buď z dvoch nádob obsahu 110 alebo 220 l v bloku o rozmere 800x2400x2400 mm izolované a opláštené.
A) 1. Rmuto – mladinový kotol s elektrickým ohrevom
2. Filtračná nádoba (scedzovacia) so scedzovacím dnom a čerpadlom
B) V prípade použitia sladového extraktu je potrebná len jedna mladinová nádoba s elektrickým ohrevom.

Chladenie

     Chladenie vyrobenej horúcej mladiny je zabezpečené jednostupňovým alebo dvojstupňovým doskovým chladičom.


Výroba chladu

     Voda na chladenie mladiny a kvasných nádob je pripravená vo výrobníku ľadovej vody.


Hlavné kvasenie

     Pre hlavné kvasenie mladiny je potrebných 6 nádob po 50 l s výpustom. Chladenie je zabezpečené priestorovo ochladením vzduchu.


Dokvasovanie

     Dokvasovanie piva prebieha v transpoprtných KEG-sudoch o obsahu 50 l. KEG-sudy sú vybavené fitingom jednak pre kontrolu tlaku ako aj pre stáčanie. Potrbný počet pre uvedenú kapacitu je 14 ks.

     Chladiaca komora pre kvasenie a dokvasovanie piva je vybavená chladiacim kompresorom a ventilátorom vrátane automatickej kontroly teploty chladeného priestoru.

Ponuka
Adresa : Euro-Brew s.r.o., Hlboká 22, 917 01 Trnava
Tel. : +421 33 53 418 53, Fax : +421 33 53 418 52, E-mail : info@eurobrew.sk
The information on this page may not be reproduced, republished or mirrored on another webpage or website.
Copyright © 1997 - 2021 Euro-Brew s.r.o., Design»Rastislav Laco