Slovensky English
Úvodná stránka Aktuality Produkty Aktivity Linky O spoločnosti


          Výrobok sladový koncentrát, patrí do sortimentu zahustených rastlinných výťažkov.Zahustené rastlinné výťažky (extrakty) sa vo výrobnej praxi používajú dlhú dobu. Ich výroba spája v sebe výhody znižovania výroby nákladov na strane výrobcu, na druhej strane možnosť preklenutia typických sezónnych javov ako napr.nedostatok iných surovín a využitia aj v iných oblastiach, než je ich typická aplikácia. Ako príklad môže slúžiť výroba sladových koncentrátov priamo v oblasti zdravej výživy,diastatický sladový koncentrát,sladová múka. Následné zahustenie za špecifických podmienok, umožňujúce skladovanie a transport pri znížených nákladoch a aplikácia v iných formách – napr. pri výrobe pečiva,pekárenských výrobkov,oblátok,cukroviniek,liekov a základov pre výživu iného typu. Extrakty získané zo sladu sa v minulosti vyrábali, nie však pre opätovné aplikovanie v potravinárstve.

     Predmetom je koncentrát, ktorý sa získava výhradne zo sladu. Sladový koncentrát je možné vyrábať v dvoch trhových druhoch – ako tekutý koncentrát alebo ako prášok. Získa sa z jačmenného sladu typickým pivovarníckym postupom – t.j. dekokčným resp. infúznym spôsobom a následným zahustením pri teplote neprevyšujúcu 60°C za zníženého tlaku resp. sušením. Sladový koncentrát tekutý má sušinu 50 až 90 % hmotn. s výhodou 70 až 85 % hmotn. a všetka sušina v ňom obsiahnutá pochádza výlučne z pôvodnej suroviny a má pH(20°C) 5,1-03 (stanovené v 1% vodnom roztoku) a obsah maltózy má min. 55% hmotn. (stanovené ako redukujúce sacharidy podľa Schorla) a má typickú hnedú farbu a vysokú viskozitu, maltózový koncentrát v prášku má sušinu v množstve 80 až 99% hmotn. s výhodou 90 až 95% hmotn., všetka sušina v ňom obsiahnutá pochádza výlučne z pôvodnej suroviny a má pH(20°C) 5,1-03 (stanovené v 1% vodnom roztoku) a obsah maltózy má min. 55% hmotn. (stanovené ako redukujúce sacharidy podľa Schorla), má béžovú až krémovú farbu, je silne hygroskopický.

     Chuť sladového koncentrátu je mierne nakyslá, nevýrazne sladká, výrazná po použitej surovine, bez cudzích pachov a príchutí – po nariedení resp. rozpustení vo vode nie je prípustný karamelový podtón svedčiaci o nedodržanie teplôt pri zahusťovaní resp. sušení.

     Čerstvý výrobok – tekutý sa skladuje vo vhodných nádobách (zvyčajne plastové barely) pri teplotách do 20°C, obsah sušiny je podľa požiadaviek zákazníka od 60 – 75% sušiny, práškový sa skladuje v obaloch zabraňujúcich zvlhnutiu.

Produkty
Adresa : Euro-Brew s.r.o., Hlboká 22, 917 01 Trnava
Tel. : +421 33 53 418 53, Fax : +421 33 53 418 52, E-mail : info@eurobrew.sk
The information on this page may not be reproduced, republished or mirrored on another webpage or website.
Copyright © 1997 - 2021 Euro-Brew s.r.o., Design»Rastislav Laco