Slovensky English
Úvodná stránka Aktuality Produkty Aktivity Linky O spoločnosti
Prehľad zmien právnych predpisov od 9.2.2015 do 15.2.2015 - Prehľad zmien právnych predpisov od 9.2.2015 do 15.2.2015 Za uplynulý týždeň bolo vyhlásených 8 právnych predpisov. Vyhlásené predpis názov predpisu poznámka 13/2015 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov čiastka 5 z 12.2.2015 14/2015 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony čiastka 5 z 12.2.2015 15/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa čiastka 5 z 12.2.2015 16/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti čiastka 5 z 12.2.2015 17/2015 Z.z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 41/2012 Z. z. o mede v znení vyhlášky č. 106/2012 Z. z. čiastka 5 z 12.2.2015 18/2015 Z.z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa čiastka 5 z 12.2.2015 19/2015 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a Štatútu Medzinárodnej investičnej banky čiastka 5 z 12.2.2015 20/2015 Z.z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Protokolu o zmene Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky vrátane štatútu tejto banky čiastka 6 z 12.2.2015 Novelizované predpis názov predpisu novelizované predpisom k dátumu poznámka 25/2014 Z.z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad 3/2015 Z.z. 15.2.2015 čiastka 2 z 24.1.2015 453/2006 Z.z. Zákon o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa 15/2015 Z.z. 15.2.2015 čiastka 5 z 12.2.2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r. o. 16.02.2015
Poslanci schválili založenie jednoeurovej s.r.o. - Podľa vzoru Nemecka by sa mali deliť na tzv. riadne, v ktorých sa v absolútnom vyjadrení zvýši požiadavka na vytváranie základného imania a na start-up spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré bude možné vytvárať už so základným imaním od jedného eura. Doterajšia legislatíva na založenie s.r.o. vyžaduje základné imanie vo výške aspoň 5 000 eur, pričom vklad jedného spoločníka musí byť minimálne 750 eur. Po novom sa požiadavka zníži na jedno euro. Aby sa však nezneužívala takáto forma obchodnej spoločnosti, rezort zavádza nové ustanovenia o kríze kapitálovej spoločnosti či obmedzenie vyplácania zisku. Zároveň s.r.o., ktoré nebudú mať základné imanie aspoň 25-tisíc eur, budú povinné tento údaj uvádzať na obchodných dokumentoch, pričom takáto spoločnosť môže mať najviac troch spoločníkov. Rezort justície v rámci novely navrhol ďalej zriadiť register diskvalifikovaných osôb. Obchodný zákonník vymedzí právny rámec pre diskvalifikáciu určitej osoby ako tzv. vylúčeného zástupcu. Podkladom pre vylúčenie má byť rozhodnutie vydané súdom. Toto rozhodnutie o vylúčení bude znamenať, že určitá osoba prestáva byť členom štatutárneho orgánu, dozorného orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach alebo družstvách. „Predkladateľ nemá ambíciu rozširovať vylúčenie aj na pôsobenie v orgánoch iných právnických osôb (napr. štátny podnik), keďže predpokladá, že ich zakladatelia, resp. spoločníci, sú v stave vyvodiť pri porušení povinností adekvátnu zodpovednosť,“ uvádza rezort spravodlivosti. Nezaradený poslanec Martin Chren upozornil, že spôsob, akým vláda navrhuje zriadenie jednoeurovej s.r.o., nie je uľahčením ale ďalšou komplikáciou podnikateľského prostredia. Nové pravidlá podľa neho poškodia aj všetkých doterajších podnikateľov vo forme s.r.o. so základným imaním nižším ako 25-tisíc eur. „Zarobia len účtovníci,“ konštatoval Chren s tým, že takmer nikomu sa neoplatí zakladať jednoeurovú s.r.o. „Navyše všetci súčasní podnikatelia budú tlačení do toho, aby zvyšovali základné imanie až nad 25-tisíc eur,“ uzavrel Chren. Návrh považuje za paškvil, ktorý sa tvári ako propodnikateľský, pritom paušálne robí zo všetkých podnikateľov podvodníkov. 21.10.2014 SITA
Takmer polmiliardový účtovný trik Penty odobrili aj daniari - Poisťovňa Dôvera nemusela zdaniť vyše 400 miliónov eur, rozhodli daniari. Daňová kontrola potvrdila, že Penta nemusela zdaniť 400 miliónov eur, ktoré účtovne vznikli pri spájaní zdravotných poisťovní Dôvera a Apollo. Informáciu priniesol Trend. Problémová suma vznikla účtovnou operáciou v roku 2009. Formálne sa to udialo tak, že Apollo kúpilo Dôveru a spojená poisťovňa si nechala meno Dôvera. Po kúpe nový znalecký posudok určil, že Dôvera má hodnotu vyššiu o 470 miliónov eur ako pred predajom. Majetku ani peňazí jej nepribudlo, len sa ocenila aj hodnota poistného kmeňa, ktorý sa v čase predaja poisťovne zo zákona prevádzal, ako keby nemal žiadnu cenu. Nové ocenenie výrazne zvýšilo hospodársky výsledok - takmer o pol miliardu eur. Tie však neboli zdanené. Z tejto sumy, takzvaného záporného goodwillu, akcionári nezaplatili dane. Práve to napadol poslanec Daniel Lipšic (NoVa) Poslanec Daniel Lipšic (Nova) skupinu Penta obvinil, že mala na daniach zaplatiť vyše 80 miliónov eur. Rozdiel medzi kúpnou cenou a hodnotou podniku mala totiž podľa neho považovať za nepeňažné plnenie, ktoré podliehalo zdaneniu. „Daňová kontrola potvrdila to, čo sme tvrdili už pred rokom, keď poslanec Lipšic bombasticky oznamoval, že sme sa dopustili daňového podvodu,“ povedal hovorca Penty Martin Danko. A prečo nemuseli platiť dane? Lebo si spojenie poisťovní dobre načasovali. Poisťovne sa totiž spojili k 31. 12. 2009. Od roku 2010 začal platiť zákon, ktorý prikazoval zo záporného goodwillu platiť dane. Pomohol aj Kažimír O tom, že vyše 400 miliónov nemusí Penta zdaniť, písal ešte v roku 2009 aj minister financií Peter Kažimír, ktorý bol v tom čase štátnym tajomníkom. Združenie zdravotných poisťovní sa vtedy na neho obrátilo s otázkou, ako zdaňovať výnosy „z prevádzkovej činností vzťahujúcich sa k verejnému zdravotnému poisteniu“. V metodickom usmernení bolo, že sa z nich dane neplatia. Kažimír aj Penta ešte vlani popreli, že by sa listy mohli použiť aj pri zdanení záporného goodwillu. Trend však upozorňuje, že v poznámkach k riadnej účtovnej závierke Dôvery za rok 2009 sa ale metodické usmernenie ministerstva financií spomína. 30. 1. 2014 Veronika Folentová SME
Chcete zlikvidovať nefunkčnú firmu? Tu je rada, ako na to - Čo treba urobiť aby sa firma mohla zrušiť. Akú úlohu v tom má súd, či Obchodný register a s čím všetkým treba počítať. Majiteľ chce zlikvidovať svoju nefunkčnú firmu. Pýta sa, ako to má urobiť. Máme eseročku, ktorá už dlhší čas nevykonáva žiadnu činnosť. Výška základného imania bola spoločníkom riadne splatená a peniaze sa v období aktívneho fungovania firmy použili na podnikanie. Eseročka teraz už nemá žiadny majetok. V daňovom priznaní vykazuje „nulový stav“. Zámerne sme si nesplnili povinnosť uložiť do zbierky listín Obchodného súdu individuálnu účtovnú závierku za viac ako dve účtovné obdobia. Predpokladali sme, že tým automaticky dosiahneme výmaz z Obchodného registra. To sa však zatiaľ nestalo. Voči firme sa vedú dve exekučné konania. Firma má zablkovovaný bankový účet. Ako najrýchlejšie a najjednoduchšie môžeme zrušiť, alebo vymazať našu spoločnosť z Obchodného registra? Môžeme zablokovaný bankový účet zrušiť? Zisťuje sa majetok firmy Súd môže rozhodnúť o zrušení spoločnosti aj z vlastného podnetu, odpovedá právnička Hedviga Takáčová. Dôvodom môže byť práve aj nepredloženie individuálnej účtovnej závierky najmenej za dve zúčtovacie obdobia. Súd podľa Takáčovej však pred vydaním rozhodnutia o zrušení firmy zisťuje, či má obchodný majetok postačujúci na náhradu výdavkov spojených s likvidáciou. Ak súd zistí, že má, rozhodne o zrušení a nariadi likvidáciu. Ak nemá, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. V prípade, že si spoločnosť nesplní povinnosť a účtovnú závierku nepodá za dve obdobia, súd má za to, že nemá obchodný majetok na úhradu výdavkov spojených s likvidáciou. Veriteľom treba dať čas Rozhodnutia súdu sa uverejňujú v Obchodnom vestníku. Až po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení spoločnosti súd ju vymaže z Obchodného registra. Takáčová však pripomína, že predtým sa prípadným veriteľom musí ešte poskytnúť čas na to, aby mohli prihlásiť svoje pohľadávky. Ak návrh na výmaz z registra podáva spoločnosť, je povinná k nemu priložiť aj súhlas správcu dane. To neplatí v prípade, ak sa firma ruší bez likvidácie. Čaká sa tri mesiace Advokát Arpád Barczi upozorňuje, že pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti sú môže toto konanie prerušiť, čo likvidáciu firmy predlžuje. Dôvodom býva napríklad daňová kontrola, určovanie dane podľa pomôcok, ale aj iné príčiny. Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie, že sa vedie konanie o zrušení firmy bez likvidácie. Rozhodnutie môže súd vydať až po uplynutí troch mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku. Bankový účet sa z podnetu majiteľov firmy nedá zrušiť. Je zablokovaný exekútorom, ktorý postupuje podľa exekučného poriadku. tur 26.1.2014 hnonline.sk
Ročné zúčtovanie DPH za rok 2013 - Ak platiteľ dane prijme tovar alebo službu, ktorá je určená súčasne pre zdaniteľné obchody s možnosťou odpočítania vstupnej dane, ako aj pre zdaniteľné obchody bez možnosti odpočítania vstupnej dane, môže odpočítať daň len vo výške, ktorá zodpovedá pomeru zdaniteľných obchodov s možnosťou odpočítania dane ku všetkým zdaniteľným obchodom. V danom prípade platiteľ dane určí predbežné odpočítanie dane. Pomernú výšku odpočítateľnej dane platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor. Pri predbežnom odpočítaní dane počas kalendárneho roka používa platiteľ dane koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak tento koeficient nemôže platiteľ použiť (novoregistrovaný platiteľ, v predchádzajúcom kalendárnom roku nemal koeficient), určí platiteľ koeficient pre príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane. Na konci kalendárneho roku vypočíta platiteľ dane v zmysle ustanovenia § 50 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon o dani z pridanej hodnoty“) koeficient z aktuálnych údajov za kalendárny rok ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Koeficient sa zaokrúhli na dve desatinné miesta smerom nahor. Pri výpočte koeficientu platiteľ dane nemôže vychádzať len z údajov vykázaných v daňovom priznaní, ale aj z daňovej evidencie. Do koeficientu uvedie platiteľ aj výnosy (príjmy) z dodania tovarov a služieb s miestom dodania v zahraničí napriek tomu, že v daňovom priznaní tieto údaje neuvádza. Ak platiteľ dodá tovary a služby s miestom dodania v zahraničí, pri ktorých: •je daň odpočítateľná podľa § 49 ods. 6, uvedie ich platiteľ dane do čitateľa aj do menovateľa koeficientu, •nie je daň odpočítateľná podľa § 49 ods. 6 (dodanie tovarov a služieb oslobodených od dane podľa § 28 až § 42 zákona o dani z pridanej hodnoty bez možnosti odpočítania dane), uvedie ich platiteľ dane iba do menovateľa koeficientu. Výnosy (príjmy) z tovarov a služieb dodaných organizačnou zložkou umiestnenou v inom členskom štáte platiteľ dane neuvádza do čitateľa ani menovateľa koeficientu. Prvý odberateľ v trojstrannom obchode výnosy z dodania tovaru druhému odberateľovi v rámci trojstranného obchodu zahrnie do čitateľa aj do menovateľa koeficientu. Pri výpočte koeficientu do čitateľa a do menovateľa platiteľ dane podľa § 50 ods. 2 zákona o dani z pridanej hodnoty neuvádza: •predaj podniku alebo jeho časti tvoriacej samostatnú organizačnú zložku, •predaj obchodného podielu, •predaj hmotného a nehmotného majetku, ktorý platiteľ dane používal na účely svojho podnikania, okrem zásob, •príležitostné finančné služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, •príležitostný prevod a príležitostný nájom nehnuteľností, •hodnotu nadobudnutých tovarov z iného členského štátu, •hodnotu služieb prijatých od zahraničnej osoby z iného členského štátu alebo tretieho štátu. Zákon o dani z pridanej hodnoty vymedzenie pojmu „príležitostne“ neobsahuje, a preto vymedzilo tento pojem Daňové riaditeľstvo SR v metodickom pokyne k odpočítaniu dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov stanoviac podmienky, ktoré charakterizujú príležitostnú dodávku tovaru alebo služby, pričom splnenie týchto podmienok je potrebné vždy individuálne posudzovať pri každom jednotlivom prípade. Príležitostné transakcie, ktoré sa neuvádzajú do čitateľa ani do menovateľa koeficientu sú transakcie, ktoré: •nemajú charakter základnej, resp. hlavnej činnosti platiteľa dane, •netvoria značnú časť obratu z celkového obratu platiteľa dane, •nevykonáva platiteľ dane opakovane (uvedené neznamená, že ich nie je možné uskutočniť aj viackrát v posudzovanom období), a pri ktorých •platiteľ dane nemá opakujúce sa náklady, •súvisiace náklady netvoria značnú časť celkových nákladov. Vyššie uvedené podmienky sú posudzované spravidla v období dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacov. Pri posúdení príležitostnej transakcie je potrebné postupovať vždy individuálne a na identifikovanie príležitostnej transakcie nemusia platiť všetky vyššie uvedené podmienky súčasne; vychádza sa však z predpokladu, že ak sú vyššie uvedené podmienky splnené súčasne, tak uvedená transakcia je vykonaná príležitostne. Po skončení kalendárneho roka v poslednom zdaňovacom období (mesačnom alebo štvrťročnom) platiteľ dane vykoná vysporiadanie predbežne odpočítanej dane s použitím koeficientu vypočítaného z údajov bežného kalendárneho roka. Ide o ročné vysporiadanie odpočítanej dane, avšak toto ročné vysporiadanie sa bude týkať iba tých prijatých tovarov a služieb, pri ktorých bola koeficientom krátená vstupná daň pri tzv. predbežnom odpočítaní dane. Platiteľ dane vypočíta ročný koeficient z údajov celého kalendárneho roka a všetky prijaté tovary a služby, pri ktorých použil predbežné odpočítanie dane, podrobí ročnému vysporiadaniu, to znamená vstupnú daň vynásobí ročným koeficientom. Takto platiteľ dane zistí definitívne odpočítanie dane pri tovare alebo službe. Rozdiel predbežného a definitívneho odpočítania vstupnej dane vysporiada platiteľ dane so štátnym rozpočtom v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka. Ak je definitívne odpočítanie vstupnej dane suma vyššia ako predbežné odpočítanie vstupnej dane, platiteľ dane žiada rozdiel zo štátneho rozpočtu. Ak je definitívne odpočítanie vstupnej dane suma nižšia ako predbežné odpočítanie vstupnej dane, platiteľ dane je povinný rozdiel odviesť do štátneho rozpočtu. Ak platiteľ minimálne v jednom zdaňovacom období uplatňuje koeficient, je povinný podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty po skončení kalendárneho roka vypočítať koeficient z údajov skončeného kalendárneho roka a vypočítať odpočítateľnú daň z nakúpených tovarov a služieb zaradených v tretej skupine za kalendárny rok. Ročné vysporiadanie koeficientu vykoná platiteľ v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka. Vypočítaný rozdiel uvedie platiteľ podľa sadzieb dane v riadku 20 alebo 21 daňového priznania. Ročné vysporiadanie odpočítanej dane je povinný robiť aj platiteľ dane, ktorý v priebehu kalendárneho roka: •prestane byť platiteľom alebo •sa stane platiteľom. 9.1.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Súkromných súdov ubudne, pôžičkové firmy budú meniť tisícky zmlúv - Rozhodcovské súdy nemajú byť predĺženou rukou pôžičkových firiem. Na to, aby mohli prikázať spotrebiteľom platiť, musia získať licenciu. Pôžičkové firmy by od júla budúceho roku nemali vymáhať peniaze cez spriaznené rozhodcovské súdy, ktoré sú schopné prikázať dlžníkovi zaplatiť aj 150-percentný ročný úrok. Zakladanie privátnych súdov chce minister spravodlivosti Tomáš Borec sťažiť, využívanie zaujatých arbitrov stopnúť. Sudcom na privátnom súde nebude môcť byť ktokoľvek, funkcia bude licencovaná. Arbitrov, ktorí budú prehliadať neférové zmluvy s klientmi, bude ministerstvo trestať. Nové pravidlá sú natoľko prísne, že môžu znamenať zánik arbitráží so spotrebiteľmi. Spory sa tak môžu presunúť na štátne súdy. Arbitráž musia vysvetliť Čo sa mení Rozhodcovské konanie Rozhodcovská doložka, teda dohoda o uprednostnení arbitra pred štátnym súdom, má byť na samostatnom papieri,dnes je súčasťou akejkoľvek zmluvy. O sporoch so spotrebiteľmi má rozhodovať licencovaný arbiter, dnes to môže robiť prakticky ktokoľvek. Zákazníkom majú vysvetliť, čo je to arbitráž a ako sa voči nej brániť. Dnes často ani netušia, že podpisom zmluvy súhlasia s rozhodcovským konaním. Spotrebiteľom chce Borec uľahčiť obranu proti neférovým rozsudkom súkromných súdov. Sprísnené pravidlá, ktoré dal v návrhu zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní na pripomienkovanie, ovplyvnia všetky domácnosti. Banky a pôžičkové firmy si totiž dohadujú uprednostnenie privátneho súdu pred štátnym v akejkoľvek zmluve, aj v takej, ktorá sa týka zriadenia bežného účtu. Uprednostnenie rozhodcovského súdu pred štátnym zvyknú mať v zmluve aj telekomunikační operátori. Ak návrh Boreca prejde, od júla by mali mať firmy štyri mesiace na to, aby klientom zaslali tri dokumenty, čo majú spolu rozsah jedenásť strán. Mali by dostať zákonom predpísané informácie o tom, čo je to rozhodcovské konanie a ako sa dá proti nemu brániť. Priložené bude tlačivo žaloby pre prípad, že by v budúcnosti arbitráž prehrali a chceli sa súdiť na štátnom súde. Keď pravidlá začnú platiť a klienti pri podpise úverovej zmluvy budú súhlasiť s uprednostnením arbitráže pred štátnym súdom, nebudú už môcť túto časť zmluvy vypovedať len preto, že im pôžičková firma vysvetlila, čo arbitráž je. „Návrh zákona neumožňuje vypovedať existujúcu rozhodcovskú doložku potom, čo spotrebiteľ včas dostane dodatočné informácie,“ vraví partner advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c Andrej Leontiev. Keď však zákon bude platiť a pôžičkové firmy či operátori dodatočné zákonom požadované informácie nerozpošlú do 31. októbra 2014, tá časť zmluvy, v ktorej klienti súhlasili s arbitrážou, automaticky prestane platiť. Prvý vyberá arbitra klient Viac papierovačiek budú mať najmä pôžičkové a telekomunikačné firmy, ktoré si so zákazníkmi zazmluvnili súkromný súd, čo do 31. októbra 2014 nezíska licenciu. Klientom budú musieť v takom prípade oznámiť, že dohodnutý súd nie je kvalifikovaný a treba vybrať iný. „Spotrebiteľ si v takom prípade má právo vybrať iný rozhodcovský súd zo zoznamu licencovaných spotrebiteľských rozhodcovských súdov,“ vraví Leontiev. Pôžičková firma či operátor nesmie klienta nútiť, aby si vybral ňou preferovaný súd. Keď si však do mesiaca súd klient nevyberie, môže určiť rozhodcovský súd poskytovateľ pôžičky či operátor sám. „V takom prípade zmluva o úvere, ako aj rozhodcovská doložka budú naďalej platiť, zmení sa iba už dohodnutý rozhodcovský súd,“ vraví advokát. Najvýraznejšie sa dotkne nový zákon spotrebiteľov, ktorí budú v čase, keď nadobudne účinnosť, čeliť arbitrážam pred rozhodcovským súdom, ktorý nezíska licenciu. Zákon totiž takýto spor automaticky stopne. „Takéto konanie sa zastaví a dá sa v ňom pokračovať len na štátnom súde,“ vraví Leontiev. Prečítajte si tiež: Arbitri ukážu spriaznené nebankovky na webe Zmeny na popud Bruselu Borec sprísňuje pravidlá po kritike Európskej komisie, ktorá nám vyčíta chabú ochranu spotrebiteľov. O dom za desaťtisíce eur totiž môže človek u nás prísť, aj keď dlhuje pár stoviek či tisíc eur. Brusel vidí príčinu aj v príliš voľných pravidlách, vďaka ktorým sa rozhodcovské súdy stávajú predĺženou rukou nebankových firiem. „Arbitráže sa stali dominantným nástrojom priznávania nárokov voči spotrebiteľom na Slovensku, slovenské úrady pripúšťajú, že rozhodcovské súdy neuplatňujú predpisy o ochrane spotrebiteľa a konanie dokonca často prebieha bez účasti spotrebiteľa,“ vyčíta nám Európska komisia. K zmluve dostanete papier navyše Banky či operátori, ktorí chcú použiť arbitra, budú musieť na webe vysvetliť, ako sa dá proti nemu brániť. 1. Na samostatnom papieri Mobilní operátori či pôžičkové firmy dnes bežne navádzajú zákazníkov, aby obišli štátny súd. Robia tak malými písmenkami v rôznych zmluvách. To už nebude možné. Dohoda o uprednostnení rozhodcovského súdu pred štátnym bude musieť byť na samostatnom papieri, jej obsah nebudú firmy môcť akokoľvek maskovať textom, ktorý s touto dohodou priamo nesúvisí. Pri podpise zmluvy by mali klienti dostať aj vysvetlivky v laickom jazyku, čo je rozhodcovské konanie a ako sa proti nemu brániť. Poučenie normálne zaberá tri strany, no firmy si budú môcť jeho písmo zmenšiť. 2. Vysvetlivky aj na webe Všetky firmy, ktoré uzatvárajú so zákazníkmi rovnaké zmluvy a využívajú rozhodcovské súdy, budú musieť vzor rozhodcovskej zmluvy zverejniť na svojom webe. Pôjde najmä o banky, pôžičkové firmy, operátorov či niektoré e­shopy. Spolu so vzorom dohody o uprednostnení privátneho súdu musia podnikatelia na svojej webovej stránke zverejniť aj vysvetlivky, ako sa proti arbitráži brániť. 3. Primerané náklady na súd Nesmie sa stať, že arbiter prikáže klientovi zaplatiť dlžobu tristo eur, no ďalších štyristo eur ho budú stáť náklady za rozhodcovské konanie. Ten, kto spor pred arbitrom prehrá, nesmie podľa návrhu nového zákona platiť neprimerané trovy. 4. Detailné poučenie po prehre Zákazník by mal byť po prehre poučený, ako sa proti arbitráži môže brániť na štátnom súde aj s formulárom žaloby o zrušenie rozhodcovského nálezu, s ktorým sa môže na súd obrátiť. To isté platí aj pri exekúcii na základe rozhodcovského rozsudku. Od exekútora dostane vysvetlenie a formulár žaloby, ktorou môže arbitráž napadnúť na štátnom súde. A kým štátny súd nerozhodne, že rozhodcovské konanie bolo férové, exekútor nemôže pokračovať v exekúcii a siahnuť na majetok dlžníka. 5. Vždy sa dá ísť na štátny súd Nové pravidlá uvoľnia ruky aj ľuďom, ktorí by radi žalovali banku či operátora za nekvalitné služby. Keď dnes zákazník žaluje firmu na štátnom súde, hoci si v zmluve dohodol arbitra, podnikatelia spochybňujú právomoc štátneho súdu. Po novom sa bude môcť obrátiť na štátny súd bez ohľadu na to, či podpísal, alebo nepodpísal rozhodcovskú doložku. 26. 12. 2013 Adam Valček SME
Štát ukázal dobrý web, s e-občiankou tu priznáte dane za pár minút - Cez nový daňový web bude možné neskôr dane aj platiť kartou. Kto má občiansky preukaz s čipom, budem môcť o desať dní priznať dane cez web. Netreba si inštalovať špeciálny program, daňové priznanie sa bude dať vyplniť a digitálne podpísať cez internetový prehliadač. Nový daňový portál bude fungovať nielen s webovým prehliadačom Internet Explorer, digitálne podpisovať dokumenty bude možné aj cez Chrome či Firefox. Zatiaľ len na Windowse. Finančné riaditeľstvo ukázalo testovaciu verziu nového webu, cez ktorý sme vyskúšali podať daňové priznanie. Prehľadné informácie a živý chat Dane cez web Kto musí povinne Od 1. januára 2014 musia elektronicky komunikovať s daniarmi všetci, ktorí odvádzajú do rozpočtu DPH, platí to aj pre advokátov, daňových poradcov alebo iných zástupcov, ktorí komunikujú s daniarmi v mene podnikateľov, pre iných je komunikácia cez web dobrovoľná. Nový portál prešiel zásadným zjednodušením, doterajšie informácie sú totiž lepšie zoradené a ovládanie webu je intuitívne, nič dôležité netreba zložito hľadať v záplave odkazov. Na tomto štátnom webe je vidieť, že do výzoru a delenia obsahu hovorili ľudia z iniciatívy To sa nedá, ktorá chce zlepšovať používateľskú prívetivosť štátnych webov či Asociácia digitálnych marketingových agentúr. Ide napríklad vôbec o prvý štátny web, na ktorom sa budú môcť ľudia s daniarmi poradiť cez živý on-line chat, ktoré dnes zväčša používajú internetové obchody. Za menej ako päť minút Keď máte pripravené údaje o príjmoch, priznanie dane nezaberie viac ako päť minút. Keď ich nachystané nemáte, môžete na portáli pracovať aj popri sčítavaní príjmov a triedení dokladov, rozpracovaný formulár priznania sa dá uložiť a neskôr dorobiť. Cez web bude môcť s daniarmi a colníkmi komunikovať ktokoľvek, kto má nový elektronický občiansky preukaz so zaručeným elektronickým podpisom. Kto ho nemá, môže s Finančným riaditeľstvom uzatvoriť dohodu o elektronickej komunikácii. Praktické používanie webu sa potom nelíši. S novým občianskym preukazom prebieha registrácia ako v internetovom obchode, akurát zadávate aj osobné údaje. Slováci zadajú rodné číslo, cudzinci číslo pasu. Po odoslaní formulára si finančná správa overí zadaný e-mail, po kliknutí na aktivačný link príde druhý e-mail s inštrukciami. Treba ísť ešte na úrad Podľa inštrukcií treba zájsť na daňový úrad, aby si tam overili údaje z občianskeho preukazu a aktivovali vám konto. Odporúča sa ísť na daňový či colný úrad podľa miesta bydliska či podnikania, no nie je to povinné. „Autorizácia môže prebehnúť na ktoromkoľvek pracovisku, ale treba počítať s tým, že toto pracovisko musí túto požiadavku preposlať na miestny príslušný daňový úrad,“ vraví projektová manažérka nového daňového webu Miroslava Maliariková. Na miestne príslušnom úrade trvá overenie totožnosti pár minút, ihneď po overení máte konto na daňovom webe aktivované. Keď overenie prebieha inde, treba rátať s rezervou na preposlanie formuláru z úradu na úrad. Začiatkom februára má odpadnúť aj táto návšteva daňového úradu. S novým občianskym preukazom totiž potom bude možné digitálne podpísať registračný formulár a na druhý deň budete môcť web používať. Prihlasovanie funguje dvojako. Ten, kto má e-občiansky, prihlasuje sa digitálnym podpisom a musí zadať dva bezpečnostné kódy na digitálny podpis. Kto má s daniarmi podpísanú dohodu o elektronickej komunikácii, prihlási sa cez používateľské meno a heslo. Priznanie z programu sa dá nahrať Po prihlásení si stačí vybrať formulár daňového priznania, vyplniť, uložiť a digitálne podpísať e­-občianskym. Vzápätí príde e-mail o prijatí podania. Vypĺňanie priznania sa dá vynechať, keď používate účtovný softvér, ktorý dokáže formulár priznania exportovať do súboru XML. Tento potom môžete na web nahrať, e-občianskym digitálne podpísať a odoslať. Okrem podávania priznaní sa cez nový portál dá riešiť s daniarmi aj akákoľvek ďalšia administratíva, najmä podnikatelia to využijú na podávanie námietok či odvolaní. Cez web sa dajú riešiť elektronicky aj colné vybavovačky. Pribudne aj platobná brána Platba daní zatiaľ podľa Maliarikovej stále prebieha mimo webu finančnej správy. Musíte teda ešte stále poznať číslo účtu, na ktoré treba daň zaplatiť, no aj toto sa počas budúceho roka zjednoduší. „Keď sa implementuje platobný portál, bude možné platiť priamo z portálu,“ vraví Maliariková. Platobná brána pre štátny úrady sa momentálne vyvíja na Úrade vlády, pravdepodobne bude spustené v druhej polovici budúceho roka. Poplatky a dane by cez ňu malo byť možné zaplatiť aj platobnou kartou. Keď príde reč na slabé stránky, prečo by mohol nový web vypadnúť, Maliariková spomína len jedno hrozbu. Na budúci rok je totiž v rovnaký deň termín aj pre daňové priznania, ale aj pre odoslanie kontrolného výkazu DPH, ktorý môže mať stovky megabajtov. Pod náborom teda môže stránka vypadávať, Maliariková preto pripomína tradičné heslo daniarov: „Nenechajte si daňové priznanie na poslednú chvíľu.“ 22. 12. 2013 Adam Valček SME
Slovensko podpísalo Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach na pôde OECD - Podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír podpísal v stredu 29. mája 2013 v sídle OECD v Paríži Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach. Stalo sa tak v rámci „Týždňa OECD 2013“ pri príležitosti Ministerského zasadnutia Rady OECD, na ktorom sa podpredseda vlády zúčastnil. Dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci v daňových záležitostiach predstavuje účinný nástroj širokej medzinárodnej spolupráce v daňovej oblasti a v spoločnom boji proti daňovým podvodom a únikom, ktoré boli v rámci snáh medzinárodného spoločenstva, predovšetkým OECD a Rady Európy, vytvorené. Najoperatívnejšou formou medzinárodnej spolupráce je výmena informácií umožňujúca správcovi dane získať údaje od správcu dane z iného štátu, ktoré sú relevantné na účely správy daní, resp. na účely správneho zistenia a stanovenia daní, zabezpečenia ich úhrady alebo pre potreby prípadného trestného konania. Jeho obsahom sú ustanovenia upravujúce automatickú výmenu informácií, výmenu informácií na žiadosť a spontánnu výmenu, simultánne daňové kontroly a pomoc pri vymáhaní daňových pohľadávok. K Dohovoru okrem Slovenskej republiky pristúpilo ďalších 12 štátov sveta: Rakúsko, Belize, Grécko, Estónsko, Ghana, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Saudská Arábia a Singapur. Do 29. mája 2013 dohovor podpísalo spolu 46 štátov sveta: všetky krajiny Skupiny G8, 18 členských štátov Európskej únie. Slovenská republika uzavretím dohovoru získava účinný multilaterálny právny nástroj na boj proti daňovým únikom umožňujúci priamu spoluprácu s daňovými správami štátov, ktoré dohovor podpísali. 2.06.2013
Harabin sa bude deliť o moc - Najmocnejšieho muža slovenskej justície bude na Najvyššom súde zastupovať Jarmila Urbancová. Najmocnejšieho muža slovenskej justície Štefana Harabina bude na Najvyššom súde zastupovať Jarmila Urbancová. Súdna rada po mnohých neúspešných pokusoch zaplnila včera na zasadnutí v kysuckej Oščadnici tri roky prázdnu ústavnú funkciu. Urbanová, ktorá je sudkyňou Najvyššieho súdu iba od roku 2010 a dosiaľ tu neviedla ani len senát, zvíťazila vo verejnej voľbe nad Harabinovým kritikom Petrom Paludom. Podporilo ju 14 zo 17 prítomných členov rady. „Myslím si, že dokáže s predsedom korektne spolupracovať,“ oceňuje Eduard Bárány, že je dlhoročná kariérna sudkyňa a má riadiace skúsenosti ako bývalá podpredsedníčka Krajského súdu v Trnave. Proti sa postavili dvaja členovia rady. Dušan Čimo u sudkyne nevidí záujem o podľa neho potrebné zmeny v justícii. „Predstavuje doslova kópiu spravovania vecí v jeho duchu,“ neočakáva od nej žiadnu oponentúru voči kontroverznému šéfovi Najvyššieho súdu. Za podpredsedníčku musí Urbancovú ešte vymenovať prezident Ivan Gašparovič. Prekaziť by to mohla prípadná ústavná sťažnosť Paludu. Pre HN pripustil, že o nej uvažuje po tom, ako súdna rada včera odmietla jeho námietku zaujatosti voči šiestim členom. 22.05.2013 Luboš Kostelanský HN
Každému piatemu sudcovi pracuje na súde príbuzný - Rodinkárstvo bolo aj je stále prítomné v súdnictve. V poslednej skupine 29 novovymenovaných sudcov má každý štvrtý príbuzných medzi sudcami alebo vysokopostavenými úradníkmi na ministerstve spravodlivosti. Príbuzenské vzťahy deklarovalo vlani z 1 349 sudcov až 243, čo je každý piaty. Túto funkciu pritom majú doživotne so všetkými výhodami. Nových 29 sudcov zložilo sľub u prezidenta v tento pondelok. Mnohí z nich prešli výberovým konaním len koncom minulého a začiatkom tohto roka. Časť týchto sudcov navrhla vymenovať prezidentovi Súdna rada v polovici apríla. Naopak, iní kandidáti, ktorí uspeli vo výberových konaniach, čakajú na vymenovanie už dlhé mesiace. V zozname 29 sudcov má šesť rodinných príslušníkov v súdnictve, ďalšie dve vymenované sudkyne pôsobili doteraz na ministerstve spravodlivosti, jedna ako sekčná šéfka právnych služieb a druhá ako šéfka kancelárie štátnej tajomníčky. V minulosti sa na miesta súdnych čakateľov dostávali podľa exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej najmä príbuzní funkcionárov súdov či šéfov právnických fakúlt. Čísla ukázali, že až 45 percent z bývalých justičných čakateľov patrilo k rodinným príslušníkom z justičného prostredia. Bývalá šéfka rezortu preto zaviedla nové pravidlá, ktoré mali zamedziť rodinkárstvu a zaviesť do výberových konaní väčšiu transparentnosť. Podľa nich majetkové priznania sudcov musia obsahovať aj informácie o rodinných príslušníkoch, ktorí pracujú v súdnictve alebo na ministerstve spravodlivosti. Takéto priznania musia podávať aj kandidáti na sudcov. Nová sudkyňa Lucia Baňacká musela do čestného vyhlásenia pri výberovom konaní uviesť, že v súdnictve pracuje jej otec, dlhoročný predseda Krajského súdu v Košiciach, ďalej manžel, ktorý je sudcom košického súdu, a matka ako úradníčka súdu. Podobne tak musel priznať príbuzných nový sudca Ladislav Bujňák, ktorého matka je podpredsedníčkou Súdnej rady a kedysi bola dekankou Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a jeho otec je sudcom. Aj nová sudkyňa Jana Raganová uviedla, že jej manžel je tiež sudcom. Michaele Baštincovej pracuje blízka príbuzná ako okresná sudkyňa v Bratislave, manžel Zuzany Štubniakovej Kochanovej je okresným sudcom. Nové sudkyne Denisa Cviková a Zuzana Maruniaková pracovali ešte donedávna ako vysokopostavené úradníčky na ministerstve spravodlivosti. Rezort sa k problému rodinkárstva do uzávierky denníka Pravda nevyjadril. Člen Súdnej rady sudca Dušan Čimo hovorí, že deti a príbuzných sudcov nemožno diskriminovať, nové pravidlá mali najmä sprehľadniť rodinné pomery. „Je to o rovnosti šancí. Uchádzači musia splniť náročné podmienky na niekoľkých stupňoch a postúpia len tí najzdatnejší,“ myslí si dlhoročný sudca. Podľa neho ak vzniknú podozrenia, existujú kontrolné mechanizmy, aby sa znížilo riziko, že sa do sudcovského stavu dostane nekvalitný uchádzač. „Aj výberové komisie a ich rozhodnutia, ktoré musia zdôvodniť, sú pod drobnohľadom,“ dodal Čimo. Na vymenovanie však doteraz čakajú kandidáti, ktorí vo výberovom konaní uspeli v čase bývalej vlády, ale Súdna rada ich doteraz prezidentovi nenavrhla na vymenovanie. Súdna rada sa nimi odmietla zaoberať, pretože zákon o sudcoch, ktorý schválila Radičovej vláda, označila za protiústavný. Ten leží už takmer dva roky na Ústavnom súde, ktorý o ňom ešte nerozhodol. Súdna rada sa ani na svojom poslednom zasadnutí v apríli týmito kandidátmi nezaoberala. Podľa Čima traja z nich sa rozhodli načakať a zúčastnili sa nového výberového konania. „Títo uchádzači to vzali do vlastných rúk a rozhodli sa nečakať na rozhodnutie Ústavného súdu. Problém dvojakého metra na menovanie sudcov tak pomaly ich pričinením vymiera,“ povedal Čimo. Myslí si, že Súdna rada aj naďalej rozhoduje podľa rovnako platného zákona, a preto neexistuje dôvod na rozdielne zaobchádzanie s úspešnými kandidátmi na miesta sudcov. Počas bývalej vlády odmietla Súdna rada rešpektovať zloženie výberových komisií. Zaoberala sa len kandidátmi, ktorí prešli konkurzom až po tom, čo minister spravodlivosti Tomáš Borec vymenil zástupcov v týchto komisiách. Väčšina členov rady úspešných kandidátov ignoruje. 14.05.2013 Vanda Vavrové Pravda
Naši manažéri patria k najskorumpovanejším - Podnikanie u nás je prežraté úplatkárstvom, hlási najnovší rebríček Ernst & Young. Úplatky, darčeky, pozvania na večere. Korupcia je nielen v európskom biznise bežnou praxou. Aspoň tak to ukazuje najnovšia štúdia poradenskej spoločnosti Ernst & Young. Tá svoj report založila na výpovediach približne 3500 oslovených vysokopostavených manažérov firiem, právnych experov a pracovníkov vo finančníctve, ktorí sa vyjadrovali k úrovni úplatkárstva vo svojich krajinách. V priemere až 39 percent respondentov pritom odpovedalo, že korupcia v biznise je v ich okolí bežnou každodennou praxou. Neslávne prvé miesto v indexe korupcie patrí Slovincom - v tejto bývalej juhoslovanskej republike je biznis korupciou priam presiaknutý - až 96% manažérov sa vyjadrilo, že je bežnou súčasťou podnikania. INDEX KORUPCIE V BIZNISE | Create infographics Slovensko sa však umiestnením v rebríčku takisto nemôže pochváliť - skončili sme na celkovo piatom mieste v spoločnosti krajín ako Keňa, Ukrajina, Nigéria alebo Grécko. Úplatky v biznise ako bežný jav u nás vníma až 84 percent oslovených manažérov. Je to výrazne horší výsledok ako v skupine V4 - za nami zaostávajú Česi, Maďari i Poliaci. Na opačnej strane rebríčka sa už tradične umiestnili zástupcovia Škandinávie, najmenej korupciu v podnikaní vnímajú Švajčiari. 8.05.2013 zaj.Hnonline.sk
Štát odpočúva menej, ale inak - SIS píše, že vlani nasadzovala ani nie polovicu informačno-technických prostriedkov oproti roku predtým. BRATISLAVA. SIS, vojenské tajné služby, polícia a colníci minulý rok žiadali od súdov menej povolení na odpočúvanie a sledovanie než v roku 2011. Vyplýva to zo správy pre parlament. Za nasadenie „informačno-technických prostriedkov“ (ITP) naše zákony považujú telefonické a iné odpočúvania, ale aj sledovanie „papierovej“ pošty. Z dokumentu, ktorý bude prerokúvať parlament o dva týždne, vyplýva, že štátne inštitúcie žiadali súdy o sledovanie 2100-krát a v 72 prípadoch im sudcovia nevyhoveli. V roku 2011 boli tieto čísla 2648 ku 65. SIS išla pod polovicu Odpočúvania •SIS žiadala 216–krát. Vlani 530. •Vojenské tajné služby 38. Vlani 130. •Polícia 1687. Vlani 1777. Na poklese počtu žiadostí má podiel hlavne SIS. Tá v roku 2012 žiadala súdy spolu 216-krát. Predvlani bolo toto číslo výrazne vyššie - služba chcela povolenie na sledovanie až 530-krát. Menej sledovali aj vojenské tajné služby - počet žiadostí im klesol zo 130 na 38. SIS pokles žiadostí vysvetľuje aj vnútornými opatreniami, ktorými chce „maximalizovať výkon spravodajsko-operatívnych a analytických kapacít služby a zároveň štandardizovať ITP vzhľadom na jeho povahu ako podporný špeciálny prostriedok používaný výnimočne“. Hovorca tajnej služby Alexander Kurtanský vraví, že sa prístup k nasadzovaniu ITP v rámci SIS aj v nadväznosti na kauzy z minulosti sprísnil. Hlavne polícii sudcovia vracali častejšie žiadosti - kým v roku 2011 to bolo 41-krát, vlani až 70-krát. Menej nemusí byť menej Šéf branno-bezpečnostného výboru Jaroslav Baška (Smer) si výrazný pokles žiadostí nevie vysvetliť. „Možno používajú iné stratégie a postupy. To nám SIS ani vojenské spravodajstvo nepovedia.“ Nemusí to však znamenať, že štát ľudí sleduje menej. Vysvetlenie môže byť v tom, že kým v minulosti sa úrady museli na súdy obracať aj so žiadosťou o výpisy hovorov a lokalizáciu mobilov, po novom môžu tieto údaje od telekomunikačných operátorov pýtať aj bez súhlasu sudcu. Podľa ministerstva dopravy vlani operátori vyhoveli 16-tisícom žiadostí o citlivé údaje, najčastejšie o dáta o volaniach. V štatistikách, o ktorých píše správa, je však iba časť legálnych odpočúvaní. Píše sa v nej len o ITP, ktoré sa udiali podľa zákona o ochrane súkromia pred neoprávnenými odpočúvaniami. Odpočúvať sa však dá aj na základe Trestného poriadku. Takúto štatistiku na ministerstve spravodlivosti nemajú. Člen výboru Martin Fedor (SDKÚ) hovorí, že pokles žiadostí od vojenských služieb súvisí aj so zvýšením ich ostražitosti po odpočúvacom škandále za ministra Ľubomíra Galka (SaS). Počítače sa nepočítajú Ďalším spôsobom, ktorým tajné služby a polícia môžu sledovať ľudí, sú povolenia na základe zákona o elektronických komunikáciách. Takto sa môžu úrady dostať k e-mailovým kontám či kontám na sociálnych sieťach. Ani tieto čísla v štatistike pre parlamentný výbor nie sú. 5.05.2013 Miroslav Kern SME
Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákony - Prezident SR Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal 27. marca 2013 zákon z 20. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal 28. marca 2013 tieto zákony: 1. zákon z 13. marca 2013, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 2. zákon z 19. marca 2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 3. zákon z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 4. zákon z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 5. zákon z 19. marca 2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 476/2008 Z. z o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z., 28.03.2013 Prezident
Splatnosť faktúr môže byť podľa nového zákonníka najviac dva mesiace - Spolu so zavedením pravidiel o maximálnej lehote splatnosti peňažných záväzkov sa primerane upravili aj ustanovenia o tom, kedy sa dlžník dostane do omeškania. Od 1. februára 2013 platia viaceré zmeny, ktoré priniesol nový Obchodný zákonník. Podľa neho nesmie zmluvná lehota na splatnosť záväzkov presiahnuť 60 dní od prijatia faktúry či iného dokladu. "Ustanovenia upravujúce lehotu na plnenie peňažných záväzkov sa nepoužijú na prípady, kedy dlžník hradí svoj záväzok v splátkach, ani na prípady, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ," informovala Zuzana Chmeľová z poradenskej spoločnosti Accace. Do právneho poriadku SR sa tak zapracovala Smernica Európskeho parlamentu (EP) a Európskej rady (ER) o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. O niečo prísnejšie lehoty sa zaviedli v prípade ak je dlžníkom subjekt verejného práva, teda orgány územnej samosprávy a štátnej správy. Subjekt verejného práva by si mal po novom splniť svoj peňažný záväzok v lehote 30 dní. Dohodou zmluvných strán môže byť lehota splatnosti predĺžená najviac na 60 dní. Spolu so zavedením pravidiel o maximálnej lehote splatnosti peňažných záväzkov sa primerane upravili aj ustanovenia o tom, kedy sa dlžník dostane do omeškania. V tomto prípade má veriteľ, ktorý si riadne splnil svoje povinnosti, právo požadovať od dlžníka splnenie záväzku, úroky z omeškania a rovnako paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky či náhradu škody spôsobenej omeškaním. Prednostne si môže veriteľ uplatniť zmluvné úroky z omeškania, pričom zákonné úroky môže požadovať iba vtedy, ak sa s dlžníkom nedohol na zmluvných úrokoch. Výška zákonných úrokov závisí od úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) a spôsob jej vyčíslenia je upravený v novom nariadení vlády, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 5.03.2013 TASR
Sudkyňa z Trnavy uspela s antidiskriminačnou žalobou, štát sa chce odvolať - Sudkyňa Marta Ďumbalová z Okresného súdu v Trnave čiastočne uspela so svojou tzv. antidiskriminačnou žalobou, ktoré v minulosti podali stovky sudcov. Sudkyňa sa domáhala náhrady údajnej nemajetkovej ujmy v sume 102 278 eur za to, že v minulosti nebola rovnako odmeňovaná ako sudcovia niekdajšieho Špeciálneho súdu, ktorí mali funkčné príplatky. Sudkyňa Okresného súdu Bratislava I rozhodla, že to bolo v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania. Ministerstvu spravodlivosti neprávoplatne nariadila vyplatiť Ďumbalovej nemajetkovú ujmu 15-tisíc eur, zvyšok nároku (87 278 eur) jej nepriznala. Ministerstvo považuje rozhodnutie súdu v konaní pred samosudkyňou Tatianou Redenkovičovou Koprdovou za právne nesprávne a vecne nepodložené. „Už samotné požadovanie nemajetkovej ujmy v týchto žalobách zo strany časti sudcov považujem za nemorálne a poškodzujúce dobré meno justície,“ reagoval minister spravodlivosti Tomáš Borec. Ministerstvo spravodlivosti preto v zákonnej lehote podá voči rozhodnutiu odvolanie a aj v ďalších konaniach bude podľa vyjadrenia hovorkyne Jany Zlatohlávkovej všetkými dostupnými právnymi prostriedkami obhajovať záujmy daňových poplatníkov. „Osobitne upozorňujeme na fakt, že náhradu nemajetkovej ujmy priznala v tomto konaní sudkyňa, ktorá sama podobnú žalobu podala,“ dodala hovorkyňa. Minister Borec síce dôrazne odmieta akékoľvek finančné požiadavky sudcov v súvislosti s antidiskrimi­načnými žalobami. Na druhej strane má pochopenie pre to, ak sa sudcovia všeobecných súdov v minulosti cítili dotknutí pokusmi znevažovať ich prácu, poprípade snahou vykresľovať ju ako menej hodnotnú v porovnaní s prácou špeciálnych sudcov. „Neprimeraná reakcia v podobe pochybných žalôb má však podľa ministra omnoho závažnejší dosah na celkové vnímanie sudcovského povolania v očiach verejnosti,“ tlmočila názor ministra Zlatohlávková. Takéto žaloby podľa vedenia rezortu zároveň predstavujú živnú pôdu pre to, aby namiesto prijímania rozumných a systémových opatrení rástol vo verejnosti dopyt po rozličných justičných experimentoch a nekoncepčných „riešeniach“ problémov justície. Ministerstvo spravodlivosti doteraz prehralo v prvostupňovom konaní dva spory v prípadoch tzv. antidiskriminačných žalôb z náhradou nemajetkovej ujmy, oba prípady súdila Redenkovičová Koprdová. Naopak, dva spory sa podarili ministerstvu v prvom stupni vyhrať. Žaloby si podalo vyše 800 sudcov, viac ako 100 ich medzičasom stiahlo. Najvyšší súd prehral spor v prípade kolektívnej antidiskriminačnej žaloby viacerých sudcov. Predseda NS SR čelí disciplinárnemu návrhu bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej za to, že sa proti verdiktu neodvolal. 12.02.2013 SITA
Jahnátek píše zákon mesiace, komentujú mu ho len vybraní - Budúci týždeň môže vláda prerokovať návrh zákona o odbytovom fonde. Hoci sa pripravuje od minulého roka, na portál právnych predpisov sa nedostal. BRATISLAVA. Návrh zákona o odbytovom fonde, ktorý má platiť od 1. júla, nebol zverejnený na portáli právnych predpisov. Ministerstvo pôdohospodárstva ho len zaslalo vybraným organizáciám. Na pripomienky im dalo dva pracovné dni. Upozornila na to Potravinárska komora Slovenska (PKS). Prečo nebol na webe? „Nezverejnenie návrhu zákona na portáli znamená, že nie je oficiálne v pripomienkovom konaní a nemôže byť predložený na rokovanie vlády a jej poradných orgánov,“ povedal prezident PKS Daniel Poturnay. PKS preto žiada, aby bol stiahnutý z legislatívneho procesu. Odbytový fond •má zabezpečiť podporu odbytu a marketingu poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, •poľnohospodárski a potravinárski výrobcovia majú povinne do fondu odvádzať 0,06% z tržieb, •budú platiť každý štvrťrok, •ak nebudú platiť načas, hrozí im penále 0,01% denne z dlžnej sumy, ale maximálne do výšky trojnásobku príspevku, •ak neumožnia fyzické osoby kontrolu príspevkov, môžu dostať pokutu do 10 000 eur, právnické osoby do 150 000 eur. „Chýba vám oficiálny link na tento nový návrh? Neexistuje, pravidlá portálu právnych predpisov neumožňujú vložiť dokumenty na také krátke pripomienkové konanie, ako požaduje ministerstvo pôdohospodárstva,“ reagoval na svojom blogu Radovan Ďurana z INESS. Pripojil návrh zákona, ktorý získal od podnikateľaského zdroja. Nie je dosť času? Ministerstvo pôdohospodárstva sa vyhlo otázkam SME, prečo nebol návrh zákona zverejnený na legislatívnom portáli a koľko času bolo na zaslanie pripomienok. V odpovedi napísalo, že ak sa v utorok pripomienkové konanie uzavrie, vláda o ňom bude rokovať 20. februára. Tvrdí, že všetky dotknuté organizácie dostali návrh zákona na pripomienkovanie a môžu sa k nemu vyjadriť. Svoj postup obhajuje tým, že už v novembri bol návrh prezentovaný na potravinárskom dni Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Nitre v podobe, v akej je v pripomienkovom konaní. „Keď aj bol návrh zákona na tejto akcii predstavený, neznamená to, že bola verejnosť o ňom informovaná, nebola k nemu diskusia,“ tvrdí Jarmila Halgašová, riaditeľka PKS. Dodala, že sa zákon dostal len k úzkej skupine ľudí. „Je nevyhnutné urýchlene riešiť otázky podpory predaja slovenských potravín, preto nevidíme priestor na prerokovávanie odznova,“ povedala Zuzana Gulová, hovorkyňa ministerstva. 11.02.2013 Denisa Čimová SME
Zelenú dostali tri zákony z dielne ministerstva - Parlament dnes schválil novelu zákona o potravinách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Jej cieľom je dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu prostredníctvom nových opatrení, ktoré majú zamedziť opätovný dovoz nebezpečných potravín a potravín nevhodných na ľudskú spotrebu z členských štátov EÚ. „V prípade, že obchodník alebo dopravca na trh opakovane umiestni nekvalitný tovar alebo zdraviu škodlivý tovar, pokuta sa môže vyšplhať až k sume 5 mi-liónov eur. Pri stanovovaní výšky pokút sa už nebude rozlišovať medzi malými, strednými a veľkými prevádzkovateľmi,” povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Sankcie sa budú môcť udeliť aj voči obciam – ak nenahlásia ambulantný predaj na svojom území. Novela zákona prináša aj viac právomocí pre kontrolórov a policajtov. Ak kontrolóri odhalia zdraviu škodlivé potraviny, môžu ich znehodnotiť (chemicky alebo mechanicky), a tak zabrániť ďalšiemu umiestneniu nevyhovujúceho tovaru na trh. V právomoci veterinárov bude aj pozastavenie alebo úplné zatvorenie prevádzky (ak v prevádzke nájdu výrobky po dátume spotreby, potraviny ne-známeho pôvodu, hmyz alebo hlodavce). V prípade, že policajti zastavia vozidlo, ktoré nespĺňa kritériá na prevoz potravín, budú môcť vodičovi odobrať osvedčenie o evidencii. Prešiel aj poslanecký návrh Igora Matoviča osadiť k vstupným dverám obchodov tabule s percentuálnym označením podielu do-mácich výrobkov, ktoré ľuďom predajňa ponúka na pultoch. Pri každom vchode do predajne veľkého reťazca aj na internetovej stránke týchto obchodov budú tabule s označením percentuálneho podielu výrobkov z prvých piatich krajín, ktorých tovary sú najviac zastúpené v predajniach. Túto povinnosť budú mať predajne veľkých reťazcov s ročným obratom vyšším ako 10 miliónov eur. Títo prevádzkovatelia budú povinní dvakrát do roka informovať o tomto podiele aj ministerstvo.. Poslanci dnes dali zelené aj zákonu o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013. Priebeh žatvy v roku 2012 ukázal, že výpadok produkcie vo výške viac ako 30 % spôsobil farmárom zníženie tržieb a nedostatok likvidity na založenie novej úrody a na ochranu a ošetrovanie kultúr. K týmto stratám sa okrem toho pridružili aj zvýšené náklady na motorové palivá, na ktoré sa vzťahovala v minulosti znížená sadzba spotrebnej dane. Rezort preto navrhol zníženie sadzby dane z minerálnych olejov vo výške 153 Eur na 1 000 litrov. Táto suma tvorí základ pre výpočet dotácie. Dotácia sa vypočíta ako súčin stanoveného normatívu na jednu veľkú dobytčiu jednotku žiadateľa alebo jeden hektár obhospodarovanej poľnohospodárskej plochy žiadateľom, počtu veľkých dobytčích jednotiek alebo výmery poľnohospodárskej plochy vedených v evidencii k 1. marcu 2013 a uvedenej sadzby. Stanovením uvedeného algoritmu výpočtu sa predpokladá, že zo štátneho rozpočtu sa na tento účel nepoužije viac ako 10 mil. eur pri spotrebe minerálnych olejov používaných ako motorová nafta v rastlinnej a živočíšnej výrobe vo výške približne 65 mil. litrov v roku 2013.. Plénum dnes schválilo aj ďalší návrh z dielne ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ide o novelu zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorej cieľom je zjednodušiť niektoré administratívne postupy v konaní štátnej správy pri ochrane poľnohospodárskej pôdy. Tiež upraviť smerovanie a rozsah inštitútu odvodu za odňatie najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území a ustanoviť postup pri pestovaní rýchlorastúcich energetických drevín na poľnohospodárskej pôde. 5.02.2013 Min
Sasanka sa vyšetrovať nebude - Údajné prepisy SMS správ medzi bývalým predsedom Národnej rady SR Richardom Sulíkom (SaS) a podnikateľom Mariánom Kočnerom, známe ako akcia Sasanka, sa vyšetrovať nebudú. Informovala o tom televízia TA3, ktorej to potvrdila Generálna prokuratúra (GP) SR. "Prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry sa medializovanými informáciami zaoberali a po vyhodnotení dospeli k názoru, že nejde o protiprávne konanie, na ktoré by bol prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry príslušný," povedala televízii hovorkyňa GP SR Vladimíra Gedrová. Prokuratúra sa podľa TA3 zaoberala Sasankou iniciatívne, žiadne iné trestné oznámenie neeviduje a prípad nerieši ani polícia. Prepisy SMS správ sa na internete objavili koncom januára. Sulík a Kočner v nich spomínajú najmä voľbu generálneho prokurátora. Sulík na komunikácii s Kočnerom nevidí nič zlé a povedal, že o nej informoval premiérku Ivetu Radičovú (SDKÚ). Kočner televízii povedal, že požiadal políciu, aby preverila, kto a prečo zadokumentoval komunikáciu medzi ním a Sulíkom. 14.02.2012 TASR
Google ponúka dve možnosti: Súhlas s pravidlami alebo vymazanie účtu - Google vytvoril „veľký dom“, ktorý bude ponúkať jednotlivé služby prepojené na ľubovoľné akcie s novými pravidlami. Aj vám po otvorení vyhľadávača Google vybehli nové pravidlá a zásady? Alebo ste sa chceli prihlásiť do svojho účtu na Gmaili, ktorý vás informoval o novej zmene? Google sa totižto rozhodol, že zjednotí podmienky ochrany osobných údajov pre všetky služby, ktoré poskytuje. Hlavné zmeny sa týkajú služieb Gmail, YouTube, Google1 a iných Google službieb. Zásady pre ochranu súkromia na Google sa zjednodušili. Spoločnosť vo svojom stanovisku uvádza, že nedošlo k zmene na strane používateľských nastavení súkromia, či spôsobov nakladania s dátami. „Zmena nastala v prehľadnosti pravidiel, ktoré sú celé prepísané do ľudsky pochopiteľného jazyka, namiesto pôvodného právnického jazyka,“ vysvetľuje šéfredaktor PC REVUE Ondrej Macko. Spoločnosť Google vytvorila „veľký dom“, ktorý bude ponúkať jednotlivé služby prepojené na ľubovoľné akcie. Predstavte si napríklad situáciu. Nachádzate sa v službe Gmail a čítate si email, kedy vám Google pripomenie, že máte naplánované stretnutie s kamarátmi a pri napísaní názvu pesničky, vám ponúkne možnosť vložiť odkaz na video priamo do tela mailu. Google vám dokonca môže navrhnúť vyhľadávacie dopyty alebo vám prispôsobí výsledky vyhľadávania tak, aby zodpovedali vašim záujmom, ktoré ste uviedli v službe Google1, Gmail a v službe YouTube. Ďalšie prepojenie môžeme nájsť aj v službe online dokumenty. Ak chcete, aby po uverejnení dokumentu mohli doň prispievať aj ďalší ľudia, služba si dokáže zapamätať kontaktné informácie ľudí, s ktorými chcete zdieľať obsah. „Google sa zmenami snaží vytvoriť ekosystém, v ktorom bude používateľov „sledovať“ naprieč všetkými svojimi službami,“ hovorí redaktor Živé.sk Martin Kuchár. Zozbierané informácie prinesú internetovému gigantovi napríklad dokonalejšie možnosti cielenia reklamy. Ak si teda napríklad na serveri YouTube prehráte video zo zápasu NBA, je možné, že sa medzi reklamami v službe Google objaví reklama na vstupenky na basketbalový zápas. Používateľom môže prekážať najmä to, že Google takto prepojí informácie, ktoré zhromaždí prostredníctvom seriózneho konta služby Gmail s inými službami, kde používateľ vystupuje navonok pod nickom, resp. ho nenapadne, že sú informácie zhromažďované. Google uvádza, že princípy ochrany osobných údajov zostávajú nezmenené a osobné údaje nepredáva tretím stranám, ani ich nebude zdieľať. „Sprístupní ich však len vo veľmi výnimočných prípadoch, ako sú napríklad súdne rozhodnutia,“ hovorí Ondrej Macko. Na prepájanie jednotlivých služieb sú potrebné nové pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvných podmienok, ktoré sú hlavne zamerané na zabránenie porušovania autorských práv. Nové zmeny nadobudnú platnosť 1. marca 2012. Ak sa vám nové pravidlá nepáčia, máte iba dve možnosti. „Jednou možnosťou je pravidlá prijať a druhou možnosťou je zrušiť svoje konto u Google a to do 1. marca 2012,“ povedal šéfredaktor PC REVUE. 4.02.2012 www.hnonline.sk
Daniarom nefunguje portál - Daňové úrady opäť vyvolali paniku medzi firmami. Nefunguje im internetový portál. Doplácajú na to tie spoločnosti, ktoré sa na poslednú chvíľu snažia podať súhrnný výkaz pre DPH. Posledný termín je dnes a výkaz sa dá podať iba elektronicky. Firmám, ktoré to nestihnú, hrozia pokuty. „Odvčera (od stredy, pozn. red.) máme problém s podávaním výkazov,“ opisuje svoje problémy Magdaléna Špesová z účtovníckej firmy Thallia. „Je to zdĺhavé. Formuláre nechcú prechádzať a dlho sa to naťahuje. Ja som to stihla, lebo sme to podávali minulý týždeň,“ pridáva sa Viera Chattová z firmy Sofer, ktorá tiež zabezpečuje pre firmy účtovnícke a daňové povinnosti. Finančné riaditeľstvo tvrdí, že tieto problémy na portáli eTAX pretrvávajú už roky. Preto sprístupnilo nové aplikácie eDANE a EZU. Tie vraj fungujú bez obmedzení. Podľa údajov riaditeľstva včera neposlala výkaz zhruba polovica z 31-tisíc firiem, ktoré majú túto povinnosť. Pokuty možno odpustia Daniari firme Thallia odporučili, aby si vytlačila formulár, ktorý sa na stránke zobrazoval chybne. Aby mala dôkaz, keď sa budú chcieť firmy, ktoré zastupuje, odvolať proti pokute. Tá sa podľa Chattovej pohybuje okolo 60 eur. Problémy pri podávaní výkazov pre DPH si redakcia HN overila aj na infolinke finančného riaditeľstva. Tam sa sťažnosti firiem potvrdili. „Odvčera je to takto. Niektorí sa s tým trápili aj štyri hodiny,“ povedala pracovníčka daniarov. „Ak sa vám to do zajtra nepodarí, tak treba mať nejaký dôkaz, že sa vám to nepodarilo. Niečo vytlačiť, čo by slúžilo ako dôkazový materiál, aby ste sa vedeli odvolať,“ pokračovala. Ako dodala, firmy možno nebudú sankcionované, ak sa problémy s elektronickým podávaním tohto výkazu nepodarí odstrániť ani dnes. „Je také usmernenie,“ vraví pracovníčka na infolinke. Podľa oficiálnej odpovede z riaditeľstva môžu firmy v prípade komplikácií podať výkaz najneskôr deň po tom, ako sa nedostatky odstránia. „Ak nemožno doručiť podanie do elektronickej podateľne z dôvodov na strane správcu dane, lehota sa považuje za zachovanú, ak je podanie doručené najbližší deň po odstránení prekážok na strane správcu dane,“ informovala hovorkyňa finančného riaditeľstva Gabriela Dianová. Problematický portál Portál pre finančné riaditeľstvo dodala firma Novitech. Problémy s ňou boli aj v minulosti. Pred dvoma rokmi daniari dodávateľa portálu dokonca žalovali. Novitech na otázky HN neodpovedal, odkázal nás na finančné riaditeľstvo. To nespresnilo, či budú od Novitechu žiadať za problémy s portálom nejaké sankcie. 20.01.2012 Marek Ročkár www.hnonline.sk
Elektronické doručovanie podaní správcovi dane v roku 2012 - V súlade so znením novely zákona č. 563/2009 Z.z, ktorá posúva účinnosť elektronicky doručovať podania správcovi dane pre vymedzené daňové subjekty z pôvodného termínu 1. januára 2012 na 1. apríla 2012: Daňová správa sprístupní od januára 2012 novú bezplatnú formu elektronickej komunikácie (EK) plne v súlade s novelizovaným zákonom 563/2009 (Daňový poriadok). Daňový subjekt získa týmto možnosť plnohodnotne elektronicky komunikovať prostredníctvom novej aplikácie s daňovou správou aj bez potreby zakúpenia zaručeného elektronického podpisu ZEP, čo výrazne zvýši užívateľský komfort daňovníka Slovenská republika sa týmto zaraďuje medzi tie krajiny Európskej únie, v ktorých je možné plnohodnotne elektronicky doručovať podania aj bez nutnosti zakúpenia zaručeného elektronického podpisu Pre daňové subjekty zároveň ostáva zachovaný súčasný spôsob elektronického doručovania podaní na základe uzatvorenia Dohody o spôsobe doručovania písomností elektronickými prostriedkami alebo so zaručeným elektronickým podpisom. Podľa ustanovenia § 14 nového Daňového poriadku je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami: daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní. 9.1.2012, Zdroj: Daňové riaditeľstvo SR
Zvýšenie niektorých spotrebných daní odsúhlasené prezidentom - Ministerstvo prostredníctvom novely, ktorá nadobudne účinnosť od začiatku budúceho roka, navrhlo zvýšiť aj daň na vykurovací olej a zaviesť daň na mazacie a ostatné oleje. Rezort financií ešte vydá k novele zákona o spotrebnej dani z elektriky, uhlia a zemného plynu usmernenie, podľa ktorého sa oslobodenie od spotrebnej dani z uhlia, z elektriny a zo zemného plynu už nebude vzťahovať na tieto látky použité na výrobu tepla domácnosťou, ktorá nemá vlastný zdroj vykurovania v rodinnom dome alebo v byte. Spotrebná daň z tabakových výrobkov sa zvýši v dvoch krokoch. Od 1. februára 2012 a následne od začiatku marca 2013. Špecifická časť spotrebnej dane z cigariet stúpne z 55,7 eura na 58 eur na tisíc kusov a minimálna sadzba dane z 85 eur na 88,5 eura na tisíc kusov cigariet. Rezort financií pôvodne navrhol zvýšiť spotrebnú daň z tabakových výrobkov iba v jednom kroku, a to v budúcom roku. Neskôr však vláda na svojom septembrovom rokovaní rozhodla o zvýšení sadzieb v dvoch krokoch. Dôvodom takejto zmeny bola snaha vyhnúť sa veľkým cenovým rozdielom oproti okolitým krajinám. Prezident podpísal aj novelu zákona o dani z príjmov. Aj tento zákon sa však bude novelizovať vo vzťahu k odpisom hmotného majetku. 3.1.2012, Bc. Peter Kuňa, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prezident podpísal zákon definujúci právne postavenie dobrovoľníkov - Dobrovoľníctvu sa nebudú môcť venovať ľudia mladší ako 15 rokov. Tí, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov, budú potrebovať súhlas svojho zákonného zástupcu a tiež dohľad zodpovednej plnoletej fyzickej osoby. Vyplýva to zo zákona o dobrovoľníctve, ktorý dnes podpísal prezident Ivan Gašparovič. Doteraz v právnom poriadku SR všeobecná úprava dobrovoľníctva nebola zakotvená. Hlavnou ambíciou zákona je stransparentniť dobrovoľníctvo ako všeobecne uznávanú činnosť vykonávanú fyzickými osobami vo verejnoprospešnom záujme. Norma definuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá na základe slobodného rozhodnutia vo voľnom čase bez nároku na odmenu poskytuje inej osobe dobrovoľnícku službu. Súčasne vymedzuje, čo sa nepovažuje za dobrovoľnícku činnosť. Podľa znenia zákona to nie je činnosť medzi manželmi alebo medzi blízkymi osobami či vzájomná občianska alebo susedská výpomoc. Od 1. decembra budú môcť štátne a samosprávne orgány poskytovať prax využitím dobrovoľníckej práce nielen pri charitatívnych a verejnoprospešných aktivitách, ale aj v administratíve. Dobrovoľníci, najmä študenti, tak budú môcť získať pracovnú prax a informácie o verejnej správe. Doteraz bola legislatívne upravená len povinná prax stredoškolákov a absolventská prax. Získať bezplatne prax bolo možné de facto len cez rôzne formy stáží a právny rámec úplne absentoval. Organizácie, ktoré študentom bezplatnú prax umožňovali, sa tak dostávali do právneho hazardu a rizika nelegálneho zamestnávania. Zákonom sa upravuje aj právne postavenie vysielajúcej organizácie a jej povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkovi. Ustanovuje prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, ktorý vyberá a pripravuje dobrovoľníkov. Povinnosťou prijímateľa dobrovoľníckej činnosti alebo vysielacej organizácie bude s dobrovoľníkom uzatvoriť zmluvu. Tá môže mať formu ústnej dohody, ale aj písomnú formu. Organizáciou, ktorá dobrovoľníkov vysiela, môže byť občianske združenie, nezisková organizácia, ale aj cirkev či škola. Prezident dnes podpísal aj novelu zákona o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany, ktorú pripravilo ministerstvo obrany. Potrebu zmeniť zákon rezort vysvetlil tým, že vývoj v oblasti obrannej štandardizácie si vyžaduje komplexnú implementáciu štandardizačných dokumentov NATO pre zabezpečenie interoperability Ozbrojených síl SR v rámci NATO. 9.11.2011 SITA
Prezident SR podpisoval zákony - Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony: 1. Zákon z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 2. Zákon z 19. októbra 2011 o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 3. Zákon z 21. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Prezident Slovenskej republiky vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákony: 1. Zákon z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 2. Zákon z 20. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Dôvody vrátenia zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich: I Podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vraciam Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len “schválený zákon”). Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schválila so zmenami, ktoré sú uvedené v časti III. II 1. Podľa čl. II prvého bodu schváleného zákona sa v § 4 ods. 2 vypúšťajú písmená a) až c). Podľa § 4 ods. 2 písm. b) a c) platného a účinného zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, do ďalšej pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) podľa tohto zákona patrí schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady, ako aj organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Po vypustení tejto pôsobností súdnej rady bude absentovať, kto bude schvaľovať štatút a rokovací poriadok súdnej rady a organizačný poriadok Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky . Absencia schváleného rokovacieho poriadku súdnej rady bude mať negatívny vplyv na jej rokovanie. 2. Podľa čl. II deviateho bodu § 11a ods. 1 schváleného zákona pre voľby členov súdnej rady sudcami sa v územnom obvode každého krajského súdu vytvára jednomandátový volebný obvod. Podľa čl. II deviateho bodu § 11a ods. 2 schváleného zákona sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a Špecializovaného trestného súdu sa pre voľby členov súdnej rady sudcami zaraďujú do volebného obvodu Krajského súdu v Bratislave. Podľa čl. II desiateho bodu § 12 ods. 1 písm. b) schváleného zákona na voľby členov súdnej rady sa zriaďuje volebná komisia pre obvody krajských súdov. Podľa § 12 ods. 1 platného a účinného zákona č. 185/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov na voľby členov súdnej rady sa zriaďujú hlavná volebná komisia a volebná komisia pre Najvyšší súd Slovenskej republiky, volebné komisie pre obvody krajských súdov a volebná komisia pre špecializovaný trestný súd. S ustanoveniami čl. II. deviateho bodu § 11a ods. 1 a 2 a desiateho bodu § 12 ods. 1 písm. b) schváleného zákona nemôžem súhlasiť. Podľa týchto ustanovení sudca určitého volebného obvodu bude mať právo voliť len jedného sudcu tohto volebného obvodu za člena súdnej rady; tým sa zužuje právo sudcu voliť osem sudcov za členov súdnej rady. Rovnako právo sudcu byť volený za sudcu súdnej rady všetkými sudcami sa zužuje na právo sudcu určitého volebného obvodu byť volený sudcami len tohto volebného obvodu. Podľa čl. 141a ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) predsedom súdnej rady je predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Ďalšími členmi súdnej rady podľa čl. 141a ods. 1 písm. a) ústavy sú ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia Slovenskej republiky. Podľa čl. II deviateho bodu § 11a ods. 2 schváleného zákona sa vytvorením spoločného volebného obvodu Krajského súdu v Bratislave zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Špecializovaného trestného súdu a Krajského súdu v Bratislave utvára nevyváženosť medzi jednotlivými volebnými obvodmi. Okrem toho podľa môjho názoru sa znevažuje ústavné postavenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý je ústavným orgánom. Vzhľadom na skutočnosť, že úprava volebných obvodov a volebných orgánov podľa č. II deviateho bodu § 11a ods. 1 a 2 a desiateho bodu § 12 ods. 1 písm. b) schváleného zákona sa premieta do bodov 6 až 8 a bodov 11 až 25 schváleného zákona odporúčam vypustiť aj tieto body. III V nadväznosti na pripomienky uvedené v časti II navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schválila s týmito zmenami: 1. V čl. II sa vypúšťa prvý bod. Doterajší 2. bod až 28. bod sa označujú ako 1. bod až 27. bod. 2. V čl. II sa vypúšťajú 5. bod (doterajší 6. bod) až 24. bod (doterajší 25. bod) a 27. bod (doterajší 28. bod). Doterajší 25. bod a 26. bod sa označujú ako 5. bod a 6. bod. Dôvody vrátenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. I Podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vraciam Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 20. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len “schválený zákon”). Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schválila so zmenami, ktoré sú uvedené v časti III. II 1. Schválený zákon podľa čl. II nadobúda účinnosť 1. decembra 2011okrem čl. I bodu 63 § 90 ods. 4 a 7, § 91 ods. 12, bodu 65, bodu 72, bodu 74 § 99d ods. 5, bodu 75 a bodu 77, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2012. Podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky vo veciach územnej samosprávy a na zabezpečenie úloh vyplývajúcich pre samosprávu zo zákona môže obec a vyšší územný celok vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“). Podľa § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov návrh naradenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu naradenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade (§ 6 ods. 4 prvá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia (§ 6 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti (§ 6 ods. 8 prvá veta a druhá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým (§ 6 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov). Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov vo viacerých ustanoveniach predpokladá úpravu mnohých vecí týkajúcich sa miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nariadením. Rovnako predmetom úpravy schváleného zákona je úprava vecí, ktoré má upraviť nariadenie. Podľa § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spôsob tvorby zákonov, podrobnosti o postupe pri ich príprave, predkladaní a prerokúvaní a o ich forme upravia legislatívne pravidlá, ktoré schváli Národná rada Slovenskej republiky uznesením. Legislatívne pravidlá sú pre navrhovateľa zákona záväzné. Podľa čl. 6 ods. 7 druhej vety a tretej vety Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov schváleným uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z 18. decembra 1996 č. 519 (č. 19/1997 Z. z.) pri navrhovaní účinnosti zákona treba rátať s lehotou potrebnou na prerokovanie návrhu zákona a s prípadným vrátením zákona prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky. Súčasne treba rátať s lehotou na vyhlásenie zákona. Pri ustanovení účinnosti zákona treba rátať aj s legisvakanciou tak, aby sa so zákonom ešte pred nadobudnutím jeho účinnosti mohli oboznámiť všetci, ktorým je určený (čl. 6 ods. 8 prvá veta legislatívnych pravidiel). Vzhľadom na ustanovenie dňa účinnosti schváleného zákona v čl. II, nie je dostatočná nielen legisvakančná lehota, ale nie je dostatočná ani lehota na vypracovanie, schválenie a vyhlásenie nariadenia, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť 1. januára 2012. Podľa § 3 schváleného zákona zdaňovacím obdobím väčšiny miestnych daní (dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a dane za jadrové zariadenie) a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, je kalendárny rok. Preto som sa rozhodol schválený zákon vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami. 2. Podľa čl. I dvadsiateho druhého bodu § 17 ods. 7 prvej vety schváleného zákona jednotlivou časťou obce je územne celistvá časť obce, v ktorej je najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností danej obce a ktorá je ustanovená vo všeobecne záväznom nariadení. Podľa platného a účinného § 17 ods. 7 zákona 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov jednotlivou časťou obce sa rozumie časť územia obce vymedzená vo všeobecne záväznom nariadení obce. Jednotlivú časť obce možno určiť ulicou, zoznamom ulíc alebo súborom všetkých pozemkov nachádzajúcich sa v tejto časti obce. V dôsledku doplnenia definície jednotlivej časti obce o „najmenej 5% daňovníkov dane z nehnuteľností“ sa vlastne zavádzajú rovnaké sadzby daní pri zdaňovaní nehnuteľností rovnakej veľkosti, ktorých trhová hodnota je však rôzna, a môže byť výrazne nižšia napríklad z dôvodu nedostatočnej infraštruktúry. Preto s takýmto doplnením definície jednotlivej časti obce nemôžem súhlasiť. 3. V prílohe č. 2 k zákonu sa podľa čl. I osemdesiateho prvého bodu v stĺpci, kde sa uvádzajú obce s počtom obyvateľov k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia v riadku „obce, ktoré sú sídlom okresu“ vypustili slová „a kúpeľné miesta“. Tým sa zároveň mení hodnota pozemkov v eurách na m2 na hodnotu pozemkov podľa počtu obyvateľov kúpeľného miesta. Podľa platného a účinného zákona č. 582/2004 Z. z. je hodnota pozemkov v eurách / m2 v kúpeľných miestach rovnaká ako v obciach, ktoré sú sídlom okresu. Tým dochádza k zmene základu dane z pozemkov. Miestne dane sú významným nástrojom financovania samosprávnych funkcií obcí (miest). Preto s takouto zmenou nemôžem súhlasiť. III V nadväznosti na pripomienky uvedené v časti II navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schválila s týmito zmenami: 1. V čl. I sa vypúšťa 22. bod. Doterajšie body 23 až 81 sa označujú ako body 22 až 80. 2. V čl. I 78. bode (doterajšom 79. bode) v nadpise § 104 f sa slová „od 1. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „od 1. decembra 2012“. 3. V čl. I 78. bode (doterajšom 79. bode) v § 104 f ods. 1 sa slová „do 31. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „do 31. decembra 2012“ a slová „do 30. novembra 2011“ sa nahrádzajú slovami „do 30. novembra 2012“. 4. V čl. I 78. bode (doterajšom 79. bode) v § 104 f ods. 2, 3, 4 a 6 sa slová „do 30. novembra 2011“ nahrádzajú slovami „do 30. novembra 2012“. 5. V čl. I 78. bode (doterajšom 79. bode) v § 104 f ods. 5 sa slová „do 30. novembra 2011“ nahrádzajú slovami „do 30. novembra 2012“ a slová „od 1. decembra 2011“ sa nahrádzajú slovami „od 1. decembra 2012“. 6. V čl. I 78. bode (doterajšom 79. bode) v § 104 f ods. 7 sa slová „do 30. novembra 2011“ nahrádzajú slovami „do 30. novembra 2012“, slová „od 1. decembra 2011“ sa nahrádzajú slovami „od 1. decembra 2012“ a slová „roku 2012“ sa nahrádzajú slovami „roku 2013“. 7. V čl. I 78. bode (doterajšom 79. bode) v § 104 f ods. 8 sa slová „do 30. novembra 2011“ nahrádzajú slovami „do 30. novembra 2012“ , slová „od 1. decembra 2011“ sa nahrádzajú slovami „od 1. decembra 2012“ a slová „roku 2012“ sa nahrádzajú slovami „roku 2013“. 8. V čl. I 80. bode (doterajšom 81. bode) v prílohe č. 2 v stĺpci „Obec s počtom obyvateľov k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia“ v riadku „obce, ktoré sú sídlom okresu“ sa za slová „obce, ktoré sú sídlom okresu“ pripájajú tieto slová: „ a kúpeľné miesta“. 9. Čl. II znie: „Čl. II Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2012 okrem čl. I bodu 64 (doterajšieho bodu 65), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 7.11.2011 www.prezident.sk
Teleúrad rozhodol o znížení cien prepojovacích poplatkov - BRATISLAVA. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ) stanovil maximálnu výšku prepojovacieho poplatku v pevnej sieti, ktorý si medzi sebou účtujú operátori, keďže tieto ceny sú v súčasnosti neregulované. Rozhodnutie úradu sa týka telekomunikačných spoločností Slovak Telekom, Orange Slovensko, Antik Telecom, GTS Slovakia, Slovanet, SWAN, Trnavatel, UPC Broadband Slovakia a Železnice Slovenskej republiky. Ako v utorok informoval hovorca TÚ Roman Vavro, úrad stanovil v pevnej sieti maximálnu cenu za službu ukončovania volania pre prepojenie na miestnej úrovni vo výške 0,0050 eura za minútu a cez jeden tranzit vo výške 0,0072 eura za minútu. Doterajšie neregulované ceny boli na úrovni 0,0077 eura za minútu resp. 0,0115 eura za minútu. Rozhodnutie úradu ešte nie je právoplatné. Operátori majú momentálne 15 dní na podanie odvolania voči cenám, ktoré TÚ stanovil. Nové prepojovacie poplatky si tak spoločnosti budú musieť začať účtovať, až keď rozhodnutie úradu nadobudne právoplatnosť. Operátorov, ktorých sa nová výška prepojovacieho poplatku týka, TÚ označil ako významné podniky na trhu ukončovania volaní a preto im podľa Vavra bola okrem iných povinností uložená aj povinnosť regulácie cien. Spoločnosti Slovak Telekom úrad uložil aj povinnosť nákladovej orientácie. Služba ukončovania volania v pevnej sieti spočíva v prenose volania smerovaného ku koncovému užívateľovi verejnej telefónnej služby na pevnom mieste pripojenia z bodu prepojenia medzi dvoma pevnými sieťami alebo medzi mobilnou a pevnou sieťou do koncového bodu pevnej siete určeného špecifickou sieťovou adresou. utorok 8. 11. 2011 SITA
Prezident SR podpisoval zákony - 10.10.2011, Zdroj: Kancelária prezidenta SR Prezident SR Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky 6. októbra 2011 podpísal tieto zákony: 1. Zákon zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 2. zákon zo 14. septembra 2011o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, 3. zákon zo 14. septembra 2011 o finančnej správe, 4. zákon zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, 5. zákon zo 14. septembra 2011 o tabakových výrobkoch, 6. zákon zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 7. zákon zo 14. septembra 2011 o elektronických komunikáciách, 8. zákon zo 14. septembra 2011,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 9. zákon z 13. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 10. zákon z 13. septembra 2011 o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prezident SR podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky 7. októbra 2011 podpísal tieto zákony: 11. Zákon z 13. septembra 2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 12. zákon zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Prezident SR Ivan Gašparovič vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákony: 1. Zákon zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov, 2. zákon zo 14. septembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Zdroj: prezident.sk
Od septembra pribudnú nové trestné činy - Od septembra pribudnú trestné činy, za ktoré môže byť páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody. Účinnosť totiž nadobudne nový Trestný zákon. Kým doteraz bolo trestným činom len neplatenie dane, ak niekto neplatil odvody, žiadneho trestného činu sa nedopúšťal. Zamestnávatelia, ktorí za svojich zamestnancov neplatili odvody, sa tak nemuseli báť väzenia. Od septembra sa však na nezaplatenie odvodov na sociálne a dôchodkové poistenie bude hľadieť rovnako ako na nezaplatenie dane. Podľa predkladateľov novely zákona totiž mnoho zamestnávateľov doteraz síce zamestnancom strhávalo zo mzdy odvody, ale neplatili odvody nad rámec hrubej mzdy, ktoré mali platiť ako zamestnávatelia. Týmto spôsobom chce ministerstvo spravodlivosti docieliť, aby sa firmy plateniu odvodov nevyhýbali. Nový Trestný zákon si posvieti aj na tých, ktorí stavajú bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Namiesto toho, aby stavebník požiadal o stavebné povolenie, často staval načierno a až keď dostaval, dal si túto stavbu zlegalizovať. Veľa ráz pritom čierne stavby vyrastali na cudzích pozemkoch, ktorých majitelia s výstavbou nesúhlasili. Trestnoprávnemu postihu sa vyhnú stavebníci len vtedy, ak na čierno postavia jednoduchú a drobnú stavbu. Trest bude hroziť stavebníkom vtedy, ak ich protiprávne konanie spôsobí vážnu ujmu na právach alebo záujmoch vlastníka pozemku či viacerých ľudí. Na tri až päť rokov bude môcť ísť do väzenia ten, kto bude za uskutočňovanie čiernej stavby odsúdený a zároveň bol za rovnaký skutok už odsúdený alebo inak postihnutý v posledných 24 mesiacoch. Novela Trestného zákona rieši aj kupovanie voličských hlasov. Takmer pri každých voľbách, či už do parlamentu alebo do obecných zastupiteľstiev, sa totiž objavujú podozrenia, že niekto podpláca voličov, aby za neho hlasovali. Ak bude po účinnosti tejto novely niekto platiť voličom, alebo im len sľúbi úplatok za to, že budú hlasovať tak, ako on chce, bude mu hroziť väzenie na dva roky. Takisto však človek, ktorý si úplatok zoberie, bude môcť byť odsúdený až na jeden rok odňatia slobody. Čo sa zmení v Trestnom zákone Trestným činom už nebude len nezaplatenie dane, ale aj nezaplatenie poistného na sociálne poistenie. Majetok bude môcť prepadnúť v prospech štátu za viac trestných činov ako doteraz aj bez toho, aby bol páchateľ odsúdený na trest odňatia slobody. Majetok bude môcť prepadnúť pri týchto trestných činoch: prijímanie úplatku, nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, legalizácia príjmu z trestnej činnosti, založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, založenie a zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny. Za marenie exekučného konania sa po novom bude považovať aj ak niekto uvedie nepravdivé údaje o svojom majetku alebo ak odstráni, zničí či poškodí vec, ktorá mala byť predmetom exekúcie. Ak bude niekto neoprávnene sledovať druhého človeka, môže ísť do väzenia na jeden až štyri roky. Novým trestným činom bude poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky. V prípade, že ju niekto poškodí z nedbanlivosti, bude mu hroziť väzenie až na jeden rok. Na maximálne tri roky môže ísť do väzenia ten, kto kultúrnu pamiatku poškodí závažnejším spôsobom konania, z osobitného motívu alebo týmto spôsobom získa pre seba alebo pre niekoho iného väčší prospech. Novým trestným činom bude aj falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty. Kto neoprávnene vyrobí, napodobní alebo pozmení predmet kultúrnej hodnoty tak, aby bol považovaný za pravý, alebo kto taký predmet sebe alebo inému zadováži alebo prechováva, potrestá sa odňatím slobody maximálne na desať rokov v závislosti od závažnosti konania a od spôsobenej škody. Za neoprávnené zamestnávanie bude hroziť trest odňatia slobody maximálne na tri roky. Tento trestný čin spácha ten, kto neoprávnene zamestná osobu, ktorá sa na Slovensku zdržiava protizákonne. Trestným činom bude aj neoprávnené uskutočňovanie stavby. Tohto činu sa dopustí ten, kto bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním postaví stavbu alebo jej časť, pričom nejde o jednoduchú stavbu alebo drobnú stavbu, a spôsobí tým vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch vlastníka pozemku alebo viacerých ľudí. Za tento trestný čin bude hroziť až dvojročné väzenie a pri opakovanom porušení tri až päť rokov. Kto bude napriek rozhodnutiu stavebného úradu o zákaze stavebných prác v týchto prácach pokračovať, dopustí sa marenia výkonu úradného rozhodnutia. Ak niekto bude pri voľbách alebo referende podplácať ľudí alebo im sľúbi úplatok za to, aby volili alebo hlasovali podľa jeho inštrukcií, dopustí sa trestného činu volebnej korupcie, za ktorý bude hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. Ak niekto, naopak, úplatok prijme, žiada ho, alebo si ho dá sľúbiť, bude mu hroziť väzenie na jeden rok. Novým trestným činom bude aj nebezpečné prenasledovanie, ktorého sa dopustí ten, kto dlhodobo prenasleduje inú osobu takým spôsobom, že to môže vzbudiť obavy o jej život či zdravie. Za trestný čin týrania zvierat bude namiesto doterajších maximálnych troch rokov väzenia hroziť odňatie slobody až na päť rokov. 2.09.2011 pcs www.pravda.sk
Dohodári zatiaľ nemusia platiť odvody - Pre dôchodcov, ktorí si chcú privyrobiť, je pravdepodobne najvýhodnejšie, ak sa zamestnajú na dohodu. Na rozdiel od riadneho pracovného pomeru totiž z príjmov z dohody nemusia platiť odvody. Odvody sa nebudú platiť z celého platu Zamestnávateľ strhne dohodárom z ich platu len daň vo výške 19 percent. Zvyšnú sumu im vyplatí ako čistú mzdu. Napríklad ak dôchodca zarába na dohodu 400 eur mesačne, znamená to, že v čistom dostane 324 eur. V prípade, že by bol zamestnancom, jeho čistá mzda by bola 293,54 eura. Len vďaka inej forme zamestnania si dôchodca zlepší svoj príjem o 30 eur mesačne. Aj pre firmu je lepšie, ak niekoho zamestná na dohodu. Kým za dohodára musí zaplatiť nad rámec hrubej mzdy len odvody vo výške 1,05 percenta, za riadneho zamestnanca je to 35,2 percenta a v prípade dôchodcu 31,2 percenta. To znamená, že ak firma zamestná dohodára a dá mu hrubý plat 400 eur mesačne, celkovo ju bude tento zamestnanec vrátane odvodov stáť 404,20 eura. Ak by rovnaký hrubý plat dala zamestnancovi, ktorý pre ňu pracuje na zmluvu, mesačne by ju stál 540,80 eura a v prípade dôchodcu by to bolo 524,80 eura. Firma, ktorá zamestná dôchodcu na dohodu, tak môže mesačne ušetriť 120,60 eura v porovnaní s tým, keby mu dala pracovnú zmluvu. Práca na dohodu má však aj nevýhody. Zákonník práce obmedzuje maximálny počet hodín, ktoré možno na dohodu odrobiť. Pre jedného zamestnávateľa môže človek na dohodu odpracovať najviac 350 hodín za rok. V prípade, že by niekto pracoval osem hodín denne, tento limit by vyčerpal približne za dva mesiace. Dohodári na rozdiel od zamestnancov nemajú nárok ani na dovolenku. Preplatené majú len odpracované hodiny. Ak chcú voľno, nedostanú za tento čas nič zaplatené. Rovnako je to v prípade, ak ochorejú. Kým zamestnanec dostáva nemocenské, dohodár, keďže neplatí odvody, nedostane nič. Ľudia pracujúci na dohodu nemajú zo zákona nárok ani na stravné lístky. Zamestnávateľ im ich však môže dať dobrovoľne. Dôchodcovia, ktorí pracujú na dohodu, nemôžu požiadať ani o zvýšenie svojho platu, tak ako tí, ktorí pracujú na zmluvu. Keďže si neplatia odvody, nemôže im Sociálna poisťovňa ani zvýšiť dôchodok. Napriek tomu sa väčšine dôchodcov pravdepodobne viac oplatí, ak sa zamestnajú na dohodu. V prípade, že by za rovnaký plat pracovali na zmluvu a po skončení zamestnania by požiadali o zvýšenie dôchodku, trvalo by niekoľko rokov, kým by im zvýšený dôchodok vykompenzoval to, že ako zamestnanci dostávali menej peňazí v porovnaní s prácou na dohodu. Od budúceho roka bude od odvodov oslobodený len príjem do výšky 190 eur. Kto zarobí na dohodu viac, bude musieť zo sumy, ktorá túto hranicu prekračuje, platiť odvody. Okrem toho, že dohodári nebudú musieť platiť odvody z celého svojho príjmu, budú platiť aj nižšie odvody na sociálne poistenie. Kým zamestnanci zaplatia na sociálnompoistení v budúcom roku 19 percent zo superhrubej mzdy, dohodárom odvody pohltia desať percent zo zárobku prevyšujúceho 190 eur. Na zdravotné poistenie zaplatia dohodári rovnako ako zamestnanci deväť percent. Dôchodca, ktorý pracuje na dohodu za 400 eur mesačne, tak na odvodoch zaplatí 39,90 eura. Na dani zaplatí rovnako ako dnes. Kým v tomto roku by jeho čistý príjem mal byť 360,10 eura, v budúcom roku klesne na 320,20 eura. 26.08.2011 pcs Pravda
Súdne spory o penzie nezastaví ani smrť - Penzisti sa snažia zvýšiť si dôchodky cez súdy. Spory vyvoláva aj nárok na invalidnú penziu. BRATISLAVA. Manžel pani Oľgy sa možno dočká invalidného dôchodku po smrti. Oľga pokračuje v súdnom spore, ktorý za života viedol proti Sociálnej poisťovni. Pred rokmi mu totiž podľa posudkových lekárov klesla schopnosť pracovať o rovných 40 percent, čo je hranica nároku na invalidný dôchodok. „Stačilo tam slovné spojenie o viac ako 40 percent,“ hovorí Oľga. Teraz musí dokladovať, že sa jej manželovi zdravotný stav zhoršil, aj keď už nežije. Zomrel na infarkt, práve v deň, keď prišla výzva od súdu. Dokladovať zhoršenie stavu treba preto, že nežiadal o invalidný dôchodok pre problémy so srdcom. So Sociálnou poisťovňou sa sporí aj Zdenek Štefanský. Najprv mu invalidný dôchodok nepriznali vôbec. Teraz sa súdi, že je príliš nízky. Dostáva 220 eur. Koľko by chcel dostávať? „Aspoň tých 280 eur s ohľadom na dnešnú dražobu,“ hovorí. Je za tým aj neznalosť Takýchto prípadov sú tisíce. „Sociálna poisťovňa vydá ročne asi 250­tisíc rozhodnutí o nároku na dôchodkovú dávku. Iba dve percentá rozhodnutí sa stávajú predmetom skúmania súdov,“ povedala hovorkyňa Sociálnej poisťovne Jana Ďuriačová. u Súdy o penzie •Vlani súdy riešili 8515 podaní na Sociálnu poisťovňu. Je to o 1000 menej ako rok predtým. •Za prvý polrok 2011 je v konaní asi 4800 sporov. Úspešnosť poisťovne: •Na krajských súdoch: 61 %. •Na Najvyššom súde v odvolacom konaní: 67 %. •V dovolacom konaní: 100 %. Zdroj: Sociálna poisťovňaVlani sa súdy zaoberali 8515 podaniami medzi poisťovňou a poberateľmi dôchodkov. V nich sú však už zahrnuté aj spory prenášané z minulosti. Najviac podaní je o priznanie alebo výšku invalidných dôchodkov. Za množstvom žalôb je aj neznalosť problematiky, hovorí právnik Marián Sikora. „Asi zo 70 percent sú spôsobené neporozumením. Možno 30 percent ľudí má pravdu,“ povedal. Klientom, ktorí nemajú šancu na výhru, radí radšej sa nepúšťať do sporov. Mnohí si to však nenechajú vyhovoriť a idú sa súdiť aj bez právnika. „Stáva sa to hlavne 80-ročným pánom inžinierom, čo za bývalého režimu pôsobili vo vyššej funkcii. Teraz majú dojem, že rozumejú úplne všetkému,“ hovorí Sikora. Spory fungujú aj opačne Súd s poisťovňou pritom nemusí byť lacná záležitosť. Ak chcete napríklad dokazovať nižšiu spôsobilosť na prácu cez znalca, môže to stáť minimálne 150 eur, hovorí právnik. Nemáte istotu, že pochodíte. Poisťovňa je napríklad na krajských súdoch úspešná na 61 percent. Súdne spory však iniciuje aj poisťovňa, smerom k dôchodcom. Vymáha neprávom vyplatené sumy dôchodkových dávok. „Ide napríklad o situáciu, keď prevezmú dôchodok za zomretého alebo sa vykoná zrážka z dôchodku po zániku nároku na dôchodok,“ hovorí Ďuriačová. sobota 23. 7. 2011 | Daniela Krajanová www.sme.sk
Otvorenie rakúskeho trhu práce – klady a zápory - Čo nám prinieslo otvorenie rakúskeho trhu práce? Rakúsko je stále naším najbližším „západným" susedom nie len v geografickom zmysle slova, od otvorenia jeho trhu práce si preto slovenskí podnikatelia veľa sľubovali. V oblasti stavebníctva a developingu sú vzťahy medzi oboma krajinami zvlášť blízke, takže sa tu zmeny istotne premietnu. Aké dôsledky však budú mať tieto zmeny v praxi? Vedľajšie účinky Od 1. mája 2011 sa môžu aj slovenskí zamestnanci bez väčších administratívnych problémov zamestnať v Rakúsku. Pracovné povolenie sa už nevyžaduje; slovenskí zamestnanci zamestnaní u rakúskych zamestnávateľov však samozrejme budú podliehať (podstatne vyšším) rakúskym daňovým, sociálnym a zdravotným odvodom. Politická diskusia v Rakúsku, ktorá tomu predchádzala, však mala aj nepríjemné „vedľajšie účinky". Došlo k zhoršeniu situácie Slovákov hľadajúcich zamestnanie v Rakúsku a ku skomplikovaniu vysielania slovenských zamestnancov, resp. ich dočasného prideľovania do Rakúska. Strach z konkurencie Od otvorenia pracovného trhu si sľubovali veľa najmä slovenskí podnikatelia. Plánovali, že využijú rakúsky hospodársky potenciál a svoj na Slovensku dobre fungujúci biznis „exportujú" do Rakúska tak, že si založia v Rakúsku dcérsku firmu, ktorá zamestná osvedčených Slovákov za „slovenských podmienok". Ale aj sami slovenskí zamestnanci uvažovali, že ak Rakúsko otvorí trh práce, ľahko si tam nájdu prácu, keďže sú rovnako šikovní ako Rakúšania a, navyše, sú lacnejší. Práve tieto úvahy vystrašili našich susedov. Obrana útokom Tieto obavy vyústili do obrany v podobe nového rakúskeho zákona o boji proti mzdovému a sociálnemu dumpingu, ktorý nadobudol účinnosť od 1. mája 2011. Tento zákon zaviedol prísne sankcie pre zamestnávateľov, ktorí by so zamestnancom (aj slovenským) dohodli nižšiu mzdu, ako takzvanú základnú mzdu dohodnutú v kolektívnej zmluve. (V Rakúsku sú kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pravidlom. Upravujú spôsob určenia minimálnej základnej mzdy pre jednotlivé odvetvia priemyslu a služieb. Zamestnancov zaraďujú do rôznych kategórii podľa ich pracovnej náplne a počtu odpracovaných rokov u zamestnávateľa.)Výsledkom malo byť, že slovenský zamestnanec nebude zarábať menej ako jeho rakúsky kolega. V praxi to však bude vyzerať inak; rozdiel je už v tom, že slovenský zamestnanec nemá automaticky nárok na ostatné obvyklé časti rakúskej mzdy, ktoré tvoria rôzne príplatky a osobitné odmeny - napríklad trinásty plat. Viacnásobná kontrola To platí aj v prípade, ak slovenský zamestnanec prechodne vykonáva prácu v Rakúsku (napríklad ak slovenská stavebná spoločnosť vyšle svojich zamestnancov, aby v Rakúsku realizovali stavbu, alebo keď slovenská spoločnosť pošle svojho zamestnanca na zaškolenie do rakúskej centrály). Okrem požiadavky na dodržiavanie dohodnutej základnej mzdy podľa rakúskej kolektívnej zmluvy musí slovenský zamestnávateľ zabezpečiť, aby jeho zamestnanec v Rakúsku mal nárok na dovolenku podľa rakúskych predpisov (pokiaľ je výhodnejšia), a najmä aby sa osoba, u ktorej pracuje, vedela do 24 hodín preukázať pracovnými dokumentmi (okrem pracovnej zmluvy ide aj o detailný popis práce, rozpis práce, dochádzku a pracovný čas, potvrdení o skutočne vyplatenej mzde a podobne) v nemeckom jazyku, a tým dokázať, aké sú jeho skutočné pracovné podmienky. O vyslaní, respektíve pridelení zamestnanca musí slovenský zamestnávateľ informovať rakúske ministerstvo financií najmenej týždeň vopred. Dodržiavanie uvedených povinností bude kontrolovať orgán príslušnej rakúskej zdravotnej poisťovne za pomoci takzvanej finančnej polície, nového orgánu zriadeného pri tejto príležitosti. Pri jednej zo zdravotných poisťovní (Viedenská okresná zdravotná poisťovňa) zriadilo rakúske Ministerstvo práce a sociálnych vecí osobitný orgán na boj so mzdovým a sociálnym dumpingom, ktorý bude celú agendu koordinovať. O uložení pokút budú rozhodovať okresné úrady v správnom konaní. Prísne sankcie Za odmietnutie poskytnutia súčinnosti pri kontrole hrozí pokuta až 5 000 eur, pri opakovanom porušení až dvojnásobok. Za nevyplácanie základnej mzdy podľa kolektívnej zmluvy môže pokuta dosiahnuť výšku až 20 000 eur, pri opakovanom porušení opäť až dvojnásobok. Keďže úrady pokutu môžu uložiť za každé jednotlivé porušenie zvlášť, ak má firma viacero zamestnancov, za každého zaplatí zvlášť. Pokuta sa takto môže ľahko vyšplhať aj do výšky niekoľkých desiatok tisícov eur. Ak má úrad podozrenie, že zamestnávateľ nevypláca základnú mzdu a existuje pochybnosť, že pokuta bude vymožená, môže správny orgán uložiť rakúskemu partnerovi (napríklad rakúskemu objednávateľovi diela, rakúskemu zamestnávateľovi, kde je slovenský zamestnanec pridelený) povinnosť zaplatiť zálohu na pokutu. Túto sumu strhne rakúsky partner slovenskému partnerovi z jeho odmeny (napríklad z ceny diela). Opačný účinok Záverom treba konštatovať, že otvorením rakúskeho pracovného trhu sa situácia Slovákov hľadajúcich prácu v Rakúsku zásadne nezlepšila. Rakúski zamestnávatelia sa budú právom obávať, že zamestnaním Slovákov si spôsobia iba zbytočné problémy. Vzhľadom na komplikované zaraďovanie zamestnancov do jednotlivých kategórii pre výpočet minimálnej základnej mzdy sa môže aj poctivému zamestnávateľovi ľahko prihodiť, že zamestnancovi nevyplatí „správnu" minimálnu mzdu. Pre slovenských zamestnávateľov sa administratívne skomplikovalo vysielanie zamestnancov do Rakúska. Vedenie pracovnoprávnej dokumentácie v nemeckom jazyku a jej uchovávanie na území Rakúska je spojené nemalými administratívnymi a organizačnými nákladmi. JUDr. Andrej Leontiev, LL . M., ASB 22.06.2011 SITA
Platy dôchodcov budú nižšie - Kým pre väčšinu zamestnancov bude pripravovaná reforma daní a odvodov znamenať nárast čistých platov, dôchodcovia budú, naopak, dostávať nižšie výplaty. Po novom totiž majú platiť odvody v rovnakej výške ako ostatní zamestnanci. Dnes sú dôchodcovia oslobodení od platenia invalidného poistenia a poistenia v nezamestnanosti. Keďže poberajú starobný dôchodok, nemôžu už získať invalidný dôchodok ani sa nemôžu zaevidovať na úrade práce a poberať podporu v nezamestnanosti. Vďaka neplateniu týchto dvoch poistení ušetria štyri percentá z hrubej mzdy. Ministerstvo financií navrhuje, aby od budúceho roku dôchodcovia platili odvody v rovnakej výške ako ostatní zamestnanci. Nárok na invalidný dôchodok či podporu v nezamestnanosti však naďalej nebudú mať. „Pracujúcim dôchodcom sa mierne zvýši miera solidarity,“ píše ministerstvo financií v návrhu koncepcie reformy daňovo–odvodového systému. Dnes dôchodcom odvody pohltia 9,4 % z ich hrubej mzdy. Okrem toho ďalších 31,2 % za nich platí zamestnávateľ zo svojich peňazí. Ostatným zamestnancom zamestnávatelia zo mzdyna odvodoch strhávajú 14,4 % z hrubého platu a nad rámec hrubej mzdy za nich platia ďalších 35,2 %. Podľa návrhu ministerstva financií by dôchodcovia rovnako ako ostatní zamestnanci mali od januára platiť na zdravotné poistenie deväť percent a na sociálne poistenie 19 percent zo superhrubej mzdy. Tá sa má pritom rovnať súčasnej hrubej mzde zvýšenej o odvody, ktoré za zamestnanca platí jeho zamestnávateľ. Pre väčšinu ľudí to bude znamenať, že ich superhrubá mzda bude o 34,4 % vyššia ako ich súčasný hrubý plat. Na pleciach zamestnávateľa totiž stále zostane úrazové poistenie, ktoré je vo výške 0,8 %. Keďže za dôchodcov platia dnes zamestnávatelia nižšie odvody, aj ich superhrubá mzda bude nižšia. V porovnaní s ich dnešnou hrubou mzdou sa zvýši o 30,4 %. Zamestnanec v preddôchodkovom veku, ktorý dostáva v hrubom 500 eur, bude mať superhrubú mzdu vo výške 672 eur. Naproti tomu dôchodca s rovnakým hrubým platom by mal mať superhrubúmzdu 652 eur. Ani po zmene daní a odvodov nebudú môcť dôchodcovia využiť celú daňovú odpočítateľnú položku, ale bude sa im naďalej znižovať o vyplatený dôchodok. V praxi to bude znamenať, že dôchodca, ktorý v budúcom roku bude dostávať penziu vyššiu ako 261,97 eura, si nebude môcť uplatniť žiadne nezdaniteľné minimum. Táto suma by mala predstavovať mesačnú výšku nezdaniteľnej časti základu dane v budúcom roku. Tento rok je každý mesiac oslobodený od dane príjem do výšky 296,60 eura. Ak prejde návrh ministerstva financií, výšku dane by už nemali ovplyvňovať zaplatené odvody. Dnes sa z hrubej mzdy odpočítajú najprv zaplatené odvody, následne nezdaniteľné minimum a len zo zvyšnej sumy zaplatí zamestnanec daň. Po novom by sa malo zo superhrubej mzdy odpočítať len nezdaniteľné minimum. Keďže väčšina dôchodcov nebude mať nárok na žiadne nezdaniteľné minimum, zaplatia daň z celého svojho príjmu. Dôchodca, ktorý dnes poberá hrubú mzdu 500 eur, dostane v čistom na účet 367 eura. Ak reforma prejde parlamentom v navrhovanej podobe, od budúceho roka by mal v čistom dostávať už len 346 eur. 10.06.2011 SITA Pravda
Obchodný vestník v tlačenej podobe končí - Zverejňovanie Obchodného vestníka (OV) aj komunikácia s vydavateľom OV sa bude od 1. júla uskutočňovať výlučne elektronicky. Vyplýva to zo zákona o OV, ktorý dnes schválili poslanci parlamentu. Účelom predkladaného návrhu zákona je prechod z tlačenej podoby OV na jeho elektronickú podobu. Tá si kladie za cieľ poskytnúť koncovému užívateľovi ľahko dostupné informácie týkajúce sa určitého subjektu alebo určitej činnosti, ktoré sú relevantné pre rozhodovanie a konanie koncového užívateľa. Elektronizáciou OV sa zároveň zjednotí a v niektorých prípadoch aj významne skráti lehota na zverejnenie údajov. V niektorých prípadoch dokonca z 90, či 30 dní na 5 dní. Návrh zákona totiž predpokladá, že všetky podania budú po splnení podmienok zverejnené v rovnakej päťdňovej lehote. Výška nákladov spojených so zverejňovaním údajov v Obchodnom vestníku zostáva zachovaná. Sadzobník správnych poplatkov však už nebude upravovať nariadenie vlády o OV. Spomínaný sadzobník bude súčasťou zákona o správnych poplatkoch, ktorý nadobudne účinnosť spolu so zákonom. Od poplatku budú aj naďalej oslobodené údaje zverejňované vo vestníku registrovými úradmi, konkurznými správcami, súdnymi exekútormi, dražobníkmi, Národnou bankou Slovenska. NR SR dnes definitívne schválila aj novelu Obchodného zákonníka, ktorou sa sleduje najmä záujem o zníženie administratívnej náročnosti vybraných procesov zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností, a to vnútroštátnych aj cezhraničných. Novelou z dielne rezortu spravodlivosti dochádza najmä k zjednodušeniu požiadaviek týkajúcich sa vypracovania a predloženia písomnej správy štatutárneho orgánu o procese fúzie alebo rozdelenia v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka, k zjednodušeniu informačných povinností spoločností podieľajúcich sa na fúzii alebo rozdelení umožnením uverejnenia dokumentov na internetovej stránke spoločnosti a k zjednodušeniu výkonu práva akcionára vyžiadať si kópie dokumentov alebo ich častí. Novelizácia predstavuje implementáciu eurosmernice o požiadavkách na predkladanie správ v prípade zlúčenia, splynutia alebo rozdelenia spoločností. Poslanci vyjadrili tiež súhlas s vládnym návrhom zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v EÚ. Norma súvisí s transpozíciami európskych smerníc. 1.06.2011 TASR
Listy z katastrov môžu meškať týždne - Kto chce mať rozhodnutia o povolení vkladu bez čakania, musí navštíviť katastrálny úrad. Poštou môže totiž meškať. BRATISLAVA. Kúpili ste nehnuteľnosť a čakáte, kým vám kataster zašle rozhodnutie o povolení vkladu? Aj keď majú na jeho poslanie úrady podľa zákona 15 dní, v praxi môžu mať listy už druhý mesiac meškanie. Úrad geodézie, kartografie a katastra totiž pozastavil od 14. marca ich zasielanie cez centrálnu expedíciu pošty na Katastrálnom úrade v Žiline. To spomalilo doručovanie katastrálnych rozhodnutí a oznámení. Tie teraz rozposielajú samotné katastrálne úrady či správy katastra. Prakticky je to však problém, čo nepriamo pripúšťa aj kartografický úrad. „Odporúčame účastníkom konania, aby si prebrali zásielky osobne na katastrálnom úrade,“ píše sa na webstránke úradu. Jeho hovorkyňa Magdaléna Pisková tvrdí, že týmto odporúčaním vychádzajú v ústrety ľuďom, ktorí potrebujú rozhodnutia bezprostredne po povolení vkladu či zápisu, „a je pre nich výhodnejšie osobné prevzatie zásielky, ako čakať na jej doručenie.“ Poplatky neodpustia Jednotlivé správy katastra síce posielajú rozhodnutia poštou, no nie všade v 15­dňovej lehote. Napríklad Správa katastra v Senci mešká s rozposielaním aj viac ako mesiac. Kartografický úrad napriek tomu nebude odpúšťať časť správnych poplatkov za katastrálne konanie. Bežný vklad stojí 66 eur, urýchlený do 15 dní vyše 260 eur. Meškanie rozhodnutia o povolení vkladu môže sťažiť čerpanie hypotéky, ak má kupujúci úver rozdelený na viacero častí. Niektoré banky požadujú k čerpaniu poslednej časti kópiu rozhodnutia katastra. „Keď má klient toto rozhodnutie v podmienkach čerpania úveru, banka peniaze uvoľní až po jeho predložení,“ povedala hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková. Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, Tatra banka, ČSOB sa zhodujú, že meškanie katastrálnych rozhodnutí nie je neriešiteľným problémom. V niektorých prípadoch banky vedia jeho predloženie odpustiť. Ak však chce mať kupujúci peniaze čím skôr pri sebe, nevyhne sa osobnej návšteve katastrálneho úradu. Úradom chýbajú peniaze Centrálnu expedíciu v Žiline musel kartografický úrad pozastaviť z ekonomických dôvodov. „V rozpočte na rok 2011 neboli zohľadnené prostriedky nevyhnutné na financovanie obálkovačky v Žiline,“ povedala Pisková. S odstránením problému v dohľadnom čase úradníci nepočítajú. Peniaze na prevádzku centrálnej expedície totiž nie sú naplánované ani v rozpočtoch na nasledujúce tri roky. Úrad však podľa Piskovej aktuálne rokuje s ministerstvom financií o možných zmenách. Centrálna expedícia je podľa úradu finančne náročnejšia, ako zasielanie rozhodnutí z jednotlivých katastrálnych úradov a správ katastra. Preto chce úrad jej prevádzku prehodnotiť a nájsť lacnejšie riešenie. Centrálnu expedíciu pritom používa aj privátny sektor, pretože sa ňou znižujú prevádzkové náklady. pondelok 16. 5. 2011 | Adam Valček SME
Európska charta pre malé podniky - (Ratifikovaná v Maribore 23. apríla 2002 a schválená vládou Slovenskej republiky 3. apríla 2002) Malé podniky sú oporou európskej ekonomiky. Sú kľúčovým zdrojom pracovných príležitostí a živnou pôdou podnikateľských nápadov. Úsilie Európy uviesť novú ekonomiku uspeje, len ak sa malé podnikanie dostane medzi najdôležitejšie priority. Malé podniky reagujú na zmeny v podnikateľskom prostredí najcitlivejšie zo všetkých. Trpia ako prvé, ak ich zaťažuje nadmerná byrokracia. A ako prvé profitujú z iniciatív, ktoré znižujú administratívnu náročnosť a odmeňujú úspech. V Lisabone sme stanovili pre Európsku úniu cieľ, aby sa stala najkonkurenčnejšou a najdynamickejšou ekonomikou na svete založenou na vedomostiach, ktorá je schopná zabezpečiť udržateľný hospodársky rast, viac a lepších pracovných miest a väčšiu sociálnu súdržnosť. Malé podniky treba považovať za hlavnú hnaciu silu inovácie, zamestnanosti, ako aj sociálnej a regionálnej integrácie v Európe. Preto je potrebné pre malé podniky a podnikanie vytvoriť najlepšie možné prostredie. ZÁSADY Pri tejto výzve • uznávame dynamické schopnosti malých podnikov reagovať na potreby nových trhov a zabezpečovať pracovné príležitosti, • zdôrazňujeme význam malých podnikov pri posilňovaní sociálneho a regionálneho rozvoja, pričom ich správanie je príkladom iniciatívy a odhodlania, • uznávame podnikanie ako cennú a produktívnu životnú zručnosť na všetkých úrovniach zodpovednosti, • oceňujeme úspešné podniky, ktoré si zaslúžia spravodlivú odmenu, • zohľadňujeme, že aj zodpovedná iniciatívnosť a riskovanie sa spája s určitým neúspechom, a že to treba chápať najmä ako príležitosť učiť sa, • uvedomujeme si význam vedomostí, odhodlania a pružnosti v novej ekonomike. Situáciu malých podnikov v Európskej únii môžu zlepšiť opatrenia zamerané na stimulovanie podnikania, vyhodnotenie existujúcich opatrení a keď to je opodstatnené, upravovať ich tak, aby boli vhodnejšie pre malé podniky. Tvorcovia politík by mali zabezpečiť dôsledné zohľadnenie potrieb malých podnikov. Na to, aby sme dosiahli tento výsledok, sa zaväzujeme: • posilniť ducha inovatívnosti a podnikania, čo umožní európskym podnikom čeliť budúcim výzvam, • dosiahnuť regulačný, fiškálny a administratívny rámec, ktorý by podporoval podnikateľskú činnosť a zlepšil postavenie podnikateľov, • zabezpečiť prístup na trhy na základe najmenej zaťažujúcich požiadaviek, ktoré sú v súlade s hlavnými cieľmi verejnej politiky, • napomáhať prístup k najlepšiemu výskumu a technológiám, • zlepšiť prístup k financiám počas celého životného cyklu podniku, • neustále zlepšovať našu výkonnosť tak, aby EÚ ponúkala najlepšie prostredie pre malé podniky na svete, • počúvať hlas malých podnikov, • presadzovať podporu špičkovým malým podnikom. SMEROVANIE OPATRENÍ Schválením tejto charty sa zaväzujeme, že budeme prijímať opatrenia v nasledovných oblastiach, pričom primerane zohľadníme potreby malých podnikov. 1. Vzdelávanie a odborná príprava na podnikateľstvo Európa bude rozvíjať podnikateľského ducha a nové zručnosti už od raného veku. Všeobecné vedomosti o podnikaní a podnikateľstve treba učiť na všetkých úrovniach škôl. Špecifické moduly súvisiace s podnikaním by sa mali stať základnou súčasťou vzdelávacích programov na stredných školách, vysokých školách a univerzitách. Budeme povzbudzovať a podporovať podnikateľské úsilie mládeže a vypracúvať primerané vzdelávacie programy pre manažérov v malých podnikoch. 2. Lacnejší a rýchlejší začiatok podnikania Náklady na začatie činnosti firiem by sa mali stať najkonkurencieschopnejšími na svete. Krajiny s časovo najnáročnejšími a najkomplikovanejšími postupmi pri schvaľovaní nových firiem by sa mali povzbudzovať k tomu, aby dobehli najrýchlejšie štáty. Mal by sa zvýšiť online prístup k registrácii podnikov. 3. Lepšia legislatíva a regulácia Národné zákony o konkurze by sa mali hodnotiť z hľadiska pozitívnych výsledkov z praxe. Poučenie z porovnania s inými krajinami by nás malo viesť k zlepšeniu súčasnej praxe v EÚ. Mali by sa prehodnotiť nové právne predpisy na národnej úrovni a na úrovni spoločenstva, aby sa odhadol ich dosah na malé podniky a podnikateľov. Vždy, keď to je možné, treba zjednodušiť národné pravidlá a pravidlá Európskeho spoločenstva. Vlády by mali prijať administratívne dokumenty, ktoré sú ústretové voči užívateľom. Malé podniky by mohli byť vyňaté z určitých regulačných povinností. V tejto súvislosti by komisia mohla zjednodušiť legislatívu upravujúcu hospodársku súťaž, aby sa zmenšilo zaťaženie malých podnikov spôsobené jej dodržiavaním. 4. Dostupnosť zručností Budeme sa usilovať o to, aby školiace inštitúcie spolu s podnikovými školiacimi programami poskytovali primerané zručnosti prispôsobené potrebám malých podnikov, ako aj celoživotné odborné vzdelávanie a poradenstvo. 5. Zlepšenie online prístupu k informáciám Verejné orgány treba nabádať na zvyšovanie elektronickej komunikácie s malopodnikateľským sektorom. Takto budú môcť firmy získať rady, podávať žiadosti, daňové priznania alebo získať jednoduché informácie online, a teda rýchlejšie a oveľa lacnejšie. V tejto oblasti musí ísť Komisia príkladom. 6. Viac výhod vyplývajúcich z jednotného trhu Malé podniky pociťujú prínosy z reforiem prebiehajúcich v európskej ekonomike. Komisia a členské štáty musia preto pokračovať v prebiehajúcich reformách, ktoré majú za cieľ dobudovať skutočný vnútorný trh ľahko dostupný pre malé podniky v kritických oblastiach ich vývoja vrátane elektronického obchodu, telekomunikácií, podnikov verejných služieb, verejného obstarávania a cezhraničných platobných systémov. Súčasne treba dôrazne uplatňovať európske a národné pravidlá hospodárskej súťaže, aby sa zaručilo, že malé podniky majú všetky možnosti na vstup na nové trhy a platia pre ne pravidlá spravodlivej hospodárskej súťaže. 7. Zdaňovanie a finančné otázky Daňové systémy majú byť prispôsobené tak, aby odmeňovali úspech, podnecovali rozbiehanie podnikateľskej činnosti, uprednostňovali expanziu malých podnikov a tvorbu pracovných príležitostí a napomáhali tvorbu a následnú kontinuitu malých podnikov. Členské štáty by mali uplatňovať čo najlepšie skúsenosti v zdaňovaní a stimulačných opatreniach. Podnikatelia potrebujú na zrealizovanie svojich ambícií dostatok financií. Aby sa zlepšil prístup malých podnikov k finančným službám: • budeme identifikovať a odstraňovať prekážky vytvárania celoeurópskeho kapitálového trhu a implementovania Akčného plánu pre finančné služby a Akčného plánu pre rizikový kapitál, • zlepšíme vzťah medzi bankovým systémom a malými podnikmi, a to vytvorením primeraných podmienok prístupu k úverom a rizikovému kapitálu, • zlepšíme prístup k štrukturálnym fondom a uvítame iniciatívy Európskej investičnej banky na zvýšenie finančných prostriedkov určených na naštartovanie podnikateľskej činnosti pre začínajúce podniky a pre podniky s vyspelou technikou s využitím vlastného imania. 8. Posilnenie technologickej kapacity malých podnikov Posilníme existujúce programy zamerané na podporu šírenia technológii smerom k malým podnikom, ako aj kapacity malých podnikov identifikovať, vybrať a prispôsobiť si technológie. Posilníme technologickú spoluprácu a výmenu medzi podnikmi rôznych veľkostí, najmä medzi európskymi malými podnikmi, vypracujeme efektívnejšie výskumné programy zamerané na komerčné aplikácie znalostí a techniky a vypracujeme systémy kvality a certifikovania prispôsobené potrebám malých podnikov. Je potrebné zabezpečiť, aby patentná ochrana EÚ bola k dispozícii a ľahko dostupná pre malé podniky. Posilníme zapojenie malých podnikov do medzipodnikovej spolupráce na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, ako aj spoluprácu medzi malými podnikmi a vyššími vzdelávacími a výskumnými inštitúciami. Preto treba podporovať iniciatívy na regionálnej a národnej úrovni zamerané na vytváranie medzipodnikových clustrov (lokálnych produktívnych systémov) a sietí, posilňovať celoeurópsku spoluprácu medzi malými podnikmi s väčším využitím informačnej techniky, rozširovať najlepšiu prax pri kooperačných zmluvách, podporovať spoluprácu malých podnikov, aby zlepšili svoje schopnosti vstupovať na celoeurópske trhy a rozširovať svoje aktivity na trhoch tretích krajín. 9. Úspešné modely elektronického podnikania a podpora špičkových malých podnikov Komisia a členské štáty by mali povzbudzovať malé podniky v tom, aby uplatňovali najlepšie skúsenosti a preberali úspešné podnikateľské modely, ktoré im umožnia v novej ekonomike skutočne prekvitať. Budeme koordinovať činnosť členských štátov s aktivitami EÚ tak, aby sme vytvorili informačné systémy a systémy na podporu podnikania, siete a služby, ktoré sú ľahko prístupné a zrozumiteľné a relevantné pre potreby podnikov, v celej EÚ zaručíme prístup k poradenstvu a podpore poskytovanej rozličnými mentormi a „podnikateľskými anjelmi“, vrátane prístupu prostredníctvom webových stránok a využijeme európsku databázu o MSP. 10. Vytvorenie silnejšieho, efektívnejšieho zastúpenia záujmov malých podnikov na úrovni únie a na národnej úrovni Dokončíme prieskum zastúpenia záujmov malých podnikov na úrovni EÚ a národnej úrovni vrátane zastúpenia prostredníctvom sociálneho dialógu. Zaväzujeme sa pokračovať v dosahovaní týchto cieľov využívaním otvorenej metódy koordinácie národných politík na podporu podnikania. Na tento účel využijeme Viacročný program pre podniky a podnikanie, cardiffský proces ekonomických reforiem, luxemburský proces politík zamestnanosti a ďalšie programy a iniciatívy spoločenstva. Každoročne budeme na jarných summitoch na základe správy Komisie o relevantných otázkach monitorovať a vyhodnocovať dosiahnutý pokrok. Na hodnotenie dosiahnutého pokroku využijeme efektívne ukazovatele a porovnaním vo vzťahu k tým najlepším na svete prehĺbime náš proces učenia a hľadania lepších riešení v každej oblasti, ktorá vplýva na malé podniky tak, aby neustále zlepšovali svoju činnosť. 4.05.2011 www.hnonline.sk
Justícia by sa mala elektronizovať ako v Brazílii - Reforma prokuratúry a justície by mala byť založená na elektronizácii trestného spisu vrátane doručovania, myslí si predseda Najvyššieho súdu SR a Súdnej rady SR Štefan Harabin, podľa ktorého by sme mali ísť cestou Izraela alebo Brazílie. Tam sa už súdne rozhodnutia podľa Harabina zverejňujú na spôsob internet bankingu priamo na internete. „Po zadaní istých ochranných prvkov sa dostanete k celému spisu i rozhodnutiu a informácia o rozhodnutí vám príde v podobe SMS-ky,“ vysvetľoval Harabin na dnešnom medzinárodnom workshope o prokuratúre. Pripomenul, že dnes je na Slovensku viac mobilov ako obyvateľov. „Treba otvorene povedať, že sme v tomto zaspali dobu,“ povedal šéf najvyššieho súdu. Harabin s veľkým úsmevom sleduje reakcie v médiách na jeho služobnú cestu, že sa išli učiť práve do Brazílie. „V Brazílii na najvyššom súde sú spisy len v elektronickej podobe, doručovanie elektronicky," povedal. Brazílsky sudca najvyššieho súdu podľa Harabina má 30 asistentov, samozrejmosťou je samostatná rozpočtová kapitola. „Právomoci sú samozrejme na najvyššom súde, tak ako v Rusku, nie na výkonnej moci – vo vzťahu k justícii,“ pokračoval vo výpočte stavu v Brazílii. Najvyšší súd má podľa neho samostatný televízny a rádiový kanál, čiže prezentuje svoje rozhodnutia. Keď je tam „okiadzaná´“ prokuratúra alebo justícia, má napríklad dotknutý sudca možnosť vyjadriť sa k rozhodnutiu a dať argumenty. „A 24 hodín to počúva celá verejnosť v Brazílii. Tak tam potom je samozrejme iná situácia s verejnou mienkou o dôveryhodnosti justície,“ konštatoval. Harabin nerozumie, prečo na všetkých súdoch aj prokuratúrach a polícii ešte nie je inštalovaný softvér prepisu reči do elektronickej podoby v priamom diktáte aj zo záznamu. „Systém je hotový, treba ho len spustiť. Bude zadarmo, lebo autorské práva má štát cez Slovenskú akadémiu vied,“ vyhlásil Harabin, podľa ktorého by sa všetky úkony mohli v digitálnej podobe aj archivovať. Keby prišla napríklad sťažnosť v trestnej veci, tak by si generálny prokurátor mohol na internete pozrieť celý spis bez zdržiavania konania. Odpadla by aj papierová podoba a doručovanie písomností, za ktoré ročne rezort spravodlivosti vynaloží sedem miliónov eur. Druhým nástrojom reformy by mohlo byť podľa Harabina umožnenie podávania súkromných žalôb civilných osôb v trestných veciach. „Samozrejme po vyčerpaní iných možností a za stanovených podmienok,“ dodal. Ako príklad uviedol taký prípad, keď sa žaloba nedostane na súd, lebo prokuratúra zastaví stíhanie, ale oznamovateľ je presvedčený o potrebe prejednať prípad pred súdom. „Dosiahla by sa najväčšia možná objektivita,“ povedal. piatok 29. 4. 2011 SITA
Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal zákony - Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky 6. apríla 2011 podpísal tieto zákony: 1. Zákon z 23. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky 2. Zákon z 24. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 3. Zákon z 24. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. 4. Zákon z 29. marca 2011, ktorým sa zrušuje zákon č. 429/2008 Z. z. o podávaní cenových návrhov obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. a o zmene zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 5. Zákon z 29. marca 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov Zdroj: www.prezident.sk
Prezident Ivan Gašparovič podpisoval zákony - Prezident SR Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal zákon z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní vráteného zákona akceptovala pripomienky prezidenta Slovenskej republiky na vypustenie tzv. vernostného systému. Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky sa rozhodol nepodpísať tieto zákony: 1. Zákon z 1. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 2. Zákon z 1. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 3. Zákon z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 4. Zákon z 2. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Správa tlačového oddelenia 10.02.2011
Vláda SR od 14.6.2010 do 21.6.2010 - 21.6.2010 Dnes Vám prinášame novinky z MV SR. Od 17. júla bude účinný novelizovaný zákon o štátnom občianstve Novelizovaný zákon č. 40/1993 o štátnom občianstve Slovenskej republiky zavádza do nášho právneho poriadku ďalší spôsob straty slovenského štátneho občianstva. Novela ustanovuje stratu slovenského štátneho občianstva ex lege ako následok nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. Nová úprava nadobudne účinnosť 17. júla 2010. Dvojaké štátne občianstvo je nežiadúci jav, pretože udelením ďalšieho štátneho občianstva vzniká štátoprávny vzťah k dvom štátom súčasne. Z hľadiska práv a povinností, ktoré z takéhoto vzťahu štát-občan vyplývajú, môže dochádzať v praxi k závažným problémom. Negatívne dôsledky sa znásobujú, ak nejde o ojedinelé prípady, ale dochádza k hromadnému udeľovaniu štátneho občianstva. * Štátny občan Slovenskej republiky stratí slovenské štátne občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle /žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva/ dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. * K strate slovenského občianstva nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva s občanom iného štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manželského partnera nedobudol za trvania spoločného manželstva. * K strate slovenského občianstva nedôjde, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením. * Osoba, ktorá získala cudzie štátne občianstvo na základe výslovného prejavu vôle, je povinná túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja. Ak si túto povinnosť nesplní, bude jej uložená pokuta vo výške 3319 €. * Dňom straty slovenského štátneho občianstva zaniká pracovnoprávny, štátnozamestnanecký a služobný pomer, alebo obdobný právny vzťah zakladajúci funkciu, zamestnanie alebo povolanie, výkon ktorých je podmienený štátnym občianstvom SR. Zároveň takejto osobe zaniká oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Novela zákona nemá retroaktívne účinky. To znamená, že ak niekto nadobudol a nadobudne cudzie štátne občianstvo pred účinnosťou novely (t.j. pred 17. júlom 2010), nestráca štátne občianstvo Slovenskej republiky. Novela zákona neobsahuje žiadne prechodné ustanovenia, to znamená, že ak je žiadosť o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podaná pred 17. júlom 2010 a k jeho nadobudnutiu dôjde po 17. júli 2010, dôjde k strate slovenského občianstva ku dňu nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva. K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky dôjde až nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva po účinnosti tejto novely, teda po 17. júli 2010. Zákon nerozlišuje medzi jednotlivými cudzími štátnymi občianstvami. Vzhľadom na spoločnú históriu však expertné tímy Českej a Slovenskej republiky začali pracovať na bilaterálnej dohode, ktorá umožní, aby osoba, ktorá získala české občianstvo, nestratila slovenské. www.enoviny.sk
Pripomienkujte novú legislatívu uvádzania výrobkov na trh - 22.6.2010 Zodpovedajú Vaše výrobky požiadavkám, ktoré stanovujú právne predpisy Európskej únie? Trápi Vás množstvo smerníc, ktorých požiadavky musíte splniť pred uvedením výrobkov na trh? Neváhajte a zapojte sa do projektu Participácia slovenských malých a stredných podnikateľov na tvorbe európskej legislatívy. Stačí len vyplniť dotazník a tvorcom európskeho podnikateľského prostredia môžete byť aj Vy! Značný počet produktov uvádzaných na trh ešte stále nespĺňa požiadavky stanovené v príslušných smerniciach. Niektoré firmy uvedú na svojich výrobkoch označenie CE bez toho, aby tieto produkty spĺňali podmienky tohto označenia. Niekedy, vzhľadom na hodnotenie rizikovosti výrobku, môže sa môže na jeden produkt vzťahovať niekoľko smerníc súčasne. Preto Európska rada a Európsky parlament prijali nový právny rámec - súbor opatrení na posilnenie fungovania vnútorného trhu s tovarom. Jeho cieľom je: * zaistiť bezpečnosť občanov, * znížiť počet výrobkov, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené právnymi predpismi EÚ, * zlepšiť kvalitu práce inštitúcií testujúcich a schvaľujúcich tieto výrobky. Prezentuje svoju predstavu o podnikaní priamo zástupcom Európskej únie! Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.een.sk
Čo musí obsahovať spoločenská zmluva s.r.o. - 21.6.2010 Spoločenská zmluva každej spoločnosti s ručením obmedzeným musí upravovať stanovené náležitosti. V opačnom prípade sa vystavuje riziku, že jej bude zamietnutý návrh na zápis určitých skutočností zo strany registrového súdu.... Elektronický právnikSpoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným musí obsahovať: * obchodné meno a sídlo spoločnosti, * určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby, * predmet podnikania (činnosti), * výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal, * mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, * mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, * určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1, * výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať a spôsob dopĺňania, * výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť, * predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti. Jedná sa o zákonom vymedzený minimálny obsah spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri absencii niektorého z vyššie uvedených údajov registrový súd odmietne vykonať prvý zápis spoločnosti do obchodného registra a vyzve zakladateľov, aby predmetné nedostatky spoločenskej zmluvy odstránili. Okrem vyššie špecifikovaných podstatných náležitostí spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným vymedzených v § 110 Obchodného zákonníka, by spoločenská zmluva spoločnosti s ručením obmedzeným mala obsahovať aj ustanovenia o právach a povinnostiach spoločníkov spoločnosti, podmienky prechodu a prevodu obchodných podielov spoločníkov spoločnosti, popis ustanovených orgánov spoločnosti s vymedzením ich kompetencií, podmienky rozdelenia zisku alebo spôsob krytia strát, podmienky rozdelenia, zlúčenia alebo splynutia spoločnosti a ďalšie podmienky, pokiaľ si spoločníci spoločnosti chcú tieto upraviť odlišne alebo nad rozsah vymedzený Obchodným zákonníkom a zákon takúto odlišnú úpravu pripúšťa. Viac o problematike povinných náležitostí k vybraným zmluvám a právnym podaniam nájdete v odbornej príručke na CD-ROMe Elektronický právnik. Tá Vám okrem toho ponúka viac ako 420 vzorov zmlúv, právnych podaní a vďaka jej nosiču budete vedieť zostaviť rôzne zmluvy a dokumenty pre komunikáciu s obchodnými partnermi, úradmi, prípadne zamestnancami. Zdroj: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
Nový zákon o obaloch už nadobudol účinnosť! - 7.5.2010 Zmena legislatívy V súčasnosti platný zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o obaloch“) nadobudol účinnosť dňa 1.1.2003. Jeho cieľom bolo vytvoriť právny rámec pre nakladanie s obalmi a s odpadmi z obalov v Slovenskej republike a tak transponovať Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Cieľom prijatia zákona bolo predovšetkým presnejšie definovanie pojmu „obal“, v súvislosti s potrebou transpozície smernice č. 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady, sprehľadnenie existujúcej právnej úpravy, čiže jednoznačné definovanie pojmov, úprava práv a povinností povinných osôb a oprávnených organizácií, ako aj presnejšie určenie zodpovednostných vzťahov medzi týmito subjektmi a odstránenie niektorých rozporov pri určovaní povinností zúčastnených subjektov v procese zálohovania opakovane použiteľných obalov. Zákon je na základe požiadaviek smernice o obaloch a tiež Smernice EP a Rady č. 98/34/ES aj technickým predpisom, čo bolo dôvodom jeho predloženia na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie. Nový zákon o obaloch nadobudol účinnosť už 1. mája 2010. Viac o novom zákone o obaloch, o veciach, ktoré sa zmenili a ich dopade na Vašu prax sa dozviete v našej príručke Praktická príručka o odpadoch a obaloch, ktorá je určená pre pôvodcov a spracovateľov odpadov a obalov a pre širokú časť spoločností, ktoré produkujú odpad a chcú s ním nakladať „FAIR PLAY“
Vláda prijala zákon o podpore cestovného ruchu - Zdroj: TASR 13. január 2010, Nový zákon o podpore cestovného ruchu, ktorý dnes vláda SR schválila, vymedzuje orgány štátnej správy, ktoré spolu s angažovanosťou fyzických osôb a právnických osôb môžu koordináciou aktivít vytvárať čo najlepšie podmienky na zdynamizovanie turizmu na území kraja, obce a celého Slovenska. Predkladateľom zákona je Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Zákon popisuje práva a povinnosti subjektov cestovného ruchu (CR), tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja CR. V rámci štátnej správy plnenie úloh podpory CR budú zabezpečovať MH, samosprávne kraje, obce, Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR), krajské a oblastné organizácie CR. Podľa ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka "zákon deklaruje štruktúru orgánov, ktoré budú zabezpečovať rozvoj turizmu na Slovensku, teda od vládnej úrovne až po oblastné regionálne turistické strediská". Zákon definuje postavenie orgánov takýchto inštitúcií a to, kto môže byť členmi takýchto združení. Zároveň v rámci zákona, "čo je najdôležitejšie, bol odsúhlasený vládou princíp spolufinancovania. To znamená, že na každú korunu vynaložených verejných prostriedkov štát prispeje cez MH tou istou čiastkou, čiže podiel spolufinancovania bude 50 ku 50". Zainteresované subjekty majú podporovať turizmus aktivitami, ktoré budú smerovať k zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu v SR a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo. Zákon vymedzuje aj integrovaný informačný systém cestovného ruchu. Pôjde o databázu informácií o domácich prírodných a kultúrnych zaujímavostiach. Databáza bude obsahovať aj strediská CR, zariadenia a poskytovateľov služieb. Tretím pilierom podpory CR bude súbor služieb - produkt, ktorý ponúka cieľové miesto, podniky a inštitúcie schopné uspokojiť potreby návštevníkov a vytvoriť tak komplexný súbor zážitkov. Zákon ďalej konkretizuje, ako sa môže krajská a oblastná organizácia CR (registrovaná PO) založiť. Bude fungovať podľa stanov. Register krajských a oblastných organizácií bude viesť MH. Ak nebude takáto organizácia dodržiavať stanovy, MH ju zruší. Krajská organizácia CR vzniká zakladateľskou zmluvou a zápisom do registra. Jej členom bude samosprávny kraj a jedna oblastná organizácia CR a príjmom členské príspevky. V oblastnej organizácii CR budú aj podnikatelia a najmenej päť susediacich obcí alebo mestské časti Bratislavy či Košíc. Aktivity CR na základe posúdenia projektov budú financovať štát, kraje, obce, PO a FO. Iba registrované organizácie CR môžu od štátu získať na projekty CR grantové a negrantové zdroje a tiež dotácie, ak podajú žiadosť a splnia podmienky na pridelenie peňazí. Účinnosť zákona sa predpokladá od 1. júla 2010.
Firmám opäť hrozí trestná zodpovednosť - Po tlaku zahraničia sa ministerstvo pokúša presadiť novelu Trestného zákona 10.01.2010 / Pavol Kubík Ministerstvo spravodlivosti chce ešte tento mesiac predložiť novelu Trestného zákona, ktorá by zaviedla možnosť sankcionovať firmy za trestné činy jej predstaviteľov. Zavedenie obdoby trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb má slúžiť na to, aby bolo možné uložiť sankciu aj vtedy, ak je pre komplikovanú štruktúru riadenia firmy nemožné určiť konkrétneho vinníka. Rezort plánuje použiť model, ktorý už predstavil v rámci návrhu rozsiahlych zmien trestných kódexov, ktorých schvaľovanie zastavila vláda na jar 2008. Podľa neho môže firma prísť o peniaze alebo majetok, ak sa zistí, že činnosťou jej vedenia došlo k spáchaniu trestného činu. Stačí teda preukázať, že firma korumpovala alebo sa podieľala na praní špinavých peňazí a môže byť postihnutá aj bez toho, aby sa našiel konkrétny zodpovedný človek. Návrh zmeny zákona z roku 2008 počítal s pokutami vo forme takzvaných ochranných opatrení do 50 miliónov korún (1,66 milióna eur) alebo so zhabaním majetku firmy. Nezavedenie možnosti postihovať firmy za trestné činy je dlhodobým legislatívnym deficitom Slovenska. Samotné ministerstvo spravodlivosti uvádzalo 28 medzinárodných dokumentov, podľa ktorých sa vyžaduje zavedenie zodpovednosti právnických osôb v trestnom práve. Kritiku za opomínanie tejto povinnosti si vypočulo Slovensko najviac zo strany Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Vlani v lete dostal od organizácie list aj premiér Robert Fico. Prečítal si v ňom o „hlbokom znepokojení“ z neustáleho odkladania riešenia. Trestnoprávnu zodpovednosť firiem chcel dať do zákonov už bývalý minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Nové trestné kódexy, ktoré schválil parlament v roku 2005, však prešli parlamentom aj preto, že sa z nich vypustili ustanovenia o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. V roku 2005 sa voči zavedeniu podobných opatrení postavila veľká časť právnickej odbornej verejnosti. Kritizoval sa najmä údajný rozpor s princípom slovenského trestného práva, že postihovať možno iba konkrétneho človeka. Poukazovalo sa tiež na to, že v prípade potrestania konkrétneho človeka aj firmy by išlo o porušenie zásady, že nemožno dvakrát trestať za tú istú vec. Padli tiež obavy o porušovanie práv tretích strán: teda napríklad zamestnancov a akcionárov spoločnosti. www.etrend.sk
Ambasáda USA kritizovala stav justície - Najvyšší predstaviteľ veľvyslanectva zvolil netradične ostrý tón 10.12.2009 / Pavol Kubík www.etrend.sk Dianie v slovenskom súdnictve trápi aj zahraničie. Je známe, že najmä v posledných rokoch patrí medzi popredné témy na ambasádach viacerých štátov. Otvorenej kritike pomerov v justícii na verejnosti sa ale doposiaľ predstavitelia zahraničných veľvyslanectiev skôr vyhýbali. Výnimku dnes spravil chargé d’affaires veľvyslanectva USA v Bratislave Keith A. Eddins na konferencii o vývoji slovenského súdnictva. Aj za pomoci jeho úradu ju zorganizovala slovenská pobočka Transparency International. K. Eddins opisoval problémy slovenskej justície netradične nediplomatickou rečou. „Keď významná časť sudcov vyjadrí obavy z atmosféry strachu a zastrašovania, vnímame to. Keď sa dozvieme, že občania sa nemôžu dostať k rozhodnutiu súdu, ktoré ovplyvňuje kvalitu ich života, nerozumieme tomu. Keď vidíme, že Dohovor OSN o boji proti korupcii je citovaný ako jeden z dôvodov na zrušenie Špeciálneho súdu, lámeme si nad tým hlavu. Keď čítam, že sudcovia čelia disciplinárnemu stíhaniu za to, že pravdivo a pod prísahou svedčili na súde alebo verejne hovorili o problémoch v justícii, čudujeme sa, prečo. Keď počujeme, že sa od sudcov žiada, aby rozhodovali kauzy takým spôsobom, ktorý viac ako zákonu vyhovuje niektorým stranám v spore, máme obavy," uviedol K. Eddins vo svojom prejave. K. Eddins je ako chargé d’affaires najvyššie postaveným človekom na americkej ambasáde v Bratislave. Samotný veľvyslanecký post je totiž zatiaľ neobsadený. Posledný veľvyslanec Vincent Obsitnik opustil post po tom, ako vypršalo funkčné obdobie prezidentovi Georgovi Bushovi. Nová administratíva Baracka Obamu zatiaľ veľvyslanca na Slovensku nevymenovala
Vrátenie DPH z EÚ sa bude môcť žiadať len elektronicky - Slovenskí platitelia dane z pridanej hodnoty si budú môcť od začiatku budúceho roka pri nákupe tovarov a služieb v inom členskom štáte Európskej únie uplatniť nárok na vrátenie DPH už len elektronicky, a to prostredníctvom Daňového riaditeľstva SR. Slovenskí platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) si budú môcť od začiatku budúceho roka pri nákupe tovarov a služieb v inom členskom štáte Európskej únie uplatniť nárok na vrátenie DPH už len elektronicky, a to prostredníctvom Daňového riaditeľstva SR. "Daňový úrad Bratislava I., ktorý je kompetentný na vybavovanie uvedených žiadostí, skontroluje podanú žiadosť a odošle ju do členského štátu, ktorý vráti oprávnenú výšku dane z pridanej hodnoty," informuje Daňové riaditeľstvo SR. Nové pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty podnikateľom prináša novela zákona o DPH platná od začiatku budúceho roka. Slovenský platiteľ dane si bude môcť uplatňovať nárok na vrátenie zahraničnej dane elektronickým vyplnením a podaním žiadosti o vrátenie DPH cez portál Daňového riaditeľstva SR s použitím zaručeného elektronického podpisu. Bude tak môcť urobiť najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý nasleduje po období, za ktoré si nárok uplatňuje. Podobne bude podľa daňového riaditeľstva postupovať zahraničná osoba napríklad z Nemecka, ktorá spĺňa podmienky na vrátenie slovenskej DPH z tovarov a služieb, ktoré jej dodal platiteľ dane z tuzemska, pričom podá žiadosť o vrátenie slovenskej dane z pridanej hodnoty v Nemecku. Tá bude po preverení elektronicky zaslaná na Slovensko Daňovému úradu Bratislava I., ktorý bude následne so žiadateľom priamo komunikovať. SITA 2.12.2009
Aj notári a advokáti budú zodpovedať za podvody - SITA | 13. júla 2009 Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu Notárskeho poriadku, podľa ktorej notári a advokáti budú od septembra zodpovedať za podvody pri predajoch nehnuteľností. Podľa novely osoba, ktorá neplatne kúpi nehnuteľnosť, bude mať možnosť získať späť svoje peniaze cez inštitút náhrady škody, ak si vybrala notára alebo advokáta na spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti a pochybil práve notár alebo advokát. Splnomocnenie pre zástupcu majiteľa pri prevode nehnuteľnosti nemusí byť vyhotovené vo forme notárskej zápisnice. Splnomocnenia tak môžu vydávať aj advokáti. Kancelária prezidenta SR ďalej informovala, že prezident podpísal aj novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a poslaneckú novelu zákona o energetike, s ktorou v parlamente uspel Smer-SD. Ficova strana cez ňu presadila, že držitelia povolení na podnikanie v energetike od septembra nebudú mať povinnosť oznamovať vlastníkom, že im vstúpia na pozemky, cez ktoré pôjdu elektrické vedenia, zariadenia prenosovej a distribučnej siete. Energetici môžu zaťažovať súkromné nehnuteľnosti vecnými bremenami, ktoré sa zaznamenajú do katastra nehnuteľností. Vlastníci nehnuteľností majú mať za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Tá má byť poskytovaná len za výmeru, na ktorej je vlastník obmedzovaný. Ak sa držiteľ povolenia a vlastník nedohodnú na náhrade, určí sa znaleckým posudkom.
Nový zákon o cestnej premávke - 15.2.2009 Nový zákon o cestnej premávke prináša mnoho výrazných zmien oproti staršej právnej úprave zákona č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška Ministerstva vnútra č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmeny sa dotknú hlavne vodičov motorových vozidiel, ale nové pravidlá sa zavádzajú aj pre chodcov či cyklistov. Nový zákon zavádza okrem iného zníženie maximálnej povolenej rýchlosti v obci, povinnosť celoročného svietenia, zvýšenie sumy maximálnej pokuty za dopravný priestupok a nový sadzobník pokút, povinnosť použitia zimných pneumatík na vozovkách so súvislou vrstvou snehu alebo ľadu, povinnosť cyklistickej prilby pri jazde na bicykli mimo obce, zákaz antiradarových zariadení, zvýšenie sumy pri hranici škodovej udalosti, zavádza nové značky a obmedzuje parkovanie na chodníkoch. Zdroj: VD
Duševné vlastníctvo - 15.2.2009 Ako postupovať pri ochrane duševných práv? Ako postupovať pri ochrane duševných práv? Prihlásenie ochrannej známky: podať prihlášku na Úrad priemyselného vlastníctva SR, úrad preskúma, či spĺňa zákonné podmienky, kým sa ochranná známka zapíše do registra, môžu podať tretie osoby písomné pripomienky, ak je všetko splnené, úrad prihlášku zverejní v úradnom vestníku – v priemere do 9 mesiacov, ak do troch mesiacov od zverejnenia nie sú podané námietky, úrad prihlásené označenie zapíše. Získanie patentu na vynález: urobiť alebo dať si urobiť patentovú rešerš, podať patentovú prihlášku na Úrad priemyselného vlastníctva SR, prihláška musí obsahovať podrobný opis vynálezu a aspoň jeden patentový nárok, úrad urobí predbežný prieskum prihlášky, deň, keď prihlášku prijme, je deň vzniku práva prednosti, po 18 mesiacoch od tohto dňa úrad prihlášku zverejní, odo dňa zverejnenia jeho prihlášky vzniká prihlasovateľovi predbežná ochrana vynálezu, do 36 mesiacov od podania prihlášky treba požiadať úrad, aby vykonal úplný prieskum (ak sa to nedodrží, zastaví sa konanie o prihláške), pri úplnom prieskume sa skúma patentovateľnosť vynálezu – novosť, priemyselná využiteľnosť, teraz môžu tretie osoby namietať patentovateľnosť predmetu, ak sa neodhalí žiadny problém, úrad udelí patentovú listinu a oznámi to vo vestníku. Zaregistrovanie dizajnu: podať prihlášku, úrad preskúma, či zodpovedá zákonu, a urobí prieskum na novosť, v prípade zápisnej spôsobilosti zapíšu dizajn do registra a zverejnia ho vo vestníku – v priemere do 6 mesiacov, pri dizajnoch nie je námietkové konanie, ak je však zapísaný dizajn v rozpore s iným právom (obchodné meno, ochranná známka, autorské dielo), na návrh tretej osoby sa môže vymazať z registra. Zaregistrovanie úžitkového vzoru: podať prihlášku, úrad urobí prieskum zápisnej spôsobilosti prihlášky a vykoná rešers na stav techniky, pri kladnom ukončení prieskumu úrad zverejní prihlášku aj s výsledkom rešerše, do troch mesiacov od zverejnenia môžu tretie osoby podať námietky, ak nie sú, úrad zapíše úžitkový vzor do registra (asi po 9 – 10 mesiacoch). Zdroj: VD
Občiansky súdny poriadok - 15.2.2009 Zákon č. 99/1963 Z.z. novelizovaný zákonom č. 384/2008 Z.z. „Veľká“ novela Občianskeho súdneho poriadku prináša zmeny v konaní o dedičstve, zavádza možnosť elektronickej komunikácie medzi súdom a účastníkom konania, zefektívňuje rozhodovanie formou predbežných opatrení. Zmeny sa dotkli aj ustanovení o európskom platobnom rozkaze, rozkaze o plnení a zmenkovom a šekovom platobnom rozkaze. Zaviedol sa inštitút drobných sporov. Zákonom č. 384/2008 Z.z. sa zároveň vykonávajú zmeny v zákone o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, v zákone o obecnom zriadení, katastrálnom zákone, exekučnom poriadku, zákone o samosprávnych krajoch a v tzv. antidiskriminačnom zákone. Zdroj: VD
Parlament schválil novely daňových zákonov - 17.2.2009, SITA Protikrízový balíček daňových zákonov, podľa ktorého sa okrem iného zvýši nezdaniteľná časť základu dane na 22,5-násobok životného minima, poslanci parlamentu na druhý pokus odsúhlasili Parlament po minulotýždňových technických problémoch s hlasovacím zariadením napokon v utorok novely daňových zákonov schválil. Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov sa od začiatku marca tohto roka do konca budúceho roka zvýši nezdaniteľná časť základu dane z 19,2-násobku životného minima na jeho 22,5-násobok. V tomto roku to znamená nárast ročnej nezdaniteľnej sumy z 3 435,27 eur na 4 025,70 eur. Zároveň sa zmení aj začiatok klesania nezdaniteľnej časti zo 100-násobku životného minima na jeho 86-násobok. Tzv. milionárska daň sa tak začne uplatňovať pri príjme nad 15 387 eur ročne. Vďaka zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane sa zvýši aj zamestnanecká prémia, na ktorú majú zamestnanci nárok od začiatku tohto roka, pričom prvýkrát si ju budú môcť priznať v budúcom roku. Podporiť predovšetkým malých a stredných podnikateľov má presunutie niektorých druhov hmotného majetku do nižších odpisových skupín, či zavedenie samostatného odpisovania jednotlivých oddeliteľných súčastí hmotného majetku. Zvýši sa taktiež hranica pre odpisovanie jednotlivých druhov majetku. V prípade odpisovaného hmotného majetku sa táto hranica zvyšuje z 996 eur na 1 700 eur a v prípade nehmotného majetku z 1 660 eur na 2 400 eur. Poslanci tiež schválili návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá skracuje lehotu na vrátenie nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty zo 60 dní na 30 dní a umožní skupinovú registráciu platiteľov DPH. Súčasťou schváleného balíčka daňových noviel zákonov je aj novela zákona o spotrebnej dani z liehu a novela zákona o dani z minerálnych olejov, ktoré majú predovšetkým znížiť administratívne zaťaženie podnikateľov. Ide konkrétne o zavedenie možnosti zníženia zloženej zábezpeky na daň na prepravovaný lieh, či o zjednotenie podmienok pre všetkých výrobcov metylesteru repky olejnej (MERO). Parlament odsúhlasil aj návrh novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Novelou zákona sa umožní obciam a vyšším územným celkom použiť na krytie výdavkov bežného rozpočtu aj ďalšie zdroje, a to príjmy kapitálového rozpočtu a finančné prostriedky z minulých rokov. Pri použití týchto príjmov sa nebude vyžadovať dodržanie povinností o vyrovnanosti bežného rozpočtu pri jeho zostavovaní ako aj hospodárení ku koncu rozpočtového roka. "Cieľom je zmierniť predpokladaný výpadok daňových príjmov v rozpočtoch územnej samosprávy ako dôsledok prijatia protikrízových opatrení v zákone o dani z príjmov fyzických osôb," zdôvodnilo ministerstvo financií. V hlasovaní plénum pritom nepodporilo návrh opozičných poslancov na zníženie dane z príjmov zo súčasných 19 % na úroveň 16 %. Opozičníci na čele s Ivanom Miklošom z SDKÚ-DS tento návrh odôvodňovali tým, že má podporiť ekonomickú aktivitu podnikateľov a živnostníkov, ako aj atraktivitu Slovenska pre zahraničných investorov. Premiér Robert Fico sa však už viackrát vyslovil, že vláda nepristúpi na žiadne opatrenia, ktoré by výrazne znížili príjmy štátu, za ktoré označil aj návrh na zníženie dane z príjmu. Podľa neho totiž už v súčasnosti spomaľovanie hospodárskeho rastu vytvára tlak na verejné financie a pri súčasných podmienkach môže deficit rozpočtu verejnej správy dosiahnuť hranicu maastrichtského kritéria, teda 3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Neprešli ani ďalšie opozičné návrhy, ako napríklad návrh poslanca KDH Júliusa Brocku, podľa ktorého by osobám pracujúcim na dohodu nebola strhávaná pri výplate 19-percentná daň, čím by sa pomohlo osobám s nižšími príjmami, ktorí si vypomáhajú brigádnickou prácou. V súčasnosti totiž túto daň zaplatiť musia, v ďalšom kalendárnom roku si však môžu nárokovať jej vrátenie, čím podľa Brocku v podstate úverujú štát. Rovnako plénum nepodporilo ani snahu poslankyne SDKÚ-DS Lucie Žitňanskej, ktorá chcela cez daňové novely nepriamo novelizovať zákon o verejnom obstarávaní. Neprešli ani ďalšie návrhy z opozičnej dielne týkajúce sa zvýšenia podielu daní z príjmov fyzických osôb pre samosprávy na 100 % a naviazania výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na priemernú mzdu. www.etrend.sk
Nové opatrenia na trhu práce - 7.02.2009 SITA Parlamentný výbor pre sociálne veci a bývanie odporučil plénu schváliť návrh novely zákona o službách zamestnanosti, ktorou chce vláda podporiť trh práce. Od začiatku marca tohto roka do konca budúceho roka by sa mal zaviesť príspevok na podporu udržania zamestnanosti. Na takýto príspevok by mal mať nárok zamestnávateľ, ktorý zachová pracovné miesta aj v prípade vážnych prevádzkových dôvodov, pričom obmedzí na prechodné obdobie svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 4 % týždenného pracovného času. Príspevok bude môcť zamestnávateľ použiť na úhradu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie platených z náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom počas prevádzkových problémov. Príspevok na podporu udržania zamestnanosti by mal úrad práce poskytovať zamestnávateľovi za ročne najviac 60 dní, v ktorých bola zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy. Podpredsedníčka výboru Iveta Radičová (SDKÚ-DS) navrhla, aby sa 60-dňový limit poskytovania príspevku vzťahoval na spriemerované obdobie poberania náhrady mzdy za všetkých zamestnancov. "Niektorí zamestnanci budú musieť byť podľa typu výroby na náhrade mzdy 10 dní, iní 80 dní," upozornila. Spriemerovaním poberania náhrady mzdy za všetkých zamestnancov by sa podľa nej z tohto príspevku automaticky nevylúčili tí, ktorí presiahnu 60 dní poberania náhrady mzdy. Štátna tajomníčka rezortu práce a sociálnych vecí Emília Kršíková upozornila na to, že takýto návrh sa nedá technicky zrealizovať, keďže príspevok je viazaný na konkrétneho zamestnanca. Novelou by sa mal dočasne zaviesť aj príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta. "Príspevok sa navrhuje zaviesť s cieľom podporiť vznik nových pracovných miest najmä pre občanov, ktorí sa stali uchádzačmi o zamestnanie z dôvodu, že boli prepustení zo svojho pôvodného zamestnania pre zrušenie pracovných miest u ich pôvodných zamestnávateľov v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy," uvádza ministerstvo práce a sociálnych vecí. Príspevok sa má poskytovať zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Podmienkou je, aby zamestnávateľ vykonával svoju činnosť nepretržite najmenej 12 mesiacov. Novým dočasným opatrením má byť aj príspevok ku mzde zamestnanca. Ten má patriť zamestnancovi, ktorý bol pred prijatím do pracovného pomeru vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, bol v hmotnej núdzi, pričom bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu nástupu do zamestnania, ktoré si sám našiel. Mesačná výška príspevku má v prvom roku dosahovať 22 % z priemernej mzdy na Slovensku, pričom v druhom roku má klesnúť na polovicu. Príspevok sa má však poskytovať len v tom prípade, ak hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 1,7-násobok sumy životného minima. Do zákona o službách zamestnanosti má pribudnúť aj príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti. Príspevok má patriť uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, bol v hmotnej núdzi a ktorý bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť nepretržite najmenej 24 mesiacov. Príspevok má úrad práce poskytovať na úhradu odvodov na zdravotné poistenie počas 22 mesiacov a odvodov na sociálne poistenie po uplynutí 18 mesiacov od začatia vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, najviac počas štyroch mesiacov. Medzi ďalšie opatrenia patrí zvýšenie príspevku na dochádzku za prácou na kratšie vzdialenosti, vytvorenie podmienok pre urýchlenie priznania postavenia sociálneho podniku, ako aj vytvorenie výhodnejších podmienok pre zriaďovanie sociálnych podnikov obcou, rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec. Celkovo by podľa ministerky práce Viery Tomanovej mala vláda na opatrenia súvisiace s podporou zamestnanosti z celkového balíka 10 mld. Sk (332 mil. eur) použiť zhruba 4 mld. Sk (133 mil. eur). dn;su www.pluska.sk
Do parlamentu smeruje prvý balík opatrení proti kríze - Bratislava 2. februára - Vládny kabinet na svojom dnešnom mimoriadnom rokovaní schválil prvý balík opatrení na minimalizáciu dopadov svetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorý sa týka podpory zamestnanosti. Už v utorok budú tieto opatrenia zaradené na prvé tohtoročné rokovanie Národnej rady (NR) SR a parlament by ich mal prerokovať v najbližších dňoch v skrátenom legislatívnom konaní. "Je to zhruba 132,78 milióna eur (4 miliardy Sk) v opatreniach, ktoré sa týkajú oblasti podpory zamestnávateľov, zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v rámci ministerstva práce," povedala po rokovaní vlády ministerka práce Viera Tomanová. Celkovo je na protikrízové opatrenia, ktorých časť ešte na svoje prerokovanie čaká, vyčlenených 332 miliónov eur (10 miliárd Sk). Jedným z prijatých opatrení je úhrada časti odvodov za zamestnancov, a to v prípadoch, keď zamestnávateľ z prevádzkových dôvodov nemôže svojim zamestnancom poskytovať prácu a prechádza do režimu, v ktorom platí zamestnancovi len 60 % z jeho mzdy. "Pripravili sme návrh na poskytovanie príspevku takémuto zamestnávateľovi v záujme udržania a stability pracovných miest. Príspevok smeruje na úhradu odvodov, a to do sociálnych fondov aj na zdravotné poistenie," priblížila Tomanová. Ďalším dôležitým opatrením je podľa nej príspevok na novovytvorené pracovné miesto. "V prípade, že zamestnávateľ prevádzkuje svoju organizáciu minimálne 12 mesiacov a prijme uchádzača, ktorý je v evidencii najmenej tri mesiace, môže dostať príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta, a to až do výšky 3624 eur (109.176 Sk) v priebehu roka," spresnila ministerka práce. Osobitným riešením, ktoré by podľa Tomanovej mohlo vytvoriť 10.000 pracovných príležitostí, je zakladanie sociálnych podnikov. "Opatrenie smeruje k tomu, aby sme pre obce, ktoré sú schopné vytvárať pracovné príležitosti na miestnej a lokálnej úrovni, vytvorili vyhovujúce podmienky pre zriadenie takéhoto podniku. Ide predovšetkým o vykonávanie verejných služieb, kde budú využívané predovšetkým pracovné sily s nižšou kvalifikačnou úrovňou a ľudia, ktorí sú znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie," doplnila Tomanová. TASR
Zvýši sa odpočítateľná položka aj zamestnanecká prémia - Bratislava 2. februára - Cieľom vlády SR pri zmierňovaní dopadov globálnej hospodárskej krízy je udržanie zamestnanosti za každú cenu a podpora hospodárskeho rastu. Konštatoval to dnes po zasadnutí Rady pre hospodársku krízu premiér SR Robert Fico. "Rada odobrila viaceré rozhodnutia, ktoré dnes prerokuje vláda SR na mimoriadnom rokovaní a v utorok ich predložíme do parlamentu," avizoval predseda vlády s tým, že ide o posilnenie sociálnych podnikov a zjednodušenie ich vzniku, podporu zamestnávateľov, ktorí vytvoria nové pracovné miesto či platenie časti odvodov za zamestnancov. Ako jeden zo záverov dnešného rokovania krízovej rady Fico prezentoval zvýšenie daňovo odpočítateľnej položky či tzv. zamestnaneckej prémie pre ľudí so zárobkami okolo minimálnej mzdy. "Od 1. marca, ak to legislatívne stihneme, sa zvýši nezdaniteľná časť základu dane z 19,2-násobku na 22,5-násobok životného minima, čiže z 3435 eur (103.483 Sk) na 4017 eur (121.016 Sk)," priblížil minister financií Ján Počiatek s tým, že hranica príjmu, od ktorého začne nezdaniteľné minimum klesať, sa súčasne zníži zo súčasného 100-násobku na 86-násobok životného minima platného k 1. januáru daného roka. "Čo sa týka dopadov, stále pracujeme v možnostiach, ktoré sme si vytvorili realokáciou 332 miliónov eur (10 miliárd Sk). Všetky opatrenia, ktoré sme doteraz avizovali, by mali byť menej ako táto suma," doplnil šéf rezortu financií. Na dnešnom rokovaní Rady pre hospodársku krízu podľa Fica prišlo k zhode aj v oblasti podpory hospodárskeho rastu. Najvýznamnejšie je podľa neho podporovať projekty verejno-súkromného partnerstva - tzv. PPP projekty. "Pokiaľ dôjde k naplneniu našich predstáv, malo by sa preinvestovať 40 miliárd Sk (1,33 miliardy eur), čo predstavuje 2 % hrubého domáceho produktu," povedal s tým, že do tejto kategórie projektov sa počíta aj nový terminál na bratislavskom letisku, cyklotrónové centrum, ale tiež železničná či telekomunikačná infraštruktúra. Vláda sa tiež bude snažiť o maximálizáciu čerpania fondov EÚ. Prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý sa tiež zúčastnil dnešného rokovania Rady pre hospodársku krízu, ocenil veľmi pružnú reakciu vládneho kabinetu na problémy, ktoré slovenskej ekonomike spôsobuje svetová finančná a hospodárska kríza. "Som veľmi rád, že v tejto diskusii bolo aj niekoľko oponentských názorov, a tým je diskusia otvorená k tomu, čo je potrebné a čo nie. Vláda si drží svoj program, a to ma teší," dodal prezident. Podľa predsedu Národnej rady (NR) SR Pavla Pašku bolo na rokovaní krízovej rady cítiť snahu o dohodu, a to aj napriek parciálne odlišným záujmom sociálnych partnerov. "Rozhodnutia považujem za veľmi razantné a dúfam, že sa tento pozitivizmus a konštruktivizmus prejaví aj na rokovaní Národnej rady, ktoré začína zajtra (3. februára) na obed. Ja ako predseda NR SR som určite pripravený v spolupráci s prezidentom a premiérom konať tak, aby sme tie opatrenia, na ktorých sa všetci partneri dohodli, dostali do života čo najrýchlejšie," zdôraznil Paška. TASR
Konečný termín priznania dane z motorových vozidiel je 2. február - Bratislava 26. januára - K dnešnému dňu bolo na daňové úrady doručených 56.500 priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2008. Konečný termín na jeho podanie je pritom 2. február. Ako TASR ďalej informoval hovorca Daňového riaditeľstva (DR) SR Miroslav Dobák, za zdaňovacie obdobie 2007 bolo na daňových úradoch podaných celkom 254.000 daňových priznaní k tejto dani. "Podať priznanie môžu daňovníci osobne na daňovom úrade podľa miesta evidencie vozidla, písomne alebo elektronicky. Tlačivá si môžu vyzdvihnúť na podateľni daňového úradu, dostupné sú taktiež na internetovej stránke www.drsr.sk," priblížil Dobák. Podľa predbežných zistení DR SR je najčastejšou chybou vyplnenie príslušného tlačiva v oboch menách. Daňové priznanie sa totiž vypĺňa len v slovenských korunách, okrem predpokladanej dane na nasledujúce zdaňovacie obdobie, ktorá sa uvádza v eurách. "Daň sa po prepočte konverzným kurzom uhrádza v eurách, zaokrúhlená na jeden eurocent nadol," dodal Dobák. TASR
Občiansky zákonník čakajú veľké zmeny - Nový občiansky kódex má nahradiť aj súčasný Obchodný zákonník 21.1.2009, TREND / kbp Vláda minulý týždeň odobrila zámer ministerstva spravodlivosti zásadne meniť súkromné právo. Jeho cieľom je nový Občiansky zákonník, ktorý obsiahne okrem občianskeho aj obchodné či rodinné právo. Schválený legislatívny zámer počíta s tým, že sa prakticky zruší, respektíve výrazne okreše Obchodný zákonník a jeho ustanovenia prejdú do nového kódexu. Predkladatelia zámeru argumentujú, že Občiansky a Obchodný zákonník obsahujú duplicitné ustanovenia, čo podľa nich často vytvára nejasnosti, podľa ktorého predpisu sa má postupovať. Kritici zámeru z koalície i opozície zas oponujú, že pri rekodifikácii občianskeho práva by sa nemalo výraznejšie zasahovať do Obchodného zákonníka. Podnikatelia sa ním totiž podľa nich riadia bez väčších problémov. V rodinnom práve by mal kódex priniesť jednoduchšie rozvody či možnosť uzatvárať predmanželské zmluvy. V paragrafovom znení plánuje ministerstvo kódex predložiť do konca roka, s účinnosťou sa počíta od jari budúceho roka.
Príspevky na dochádzku za prácou sa zvýšia - V nezmenenej maximálnej výške zostane len príspevok pri dochádzke za prácou nad 600 km, a to 99,59 eura (3 000 Sk). Od začiatku budúceho roka sa zvýšia maximálne sumy príspevkov na dochádzku za prácou, ktoré bývalým nezamestnaným vyplácajú úrady práce. Ak si uchádzač o prácu nájde zamestnanie vo vzdialenosti do 30 kilometrov od miesta jeho trvalého alebo prechodného pobytu, od januára mu bude úrad práce preplácať mesačné cestovné výdavky najviac do sumy 36,52 eura (1 100 Sk). V súčasnosti ide o najviac 800 Sk (26,56 €) mesačne. O 6,64 eura (200 Sk) od začiatku budúceho roka vzrastú maximálne príspevky na dochádzku za prácou v prípade, ak pôvodne nezamestnaný cestuje za prácou do 60 kilometrov, 90 kilometrov alebo do 120 kilometrov. Pri dochádzaní za zamestnaním do 250 kilometrov, resp. do 600 kilometrov sa najvyšší možný príspevok zvýši o 3,32 eura (100 Sk). 23.12.2008., SITA
S predčasnými dôchodkami sú ľudia nespokojní - 18. decembra 2008 Útek do predčasnej penzie znamená pre mnohých dôchodcov veľké rozčarovanie. Až neskoro totiž zisťujú, koľko nevýhod je spojených so skorším odchodom do dôchodku. "Pri prepočítavaní dôchodku mi berú do úvahy len polovicu mzdového bodu. Čím veľa strácam. A toto ľudia nevedia, potom sú podobne ako ja prekvapení, keď si chcú predčasný dôchodok zvýšiť prácou,“ hovorí pán Vojtech Marček z Bratislavy, ktorý odišiel do skoršej penzie. Sociálna poisťovňa priznáva, že sa stretáva so sťažnosťami predčasných dôchodcov. "Ponosy poistencov, ktorým sa prizná predčasný starobný dôchodok, sa samozrejme vyskytujú. Všeobecne sa dá povedať, že nie vždy sú žiadatelia o tento druh dôchodku informovaní o všetkých súvislostiach a dôsledkoch,“ potvrdila hovorkyňa poisťovne Lýdia Výborná. Ak poberateľ predčasného dôchodku pracuje, započíta sa mu len polovičný zárobok. Aby sa mu zohľadnila celá výška zárobku pri prepočte dôchodku, musel by sa jeho poberania dočasne vzdať. "Táto možnosť prichádza do úvahy, ak sa v súlade so zákonom o sociálnom poistení zastaví výplata predčasného dôchodku na žiadosť poberateľa,“ spresnila Výborná. Z ďalších obmedzení, ktoré sú spojené s predčasnou penziou, je to, že jeho poberateľovi nevznikne nárok na invalidný dôchodok. A takisto – pri stanovení sumy predčasného dôchodku nie je možné zohľadniť dobu zamestnania vo zvýhodnenej pracovnej kategórii, ktoré občan vykonával do konca roku 1999. Ide o rizikové povolania ako napríklad baník. Poberateľovi predčasného starobného dôchodku už nevznikne ani nárok na "nový“ starobný dôchodok. To znamená, že hoci by predčasný dôchodca pracoval bez prerušenia až do dosiahnutia dôchodkového veku, nemôže požiadať Sociálnu poisťovňu, aby mu priznala riadnu starobnú penziu. Tá by bola vyššia ako predčasný dôchodok, to však zákon neumožňuje. Čo bude s predčasnými dôchodkami v budúcnosti, zatiaľ nie je jasné. Ministerstvo práce tvrdí, že sa nebráni ich úplnému zrušeniu, SNS a HZDS však pripúšťajú iba sprísnenie pravidiel na ich priznávanie. Malo by ísť o zákaz poberania predčasného dôchodku popri zárobkovej činnosti. Či a kedy k tomu dôjde, zatiaľ však koalícia nevie spresniť. Slávka Sélešová, Pravda
Od januára sa ruší ohlasovacia povinnosť o účtoch v zahraničí - Od januára budúceho roka sa ruší ohlasovacia povinnosť o zriadení a stave účtu v zahraničí. Hodnota aktív a pasív vo vzťahu so zahraničím, pri ktorej vznikne devízová ohlasovacia povinnosť, sa zasa zvýši z 20 miliónov Sk (663.878 eur) na 700.000 eur (21,09 milióna Sk). Vyplýva to z opatrenia centrálnej banky o prekladaní hlásení podľa devízového zákona, ktoré v utorok schválila Banková rada (BR) NBS. Opatrenie ustanovuje obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov od januára 2009. Banková rada tiež schválila rozhodnutie NBS o vykonávaní operácií menovej politiky po vstupe SR do eurozóny a rámcové zmluvy na vykonávanie operácií menovej politiky Eurosystému, ako aj rozhodnutie o všeobecných podmienkach poskytovania vnútrodenného úveru centrálnou bankou. Obsah, forma, členenie, termíny, spôsob, postup a miesto predkladania výkazov za banky, obchodníkov s cennými papiermi a poisťovne s účinnosťou od 1. januára 2009 stanovujú ďalšie opatrenia, ktoré dnes schválil najvyšší orgán NBS. Banková rada prijala tiež vyhlášku o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu. Cieľom vyhlášky je upraviť právne vzťahy v oblasti hotovostného peňažného obehu súvisiace so zmenou zákonných platidiel platných na území SR od 1. januára 2009, ktoré nie sú upravené v legislatíve Európskej únie (EÚ) alebo Európskej centrálnej banky (ECB). Ide predovšetkým o podrobnosti spracovania eurobankoviek a euromincí bankami a ostatnými spracovateľmi peňazí, odoberania falšovaných, pozmenených alebo neoprávnene vyrobených bankoviek a mincí v akejkoľvek mene na to povinnými osobami ako aj výmeny znehodnotených, necelých a inak poškodených peňazí. Vyhláška súčasne stanovuje podmienky materiálno-technického vybavenia a postupu bánk a ostatných spracovateľov peňazí pre spracovávanie eurovej hotovosti tak, aby boli v súlade s podmienkami v ostatných krajinách eurozóny. TASR o tom informovala hovorkyňa NBS Jana Kováčová. 15.12.2008
Novela zákona o cestovných náhradách - 27. novembra bol uverejnený v Zbierke zákonov, v čiastke 174, zákon č. 475/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Táto novela je účinná od 1. 1. 2009. Účelom novej právnej úpravy je spresniť a upraviť po vecnej stránke niektoré ustanovenia s cieľom odstrániť aplikačné problémy pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách, pri vzniku pracovného pomeru, pri výkone práce v zahraničí, resp. pri dočasnom vyslaní zamestnanca na výkon práce do cudziny, náhrad výdavkov za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Niektoré dôležité zmeny, ktoré novela prináša: - rozširuje sa predmet zákona o cestovných náhradách o ďalšiu skutočnosť, pri ktorej vznikajú zamestnancovi vyššie výdavky oproti jeho obvyklým výdavkom, a to o cestu do miesta pravidelného pracoviska v prípade mimoriadneho výkonu práce zamestnanca mimo rozvrhu pracovných zmien zamestnanca, - zamestnancovi sa umožňuje, aby sa so zamestnávateľom pri určovaní podmienok pracovnej cesty dohodol na prerušení pracovnej cesty, - zamestnávateľovi sa umožňuje poskytnúť zamestnancovi pri pracovnej ceste, pri ktorej nevznikol nárok na stravné (trvá menej ako 5 hodín) stravné alebo bezplatné stravovanie, - rozširujú sa podmienky poskytovania stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov aj o pracovné cesty vykonané v rámci jednej pracovnej zmeny počas dvoch kalendárnych dní, - upravuje sa rozsah náhrad za cesty vykonané v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien do miesta pravidelného pracoviska a späť, - ustanovuje sa spôsob výpočtu náhrady za spotrebované pohonné látky, - rozširujú sa možnosti preukázania spotreby pohonnej látky, - rozširujú sa právne úkony, pri ktorých môže zamestnávateľ poskytovať iné a vyššie náhrady, a to konkrétne o vyslanie zamestnanca do štátu Európskej únie a o cesty v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovných zmien zamestnanca do miesta pravidelného pracoviska, - upravuje sa výpočet náhrad výdavkov pre zamestnanca štátnej príspevkovej organizácie, ktorý je odmeňovaný podľa Zákonníka práce, - zamestnancovi sa ukladá povinnosť bezodkladne informovať zamestnávateľa o zmenách, ktoré by mohli poskytovanie náhrad alebo ich výšku ovplyvniť alebo ktoré môžu mať za následok stratu nároku na náhradu, - spresňuje sa úprava sťahovacích výdavkov, - upravuje sa problematika poskytovania preddavku na náhrady, lehoty potrebné na vyúčtovanie náhrad, vyúčtovanie náhrad a spôsob zaokrúhľovania celkového nároku zamestnanca, preplatku zamestnanca alebo nedoplatku zamestnávateľa v eurách alebo cudzej mene. Na zobrazenie návrhu novely zákona a súvisiacich legislatívnych dokumentov zo stránok NR SR kliknite sem. Na zobrazenie súvisiacich legislatívnych dokumentov zo stránok Úradu vlády SR kliknite sem. (Zdroj: www.portal.gov.sk
Úroky z omeškania už nebudú úžernícke - 26. novembra 2008 Spotrebitelia by mali byť chránení pred platením vysokých úrokov, pokiaľ sa omeškajú pri splácaní svojich dlhov. Vyplýva to zo zmeny nariadenia, ktorú v stredu schválila vláda. Nariadenie určuje maximálnu výšku úrokov z omeškania pri občianskoprávnych vzťahoch. Podľa skoršieho rozhodnutia parlamentu sa bude od polovice januára vzťahovať aj na spotrebiteľské zmluvy. Vláda chce tak podľa ministerstva spravodlivosti zamedziť úžerníckym praktikám. Spotrebitelia podľa nariadenia nebudú musieť platiť vyššie úroky z omeškania, ako bude stanovený strop. Tie budú môcť byť maximálne o osem percentuálnych bodov vyššie, ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ECB) platná k prvému dňu omeškania splátky. Hlavná sadzba ECB je v súčasnosti 3,25 percenta. Ak sa počas omeškania zmení hlavná sadzba a pre veriteľa bude výhodnejšia, sankcia bude môcť byť pre dlžníka vyššia. Zmeniť sa môže každý polrok tak, že sa k základnej sadzbe pripočíta sedem percentuálnych bodov. "Dávame jasné stop a červenú úžerníkom," povedal minister spravodlivosti Štefan Harabin o novele nariadenia. Podľa terajších zákonov výška úrokov z omeškania pre spotrebiteľov závisí od uzavretej zmluvy, hranica, do akej môžu byť dohodnuté, však priamo nie je určená. Harabin poznamenal, že v praxi vyskytovali prípady, keď tieto úroky dosiahli aj 365 percent ročne. Úprava nariadenia nadväzuje na novelu Obchodného zákonníka, ktorú schválil parlament začiatkom novembra na minulej schôdzi. Podľa nej sa majú úroky z omeškania pri spotrebiteľských zmluvách určovať po novom podľa občianskeho práva a nie podľa Obchodného zákonníka. Ministerstvo v poslednom období prijalo viacero opatrení, ktoré podľa neho poskytnú väčšiu ochranu dlžníkov. Vláda napríklad tento rok schválila, že pôžičkové spoločnosti budú môcť za úvery pýtať najviac dvojnásobok ceny podobných produktov na trhu. ČTK
Dôchodcovia a daň z príjmov v roku 2008 - Mzdové účtovníctvo - Aktuálne zmeny v legislatíve, vydanie: 22/2008, vyšlo: 13.11.2008 Na špecifiká a odlišnosti pri zdaňovaní príjmov u dôchodcov si treba dávať pozor Dôchodcovia a ich zamestnávatelia sa často pýtajú na odlišnosti pri zdaňovaní ich príjmov. Ide o daňovníkov, ktorých príjmy sa síce zdaňujú podľa rovnakých princípov ako u iných fyzických osôb, avšak predsa len je potrebné dať pozor na niektoré špecifiká, ako napr. na uplatnenie základnej nezdaniteľnej sumy základu dane (na daňovníka), povinné poistné atď. Za »dôchodcu« na daňové účely považujeme celoročného poberateľa starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku alebo podobného dôchodku zo zahraničia alebo výsluhového dôchodku (napr. vojaci, policajti) - ďalej si označíme tieto dôchodky skrátene ako »dôchodok«. Poberanie invalidného dôchodku nemá všeobecne vplyv na uplatnenie základnej nezdaniteľnej sumy. V rokoch 2005 až 2007 to však platilo okrem prípadov, ak jeho poberateľ mal už dôchodkový vek, pretože vtedy sa invalidný dôchodok automaticky začal považovať za starobný dôchodok (pozri § 263 ods. 9 a § 293m zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení platnom do konca roku 2007). S účinnosťou od 1. 1. 2008 bol však tento zákon novelizovaný zákonom č. 555/2007 Z. z. Na uplatnenie nároku na základnú nezdaniteľnú sumu základu dane je dôležité od tohto dátumu ustanovenie § 293m ods. 6 tohto zákona, podľa ktorého sa už invalidné dôchodky u poberateľov invalidných dôchodkov, ak dosiahnu dôchodkový vek od roku 2008, nepovažujú automaticky za starobné dôchodky. To znamená, že títo daňovníci majú od tohto roku nárok na plnú základnú nezdaniteľnú sumu základu dane. Ak by však začali poberať starobný dôchodok, tak sa už budú považovať za dôchodcov aj na daňové účely. Podľa § 293ac) ods. 1 cit. zákona o sociálnom poistení však platí, že invalidný dôchodok, ktorý už bol prekvalifikovaný na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, účinnom pred 1. 1. 2008, sa považuje aj po 31. decembri 2007 za starobný dôchodok. To znamená, jeho poberateľ nemá nárok naďalej na túto nezdaniteľnú sumu v plnej výške. Za celoročného dôchodcu budeme považovať aj takého dôchodcu, ktorý niektorý z uvedeného dôchodku začal poberať v priebehu roku 2008 a bol mu priznaný spätne k 1. 1. 2008 alebo aj k skoršiemu dátumu. Nebudeme takto označovať daňovníkov, ktorí síce majú dôchodkový vek, ale ktorí ešte žiaden z uvedených dôchodkov nepoberajú, ako ani tých, ktorí len začali tento rok dôchodok poberať, avšak nebol im priznaný spätne k 1. 1. 2008 alebo aj k skoršiemu dátumu. Takíto daňovníci sa na daňové účely považujú za »bežných« daňovníkov, resp. takých, ktorí dôchodok nepoberajú, ktorí majú napr. nárok na základnú nezdaniteľnú sumu základu dane v plnej výške, tak ako ostatné fyzické osoby. Krátenie, resp. jej zníženie z dôvodu poberania príslušného dôchodku, sa bude u nich realizovať až od nasledujúceho roka. Zdroj: Verlag Dashöfer (idp) Tip: Pokračovanie témy dôchodcovia a daň z príjmov v roku 2008 ako aj tému dôchodcovia, ktorí si privyrábajú ako zamestnanci nájdete v časopise Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov č. 23/2008. http://www.dashofer.sk/?product=SMUP
Financovanie stravných lístkov - Mzdové účtovníctvo - Aktuálne zmeny v legislatíve, vydanie: 22/2008, vyšlo: 13.11.2008 Otázka: Môžu sa financovať v rozpočtovej organizácii stravné lístky počas čerpania dovolenky, resp. dočasnej PN z bežných výdavkov? Odpoveď: Ak ide o zamestnancov, ktorých nároky na stravu upravuje § 152 Zákonníka práce, treba vychádzať z ustanovení tohto paragrafu, v zmysle ktorého: zamestnávateľ je povinný zabezpečuje stravovanie zamestnancov najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby, nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny, pričom vprípade, že pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla, zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, nad rámec tohto príspevku zahrňovaného do nákladov zamestnávateľa zamestnávateľ poskytuje príspevok aj podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde... v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"). Okrem právneho nároku na zabezpečenie stravovania Zákonník práce v § 152 ods. 7 upravuje fakultatívne možnosti rozšírenia týchto nárokov, o ktorých môže rozhodnúť zamestnávateľ po prerokovaní návrhu so zástupcami zamestnancov. Jednou z týchto možností je aj alternatíva upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci. Pokiaľ zamestnávateľ rozhodne o poskytovaní stravy zamestnancom napr. počas dní dovolenky, bude povinný poskytnúť im na každé jedlo aj príspevok na stravovanie v súlade s ustanovením § 152 ods. 3 Zákonníka práce vo výške, v akej ho poskytuje zamestnancom za každé odobraté jedlo počas pracovnej zmeny. Inak povedané, za jedlo (stravný lístok) poskytnuté počas dovolenky na základe rozšírených možností stravovania podľa § 152 ods. 7 písm. a) Zákonníka práce zaplatí zamestnanec rovnakú sumu ako v prípade poskytnutej stravy v deň, kedy v rámci pracovnej zmeny odpracoval viac ako 4 hodiny a splnil tak zákonnú podmienku pre vznik nároku na stravu. Upozorňujeme, že vyššie uvedené závery sa vzťahujú výlučne na zamestnancov, ktorých stravovanie upravuje Zákonník práce. Ak poskytovanie stravy zamestnancom upravuje iný právny predpis, je potrebné vychádzať z ustanovení tohto právneho predpisu (napr. § 75 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytovanie stravy štátnym zamestnancom aj počas dní dovolenky neumožňuje). Zdroj: Verlag Dashofer (imm)
Nezdaniteľné sumy základu dane za rok 2008 - Mzdové účtovníctvo - Aktuálne zmeny v legislatíve, vydanie: 21/2008, vyšlo: 24.10.2008 Koncom roka sa začíname zamýšľať nad daňami zo zdaniteľných príjmov S blížiacim sa obdobím posledného štvrťroka sa pomali blíži aj skončenie roka, ako zdaňovacieho obdobia. To je čas, kedy sa začíname zamýšľať napr. aj nad tým aké dane budeme platiť zo zdaniteľných príjmov. Výšku daňovej povinnosti fyzickej osoby okrem iného ovplyvňuje výška príjmov, z ktorej sa daň neplatí, t.j. nezdaniteľná časť základu dane. Ročný základ dane z príjmov fyzickej osobe všeobecne znižujú nezdaniteľné sumy (do nuly). Tvorí ich: základná nezdaniteľná suma (na daňovníka), suma na vyživovanú manželku/manžela (ďalej len "manželka") a do 12 000 Sk z titulu platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie/poistenie, účelové sporenie a poistného na životné poistenie. Daňový bonus nie je nezdaniteľná suma, pretože tento ukazovateľ znižuje vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby za stanovených podmienok (nie základ dane). Vychádzame pritom zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len »ZDP«). V § 11 sa uvádzajú jednotlivé sumy v ročnej výške, keďže zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. V priebehu roka si môžu zamestnanci uplatňovať pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti mesačne len 1/12 »všeobecnej« základnej nezdaniteľnej sumy, pričom sa na výšku mesačného čiastkového základu dane neprihliada. Ostatné nezdaniteľné sumy si môžu zamestnanci uplatniť až po skončení roka, a to buď v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo v daňovom priznaní. Valorizácia súm Základná nezdaniteľná suma a nezdaniteľná suma na manželku sa každoročne valorizujú, v nadväznosti na zvyšovanie životného minima. Od roku 2007 sa krátia pri dosiahnutí určitej výšky celkového základu dane daňovníka. Poukážeme na právny stav platný pre rok 2008. Uvádzať budeme tieto sumy v slovenských korunách. Na euro sa bude prepočítavať až konečná daňová povinnosť daňovníka za rok 2008. Základná nezdaniteľná suma Základná nezdaniteľná suma (na daňovníka) sa vypočítava na kalendárny rok všeobecne ako 19,2-násobok sumy životného minima platného pre plnoletú fyzickú osobu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Ide o tzv. »platné životné minimum«, čo je legislatívna skratka v zmysle § 9 ods. 1 písm. h) ZDP. Pre rok 2008 je stanovená vo výške 98 496 Sk (5 130 Sk x 19,2). V priebehu roka 2008 sa uplatňuje vo výške 8 208 Sk mesačne (98 496 : 12). O túto sumu jeden zamestnávateľ znižuje mesačný čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý si ju u neho uplatnil v rámci vyhlásenia k zdaneniu týchto príjmov. Po skončení roka sa bude krátiť od určitej výšky celkového základu dane daňovníka. Nárok na túto nezdaniteľnú sumu má každá fyzická osoba, aj cudzinec (daňový nerezident), študent, nezamestnaný (majúci príjem do možnej výšky), nezaopatrené dieťa, na ktoré si rodič alebo iná oprávnená osoba uplatňuje daňový bonus, okrem poberateľov starobných a ďalších ďalej uvedených dôchodkov. Všeobecne platí, že základ dane si nemôže v príslušnom roku znížiť o uvedenú sumu tá fyzická osoba, ktorá je k 1. januáru poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku (podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov...). Rovnako sa posudzuje aj daňovník, ktorému bol niektorý z uvedených dôchodkov priznaný v priebehu roku 2008 spätne k 1. januáru 2008. Zdroj: Verlag Dashöfer (idp) Tip: Pokračovanie témy nezdaniteľné sumy základu dane za rok 2008 aj s príkladmi nájdete v časopise Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov č. 20, 21, 22/2008. http://www.dashofer.sk/?product=SMUP
Nízka mzda? Pomôcť má prémia 200 Sk - 24. októbra 2008 12:31 Pracujúci, ktorí majú nízky zárobok, by mali dostávať zamestnaneckú prémiu, ktorou si môžu prilepšiť zhruba o 200 Sk (6,64 €). Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona o dani z príjmov. Z prémie by mali najviac profitovať zamestnanci zarábajúci od polovice minimálnej mzdy až do výšky minimálnej mzdy. Ak sa minimálna mzda zvýši od začiatku budúceho roka na 8 690 Sk (288,46 €), ako pôvodne predpokladalo ministerstvo financií, zamestnanecká prémia by mala byť maximálne 209 Sk (6,94 €) mesačne. Keďže rezort práce a sociálnych vecí už predložil návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 8 900 Sk (295,43 €), maximálna mesačná zamestnanecká prémia by mala byť ešte nižšia. Výška prémie totiž závisí od časti nezdaniteľnej sumy, ktorú si zamestnanec vzhľadom na nízky príjem nemôže uplatniť. Ministerstvo financií predpokladá, že zavedenie novej prémie povedie k zvýšeniu zamestnanosti predovšetkým dlhodobo nezamestnaných a nízkokvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie. Štát by mal prvýkrát vyplácať zamestnaneckú prémiu až v roku 2010. Nárok na túto prémiu bude mať daňovník, ktorého príjmy zo závislej činnosti presiahli šesťnásobok minimálnej mzdy, pričom tieto príjmy poberal aspoň počas šiestich mesiacov. Podľa rezortu financií občania na dolnej hranici príjmovej škály tak získavajú vyšší čistý príjem bez toho, aby sa výraznejšie zvyšovala minimálna mzda. Poslanec za SDKÚ Jozef Mikuš kritizoval zavedenie prémie. Podľa neho, ľudia nepocítia výrazné zvýšenie príjmu, no zamestnávatelia sa neprimerane administratívne zaťažia. Úrad vlády SR má mať možnosť prevádzkovať ústredný portál verejnej správy prostredníctvom príspevkovej organizácie, ktorú si vytvorí. Počíta s tým novela zákona o informačných systémoch verejnej správy, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Účinná má byť od 1. januára. Novela zákona o Exportno-importnej banke, ktorá tiež prešla do druhého čítania, má umožniť širšie uplatnenie podpory zahraničnoobchodných operácií slovenských vývozcov a dovozcov prostredníctvom poskytovania finančných služieb. Podpora by sa mala týkať poisťovania a zaisťovania vývozných úverov, financovania dovozných úverov na podporu exportu a ďalších súvisiacich činností so zámerom zvýšiť export slovenskej ekonomiky. Parlament súhlasil s posunutím do druhého čítania aj v prípade novely zákona o cenných papieroch, ktorou sa preberá európska smernica súvisiaca s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore. SITA
Dňa 13. októbra odštartoval Európsky týždeň miestnej demokracie - V pondelok 13. októbra 2008 odštartoval na Slovensku druhý „Európsky týždeň miestnej demokracie“. Týždeň miestnej demokracie prebieha súčasne na európskej, národnej, regionálnej i miestnej úrovni. Európsky týždeň miestnej demokracie je iniciatíva Rady Európy zameraná na podporu miestnej demokracie a myšlienky demokratickej účasti občanov na verejnom živote. Jej účelom je zvýšiť povedomie európskych občanov o práci miestnej samosprávy a možnostiach účasti na rozhodovacom procese na miestnej úrovni. Myšlienka vznikla na pôde Kongresu miestnych a regionálnych orgánov a Výboru Rady Európy pre miestnu a regionálnu demokraciu. Termín konania „týždňa“ je odvodený odo dňa (15. október 1985), keď bola otvorená na podpis Európska charta miestnej samosprávy . Obce a mestá v rámci Slovenska majú pre občanov pripravené rôzne aktivity. V Banskobystrickom kraji sú napríklad pre obyvateľov zariadení sociálnych služieb pripravené diskusie s miestnymi poslancami, návštevy hasičských staníc alebo lokálnych médií. Množstvo aktivít pre verejnosť pripravujú v rámci Európskeho týždňa miestnej demokracie aj školy a miestne kultúrne zariadenia. Žilinský kraj zorganizuje Župný deň, kde sa bude môcť verejnosť oboznámiť s kompetenciami samosprávy a Radou Európy. Projekty sú v jednotlivých krajoch pestré a snahou je osloviť všetky generácie. Minister vnútra podpísal v USA kľúčový dokument k zrušeniu vízovej povinnosti Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák a minister pre vnútornú bezpečnosť USA Michael Chertoff /na snímke/ v stredu 8. októbra 2008 cca o 16. hodine SEČ vo Washingtone podpísali Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti, ktorá je posledným krokom a zavŕšením úsilia v rámci príprav Slovenskej republiky na zrušenie vízovej povinnosti s USA. Obaja predstavitelia podpísali dňa 17. marca 2008 vo Washingtone Memorandum o porozumení /rtf, 114,3 kB/ týkajúce sa Programu bezvízového styku Spojených štátov amerických a súvisiacich posilnených bezpečnostných opatrení. Súčasťou bezpečnostných záväzkov Memoranda sú Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií z preverovania teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti. Obidva kľúčové dokumenty vláda SR schválila 29. septembra 2008. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o výmene informácií z preverovania teroristov alebo osôb podozrivých z terorizmu, ktorú minister vnútra Robert Kaliňák a veľvyslanec USA na Slovensku Vincent Obsitnik podpísali dňa 2. októbra 2008, umožní predchádzať a riešiť medzinárodný terorizmus prostredníctvom spolupráce pri včasnej identifikácii známych teroristov a osôb podozrivých z terorizmu: informácie budú zahŕňať aspoň celé meno osoby, známe prezývky, dátum narodenia a ak sú známe, tak aj údaje o dokladoch a národnosti; všetky ostatné dostupné identifikačné informácie môže krajina poskytnúť podľa uváženia; informácie sa budú používať iba v súvislosti s bojom proti medzinárodnému terorizmu v rozsahu dohody /úlohy nevyhnutné pre predchádzanie a vyšetrovanie teroristických činností, odhaľovanie páchateľov teroristických činov/ vylučujúc sprístupnenie akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli vykonávanie týchto úloh ohroziť; nebude možné si vymieňať utajované skutočnosti; výmena bude prebiehať prostredníctvom kontaktných miest – pre SR to bude Prezídium Policajného zboru, pre USA Centrum pre skríning teroristov; krajiny si poskytnú vzájomný prístup k informáciám najneskôr do 120 dní odo dňa nadobudnutia platnosti dohody; dohoda nadobudne platnosť 30-tym dňom po vzájomnom oznámení krajín o splnení podmienok pre nadobudnutie platnosti. SR aj USA vyjadrili svoje úsilie efektívnejšie spolupracovať ako partneri pri predchádzaní trestnej činnosti, pričom za základný prvok v boji proti trestnej činnosti považujú poskytovanie informácií. Výmena informácií sa však bude realizovať tak, aby boli dodržiavané základné ľudské práva a slobody, predovšetkým súkromie. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti upravuje vzájomné zabezpečenie dostupnosti údajov v národných automatizovaných daktyloskopických identifikačných systémoch a analytických súboroch DNA vytvorených na účely predchádzania trestným činom a ich vyšetrovanie: pokiaľ by jedna alebo druhá krajina zistila v databáze zhodu medzi profilmi DNA alebo daktyloskopickými údajmi, poskytnutie ďalších údajov sa riadi vnútroštátnym poriadkom danej krajiny; osobné údaje bude možné poskytovať iba ak je dôvodný predpoklad, že osoba je podozrivá z plánovania alebo spáchania teroristického činu, je na jeho spáchanie odborne pripravovaná alebo je podozrivá z plánovania iného závažného trestného činu; osobné údaje zahŕňajú priezvisko, mená a predchádzajúce mená a priezviská osoby, iné mená, prezývky, alternatívne písanie mien, pohlavie, dátum a miesto narodenia, súčasné a predchádzajúce štátne občianstva, číslo cestovného pasu, ostatných dokladov totožnosti a daktyloskopické údaje; zmluva upravuje ďalšie formy policajnej spolupráce /info o trendoch vo vyšetrovaní, info o programoch na ochranu svedka/ a výmenu informácií o organizácii a štruktúre skupín páchajúcich trestnú činnosť; zmluva nadobudne platnosť uplynutím 30 dní od doručenia neskoršej nóty oznamujúcej splnenie vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie platnosti zmluvy. www.enoviny.sk
Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - Zmluvy a právne podania - Vybrané zmluvy a právne podania, vydanie: 10/2008, vyšlo: 10.10.2008 I keď sa nadobudnutím účasti na spoločnosti zo spoločných prostriedkov spoločníkom stáva len jeden z manželov, príjmy plynúce z tohto obchodného podielu počas trvania manželstva patria do bezpodielového spoluvlastníctva. Ide najmä o podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na likvidačnom zostatku. Počas trvania bezpodielového spoluvlastníctva, teda počas trvania manželstva, môže jeden z manželov nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným: pri jej založení, pri zvyšovaní základného imania spoločnosti prevzatím záväzku na nový vklad, zmluvným prevodom obchodného podiel. V závislosti od skutočnosti, či na nadobudnutie obchodného podielu použil manžel prostriedky bezpodielového spoluvlastníctva alebo nie, budú sa odvíjať jeho práva a povinnosti voči druhému manželovi. Občiansky zákonník v ust. § 148a ods. 1 ustanovuje povinnosť udelenia súhlasu manžela pre prípad použitia majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve pri začatí podnikania druhým manželom. Na druhej strane možno potrebu súhlasu manžela s použitím prostriedkov v bezpodielovom spoluvlastníctve na nadobudnutie obchodného podielu dovodiť z ust. § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého môže bežné veci týkajúce sa spoločných vecí vybavovať každý z manželov, avšak v ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov, v opačnom prípade postihuje zákon takýto úkon relatívnou neplatnosťou. Súhlas manžela bude však potrebný vždy len v tom prípade, pokiaľ druhý manžel nadobudne obchodný podiel zo spoločných prostriedkov manželov. Spoločníkom spoločnosti sa stane len ten z manželov, ktorý obchodný podiel nadobudol a to bez ohľadu na skutočnosť, že na to použil prostriedky patriace do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Obaja manželia by sa stali spolumajiteľmi obchodného podielu v prípade, ak by spoločne prevzali záväzok na splatenie vkladu, a v tom prípade by im vznikol spoločný obchodný podiel. Zdroj: VD
Povinnosť predkladať písomné vyhlásenia o schválení účtovnej závierky - Zmluvy a právne podania - Aktuálne zmeny v legislatíve, vydanie: 6/2008, vyšlo: 3.6.2008 Občiansky zákonník s účinnosťou od 1. 1. 2008 ukladá spoločnosti s ručením obmedzením viacero povinností a to napr. S účinnosťou od 1.1.2008 sa do zbierky listín okrem účtovných závierok, ktoré sa do zbierky listín ukladajú bez návrhu na zápis, povinne predkladá i PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE KONATEĽA, či predloženú účtovnú závierku a prípadne i ďalšie predkladané listiny (ak spoločnosť s ručením obmedzeným spĺňa zákonné požiadavky na povinné overenie účtovnej závierky audítorom môže spoločenská zmluva v rámci úpravy pôsobnosti valného zhromaždenia zakotviť schvaľovanie výročnej správy spoločnosti) schválilo alebo neschválilo valné zhromaždenie. Toto písomné vyhlásenie musí byť predložené v origináli alebo jeho osvedčenej kópii v jednom vyhotovení spolu s príslušnou účtovnou závierkou, na ktorú sa vyhlásenie vzťahuje. Podpis konateľa na vyhlásení nemusí byť úradne osvedčený. Obchodný zákonník taktiež s účinnosťou od 1.1.2008 zaviedol povinnosť spoločnosti s ručením obmedzeným ukladať do zbierky listín aj neschválenú účtovnú závierku (§ 40 ods. 2 Obchodného zákonníka). Predpokladom uloženia neschválenej účtovnej závierky je skutočnosť, že valné zhromaždenie, resp. jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia neschváli účtovnú závierku, ktorá mu bola predložená na schválenie ani do 3 mesiacov od jej predloženia. V takomto prípade - ak valné zhromaždenie neschváli účtovnú závierku počas troch mesiacov od jej predloženia, je konateľ povinný do 30 dní odo dňa márneho uplynutia trojmesačnej lehoty uložiť neschválenú účtovnú závierku v zbierke listín, pričom v písomnom vyhlásení, ktoré je povinný pripojiť pri predložení účtovnej závierky uvedie, že predložená účtovná závierka nebola schválená valným zhromaždením. Podmienkou takéhoto predloženia neschválenej účtovnej závierky je, že bola valnému zhromaždeniu riadne predložená na schválenie a napriek tomu ju valné zhromaždenie neschválilo! V prípade, ak spoločnosť uloží účtovnú závierku (i keď neschválenú) do zbierky listín nevystavuje sa riziku začatia konania o zrušenie spoločnosti súdom v zmysle ust. § 68 ods. 6 písm. f) Obchodného zákonníka Zdroj: VD
Záložná zmluva - Zmluvy a právne podania - Aktuálne zmeny v legislatíve, vydanie: 3/2008, vyšlo: 6.3.2008 Záložné právo je upravené v § 151a Občianskeho zákonníka. Táto úprava sa aplikuje na všetky právne vzťahy, tak občianske ako i obchodnoprávne, Obchodný zákonník úpravu záložného práva nemá. Zákonom č. 568/2007 Z. z. sa doplnilo aj ustanovenie § 151 l Obč. zák. o začatí výkonu záložného práva týkajúceho sa predaja nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložnej zmluvy Záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. Záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. V zmluve o zriadení záložného práva sa určí pohľadávka, ktorá sa záložným právom zabezpečuje, a záloh. V zmluve o zriadení záložného práva sa určí najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky. Záloh môže byť v zmluve o zriadení záložného práva určený jednotlivo, čo sa týka množstva a druhu alebo iným spôsobom tak, aby kedykoľvek počas trvania záložného práva bolo možné záloh určiť. Záložným právom možno zabezpečiť peňažnú pohľadávku, ako aj nepeňažnú pohľadávku, ktorej hodnota je určitá alebo kedykoľvek počas trvania záložného práva určiteľná. Záložným právom možno zabezpečiť aj pohľadávku, ktorá vznikne v budúcnosti alebo ktorej vznik závisí od splnenia podmienky. Prechod záložného práva Záložné právo prechádza pri prevode alebo prechode pohľadávky zabezpečenej záložným právom na nadobúdateľa pohľadávky. To platí aj vtedy, ak ide o inú zmenu v osobe oprávnenej zo zabezpečenej pohľadávky. Registrácia Na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv zriadenom podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti. Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností. Práva a povinnosti zmluvných strán Záložca môže záloh používať zvyčajným spôsobom, je však povinný zdržať sa všetkého, čím sa okrem bežného opotrebovania hodnota zálohu zmenšuje, pokiaľ sa v zmluve účastníci, teda záložný veriteľ a záložca (dlžník) nedohodli inak. Ak je zálohom hnuteľná vec a záloh bol odovzdaný záložnému veriteľovi, záložný veriteľ je povinný zverený záloh chrániť pred poškodením, stratou a zničením. Zverený záloh je oprávnený užívať len so súhlasom záložcu. Ak záložnému veriteľovi vzniknú v dôsledku plnenia povinností nejaké náklady, má voči záložcovi právo na úhradu nevyhnutne a účelne vynaložených nákladov. Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže záložný veriteľ začať výkon záložného práva. V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť spôsobom určeným v zmluve alebo predajom zálohu na dražbe alebo sa domáhať uspokojenia predajom zálohu. Ak pohľadávka zabezpečená záložným právom nie je riadne a včas splnená, môže sa záložný veriteľ uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia zo zálohu aj vtedy, keď zabezpečená pohľadávka je premlčaná. Najčastejšie chyby Akákoľvek dohoda uzatvorená pred splatnosťou pohľadávky zabezpečenej záložným právom, na ktorej základe sa záložný veriteľ môže uspokojiť tým, že nadobudne vlastnícke právo k veci, bytu alebo nebytovému priestoru, alebo iné právo a inú majetkovú hodnotu, na ktoré je zriadené záložné právo, je neplatná. Ak je na zabezpečenie tej istej pohľadávky zriadené záložné právo k viacerým samostatným zálohom, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z ktoréhokoľvek z nich, ktorý postačuje na uspokojenie pohľadávky, inak zo všetkých zálohov. Ak je zálohom podnik alebo jeho časť, záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia z podniku alebo z jeho časti ako celku, iba ak záložné právo vzniklo ku všetkým súčastiam podniku alebo k jeho časti. Zmena Záložnému veriteľovi sa ukladá povinnosť zaslať jedno vyhotovenie oznámenia o začatí výkonu záložného práva príslušnej správe katastra nehnuteľností. Správa katastra začatie výkonu záložného práva v katastri vyznačí. Táto povinnosť sa vzťahuje na prípady, ak bolo záložné právo zapísané v katastri nehnuteľností. V novele sa upravil aj ďalší dôvod zániku záložného práva, okrem dôvodov uvedených v § 151 md Obč. zák. Záložné právo zaniká aj ak sa nevykonalo bez ohľadu na rozsah uspokojenia veriteľa. Zdroj: VD
Právna úprava nazerania do spisov - Zmluvy a právne podania - Aktuálne zmeny v legislatíve, vydanie: 5/2008, vyšlo: 7.5.2008 Nazerať do spisov, je podľa slovenského práva možné pri každom type konania. Platí to aj pre daňové konanie. Nazeranie do spisov v konaní pred daňovými úradmi v zmysle § 22 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov: 1) Daňový subjekt je oprávnený nazerať do spisov týkajúcich sa jeho daňových povinností, s výnimkou spisov uvedených v odseku 2. Správca dane je povinný o každom nazretí do spisu vyhotoviť úradný záznam. 2) Daňový subjekt nie je oprávnený nazerať do úradnej korešpondencie určenej pre nadriadené orgány, do registra, do pomôcok, zápisov a rozhodnutí slúžiacich výlučne pre potreby správcu dane a ďalších podkladov, do ktorých sa nesmie umožniť nazeranie s ohľadom na povinnosť zachovať v tajnosti pomery iných daňovníkov. 3) Na žiadosť daňového subjektu urobí správca dane zo spisového materiálu, do ktorého možno nazrieť, doslovné odpisy, overí ich zhodu s originálom, vyznačí na nich účel ich využitia a vydá ich daňovému subjektu. Pri podaní urobenom elektronickými prostriedkami správca dane potvrdí údaje na kópii podania, ktorú predloží daňový subjekt. Nazerať do spisov, je podľa slovenského práva možné pri každom type konania. Platí to aj pre daňové konanie. Správca dane je povinný umožniť nazrieť do spisu každému kto dokáže, že je na takéto nazeranie oprávnený. Daňový subjekt môže nazerať len do vlastného spisu, pretože v opačnom prípade by sa jednalo o porušenie daňového tajomstva, ktoré je správca dane a aj jeho aj bývalí zamestnanci chrániť. Správca dane o každom nazretí do spisu musí vyhotoviť úradný záznam. Pri nazeraní do spisu, daňový subjekt nemôže nahliadať do jeho celého obsahu, najmä do internej korešpondencie správcu dane a do iných dokumentov, ktoré slúžia výhradne pre potrebu správcu dane. Na žiadosť daňového subjektu urobí správca dane zo spisového materiálu doslovné odpisy (fotokópie), overí ich zhodu s originálom, vyznačí na nich účel ich využitia a vydá ich daňovému subjektu. Ten zaplatí za každú odfotenú stranu spisového materiálu správny poplatok 50 Sk. Poplatok je stanovený, sadzobníkom správnych poplatkov podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Zdroj: VD
Vylúčenie niektorých zákonných zákazov pri premene menovitej hodnoty vkladov a základného imania - Zmluvy a právne podania - Vybrané zmluvy a právne podania, vydanie: 10/2008, vyšlo: 10.10.2008 Na premenu menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nevzťahujú zákazy ani obmedzenia pre takéto menovité hodnoty, ktoré stanovuje obchodný zákonník, a to obmedzenie vyžadujúce zaokrúhľovanie menovitých hodnôt vkladov na kladné celé čísla. Vklady po premene ich menovitej hodnoty zo slovenských korún na eurá môžu dosahovať nominálnu hodnotu v eurách s vyjadrením najviac na šesť desatinných miest, tzn. napr. vklad spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným do výške 30.000 Sk môže byť zmenený na vklad vo výške 995,817566 EUR. Premena nie je zvýšením ani znížením základného imania Premena vyjadrenia základného imania zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro sa nepovažuje za zvýšenie ani za zníženie výšky základného imania podľa ustanovení Obchodného zákonníka, a to za predpokladu, že rozhodnutie o tejto premene sa neodchýli od podmienok a obmedzení ustanovených zákonom o zavedení euro pre premenu menovitej hodnoty vkladov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá, tzn. že sú zachované pravidlá zaokrúhľovania menovitej hodnoty vkladov do imania po premene a menovitej hodnoty základného imania stanovené zákonom o zavedení euro. Jednotný spôsob premeny menovitej hodnoty vkladov do základného imania Premena menovitej hodnoty vkladov zo slovenskej meny na eurá sa musí v rámci jednej spoločnosti uskutočniť rovnakým spôsobom a s rovnakým zaokrúhľovaním pre všetky vklady spoločníkov s tým, že pri prepočte sa použije tzv. METÓDA ZDOLA NAHOR, podľa ktorej sa najskôr vykoná prepočet a zaokrúhlenie menovitej hodnoty jednotlivých vkladov do imania na eurá a následne sa v eurách vykoná súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov, ktorým sa zistí celková menovitá hodnota základného imania tejto spoločnosti v eurách. Pri premene menovitej hodnoty vkladov a základného imania zo slovenskej meny na eurá sa vzájomný pomer veľkosti jednotlivých podielov na základnom imaní, ktoré zodpovedajú vkladom spoločníkov/akcionárov/členov sa na základe zaokrúhľovania nesmie podstatne zmeniť bez spolurozhodovania spoločníkov. Celkový súčet menovitých hodnôt všetkých vkladov v eurách sa musí rovnať menovitej hodnote základného imania v eurách a zároveň výsledná výška základného imania vyjadrená v eurách, nesmie byť nižšia ako minimálna výška základného imania ustanovená Obchodným zákonníkom (t.j. v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným 5.000 Eur, v prípade akciovej spoločnosti 25.000 Eur, v prípade družstva 1.250 Eur). Zdroj: VD
ÚVO: Novela zákona má zabrániť zneužívaniu referencií o dodávateľovi - Vládna novela zákona o verejnom obstarávaní má zabrániť opakujúcim sa nedostatkom v praxi, aby sa referencie o dodávateľovi nezneužívali ako kritérium na vyhodnotenie ponúk vo verejnej súťaži. Právna norma sa nachádza po prvom čítaní v Národnej rade (NR) SR a v máji sa ňou budú zaoberať poslanci, povedala na tlačovej konferencii riaditeľka odboru legislatívy a metodiky Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Katarína Brtáňová. Dôvodom na prípravu novely zákona boli podľa riaditeľky nedostatky poukázané v správe SR o čerpaní predvstupových fondov EÚ a tiež upozornenie Európskej komisie (EK) na porušovanie zákona o verejnom obstarávaní. Komisia totiž zistila, že referencie, ktoré preukazuje dodávateľ, sa na Slovensku používajú ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, pričom miešanie funkcie referencií s fázou bolo potvrdené v súvislosti s výstavbou diaľnic. Na oba dôvody vláda prijala uznesenie a zaviazala ÚVO vypracovať spomínanú novelu zákona. Pri zadávaní zákaziek v procese verejného obstarávania sa nemôžu zamieňať dve rozdielne kritériá, a to splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vyhodnotenie ponúk. Požiadavky na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti majú overiť výkonnosť, skúsenosti a spoľahlivosť uchádzača. Ide o schopnosti záujemcu realizovať predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk sa týka iba hodnotenia predložených ponúk. Tieto dve kritériá síce majú samostatné ustanovenia v terajšom zákone, ale v praxi sa nesprávne zamieňali. Novela zákona zavádza aj zákaz používania podmienok účasti, a to finančné a ekonomické postavenie a tiež technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzača ako kritéria na vyhodnotenie predložených ponúk v tendri. To má zabrániť používaniu referencie ako kritéria na vyhodnotenie ponúk, zvlášť u osôb pri čerpaní eurofondov. Zákazku má získať uchádzač, ktorý predložil najlepšiu ponuku. Ak Protimonopolný úrady na základe právoplatného rozhodnutia uzná uchádzača verejného obstarávania vinným napr. z účasti na kartelovej dohode, pôjde o porušenie odborných povinností. Výnimkou bude účastník tejto dohody spolupracujúci pri odhaľovaní takéhoto porušenia pravidiel hospodárskej súťaže, píše sa v novele zákona. TASR 14.04.2008
Legislatívna rada vlády prerokovala novely viacerých zákonov - Legislatívna rada vlády SR (LRV) v utorok prerokovala návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. LRV uložila predkladateľovi, Ministerstvu pôdohospodárstva SR, zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení odporučila vláde schváliť. Návrh zákona okrem iného novým spôsobom upravuje orgány Slovenského pozemkového fondu (SPF). Ustanovuje sa ďalej jeho povinnosť zverejňovať na svojej internetovej stránke zmluvy, ktorých je účastníkom a povinnosť predkladať výročnú správu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky. Rada prerokovala aj návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2006 Z. z. o kŕmnych zmesiach. Nariadením sa do právneho poriadku SR preberajú ustanovenia smernice Komisie 2008/4/ES z 9. januára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/39/ES, pokiaľ ide o krmivá určené na zníženie rizika popôrodného uľahnutia. LRV uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení odporučila vláde schváliť. Pri návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov LRV uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení odporučila vláde schváliť. Dôvodom novely zákona je nutnosť prijatia opatrení na vnútroštátnej úrovni k vykonateľnosti nariadenia ES podľa bodu B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 521/2007. Pri návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov Legislatívna rada vlády SR uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení odporučila vláde schváliť. Novela konkretizuje práva a povinnosti vo vzťahu podnikateľ spotrebiteľ a zároveň odstraňuje nedostatky implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES, smernice Rady 2004/113/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES. Rokovanie o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy LRV prerušila. Návrhom nariadenia vlády sa ustanovuje sadzobník úhrad za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy pre rok 2008. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol z rokovania legislatívnej rady odložený. TASR 14.04.2008
I. Gašparovič podpísal zmluvy o podpore a ochrane investícií so štyrmi krajinami - Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal štyri ratifikačné listiny k zmluvám o podpore a vzájomnej ochrane investícií medzi Slovenskom, Marokom, Ukrajinou, Mexikom a Kazašskou republikou. "Mimoriadny význam zmlúv spočíva v garancii voľného prevodu kapitálu, zisku, úrokov, dividend, platieb, náhrad pri vyvlastnení alebo spôsobených stratách," vysvetlilo tlačové oddelenie kancelárie prezidenta. Praktickým významom uplatnenia zmlúv by malo byť vytvorenie prostredia, ktoré podporí zakladanie spoločných podnikov, priame zahraničné a portfóliové investície s dôsledkami na rozvoj technologickej a komunikačnej infraštruktúry a kapitálového trhu. TASR 25.03.2008
Česko odháňa zahraničnú pracovnú silu - Zmeny v daniach z príjmu, ktoré platia v Česku od začiatku roka, poškodzujú a zlostia pracovnú silu zo zahraničia. Od začiatku roka sa od každého pracujúceho cudzinca v Česku vyberá navyše automaticky 2 000 CZK (2 600 SKK) z čistého platu ako druh preddavku na daň. České Ministerstvo financií čelí odvtedy množstvu rozhorčených reakcií, ktoré desia úradníkov. Týka sa to totiž 240 000 zamestnancov. Nové nariadenie síce predpokladá, že zamestnanci, ktorí nežijú permanentne v Česku, môžu požadovať až 90 percent tohto príspevku v priebehu ďalšieho roka späť, ale platí to len pre tých, ktorí väčšiu časť roka pracujú v Česku a 90 percent ich príjmu minuli v Česku, čo musia aj dokázať. To napríklad pre Slováka pracujúceho v Česku len sezónne znamená, že nemá šancu dostať peniaze späť. Podnikatelia informujú o dosť nazlostených zamestnancoch. Napríklad Peter Wöllner, manažér v spoločnosti CiS Systems v severných Čechách, sa v liste adresovanom vláde sťažoval že „mi zamestnanci povedali, že opustia firmu,“ keď toto nariadenie zostane v platnosti. Vo firme Denso v Liberci sú stovky poľských robotníkov pohoršené, že teraz zarábajú menej ako ich českí kolegovia, informuje Mladá Fronta dnes. „Pre ľudí s normálnym príjmom je 2 000 CZK naozaj veľký obnos. A môže im slúžiť až o rok, keď ich eventuálne dostanú späť,“ dopĺňa odborár Milan Subrt. Práve v čase sčasti akútneho nedostatku pracovnej sily v Česku je zastrašovanie zahraničných zamestnancov dosť kontraproduktívne. Hovorca Ministerstva financií Ondrej Jakob povedal, že sa pripravuje pozmeňovací návrh, ale neuviedol konkrétne údaje. V marci by mal prísť do parlamentu. www.centropolitan.eu 6.02.2008
Ročná odmena a odvody - Výpočet je nasledovný: Hrubá mzda zamestnanca je 20 000 Sk. Odvody zamestnanca vo výške 13,4 % sú: 800 Sk na zdravotné poistenie 1 880 Sk na sociálne poistenie. Daň zo závislej činnosti vo výške 19 % predstavuje sumu 1 776 Sk. Čistý príjem zamestnanca je 15 544 Sk. Ak bude zamestnancovi vyplatená odmena vo výške 3 000 Sk, jeho odvod na zdravotné poistenie sa zvýši na 920 Sk, odvod na sociálne poistenie na 2 162 Sk a daň zo závislej činnosti sa zvýši na 2 270 Sk. Čistý príjem zamestnanca bude 17 648 Sk . Jeho čistý príjem sa teda zvýši o 2 104 Sk. Zdroj:VD Február 2008
Úvery zdraželi - Noví žiadatelia o hypotéky s priemerným príjmom sa pritom v súčasnosti môžu dostať k úroku aj pod 5,5 percenta. Sadzby, od ktorých odvíjajú banky zväčša jednoročné úroky pri hypotékach, tzv. trojmesačný BRIBOR, klesli za posledný rok zo 4,7 na súčasných približne 4,3 percenta. Len pre hypotéky schválené od septembra tohto roka ponúka možnosť ročne splatiť bez poplatku pätinu zostatku úveru. Najväčšie banky pritom už ponúkajú predčasné splatenie úveru pri zmene výšky úroku zadarmo. Úver treba splatiť spravidla do mesiaca po tom, čo banka o novej sadzbe informuje. Väčšina subjektov si na splatenie doterajšej hypotéky vezme nový úver založený nehnuteľnosťou. Stále totiž platí, že pre nových klientov ponúkajú banky atraktívnejšie úroky, ako keď menia v rovnakom čase úročenie doterajším dlžníkom. Pritom doterajší úver na bývanie možno vyplatiť aj hypotékou z inej banky. Dlžník dokonca vtedy môže ručiť tou istou nehnuteľnosťou. Ak však banka žiada za predčasné splatenie poplatok, brať si na to nový úver nie je výrazne výhodnejšie. Vtedy sa odporúča požiadať rovnakú banku o prehodnotenie úroku. Nová sadzba však bude pravdepodobne platiť až po uplynutí najbližšej doby fixácie úroku. Zdroj:VD Február 2008
Podnikatelia si riziká zatiaľ neuvedomujú - Aj v štátoch starej EU sa tento pomer líši, pričom najväčší podiel predpísaného poistného na HDP dosahujú krajiny, v ktorých bola zodpovednosť za riziká veľmi skoro prenesená z rúk štátu na občanov. Podnikateľ zodpovedá za akékoľvek škody, ktoré pri svojej činnosti môže spôsobiť. Niektoré druhy činnosti, napríklad advokáti, majú preto zákonnú povinnosť poistiť sa. Slovenskí podnikatelia si však dostatočne neuvedomujú všetky hrozby a môžu pre nich znamenať prerušenie prevádzky. Tie pritom nie sú o nič menšie ako inde vo svete. Každý podnikateľ by si mal spraviť dôkladnú analýzu všetkých možných rizík, ktoré mu hrozia alebo ktoré môže spôsobiť, a podľa vlastných finančných možností za ne aj prebrať zodpovednosť. Posun v chápaní rizika bolo možné sledovať v Čechách za posledných desať rokov, keď susednú krajinu postihli celkovo štyri veľké povodne. Pri prvej povodni v roku 1997 bolo vyplatených 15,5 percenta z celkovej škody, pričom pri poslednej v roku 2002 to bolo už 43,8 percenta. Za tieto štyri prírodné katastrofy pritom poisťovne v Čechách vyplatili takmer 34 miliárd českých korún, čo tvorí približne tretinu spôsobených škôd. Podnikatelia nebrali do úvahy riziko povodní. V súčasnosti sa živelné udalosti stali druhou najvýznamnejšou kategóriou pri nemajetkovom poistení. Zaostávanie slovenského poistného trhu za priemerom spôsobuje aj nedostatočná legislatíva, ktorá dostatočne neumožňuje podnikateľom prispievať na životné poistenie zamestnancov. V Českej republike síce existujú daňové úľavy pri životnom poistení, podľa odborníkov sú však tiež stále nedostatočné. Kapacita slovenského poistného trhu je dostatočná a umožňuje poistiť takmer akékoľvek riziko. Je daná súčtom kapacít jednotlivých poisťovní, pričom sú možnosti jej rozšírenia najmä formou spolupoistenia a zaistenia. Na Slovensku napríklad existuje jeden takzvaný poistný pool prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktorý v prípade havárie môže kryť škody. Poistiť možno už takmer všetko. Riziko a limit krytia škody však musia mať svoje obmedzenie. Zdroj:VD Február 2008
Ministerstvo chce zabrániť úžere - Obmedzenie výšky tzv. ročnej percentuálnej miery nákladov má platiť pre všetky pôžičky pre obyvateľov. Pritom nepôjde len o bankové úvery, ale aj o lízing či tzv. rýchle pôžičky. Podľa informácií rezortu financií v roku 2006 oficiálne evidovali na Slovensku 130 lízingových a 72 spoločností poskytujúcich pôžičky nebankovým spôsobom. Ročná percentuálna miera nákladov zohľadňuje okrem výšky úroku aj všetky uhradené poplatky. Na porovnanie, pri bankových spotrebiteľských úveroch vo výške niekoľko desaťtisíc korún a splatnosťou najviac rok, ročné výdavky na pôžičku dosahujú do 20 percent z jej hodnoty. Pri podobnom nákupe na splátky to však môže byť až trojnásobne viac. Pri tzv. rýchlych nebankových pôžičkách ročná percentuálna miera nákladov dosahuje aj stovky percent. Spoločnosti, ktoré požičiavajú ľuďom peniaze bez bankovej licencie, drahšie úvery odôvodňujú horšou finančnou situáciou svojich klientov. Väčšine by totiž napríklad banky peniaze vôbec nepožičali. Novinkou pre finančné firmy je tiež povinnosť uvádzať v zmluve s dlžníkom ešte pred jej podpisom 22 povinných informácií. Okrem spomínaných celkových výdavkov je to napríklad aj údaj o mieste, kde sa možno sťažovať, či priemer ročných nákladov na ostatné porovnateľné úvery. Ako si porovnať pôžičky Dlžníci by si od januára mohli rýchlo zistiť, či im finančná firma neponúka zbytočne predražený úver. Ešte pred podpisom zmluvy sa totiž musia dozvedieť celkové náklady na ich konkrétnu pôžičku. Pôjde o tzv. ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá zohľadňuje okrem výdavkov na ročné splátky aj všetky poplatky súvisiace s úverom. Tento údaj si budú môcť porovnať s priemernými ročnými nákladmi za porovnateľný typ pôžičiek na trhu. Povinnosť lepšie informovať žiadateľa o výdavkoch, aj napríklad možnosti reklamácie pôžičky, zavádza rezort financií. Po schválení vládou má platiť pre všetky pôžičky od 6 700 do 670-tisíc korún, ktoré sa splatia najmenej piatimi splátkami bez ohľadu na to, či ich ponúkajú banky, splátkové a lízingové spoločnosti, alebo ostatné firmy, ktoré fyzickým osobám poskytujú tzv. rýchle úvery. Zdroj:VD Február 2008
Nové spotrebné dane - Domácnosti by mali byť od týchto daní oslobodené. Sadzba dane na elektrinu bude od 1. júla 2008 do konca roka 2009 predstavovať 0,02 Sk za jednu kilowatthodinu (kWh). Od začiatku roka 2010 by sa mala sadzba dane za elektrinu zdvojnásobiť. Okrem elektriny využívanej domácnosťami má byť od tejto dane oslobodená aj elektrina používaná na výrobu výrobku, ak náklady na elektrinu tvoria viac ako polovicu celkových nákladov na výrobok. Daň sa tiež nemá vzťahovať na elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Sadzba dane na plyn sa má od začiatku júla budúceho roka líšiť podľa spôsobu jeho využitia. Na plyn využívaný ako pohonná látka sa bude uplatňovať od polovice budúceho roka do konca roka 2009 sadzba vo výške 0,2 Sk za kWh. V prípade využívania plynu na výrobu tepla je v rovnakom období sadzba dane 0,02 Sk za kWh. Rovnako ako pri elektrine, aj pri plyne sa majú tieto sadzby od roku 2010 zdvojnásobiť. V tomto prípade majú byť od tejto dane oslobodení napríklad výrobcovia elektriny z plynu, ako aj zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu používaného ako pohonná látka. Na uhlie sa bude od začiatku júla budúceho roka vzťahovať sadzba dane vo výške 320 Sk za tonu. Návrh zákona vzhľadom na veľký rozsah oslobodení od dane a vzhľadom na navrhované výšky sadzieb spotrebnej dane nebude mať podľa MF SR výrazný dopad na verejné financie. Predpokladaný výnos zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v roku 2008 sa odhaduje vo výške 0,3 mld. Sk. Zdroj:VD Február 2008
Elektronický podpis bude aj na katastri - Výpis z on-line obchodného registra aj na právne účely či „papierovačky“ na katastri bez papiera. Vybavenie nového cestovného pasu aj bez toho, aby ste museli stáť v rade na úradoch. Aj toto prinesie novela zákona o elektronickom podpise, ktorú včera schválili ministri. Na inovácie si však ešte počkáme do budúceho roka. Dovtedy sa používatelia internetu musia uspokojiť s elektronickým podpisom len pri daňových a colných záležitostiach. „Cieľom bolo sprehľadniť vydávanie nových vyhlášok a nové možnosti využívania elektronického podpisu,“ povedal šéf kancelárie Národného bezpečnostného úradu Ivan Goldschmidt. Novela zachováva dve úrovne elektronického podpisu, pričom stále sa bude dať používať obyčajný a zaručený – ktorý je rovnoprávny s vlastnoručným podpisom. Jednou z významným noviniek je aj zavedenie povinnosti akreditovanej certifikačnej autority posielať NBÚ zoznamy všetkých vydaných a zrušených kvalifikovaných certifikátov, pričom úrady budú povinné poskytovať tieto informácie na dlhodobé overovanie elektronického podpisu. Zmeny v legislatíve reagujú na skutočnosti, ktoré spôsobovali aplikačné problémy. Tie sú totiž veľmi dôležité a existenčné, keďže elektronický podpis a jeho používanie sa plánujú zaviesť do viacerých verejných inštitúcií. „Keď sa zavádzal elektronický podpis, tak sme nepoznali chyby. Až po zavedení do praxe sa ukázali a naším cieľom je ich odstrániť,“ dodal Goldschmidt. Autor(i): Filip Obradovič www:hnonline 10.01.2008
Novela zákona o sociálnom poistení... - otvorila druhý dôchodkový pilier na pol roka do konca júna 2008 – zdobrovoľnila vstup do druhého piliera pre absolventov škôl – predĺžila minimálne obdobie dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia potrebné na vznik nároku na starobný dôchodok a na predčasný starobný dôchodok z doterajších 10 rokov na 15 rokov – obmedzila nárok na predčasný dôchodok tým, že sprísnila podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, spočívajúce v tom, že nárok môže vzniknúť najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku (nová právna úprava sa bude vzťahovať len na nové prípady, teda tie, ktoré vzniknú po nadobudnutí účinnosti zákona) a zakázala súbeh s príjmom zo závislej činnosti – vylúčila invalidov z druhého piliera – zvýšila maximálny vymeriavací základ sociálnych odvodov (na starobné a invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a odvod do rezervného fondu) z trojnásobku na štvornásobok priemernej mzdy – zvýšila tvorbu správneho fondu Sociálnej poisťovne v rokoch 2008 a 2009 z doterajších 2,9 na 3,5 percenta Autor(i): Rastislav Guba hnonline 4.01.2008
Novela Obchodného zákonníka zjednoduší cezhraničné fúzie firiem - Parlament v utorok schválil novelu Obchodného zákonníka. Novela preberá niektoré ustanovenia piatich relevantných smerníc Európskeho parlamentu a Rady Európy o cezhraničných fúziách. Ide o zlúčenia alebo splynutia obchodných spoločností v prípadoch, kedy tento postup nebol upravený v národnom práve členov EÚ. Zavedené ustanovenia majú prispieť k uľahčeniu cezhraničných fúzií podľa predpisu Európskeho spoločenstva (ES). Novela reaguje na právne poriadky niektorých členov EÚ, ktoré zakazovali alebo stále zakazujú fúzie spoločností, ktorých sídla sa nachádzajú v rozličných členských štátoch, alebo sa im bráni splynúť iným spôsobom. Tak sa na program dňa dostala potreba zabezpečiť rovnaké práva a postavenie fúzovaným firmám zakladaným v rozličných štátoch EÚ. Vďaka smerniciam sa v novele Obchodného zákonníka rieši aj otázka účasti zamestnancov na riadení v nástupníckej spoločnosti. Cezhraničné fúzie síce už majú v súčasnosti zelenú v prípade spoločností, ktoré vytvárajú európsku spoločnosť alebo európske družstvo, ale spomínaná novela zákona rieši malé a stredné podniky (MSP). Pre ne nemusí byť totiž nadnárodná forma vhodná alebo niektorú z nich uprednostňujú, zároveň chcú využiť právo v zmysle zmluvy s ES. Novela Obchodného zákonníka bola doplnená aj o ďalšie ustanovenia smerníc, ktoré sa týkajú otázky napr. tvorby a udržiavania základného imania (ZI), klamlivej a porovnávacej reklamy, splynutí a rozdelení akciových spoločností so zreteľom na požiadavku týkajúcu sa správy nezávislého znalca, ochrany záujmov spoločníkov fúzovanej spoločnosti. Opatrenia smerníc sledujú aj zníženie administratívnej zaťaženosti spoločností pri vkladaní kapitálu spoločností do ZI. TASR 27.11.2007
Založenie nového podniku rýchlejšie a lacnejšie - November 2007 Moderná politika zavedená r. 2005 vysoko založila postavenie malých a stredných podnikov podľa agendy lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť a dnes už je vidieť prvé výsledky. Budovanie na týchto výsledkoch sa zakladá na ďalšom počúvaní hlasu podnikateľskej spoločnosti pri príprave predpisov na pomoc MSP na úplné využitie ich potenciálu. Priemerné náklady na založenie novej firmy v EÚ 15 spadli z 554 eur v 2007 v porovnaní s 813 eurami v r. 2002 a krytie administratívnych procedúr na registráciu firmy sa skrátilo z 24 dní z r. 2002 na 12 dní dnes. Nakoľko sú najväčšími zásobovačmi nových pracovných miest v EÚ, malé a stredné podniky (MSP) sa stali skutočne centrami tvorby politiky v EÚ. Toto sú hlavné závery súčasného prehľadu Európskej komisie na politiku MSP. Tvoria sa základy 5 hlavných oblastí v politike MSP: znižovanie byrokracie, zdokonalenie prístupu na trhy, podpora podnikania a zručnosti, podpora rastu potenciálu a zosiľnenie dialógu so zainteresovanými. Rozmer MSP je stále integrovanejší do činností EÚ a legislatívy. Komisia dnes už prijala komunikáciu o stigme podnikateľského neúspechu, navrhuje činnosti na ochranu pred bankrotom a podporuje rýchly štart firiem z nefalošných bankrotov. Pôvodný článok nájdete na stránke: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1452&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Založenie nového podniku rýchlejšie a lacnejšie - November 2007 Moderná politika zavedená r. 2005 vysoko založila postavenie malých a stredných podnikov podľa agendy lisabonského partnerstva pre rast a zamestnanosť a dnes už je vidieť prvé výsledky. Budovanie na týchto výsledkoch sa zakladá na ďalšom počúvaní hlasu podnikateľskej spoločnosti pri príprave predpisov na pomoc MSP na úplné využitie ich potenciálu. Priemerné náklady na založenie novej firmy v EÚ 15 spadli z 554 eur v 2007 v porovnaní s 813 eurami v r. 2002 a krytie administratívnych procedúr na registráciu firmy sa skrátilo z 24 dní z r. 2002 na 12 dní dnes. Nakoľko sú najväčšími zásobovačmi nových pracovných miest v EÚ, malé a stredné podniky (MSP) sa stali skutočne centrami tvorby politiky v EÚ. Toto sú hlavné závery súčasného prehľadu Európskej komisie na politiku MSP. Tvoria sa základy 5 hlavných oblastí v politike MSP: znižovanie byrokracie, zdokonalenie prístupu na trhy, podpora podnikania a zručnosti, podpora rastu potenciálu a zosiľnenie dialógu so zainteresovanými. Rozmer MSP je stále integrovanejší do činností EÚ a legislatívy. Komisia dnes už prijala komunikáciu o stigme podnikateľského neúspechu, navrhuje činnosti na ochranu pred bankrotom a podporuje rýchly štart firiem z nefalošných bankrotov. Pôvodný článok nájdete na stránke: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1452&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
Incoterms 2000 - Konkrétne podmienky (doložky) Incoterms 2000 Skupina E (Doložka odobrania) Tovar odvezie kupujúci priamo zo závodu predávajúceho, kupujúci zaň ďalej zodpovedá. EXW – EX WORKS / ZO ZÁVODU (…dohodnuté miesto) Skupina F (Hlavné prepravné nevyplatené) Predávajúci dodá tovar dopravcovi, ktorého určí kupujúci. FCA – FREE CARRIER / VYPLATENÉ DOPRAVCOVI (…dohodnuté miesto) FAS – FREE ALONGSIDE SHIP / VYPLATENÉ K BOKU LODE (…dohodnutý prístav nalodenia) FOB – FREE ON BOARD / VYPLATENÉ NA LOĎ (…dohodnutý prístav nalodenia) Skupina C (Hlavné prepravné vyplatené) Predávajúci musí zabezpečiť prepravnú zmluvu, bez toho aby prijal na seba riziko straty či poškodenia tovaru. CFR – COST AND FREIGHT / NÁKLADY A PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia) CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT / NÁKLADY, POISTENIE a PREPRAVNÉ (…dohodnutý prístav určenia) CPT – CARRIAGE PAID TO / PREPRAVA PLATENÁ DO (…dohodnuté miesto určenia) CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO / PREPRAVA A POISTENIE PLATENÉ DO (…dohodnuté miesto určenia) Skupina D (Doložky s dodaním) Predávajúci musí znášať všetky náklady a riziká spojené s celou trasou prepravy tovaru. DAF – DELIVERED AT FRONTIER / S DODANÍM NA HRANICU (…dohodnuté miesto) DES – DELIVERED EX SHIP / S DODANÍM Z LODE (…dohodnutý prístav určenia) DEQ – DELIVERED EX QUAY / S DODANÍM Z NÁBREŽIA (…dohodnutý prístav určenia) DDU – DELIVERED DUTY UNPAID / S DODANÍM CLO NEPLATENÉ (…dohodnuté miesto určenia) DDP – DELIVERED DUTY PAID / S DODANÍM CLO PLATENÉ (…dohodnuté miesto určenia) Podľa zdroja: http://sk.wikipedia.org/wiki/Incoterms
Prezident SR od 29.10.2007 do 5.11.2007 - Prezident SR Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o vrátený zákon, kde bola akceptovaná zásadná pripomienka prezidenta Slovenskej republiky. WD
Vláda SR od 29.10.2007 do 5.11.2007 - Novinky v legislatíve - Práve prerokovávané novely a zákony, vydanie: 45/2007, vyšlo: 5.11.2007 Zákon o investičnej pomoci. Dnes Vám prinášame aktuality z MHSR. Zákon o investičnej pomoci Parlament schválil vládny návrh zákona o investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva SR. Vzhľadom na to, že návrh zákona o investičnej pomoci svojím obsahom zasahuje do viacerých oblastí hospodárskeho života, na procese posudzovania investičnej pomoci sa bude podieľať niekoľko orgánov verejnej správy, konečné schvaľovanie je na vláde Slovenskej republiky. Zásadné navrhované zmeny oproti súčasnému stavu: · investičnú pomoc bude možné poskytovať len na podporu nových strojných a technologických celkov, t. j. takých, ktoré doteraz neboli používané, · všeobecné podmienky pre priemyselnú výrobu, technologické centrá, centrá strategických služieb, cestovný ruch sú stanovené diferencovane, · za oprávnené náklady sa bude považovať len dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, · splnenie stimulačného účinku investičnej pomoci – potvrdenie o úmysle poskytnúť investičnú pomoc pred začatím prác na realizácii investície, · zjednodušenie procesu posudzovania investičného zámeru, odstránenie nadmernej byrokratickej záťaže investorov. 1. Priemyselná výroba a) vybudovanie nového podniku, rozšírenie existujúceho podniku, diverzifikácia výroby podniku na nové, dodatočné výrobky, alebo zásadná zmena výrobného programu existujúceho podniku, b) obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote najmenej 60 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku , c) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku najmenej v sume 800 miliónov Sk, z toho najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby – podnikateľa; d) výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky podľa osobitných predpisov na ochranu životného prostredia, e) dosahovanie podielu najmenej 80 % objemu tržieb z podnikateľských činností uvedených v investičnom zámere z celkových tržieb prijímateľa investičnej pomoci. V prípade ak je miera nezamestnanosti väčšia ako priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku sa suma uvedená v písm. c) znižuje na 400 miliónov Sk, a ak je miera nezamestnanosti väčšia min. o 50 % ako priemerná miera nezamestnanosti v SR sa táto suma znižuje na 200 miliónov Sk. 2. Technologické centrá (napr. centrum prinášajúce vylepšenie, zmenu výrobkov, výrobných procesov, technológií...) a) vybudovanie nového technologického centra, alebo rozšírenie existujúceho technologického centra, b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku najmenej v sume 40 miliónov Sk, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby – podnikateľa; c) z celkového počtu zamestnancov budú tvoriť minimálne 60 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. 3. Centrá strategických služieb (napr. centrá pre vývoj IT programov, centrá zákazníckej podpory – účtovnícke, finančné, atď, ústredia nadnárodných firiem) a) vybudovanie nového centra strategických služieb, alebo rozšírenie existujúceho centra strategických služieb, b) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku najmenej v sume 35 miliónov Sk, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby – podnikateľa; c) z celkového počtu zamestnancov budú tvoriť minimálne 30 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním. 4. Cestovný ruch a) vybudovanie nového komplexného strediska cestovného ruchu, alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ruchu o nové služby, b) obstaranie nových technologických zariadení ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, c) obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku najmenej v sume 500 miliónov Sk, z toho najmenej 50 % musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo vlastnými prostriedkami fyzickej osoby – podnikateľa; d) služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov, e) dosahovanie podielu najmenej 80 % objemu tržieb z podnikateľských činností uvedených v investičnom zámere z celkových tržieb prijímateľa investičnej pomoci. V prípade ak je miera nezamestnanosti väčšia ako priemerná miera nezamestnanosti na Slovensku sa suma uvedená v písm. c) znižuje na 250 miliónov Sk, a ak je miera nezamestnanosti väčšia min. o 50 % ako priemerná miera nezamestnanosti v SR sa táto suma znižuje na 100 miliónov Sk. Záver návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka v Kórei. Minister hospodárstva SR Ľubomír Jahnátek ako člen delegácie predsedu vlády SR Roberta Fica ukončil (2.11.2007) oficiálnu návštevu Kórejskej republiky. Ešte vo štvrtok (1.11.2007) dopoludnia navštívili výskumné inštitúty v technologickom mestečku Daedeok Innopolis neďaleko juhokórejského mesta Daejeon. Pozornosť slovenských predstaviteľov sa sústredila na Kórejský výskumný ústav atómovej energie (KAERI). Atómová energia je v Kórei vnímaná ako perspektívny spôsob zabezpečenia energetickej potreby v budúcnosti. V súčasnosti totiž krajina zabezpečuje iba 18 % potreby energie z vlastných zdrojov. Bez atómovej energie by to boli iba 2 %. V priebehu rokovania kórejská strana vyjadrila ochotu zorganizovať študijný pobyt v KAERI pre skupinu slovenských odborníkov v oblasti jadrového výskumu. Program návštevy pokračoval slávnostným obedom, podávaným v Soule predsedom kórejskej vlády p. Duck-Soo Hanom. Obe strany potvrdili dôležitosť kórejských investícií v SR, ktoré vytvárajú priestor pre intenzívny rozvoj spolupráce aj v iných oblastiach. Minister Jahnátek poukázal na záujem o zvyšovanie podielu investícií do technologicky náročnejších oblastí výroby a do výskumu a vývoja. Slovenský premiér informoval o perspektívach SR na vstup do Schengenského priestoru a do Európskej menovej únie. Kórejský predstaviteľ zoznámil partnerov so stavom a perspektívami rokovaní KR a KĽDR s cieľom zabezpečenia mieru a stability na kórejskom polostrove. Na záver predseda vlády Fico pozval svojho kórejského kolegu na večerné premiérové predstavenie Slovenskej filharmónie v Soule. Pozvanie bolo s vďakou prijaté. V deň odjazdu uskutočnila slovenská delegácia návštevu demilitarizovanej zóny medzi KR a KĽDR. Zoznámila sa s bezpečnostnou situáciou na hranici a s perspektívami politickej a ekonomickej spolupráce. Jedným z dôležitých príkladov spolupráce je priemyselný park Kaesong v KĽDR neďaleko spoločnej hranice, kde vo firmách s juhokórejským kapitálom pracujú výkonní severokórejskí zamestnanci. Na záver slovenská delegácia navštívila stredisko Dozornej komisie neutrálnych štátov v Panmunjome. Po skončení návštevy demilitarizovanej zóny odletela slovenská delegácia do SR.
Práca na dohodu po novom - Právo a manažment - Aktuálne zmeny v legislatíve, vydanie: 21/2007, vyšlo: 6.11.2007 V prípade, ak fyzická osoba chce pracovať na dohodu, mala by vedieť, že nemá nárok na dovolenku, stravu, náhradu mzdy pri prekážkach v práci a ani na nemocenské. Nemusí však platiť nemocenské a dôchodkové poistenie a ani poistenie v nezamestnanosti. Dohody sú ideálnym spôsobom, ako si privyrobiť popri zamestnaní. K dvom typom dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o vykonaní práce) pribudla v septembri dohoda o pracovnej činnosti. Zamestnávateľom sa novelou umožňuje, aby v prípade príležitostných činností malého rozsahu , do 10 hodín týždenne, mohli na plnenie svojich úloh alebo na zabezpečenie svojich potrieb uzatvárať dohody o pracovnej činnosti. Všetky dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru musia byť uzatvorené písomne, inak sú neplatné. Aké sú rozdiely pri týchto troch dohodách a na čo ich môže zamestnávateľ využívať? Dohodu o vykonaní práce zamestnávateľ môže uzatvoriť vtedy, ak predpokladaný rozsah práce nepresiahne 350 hodín v kalendárnom roku (pred septembrovou novelou to bolo len 300 hodín). Ak napríklad zamestnanec už predtým podpísal so zamestnávateľom inú dohodu, do rozsahu práce sa započítava aj táto práca. V dohode o vykonaní práce musí byť vymedzená pracovná úloha, dohodnutá odmena za jej vykonanie, čas, v ktorom sa má pracovná úloha vykonať, a predpokladaný rozsah práce, ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy. Dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ podpísať so študentom. Ten môže odpracovať najviac polovicu určeného týždenného pracovného času. V dohode musí byť uvedená dohodnutá práca, odmena, rozsah pracovného času a čas, na ktorý sa dohoda uzatvára. Aby mohol študent pracovať na takúto dohodu, musí predložiť potvrdenie o štúdiu. Dohoda o pracovnej činnosti je najviac na desať hodín týždenne. Dohodu o pracovnej činnosti je zamestnávateľ povinný uzatvoriť písomne, inak je neplatná. V dohode o pracovnej činnosti musí byť uvedená dohodnutá práca, dohodnutá odmena za vykonávanú prácu, dohodnutý rozsah pracovného času a čas, na ktorý sa dohoda uzatvára. Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu alebo na neurčitý čas. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou lehotou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila. Zdroj:VD
Zabezpečenie stravovania formou gastrolístkov - Právo a manažment - Informujeme Vás, vydanie: 21/2007, vyšlo: 6.11.2007 Spoločnosť s.r.o zabezpečuje stravovanie vo vlastnej jedálni pre zamestnancov. Hodnota stravy na obed je vo výške 64 Sk. V nočných službách spoločnosť s.r.o rieši stravovanie formou gastrolístkov na nákup studenej stravy. Aký je postup po novele Zákonníka práce ? Podľa ustanovenia § 152 novely Zákonníka práce zamestnávateľ, ktorý zabezpečuje stravu formou gastrolístkov, musí dbať na to, aby hodnota gastrolístka predstavovala najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, teda v súčasnosti 67 korún, z toho príspevok spoločnosti ako zamestnávateľa musí byť najmenej 55 %. V praxi to znamená, že pri cene gastrolístka 66,75 Sk (t.j. 67,- Sk) je to najmenej 36,71 Sk. Nárok na stravu má každý zamest­nanec, ktorý v rámci jednej zmeny odpracuje viac ako štyri hodiny. Rovnaký nárok na stravovanie budú mať aj zamestnanci vyslaní na pracovnú cestu, ak na svojom pracovisku odpracovali v daný deň viac ako 4 hodiny. Zdroj: VD
Osobné bankroty - Právo a manažment - Informujeme Vás, vydanie: 21/2007, vyšlo: 6.11.2007 Osobné bankroty, ktoré sú možné od začiatku minulého roka, zatiaľ v boji s neplatičmi veľmi nepomáhajú. Ku koncu júna bolo na všetkých súdoch podaných necelých tristo návrhov na oddlženie a ani jeden z nich nebol ukončený. Pre veriteľov je problémom, že ak chcú na dlžníka podať návrh na vyhlásenie tzv. malého konkurzu, potrebujú na to buď právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení konkurzu, alebo notársky uznaný dlh. Ak veriteľ má niečo podobné v ruke, obráti sa radšej na exekútora. Ten môže dlžníkovi majetok okamžite zablokovať. Ďalším vážnym nedostatkom sú lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Veritelia sa nemajú odkiaľ dozvedieť o tom, kam majú podať prihlášky a 45 dní je krátka doba. Dlžníci v malom konkurze a následnom oddlžení sú zväčša fyzické osoby a je veľký problém uverejňovať ich osobné údaje v obchodnom vestníku a dodržať zákon o osobných údajoch. Preto je zriadená komisia na skvalitnenie zákona, ktorá chce lehotu na podanie prihlášok predĺžiť na 60 dní od začatia konkurzu. Okrem toho si bude môcť veriteľ prihlásiť pohľadávku aj počas trvania malého konkurzu. Ak ju však prihlási až po 60 dňovej lehote, stratí možnosť rozhodovacieho práva v rade veriteľov. Okrem toho chce komisia zjednodušiť v súčasnosti náročné veriteľské dotazníky a potrebné by nemali byť ani právoplatné rozsudky súdu. Najčastejším problémom, prečo sa zamietajú návrhy na malé konkurzy, sú v 60 percentách prípadov procesné chyby alebo nedostatok majetku dlžníka. Konkurz sa môže v ktorejkoľvek časti zastaviť, ak dlžník neuhrádza poplatky spojené s konkurzom. Čím je majetok väčší, tým viac treba investovať do bankrotu. Náklady sú predovšetkým na odmenu správcu, znalecké posudky na nehnuteľnosti a iné speňažovanie majetku. Celkovo priemerný konkurz stojí dlžníka aj 100 000 Sk. K tomu treba ešte pripočítať strhávanie po dobu troch rokov až 70 % z mesačného platu úpadcu. Aj preto je o osobné bankroty malý záujem. Pri malom konkurze musia byť splnené nasledovné podmienky: · majetok dlžníka neprevyšuje 5 miliónov korún · obrat úpadcu v poslednom uzatvorenom účtovnom období neprevýšil 10 miliónov korún · úpadca pravdepodobne nemá viac ako 50 veriteľov V malom konkurze sa predá majetok dlžníka, čo sa však nemôže týkať osobných vecí, nevyhnutného vybavenia domácnosti či zdravotných pomôcok. Po skončení malého konkurzu sa začína skúšobná trojročná lehota, v ktorej musí dlžník splácať dohodnutú čiastku správcovi maximálne 70 % mzdy. Zostať mu musí príjem vo výške životného minima. Všetky dlžníkove právne úkony podliehajú schváleniu konkurznému správcovi. Ak dlžník dodrží všetky súdom určené povinnosti, stane sa oddlženým a exekútor mu nemôže siahnuť na majetok. Vyhlásením bankrotu si nemôže pomôcť každý. V prípade, že dlžník nemá prácu, poberá iba sociálne dávky a nemá žiadny majetok, ostáva aj naďalej dlžníkom. Zdroj: VD
Možnosti a odporúčania pri oddelení osobného majetku konateľa a majetku s.r.o. - Právo a manažment - Informujeme Vás, vydanie: 21/2007, vyšlo: 6.11.2007 Napriek všeobecne známym faktom, že spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom a spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri je málo známou skutočnosťou, že vykonávanie funkcie konateľa v s.r.o. so sebou prináša zvýšenú mieru zodpovednosti a viaceré riziká. Konateľské oprávnenie teda už v sebe nesie aj značné riziko pre osobu samého štatutára. Stalo sa tak po novele Obchodného zákonníka. Zákonom č. 500/2001 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť od 1. januára 2002, štatutárny orgán spoločnosti po tejto novele má jasne vymedzené práva a povinnosti. Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone funkcie, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili a s.r.o. utrpela škodu. Iným prípadom zodpovednosti konateľa je napr. uzavretie zjavne nevýhodnej zmluvy pre spoločnosť alebo znižovanie aktív spoločnosti s cieľom znížiť možnosť uspokojenia pohľadávok veriteľov spoločnosti. Ak sa chce konateľ zbaviť zodpovednosti za škodu, má sťaženú úlohu. Za škodu nezodpovedá len vtedy, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konateľ však nesie v prípade sporu dôkazné bremeno, čo výrazne sťažuje jeho pozíciu. Zároveň aj sprísnené vzťahy medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom aj v tom, že akékoľvek dohody, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť konateľa, sú zakázané. Dokonca ani spoločenská zmluva alebo stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť konateľa. V minulosti tiež dochádzalo k absurdnému stavu, že jeden z konateľov síce v mene spoločnosti podal žalobu proti druhému konateľovi, ten však urobil v mene spoločnosti späťvzatie tejto žaloby. Napriek tomu, že súdy už rozhodli, že takéto konanie nie je možné, škodca - konateľ dosiahol prinajmenšom naťahovanie času a predlžovanie sporu. Obchodný zákonník po novom takéto stavy vylúčil a umožnil, že každý spoločník je oprávnený v mene spoločnosti uplatniť nároky na náhradu škody alebo iné nároky, ktoré má spoločnosť voči konateľovi. Pozícia spoločníka sa tým výrazne posilnila. Mnohí konatelia priebežne zaregistrovali zmeny v ich pozícii, ktoré spôsobila novela Obchodného zákonníka, avšak nie celkom sú im tieto nové záležitosti zrejmé a už vôbec nechápu, že okrem spoločníka môže nárok s.r.o. na náhradu škody voči konateľom uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet aj veriteľ spoločnosti. Platí to pod podmienkou, že nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Tento prípad nastáva obvykle, ak nevýhodnými zmluvami, ktoré v mene spoločnosti podpísal konateľ, sa majetok spoločnosti zmenšil natoľko, že veriteľ nemôže uspokojiť svoje pohľadávky voči spoločnosti a táto spoločnosť pritom vôbec nemusí skončiť v konkurze. Možnosť, aby veritelia spoločnosti vo svojom mene a na vlastný účet uplatňovali nároky na náhradu škody voči konateľom, ak nemôžu uspokojiť pohľadávku z majetku spoločnosti, je momentálne bežná v praxi. Pravdepodobne až vtedy si niektorí konatelia začnú uvedomovať, že podpis na zmluve, hoci aj v mene spoločnosti s ručením obmedzeným, môže znamenať aj stratu ich vlastnej strechy nad hlavou alebo motorového vozidla v osobnom vlastníctve a preto je na uvážení každého z nich, čo urobí. Ani vidina vysokej odmeny za funkciu konateľa by nemala znamenať neuvážené konania, hoci aj odsúhlasené majoritným spoločníkom. Najlepším riešením vyhnúť sa problémom je odčlenenie osobného a firemného majetku konateľa. U mnohých podnikateľov je tendencia zabúdať na nutnosť prísneho odčlenenia ich nepodnikateľských (súkromných osobných, rodinných) a podnikateľských (firemných, obchodných) peňazí. Dôvodov prečo je vhodné a výhodné tak urobiť je niekoľko: - ochrana osobného majetku konateľa pred prípadnou exekúciou firmy zo strany daňového úradu alebo exekútora, ak by podnikateľský subjekt bol prípadne aj dočasne platobne neschopný - ochrana majetku pre prípad následkov z možných prehratých súdnych a obchodných sporov z podnikania, - ochrana peňazí v prípade rozvodu (napr. v rámci predmanželskej zmluvy) a zneužívania práce partnera v manželstve alebo členmi rodiny, - zabezpečenie dedičstva pre prípad smrti podľa predstáv podnikateľa - konateľa (formou testamentu), - vytvorenie finančnej rezervy pre pochybenie (nepodnikateľské i podnikateľské) alebo nečakané udalosti (vis maior) v budúcnosti, ktoré nie je možné predvídať. Zdroj: VD
Poslanci schválili dlho diskutované zmeny v dôchodkovom systéme - Poslanci Národnej rady (NR) SR v pozmenenej podobe definitívne schválili dlho diskutovanú vládnu novelu zákona o sociálnom poistení. Odobrili tým viaceré zmeny v dôchodkovom systéme od začiatku budúceho roka. Za návrh hlasovalo 76 poslancov, 55 bolo proti. Počas hlasovania došlo k búrlivým výmenám názorov medzi koalíciou a opozíciou. Pôvodný vládny návrh, ktorý vypracovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, prešiel v parlamente viacerými zmenami. Okrem pozmeňovacích návrhoch ĽS-HZDS koaliční poslanci pri hlasovaní podporili aj viaceré návrhy opozičnej poslankyne SDKÚ-DS Ivety Radičovej. Z jedného z nich však vyplynulo, že počas dočasného otvorenia 2. dôchodkového piliera v prvom polroku budúceho roka sa budú môcť ľudia dobrovoľne rozhodnúť len o výstupe, nie však vstupe do 2. piliera. ĽS-HZDS sa podarilo presadiť v pôvodnom návrhu viaceré zmeny. Predčasní dôchodcovia tak budú môcť aj naďalej súčasne pracovať a poberať dôchodok. Vymedzený okruh osôb, za ktoré platí dôchodkové odvody štát, sa bude môcť dobrovoľne rozhodnúť o účasti v 2. pilieri. Ak schválenú novelu podpíše aj prezident Ivan Gašparovič, študenti, ktorí budú prvýkrát vstupovať na trh práce, sa budú môcť do šiestich mesiacov rozhodnúť, či do 2. piliera vstúpia. Doteraz bol pre nich vstup povinný, teraz bude pre nich naopak prvotnou účasť v 1. pilieri. Novela prináša aj zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre platenie dôchodkových odvodov z doterajšieho trojnásobku na štvornásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Parlament v utorok definitívne schválil aj novelu zákona o prídavku na dieťa. Tá podporí dôchodcov, ktorí sa starajú o deti a nemajú iný príjem ako dôchodok. Keďže si nemôžu na deti uplatniť odvodový bonus, štát im mesačne prispeje sumou 300 Sk. Zákon vstúpi do platnosti 1. januára 2008. Podpredsedníčka SDKÚ-DS Iveta Radičová požiada prezidenta Ivana Gašparoviča o vrátenie novely zákona o sociálnom poistení na opätovné prerokovanie parlamentu, a to kvôli zmätočným ustanoveniam, ktoré po hlasovaní v parlamente obsahuje. Hlavu štátu už Radičová požiadala o stretnutie. NR SR totiž včera schválila novelu zákona o sociálnom poistení s dočasným dobrovoľným vstupom i výstupom z 2. dôchodkového piliera, pričom však poslanci súčasne odhlasovali aj zákaz vstupu do druhého piliera. Radičová v súvislosti s tým upozornila na to, že poslanci hlasovali o pozmeňujúcich návrhoch, o ktorých už vzhľadom na schválené ustanovenia zo spoločnej správy nemali hlasovať. "Situácia je momentálna taká, že pán prezident s veľkou pravdepodobnosťou bude musieť zákon vrátiť do parlamentu," upozornila exministerka práce. Na zmätočnom hlasovaní sa podľa Radičovej prejavil celý spôsob diskusie, ktorá o dôchodkovej novele doteraz prebehla. "Dobrovoľnosť je tak vážna systémová zmena v dôchodkovom zabezpečení, že si zaslúžila vecnejšiu a dlhšiu rozpravu," domnieva sa opozičná poslankyňa. Zároveň Radičová ocenila prijatie pozmeňujúcich návrhov, vďaka ktorým budú mať vdovy a vdovci rovnaké náhrady ako doteraz a predčasní dôchodcovia budú môcť naďalej pracovať. Neteší ju naopak, že sa nepodarilo zabrániť predĺženiu povinnej doby sporenia z 10 na 15 rokov. "Tu ale máme vážne zistenia, že to môže kolidovať s ústavou, a preto sa s veľkou pravdepodobnosťou, pokiaľ vôbec dôjde k schváleniu tejto novely a podpisu prezidentom, obrátime na Ústavný súd SR," dodala Radičová. TASR 30.10.2007
Energetické dane - Právo a manažment - Informujeme Vás, vydanie: 19/2007, vyšlo: 2.10.2007 Od začiatku júla budúceho roka by mali dodávatelia a spotrebitelia začať platiť spotrebnú daň z elektriny, uhlia a zemného plynu. Vyplýva to z návrhu zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Domácnosti by mali byť od týchto daní oslobodené. Ministerstvo financií predpokladá, že dopad na obyvateľstvo sa však v určitej miere môže prejaviť nepriamo v cenách niektorých výrobkov a služieb. Sadzba dane na elektrinu by mala od 1. júla 2008 do konca roka 2009 predstavovať 0,02 Sk za jednu kilowatthodinu (kWh). Od začiatku roka 2010 by sa mala sadzba dane za elektrinu zdvojnásobiť. Okrem elektriny využívanej domácnosťami má byť od tejto dane oslobodená aj elektrina používaná na výrobu výrobku, ak náklady na elektrinu tvoria viac ako polovicu celkových nákladov na výrobok. Daň sa tiež nemá vzťahovať na elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Sadzba dane na plyn sa má od začiatku júla budúceho roka líšiť podľa spôsobu jeho využitia. Na plyn využívaný ako pohonná látka navrhuje Ministerstvo financií uplatňovať od polovice budúceho roka do konca roka 2009 sadzbu vo výške 4 Sk za meter kubický. V prípade využívania plynu na výrobu tepla má byť v rovnakom období sadzba dane 0,20 Sk za meter kubický. Rovnako ako pri elektrine, aj pri plyne sa majú tieto sadzby od roku 2010 zdvojnásobiť. V tomto prípade majú byť od tejto dane oslobodení napr. výrobcovia elektriny z plynu, ako aj zemný plyn určený na výrobu stlačeného zemného plynu používaného ako pohonná látka. Na uhlie sa má od začiatku júla budúceho roka vzťahovať sadzba dane vo výške 320 Sk za tonu. Návrh zákona vzhľadom na veľký rozsah oslobodení od dane a vzhľadom na navrhované výšky sadzieb spotrebnej dane nebude mať podľa Ministerstva financií výrazný dopad na verejné financie. Predpokladaný výnos zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu v roku 2008 sa odhaduje vo výške 0,3 mld. Sk. Návrh predloženého zákona smeruje ku kladnému vplyvu na životné prostredie. Zdroj: VD
Vrátenie DPH mimo EÚ - Právo a manažment - Informujeme Vás, vydanie: 19/2007, vyšlo: 2.10.2007 Ak subjekt priváža hodnotný tovar z krajiny, ktorá nie je v EÚ, môžete požiadať o vrátenie zaplatenej DPH. V rámci únie toto právo neexistuje. Podmienky vrátenia DPH určujú predpisy danej krajiny, kde si subjekt tovar zakúpi. Pri dovoze hodnotných vecí a cenností sa sadzby DPH pohybujú okolo 20 percent a úspora môže dosahovať i väčšie sumy. V rámci krajín EÚ o takéto navrátenie DPH žiadať nemožno. Podmienky na vrátenie DPH sa v detailoch líšia podľa jednotlivých krajín, spravidla však treba dodržať nasledujúci postup: Sumu v hodnote DPH tovaru vo väčšine prípadov kupujúcemu vracia predajca. Tomu treba predložiť doklad o zakúpení tovaru spolu s potvrdeným tlačivom o vývoze tovaru z krajiny. Tlačivo kupujúcemu poskytne predajca. Pečiatkou ho neskôr opatrí colník v krajine nákupu pri odchode z nej. Väčšina krajín poskytujúcich možnosť vrátenia DPH určuje aj časový limit, koľko dní po nákupe sa musí tovar vyviezť. Takisto treba počítať s minimálnou sumou, za ktorú treba tovar kúpiť, aby mohla byť DPH vrátená. Minimálna suma sa vo väčšine štátov vzťahuje na tovar zakúpený v jednom obchode a v jeden deň. Teda kumulovať tovar kúpený počas celého pobytu na viacerých miestach nie je možné. Vybaviť náležitosti pre vrátenie DPH je možné samostatne alebo je možné využiť služby špecializovaných spoločností. Oboje má svoje výhody a nevýhody. Ak sa subjekt rozhodne konať sám, nebude musieť externej firme platiť poplatok za vybavenie a dostane celú sumu vrátenej dane. Nevýhodou je, že na vyzdvihnutie vrátenej sumy musí znova navštíviť predajcu, čo často z praktických dôvodov nie je možné. Potrebné doklady mu môžete predložiť aj poštou a sumu od neho získať bankovým prevodom. Poplatky za bankové prevody môžu však niekedy želateľné úspory o čosi znížiť. Pri využití externej firmy treba za jej služby zaplatiť, čo je základná nevýhoda takejto voľby. Spoločnosti stanovujú poplatky spravidla pomerovými číslami k vrátenej dani. Napr. keď je v krajine, z ktorej žiadate vrátiť DPH, jej sadzba určená na 18 percent, firma vám vráti napr. 14 percent. Výhodou je, že nemusíte navštevovať predajcu, firma vám doručí peniaze domov. Nebude od vás vyžadovať žiadne poplatky, prevody peňazí vykonáva na vlastné náklady. Pokladničné bloky a tlačivá potvrdené colníkom firme odovzdáte až po návrate domov. Dokumenty však firmy prijímajú na väčších letiskách z východiskových krajín hneď po potvrdení colníkom. Treba si preto prepočítať, ktorá z dvoch možností v konkrétnom prípade podľa okolností vyjde lacnejšie. Na Slovensku služby vrátenia DPH pri cestách z krajín mimo únie zatiaľ ponúka len jedna spoločnosť. Možnosť vrátenia DPH z tovaru poskytuje aj Slovensko. Požiadať o ňu môže každý, kto nemá trvalý alebo prechodný pobyt v EÚ bez ohľadu na občianstvo, teda aj Slováci trvalo žijúci mimo únie. Požiadať o vrátenie DPH z tovaru zakúpeného u nás môže ten, kto nemá trvalý alebo prechodný pobyt na území EÚ, kúpi tovar v celkovej hodnote vyššej ako 5–tisíc SK u jedného predajcu v jednej deň, disponuje dokladom o kúpe tovaru, napríklad pokladničným blokom, potvrdí vývoz tovaru u colníka hociktorého členského štátu EÚ pri výstupe z EÚ na tlačive Ministerstva financií SR, vyvezie tovar z EÚ do 3 mesiacov od jeho zakúpenia, predajcovi predloží pokladničný blok spolu s potvrdeným tlačivom do 6 mesiacov od kúpy tovaru. Zdroj: VD
Prezident SR od 1.10.2007 do 8.10.2007 - Prezident SR vymenoval slovenského veľvyslanca vo Veľkej Británii. Vyhlásenie prezidenta Ivana Gašparoviča k návšteve maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma v Komárne Prezident SR Ivan Gašparovič je presvedčený, že včerajšia návšteva prezidenta MR László Sólyoma v Komárne nemala charakter súkromnej návštevy. Maďarská hlava štátu navštívila oficiálne inštitúcie Slovenskej republiky a vyjadrovala sa k témam, ktoré presahujú hranice maďarských vnútropolitických otázok. Takéto jednostranné aktivity maďarského prezidenta výrazne zasahujúce do vnútornej politiky zvrchovanej Slovenskej republiky neprispievajú k zlepšovaniu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou. Ivan Gašparovič je za posilňovanie slovensko-maďarskej spolupráce na základe spoločných stretnutí a diskusií so svojím maďarským partnerom, podobne ako to bolo na jeseň minulého roka, kedy hlavy štátov spoločne prednášali na slovenskej a maďarskej univerzitnej pôde v Banskej Bystrici a v Pilišskej Čabe. Slovenskú republiku oficiálne na takej úrovni, aká prináleží návšteve hlavy susedného štátu. Prezident SR vymenoval slovenského veľvyslanca vo Veľkej Británii Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podľa čl. 102 písm. c/ Ústavy Slovenskej republiky odovzdal poverovacie listiny vedúcemu diplomatickej misie v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska Jurajovi Zervanovi. V príhovore novovymenovanému veľvyslancovi zdôraznil povinnosti, ktoré mu vyplávajú vo vzťahu k Slovensku, k jeho občanom, ale aj k hlave štátu, ktorú bude zastupovať. Prezident SR pripomenul bezproblémovosť bilaterálnych vzťahov oboch krajín, ale aj preto, že „sme tak dlho nemali nášho veľvyslanca v tejto krajine, vznikol veľký priestor a vytvorilo sa veľa možností ako tieto vzťahy ešte zlepšiť. „ Prezident SR v príhovore dodal, že Slovensko potrebuje dobrú a kvalitnú spoluprácu s Anglickom aj vzhľadom na pomerne veľkú komunitu našich krajanov, ktorí tam odišli za prácou, ale aj vzhľadom na potrebu hľadania nových ciest a foriem spolupráce v rámci spoločného členstva v euroatlantických štruktúrach. Novovymenovaný veľvyslanec Juraj Zervan sa v príhovore poďakoval za dôveru a povedal, že sa bude usilovať čo najskôr vyplniť priestor vzniknutý absenciou nášho veľvyslanca v Anglicku a bude sa usilovať nadviazať na všetko pozitívne v doterajších bilaterálnych vzťahoch a taktiež sa bude usilovať o hľadanie nových foriem spolupráce v oblasti ekonomiky, politiky, obchodu a kultúry. WD
Dnes Vám prinášame aktuality z MFSR a MŠSR. - Vláda SR od 1.10.2007 do 8.10.2007 Novela zákona o živnostenskom podnikaní Od 1. októbra sa zriadia jednotné kontaktné miesta, ktoré budú poskytovať informácie o všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania živnosti. Pri ohlasovaní živnosti či žiadosti o udelenie koncesie jednotné kontaktné miesto umožní fyzickej či právnickej osobe splniť si daňovú registráciu k dani z príjmov a prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia. Tieto údaje živnostenský úrad distribuuje príslušným orgánom, čím podnikateľovi ušetrí veľa času. Služby vykonávané jednotnými miestami budú bezplatné. V súčasnosti totiž existujú podnikatelia, ktorí majú na živnostenskom liste aj 50 rôznych činností, ktoré spolu vzájomne nesúvisia. Každý predmet činnosti sa teda bude spoplatňovať osobitne. V praxi to bude znamenať, že ak chce niekto podnikať v 20-tich činnostiach, bude potrebné vydať mu 20 živnostenských listov. Súčasná živnostenská legislatíva totiž umožňuje rôznym „tiežpodnikateľom“ sofistikovanou formuláciou predmetov podnikania obchádzať zákonnú povinnosť preukázania odbornej spôsobilosti. Tento stav je neprijateľný aj z dôvodu, že verejne prístupný živnostenský register neposkytuje dôveryhodný prehľad o živnostníkoch na Slovensku – obsahuje totiž mnoho predmetov podnikania, ktoré ich držitelia vôbec nevykonávajú. V súvislosti s obmedzením počtu predmetov podnikania sa znížia aj správne poplatky za vydanie oprávnenia – v prípade živnostenských listov na 100 a 500 Sk /dnes 1000 Sk/, v prípade koncesných listín na 1000 Sk /dnes 2000 Sk/. Hoci na prvý pohľad sa javí, že získanie živnostenských oprávnení na viac predmetov podnikania bude finančne náročnejšie, na druhej strane bude vypustené uhrádzanie poplatkov za výpis z registra trestov, za autorizáciu inšpekčných kníh a iné. Mnohé z požadovaných dokladov si totiž sami od príslušných inštitúcií obstarajú jednotné kontaktné miesta, sieť ktorých ministerstvo vnútra buduje na obvodných živnostenských úradoch. Do novely živnostenského zákona ministerstvo vnútra zapracovalo európsku smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií, čo prinesie viacero liberalizačných opatrení a umožní získať živnostenské oprávnenie širšiemu okruhu žiadateľov. Napríklad trojročná prax už nebude podmienkou získania živnostenského oprávnenia pri remeselných činnostiach, čo mnohým absolventom stredných škôl umožní uplatniť sa v podnikaní hneď po ukončení štúdia. Osoby s najmenej desaťročnou praxou budú môcť získať živnosť na remeselné činnosti aj bez požadovaného vzdelania. Novelou sa ruší aj administratívne náročné vedenie inšpekčných kníh, ktoré sa v praxi neosvedčilo. Spresňuje sa aj získavanie a nakladanie s informáciami v živnostenskom registri, ktorý spravuje ministerstvo vnútra. Nový automatizovaný elektronický systém budú živnostenské úrady používať pri sprístupňovaní a zasielaní údajov z registra inštitúciam verejnoprávnej povahy – daňovým úradom, úradom práce, poisťovniam a i. Podrobnosti o obsahu a štruktúre údajov budú upravené v osobitných zmluvách medzi ministerstvom vnútra a prijímateľmi. Verejné vysoké školy majú určené limity na externistov Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí prijala nariadenie o určení limitov súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia v študijných programoch v externej forme. Určené limity sa vzťahujú na prijímanie tých študentov do prvého ročníka, ktorí nebudú prijatí na bezplatné študijné programy. Ministerstvo školstva SR pri určovaní limitov pre jednotlivé verejné vysoké školy zohľadňovalo poskytnuté dotácie v roku 2007, počet študentov, ekonomickú náročnosť jednotlivých študijných programov. O tom, ktoré poskytované študijné programy v externej forme zabezpečí bezplatne, rozhodne vysoká škola do 31. októbra. Limity pre verejné vysoké školy na akademický rok 2008/2009 Vysoká škola Limit v tis. Sk Univerzita Komenského v Bratislave 40 873 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 10 003 Prešovská univerzita v Prešove 8 302 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 4 091 Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 4 919 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 9 915 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 10 832 Trnavská univerzita v Trnave 6 005 Slovenská technická univerzita v Bratislave 28 989 Technická univerzita v Košiciach 17 101 Žilinská univerzita v Žiline 13 650 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 4 355 Ekonomická univerzita v Bratislave 9 789 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 784 Technická univerzita vo Zvolene 5 497 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 654 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 2 362 Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 662 Katolícka univerzita v Ružomberku 6 134 Univerzita J. Selyeho v Komárne 1 091 WD
Minimálna mzda sa zvýši o 6,6 % na 8 100 Sk - Minimálna mesačná mzda zamestnanca v SR bude od 1. októbra tohto roka 8 100 Sk, teda 46,6 Sk za 1 odpracovanú hodinu. Vyplýva to z návrhu zákona o minimálnej mzde, ktorý na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda. Predkladateľom návrhu je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Zákon počíta s platnosťou novej sadzby minimálnej mzdy od januára 2008, avšak na základe nariadenia, ktoré vláda schválila na svojom minulom rokovaní, bude zamestnancom nová suma minimálnej mzdy vyplácaná už od októbra 2007. Upravená hodnota hrubej mesačnej minimálnej mzdy je vyššia ako životné minimum platné od 1. júla 2007 o 2 176 Sk a zároveň o 6,6 % vyššia ako minimálna mzda platná v súčasnosti (7 600 Sk). V prípade, že sa minimálna mzda bude zvyšovať v súlade s navrhnutým zákonom - teda na základe rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, v roku 2009 by mala podľa odhadov dosiahnuť 8 670 Sk a o rok neskôr 9 240 Sk. Zdrojom krytia predpokladaného zvýšeného rozsahu výdavkov v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy majú byť finančné prostriedky štátneho rozpočtu (ŠR) SR a ostatných verejných rozpočtov na roky 2008 až 2010. "Napriek predpokladanej zvýšenej potrebe finančných prostriedkov sa nepredpokladá prekročenie štátneho rozpočtu a ostatných verejných rozpočtov na roky 2008 až 2010," uvádza rezort práce. Návrh zákona o minimálnej mzde predložilo MPSVR na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007. TASR 27.09.2007
Zrušenie krajských úradov - S účinnosťou od 1. októbra 2007 sa zrušujú krajské úrady. Ich pôsobnosť prechádza na obvodné úrady a ministerstvá. 27.09.2007 www.portal.gov.sk
Od 1. októbra začne platiť novela Živnostenského zákona - Poskytovanie služieb začínajúcemu podnikateľovi - fyzickej osobe (FO) a právnickej osobe na jednotných kontaktných miestach (JKM) zriadených v kompetencii živnostenských úradov (ŽÚ). Odstránenie administratívnych bariér, ktoré podnikateľskú obec pri vybavovaní žiadosti o vydanie živnostenského listu doteraz zbytočne zaťažovali - k prihláške o vydanie živnostenského listu sa už nepredkladá výpis z registra trestov. Na jednom vydanom živnostenskom liste môže byť vyznačený iba jeden predmet činnosti. Raz vydané identifikačné číslo pre FO zostáva navždy v platnosti. Sumarizoval pre TASR riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra (MV) SR Ján Dutko hlavné znaky novely Živnostenského zákona, ktorá začne na Slovensku platiť 1. októbra 2007. Platné živnostenské listy s mnohými predmetmi podnikania a vydané pred týmto dátumom, zostávajú v platnosti. Doteraz platná podmienka u všetkých remeselných živností týkajúca sa preukazovania odbornej spôsobilosti vo vzťahu k rokom praxe sa novelou ruší. "Pristúpili sme novelou zákona k liberalizačnej aktivite. Ponúkli sme širokému spektru tých absolventov, ktorí sa cítia na podnikanie a sú odvážni, aby preukazovanie odbornej praxe nebolo pre nich brzdou, resp. podmienkou na získanie živnostenského oprávnenia," zdôraznil Dutko na štvrtkovej tlačovej besede Slovenskej živnostenskej komory (SŽK) o uplatňovaní novely Živnostenského zákona. Ďalšou zmenou je, že jedna voľná živnosť bude spoplatnená (kolok) sumou 100 Sk (teraz 1 000 Sk) a u koncesovaných živností sumou 1 000 Sk (2 000 Sk). Ak príde potenciálny podnikateľ na ŽÚ a bude mať záujem o viacero predmetov podnikania, bude musieť ohlásiť na jednom tlačive všetky, ale úrad mu vydá toľko živnostenských listov, koľko bude predmetov podnikania. Každý živnostenský list bude samostatne spoplatnený. Tým sa Slovensko dostane na úroveň zahraničnej praxe. Tam totiž neexistuje, aby bolo na jednom živnostenskom liste vyznačených aj 300 predmetov podnikania. To je tak na Slovensku, pričom podnikateľ ani všetky predmety podnikania nevykonáva, nesúvisia navzájom a neraz "fušuje" do kvalifikovaných výkonov seriózneho podnikateľa. Slovenský podnikateľ s desiatkami predmetov činnosti sa stáva v cudzine menej dôveryhodný, poznamenal Dutko. V súčasnosti pôsobí 50 ŽÚ na obvodných úradoch, ktoré zastrešujú činnosť JKM. Budú radiť občanom SR - podnikateľom so živnostenským oprávnením. U zahraničných osôb bude však určujúca územná pôsobnosť podnikateľa, teda sídla 8 samosprávnych krajov. Pre daňovú a zdravotnú registráciu a pre výpis z registrov trestov ŽÚ posunie elektronickou formou informácie o podnikateľovi dotknutým úradom. Podľa MV SR portfólio podnikateľských subjektov k 30. júnu 2007 tvorilo 560 000 subjektov so živnostenským listom, ročne ich pribudne asi 40 000, menej ich odíde. Od roku 2000 do 2006 ročne vzrastie toto portfólio o 9 až 10 % nových podnikateľských subjektov. TASR 27.9.2007
Novelou Obchodného zákonníka sa spresňujú cezhraničné fúzie firiem - Novela Obchodného zákonníka preberá niektoré ustanovenia 5 relevantných smerníc Európskeho parlamentu a Rady Európy o cezhraničných fúziách. Ide o zlúčenia alebo splynutia obchodných spoločností v prípadoch, kedy tento postup nebol upravený v národnom práve členov EÚ. Podrobnosti týchto fúzií sú obsahom návrhu novely tak Obchodného zákonníka ako aj obchodného registra, ktorý schválila vláda SR s pripomienkami. Zavedené ustanovenia majú prispieť k uľahčeniu cezhraničných fúzií podľa predpisu Európskeho spoločenstva (ES). Úprava postupu, pokiaľ ide o časť operácie, ktorá sa týka spoločnosti so sídlom na území daného štátu, je však už ponechaná na rozhodnutí členského štátu. Novela reaguje na právne poriadky niektorých členov EÚ, ktoré zakazovali alebo stále zakazujú fúzie spoločností, ktorých sídla sa nachádzajú v rozličných členských štátoch alebo sa im bráni splynúť iným spôsobom. Tak sa na program dňa dostala potreba zabezpečiť rovnaké práva a postavenie fúzovaným firmám zakladaných v rozličných štátoch EÚ. Vďaka smerniciam sa v novele Obchodného zákonníka rieši aj otázka účasti zamestnancov na riadení v nástupníckej spoločnosti. Cezhraničné fúzie síce už majú v súčasnosti zelenú v prípade spoločností, ktoré vytvárajú európsku spoločnosť alebo európske družstvo, ale spomínaná novela zákona rieši malé a stredné podniky (MSP). Pre ne nemusí byť totiž nadnárodná forma vhodná alebo niektorú z nich uprednostňujú, zároveň chcú využiť právo v zmysle zmluvy s ES. Novela Obchodného zákonníka bola doplnená aj o ďalšie ustanovenia smerníc, ktoré sa týkajú otázky napr. tvorby a udržiavania základného imania (ZI), klamlivej a porovnávacej reklame, splynutí a rozdelení akciových spoločností so zreteľom na požiadavku týkajúcu sa správy nezávislého znalca, ochrany záujmov spoločníkov fúzovanej spoločnosti. Opatrenia smerníc sledujú aj zníženie administratívnej zaťaženosti spoločností pri vkladaní kapitálu spoločností do ZI. TASR 26.09.2007
Právna úprava návrhov na mimosúdne vyrovnanie - Zmluvy a právne podania - Vybrané zmluvy a právne podania, vydanie: 8/2007, vyšlo: 7.8.2007 Z každého právneho vzťahu vznikajú stranám nejaké práva i povinnosti. Nie vždy však dochádza k dobrovoľnému plneniu toho, na čo sa zmluvná strana zaviazala v zmluve. Ako postupo-vať v takomto prípade? Už samotný Občiansky súdny poriadok (zák. č. 99/1963Zb.) ako procesný predpis upravujúci úkony účastníkov, súdov či ich príslušnosť na rozhodovanie vo svojich § 67 až 69 upravuje tzv. zmierovacie konanie, ktorého účelom je predísť súdnemu konaniu medzi účastníkmi. Z dikcie predmetných ustanovení vyplýva, že vo všetkých prípadoch, kedy to povaha veci (teda vzťahu medzi účastníkmi) pripúšťa, možno na ktoromkoľvek príslušnom súde navrhnúť, aby súd vykonal pokus o zmier a ak došlo k jeho uzavretiu, aby ho schválil. Pri zmierovacom konaní je súd povinný na účastníkov použiť vhodné prostriedky výchovného pôsobenia v zmysle ich hmotných a procesných práv a povinností. Rovnako i § 99 pojednáva o zmieri, o ktorý sa účastníci môžu pokúsiť po začatí samotného súdneho konania a je povinnosťou súdu sa oň pokúsiť. Účastníci zmluvy si vo väčšine prípadov vo svojich zmluvách dojednávajú termíny svojich plnení. Po uplynutí tejto lehoty, kedy sa vlastne záväzok stal zročným, na druhý deň začína plynúť premlčacia doba a po jej uplynutí v prípade súdneho konania na vznesenú námietku premlčania dlžníkom sa veriteľovo právo na plnenie premlčuje. Jeho samotné právo ako také nezaniká, len zaniká možnosť jeho vymáhania súdnou cestou. Ak by po uplynutí premlčacej doby dlžník plnil dobrovoľne, veriteľ by sa bezdôvodne neobohatil. Pre tieto prípady si strany dojednávajú rôzne zabezpečovacie inštitúty ako napr. zmluvnú pokutu či úroky z omeškania. Na druhej strane, ak by si ich nedojednali, veriteľ by mal nárok na úroky z omeškania v zákonnej výške. vd
Národná rada SR od 25.6.2007 do 2.7.2007 - Parlament schválil novelu Zákonníka práce, ktorá má posilniť práva zamestnancov. Poslanci podporili len tie poslanecké vládnej koalície. Schválený pozmeňujúci návrh umožní nadčasovú prácu v záujme zabezpečenia plynulosti výrobného procesu. So zamestnancom, ktorý vykonáva rizikové práce, bude možné dohodnúť výnimočne prácu nadčas aj na zabezpečenie bezpečného a plynulého výrobného procesu po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov. Toto ustanovenie pomôže najmä automobilovému priemyslu, ktorý pracuje nepretržite v linkách a jedna časť výroby bezprostredne nadväzuje na druhú. Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, bude patriť za nadčasovú prácu okrem mzdy aj mzdové zvýhodnenie vo výške 35 % jeho priemerného zárobku. Ďalším schváleným poslaneckým návrhom sa zmenili navrhované ustanovenia o uvoľňovaní odborárov na výkon odborárskej funkcie. Takéto právo nakoniec dostanú aj členovia zamestnaneckých rád, prípadne zamestnaneckí dôverníci. Zamestnávateľ pritom bude povinný poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy aspoň štyri hodiny mesačne najmenej jednému zástupcovi odborovej organizácie, ktorá má menej ako päťdesiat členov pracujúcich u zamestnávateľa, dvanásť hodín mesačne najmenej jednému odborárovi z organizácie, ktorá má aspoň päťdesiat a menej ako sto členov a šestnásť hodín mesačne najmenej jednému odborárskemu zástupcovi z organizácie s počtom aspoň sto členov pracujúcich u zamestnávateľa. Pracovné voľno s náhradou mzdy aspoň štyri hodiny mesačne dostane aspoň jeden člen zamestnaneckej rady alebo zamestnanecký dôverník. Novela Zákonníka práce okrem toho zavádza definíciu závislej práce, ktorá sa bude môcť vykonávať len zamestnancami, teda v pracovnom pomere. Pri vykonávaní závislej práce musí ísť o vzťah nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca. Takáto práca musí okrem toho predstavovať osobný výkon práce zamestnanca pre zamestnávateľa, musí sa vykonávať podľa pokynu zamestnávateľa, v jeho mene, za mzdu alebo odmenu, v pracovnom čase, na náklady zamestnávateľa, jeho výrobnými prostriedkami a na zodpovednosť zamestnávateľa. Na naplnenie pojmu závislá práca je takisto potrebný výkon práce, ktorá pozostáva prevažne z opakovaných činností. Tiež sa zavedie vyplácanie odstupného súčasne s čerpaním výpovednej lehoty pri prepustení zamestnanca z organizačných dôvodov. Zamestnanec bude mať v tomto prípade nárok na odstupné vo výške dvojmesačnej mzdy aj potom, ako využije dvojmesačnú výpovednú lehotu. V súčasnosti si môže zamestnanec vybrať, či využije dvojmesačnú výpovednú lehotu bez odstupného, alebo požiada o dvojmesačné odstupné bez využitia výpovednej lehoty. Do Zákonníka práce sa vracia možnosť uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti s rozsahom do desať hodín týždenne na obdobie jedného roka. Zároveň sa zvyšuje rozsah práce, ktorú je možné vykonávať na základe dohody o vykonaní práce, zo súčasných tristo hodín na 350 hodín ročne. Ďalšie zmeny v Zákonníku práce: - obmedzenie takzvaného reťazenia pracovných zmlúv, teda opakovaného uzatvárania pracovného pomeru na dobu určitú. Bude tak možné urobiť len raz počas troch rokov, čo je spravidla maximálna dĺžka trvania tohto pracovného pomeru - v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu nebude možné dohodnúť skúšobnú dobu - vyplácanie odstupného väčšinou vo výške dvoj- alebo trojnásobku platu pracovníka, ak sa pracovný pomer skončí výpoveďou alebo dohodou napríklad z organizačných dôvodov. To by malo platiť i v prípade, že zamestnanec bude pracovať počas výpovednej doby. - podnik má mať právo na jeden mesačný plat zamestnanca, ak ten počas výpovednej doby prestane pracovať pre firmu. Zamestnávateľ si ho bude môcť nárokovať iba vtedy, ak sa na takejto peňažnej náhrade dohodne so zamestnancom v pracovnej zmluve. - zvýšenie postihu zamestnanca, ak spôsobí firme škodu z nedbanlivosti, a to maximálne na štvornásobok z doterajšieho trojnásobku jeho priemernej mzdy - väčšia voľnosť pri pružnom pracovnom čase, ktorý umožňuje upraviť čas príchodu do zamestnania - zamestnanec bude môcť okamžite skončiť pracovný pomer aj v prípade, keď mu zamestnávateľ nevyplatí cestovné náhrady - zamestnanci v zdravotníctve dostanú výnimku a budú môcť mať dlhší týždenný pracovný čas až do 56 hodín oproti súčasnému maximu 48 hodín. Do pracovného času sa im bude započítavať aj pohotovosť, počas ktorej nepracujú, ale musia byť pripravení na službu nastúpiť. - výnimočne budú môcť pracovať nadčas zamestnanci, ktorí vykonávajú rizikové práce najmä v automobilovom, strojárskom a ťažobnom priemysle tak, aby bola zaistená plynulosť a bezpečnosť výroby. Za takúto prácu nadčas bude mať zamestnanec nárok okrem platu aj na mzdové zvýhodnenie najmenej vo výške 35 percent priemerného zárobku. - sprísnenie podmienok vstupu odborárov na pracovisko, ktorí tak budú môcť urobiť len po dohode so zamestnávateľom - zlepšenie odmeňovania vedecko-výskumných pracovníkov zriadením inštitútu osobného platu - zamestnávateľ nebude musieť pracovníkovi, ktorý vykonáva sezónne práce napríklad v stavebníctve alebo poľnohospodárstve, poskytnúť náhradný nepretržitý odpočinok v období plnej sezóny, ale až po jej skončení wd
Vláda SR od 25.6.2007 do 2.7.2007 - Novela zákona o Komore geodetov a kartografov Zákon sa mení v nadväznosti na novelizáciu zákona o geodézii a kartografii a na novú právnu úpravu o uznávaní odborných kvalifikácií. Novelou sa rozširuje činnosť komory – a teda určuje rozsah a formu vzdelávania členov komory a uznáva odbornú kvalifikáciu autorizovaného geodeta a kartografa . Kvalifikačnú skúšku pred komorou môže vykonať fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore geodézia a kartografia a po nadobudnutí vysokoškolského vzdelania päť rokov odbornej praxe vo vybraných geodetických a kartografických činnostiach alebo preukázala uznanie odbornej kvalifikácie. Ustanovujú sa podmienky pre zápis fyzickej osoby do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov. Ďalej sa ustanovuje, že fyzická osoba, ktorú komora odmietla komora do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov alebo ktorej komora odmietla vykonanie kvalifikačnej skúšky, má právo domáhať sa ochrany na súde. Odstraňuje sa doterajší nedostatok zákona, ktorý umožňoval členovi vyčiarknutému zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov požiadať okamžite o opätovný zápis do zoznamu a bez zaplatenia dlžného členského príspevku. Predpokladaná účinnosť zákona je určená na 20. októbra 2007. Novela zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách Predložený návrh noviel zákonov v oblasti pozemkového práva rieši širokú škálu problémov, ktoré pri aplikácii platných právnych predpisov vznikli. Novelou zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva sa rozširujú dôvody pozemkových úprav na základe opatrení prijatých vládou SR v dôsledku živelných pohrôm. Zákon dáva možnosť budovať opatrenia, ktoré zamedzia škodám pôsobením opakovanej pohromy a odstraňuje jej následky. Prednosťou predmetného opatrenia je zároveň vysporiadanie vlastníctva k dotknutým pozemkom, na ktorých budú potrebné opatrenia vybudované, ako aj finančné zabezpečenie ich výstavby. Ďalšia podstatná zmena sa dotýka zjednodušených a zrýchlených postupov, ktoré umožňovali dočasné riešenie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom na čas do schválenia projektu pozemkových úprav alebo do zániku poľnohospodárskeho podniku, ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy. Následkom kolektivizácie poľnohospodárstva a s tým spojeného nového usporiadania pozemkov, boli v minulosti pôvodné hranice pozemkov, ako aj pôvodné prístupové cesty rušené. Štát z týchto dôvodov od roku 1991 zabezpečoval práce súvisiace s označením hraníc pôvodných pozemkov alebo pozemkov do náhradného užívania, ako aj potrebu finančných prostriedkov s tým spojených. Od roku 1992 sa vyčerpalo na tieto práce 267 mil. Sk a vyčlenilo sa 294 tis. ha pozemkov. Vypustením § 15 sa ukončuje proces ďalšieho vyčleňovania pozemkov vlastníkom do užívania. Postupy upravené v ustanovení § 15 umožňovali tým, ktorí o to požiadali vyčleniť im vlastnícky patriace pozemky alebo pozemky do náhradného užívania na čas do schválenia projektu pozemkových úprav alebo do zániku podniku, ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Štát od roku 1991 zabezpečoval práce súvisiace s vyčleňovaním pozemkov, ako aj finančné náklady s tým spojené. Po 16-tich rokoch možno konštatovať, že oprávnené požiadavky boli už uspokojené. Pokračovanie v ďalšom vyčleňovaní nemá už opodstatnenie a evokuje na špekulácie a zneužívanie tohto zákonom daného práva. Postupy podľa tohto ustanovenia zasahovali do práv vlastníkov, na pozemkoch ktorých sú vyčlenené pozemky do náhradného užívania, čo je dôvodom ich nespokojnosti. Riešenie užívacích pomerov k pozemkom v prípade neuzatvorenia nájomného vzťahu sa bude riadiť vzájomnou dohodou medzi vlastníkom a užívateľom v zmysle novej úpravy zákona č. 504/2003 Z. z., ktorá je súčasťou predkladaného návrhu novely tohto zákona. Novela zákona rieši vydávanie oprávnení na projektovanie pozemkových úprav. Zvyšujú sa požiadavky na odbornosť zhotoviteľov projektovej dokumentácie súvisiacej s pozemkovými úpravami; zavádza sa povinnosť v päťročných lehotách obnovovať platnosť osvedčení novými skúškami. Úpravy menšieho rozsahu sa dotýkajú vlastníctva pozemkov a objektov, kde správa bude prenechaná špecializovaným organizáciám, na ktoré štát preniesol zo zákona výkon práva správy, a ktoré by podľa platného stavu mali prejsť do vlastníctva obce. Predkladaný návrh zákona rieši aj ďalšie zmeny v predpisoch súvisiacich s pozemkovým právom. Návrh novely reštitučných zákonov t.j. zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a zákona o navrátení vlastníctva k pozemkov urýchľuje ponuku a vydávanie náhrad, ak sa pôvodné pozemky nedajú vydať, resp. navrátiť ich vlastníctvo. Zmenou je zásada, že náhradný pozemok možno požadovať len vtedy, ak pôvodný pozemok mal výmeru nad 400 m2 alebo jeho hodnota prevyšuje 1000 Sk. Ako náhradný pozemok nebude môcť byť použitý taký pozemok, ktorý nie je možné pre zákonné prekážky vydať či navrátiť jeho vlastníctvo, čo sa v súčasnosti bežne vyskytuje. Nová úprava , okrem toho dáva možnosť oprávnenej osobe priamo si vybrať náhradný pozemok. Postupy podľa zrušeného ustanovenia §15 zákona o pozemkových úpravách budú riešené novelou zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov. wd
Národná rada SR od 18.6.2007 do 25.6.2007 - Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru Novelou zákona sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru v súvislosti so zrušením kontrol na vnútorných hraniciach k 1. september 2007. Navrhovaný zákon obsahuje novely ôsmich zákonov, z ktorých časť má nadobudnúť účinnosť k spusteniu Schengenského informačného systému (navrhovaný dátum 1. septembra 2007) a časť k zrušeniu kontrol na vnútorných hraniciach (navrhovaný dátum 1. januára 2008). Návrh zákona obsahuje viac noviel: Novelou zákona o Policajnom zbore sa ustanovuje okruh subjektov, ktorým budú poskytované informácie zo Schengenského informačného systému. Informácie a osobné údaje sa teda poskytujú Ministerstvu spravodlivosti SR, Ministerstvu zahraničných vecí SR, súdu, prokuratúre,colnej správe a Železničnej polícii. V novele zákona o správnych poplatkoch sa upravujú správne poplatky za udeľovanie víz. Vzhľadom na zavedenie novej kategórie cudzincov, ktorým sa udeľuje povolenie na tolerovaný pobyt, tzv. „obeť trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi“, sa navrhuje nevyberať od týchto cudzincov správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie povolenia na tolerovaný pobyt a za žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu, nakoľko sa predpokladá, že cudzinci, ktorí splnia podmienky pre jeho udelenie, nemajú finančné prostriedky. Podľa príkladu spoločného kontaktného pracoviska v Jarovce–Kittsee by mali byť vytvorené ďalšie spoločné kontaktné pracoviská, čím by sa cezhraničná spolupráca susediacich krajín posilnila a podnietila. Vytváranie spoločných kontaktných pracovísk znamená zásah do štátnej služby kontaktných osôb, na ktorý je potrebné legislatívne reagovať úpravou dotknutých ustanovení o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Hlavným cieľom novely zákona o európskom zatýkacom rozkaze je novým spôsobom ustanoviť komunikáciu medzi zmluvnými štátmi Schengenského dohovoru prostredníctvom Schengenského informačného systému a osobitného kontaktného miesta – Sirene. Týmto kontaktným miestom sa navrhuje ustanoviť osobitné pracovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Okrem toho sa v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady o európskom zatýkacom rozkaze a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi zavádza nový inštitút – záznam, ktorý urýchli proces realizácie európskeho zatýkacieho rozkazu. Európsky zatýkací rozkaz zašle súd bezodkladne po jeho vydaní osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE, ktorý na jeho základe vyhotoví záznam; ak má informáciu o príslušnom vykonávajúcom justičnom orgáne, aj tomuto orgánu. Rovnopis európskeho zatýkacieho rozkazu súd zároveň zašle tiež ministerstvu spravodlivosti. Cieľom novely Trestného poriadku je takisto umožniť komunikáciu prostredníctvom Sirene. Z Trestného poriadku sa vypúšťa inštitút cezhraničného prenasledovania, ktorý je inštitútom policajnej spolupráce. Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve Návrh zákona upravuje podmienky uznávania získaného vzdelania zdravotníckym pracovníkom z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, priznávanie profesijných titulov ako aj oblasť poskytovania služieb v zdravotníctve zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú už usadení na území iného členského štátu a na území Slovenskej republiky vykonávajú zdravotnícke povolanie len ojedinele alebo príležitostne. Návrh zákona upravuje aj niektoré ustanovenia zákona týkajúce sa problematiky záchrannej zdravotnej služby – v nadväznosti na požiadavky praxe najmä upresňuje typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby a upravuje súvisiace ustanovenia. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy V súčasnosti za rozvoj potravinárskeho priemyslu a priemyslu stavebných výrobkov zodpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Medzi spoločné úlohy všetkých ministerstiev patrí zabezpečovanie realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou v rozsahu svojej pôsobnosti. Ministerstvo hospodárstva SR má kompetenciu v celom priemysle s výnimkou potravinárstva a stavebných výrobkov. Ak by táto výnimka platila vo všeobecnosti, Ministerstvo hospodárstva SR ako riadiaci orgán pre poskytovanie dotácií by nemohlo poskytovať dotácie do týchto odvetví priemyslu. Úpravou sa dosiahne, že podpora malých a stredných podnikateľov a podpora podnikateľského prostredia bude v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, a vzťahuje sa aj na potravinárstvo a výrobu stavebných výrobkov. Zákon o organizácii pracovného času v doprave Navrhovaný zákon reaguje na novú právnu situáciu, ktorá nastala po dni vstupu SR do Európskej únie, najmä na nové právne akty z roku 2006. Zákon upravuje - minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave, - vykonávanie cestných kontrol a kontrol v priestoroch dopravných podnikov - pôsobnosť orgánov verejnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave. - Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť zamestnancovi v doprave pracovný čas v týždni tak, aby nepresiahol 60 hodín, a rozvrhnutie pracovného času mu najmenej týždeň vopred oznámiť. - Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca v doprave vrátane nadčasov nesmie byť dlhší ako 48 hodín počas štyroch po sebe nasledujúcich mesiacov. - Ak zamestnanec v doprave vykonáva nočnú prácu priemerný pracovný čas nesmie presiahnuť desať hodín za 24 hodín počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov. - Zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi v doprave pracovnú pohotovosť v rozsahu najviac 300 hodín za kalendárny rok a ak ide o zamestnanca závodného hasičského alebo záchranného útvaru na dráhe, na letisku alebo v prístave, najviac 400 hodín za kalendárny rok. Pracovná pohotovosť v rámci pracovnej zmeny nesmie u zamestnanca v doprave okrem člena posádky lietadla presiahnuť 24 hodín v priebehu týždňa a 72 hodín v priebehu kalendárneho mesiaca. Novela zákona o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov Zrušenie krajských úradov sa dotýka aj zákona o štátnych hmotných rezervách , ktorý ustanovuje kompetencie aj krajským úradom. Krajský úrad podľa zákona o štátnych hmotných rezervách na úseku pohotovostných zásob v súčasnosti vykonáva tieto kompetencie: - spolupracuje so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky a obvodnými úradmi pri zabezpečovaní pohotovostných zásob, - sumarizuje požiadavky obvodných úradov na poskytnutie pohotovostných zásob, - predkladá žiadosť na poskytnutie pohotovostných zásob Správe rezerv. Návrhom zákona prechádzajú kompetencie krajských úradov na úseku pohotovost-ných zásob na Správu rezerv a na obvodný úrad. Cieľom tejto úpravy je na základe skúseností spružniť systém uplatňovania požiadaviek z obvodných úradov priamo na Správu rezerv odbúraním zbytočného medzičlánku. Na Správu rezerv prechádza táto kompetencia: - spolupracuje s obvodnými úradmi pri zabezpečovaní pohotovostných zásob, - prijíma žiadosť obvodného úradu na poskytnutie pohotovostných zásob. Obvodnému úradu sa upravuje kompetencia takto: - predkladá požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob Správe rezerv. O týchto požiadavkách bezodkladne informuje obvodný úrad v sídle kraja. wd
Vláda SR od 18.6.2007 do 25.6.2007 - Nový zákon o minimálnej mzde Podľa Hospodárskej a sociálnej rady sa minimálna mzda mala zvýžšiť zo súčasných 7600 Sk na 8260 Sk alebo na 8450 Sk od začiatku októbra tohto roka. Návrh sa však na základe dohody so sociálnymi partnermi stiahol, keďže sa črtá dohoda medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov na novom systéme pravidelného zvyšovania minimálnej mzdy s možnosťou vyjednávania. Vláda má pripravený návrh nového zákona o minimálnej mzde, sociálni partneri s ním však nesúhlasia. Nový zákon sa pritom už nestihne v parlamente schváliť tak, aby bol účinný ešte pred októbrovým zvýšením minimálnej mzdy a preto sa najnižšie mzdy budú začiatkom októbra tohto roka upravovať podľa súčasného znenia zákona o minimálnej mzde. Na miere zvýšenia najnižších miezd od začiatku októbra tohto roka by sa mali zamestnávatelia a odborári dohodnúť s vládou do 20. júla tohto roka, kedy bude o tejto téme rada rokovať. Súčasne by sa mali sociálni partneri s rezortom práce a sociálnych vecí do rovnakého termínu dohodnúť aj na mechanizme zvyšovania minimálnej mzdy, ktorý by mal byť súčasťou nového zákona o minimálnej mzde s predpokladanou účinnosťou od 1. januára budúceho roka. Minimálna mzda by mala byť napojená na ekonomiku, či už je to priemerná mzda v hospodárstve a rast životných nákladov. Výška najnižších miezd by sa pritom mala dohadovať do októbra kalendárneho roka s tým, že by nová suma minimálnej mzdy platila od začiatku januára. zdroj wd
Prezident SR od 11.6.2007 do 18.6.2007 - 12. jún 2007 Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal tieto zákony: 1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve 2. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3. Zákon o uznávaní odborných kvalifikácií
Národná rada SR od 11.6.2007 do 18.6.2007 - Na programe júnovej schôdze parlamentu čakajú na poslancov v druhom čítaní aj tieto zákony: Novela Zákonníka práce predpokladá prehĺbenie sociálneho dialógu medzi zamestnávateľom a zamestnancami a ich zástupcami a mala by zlepšiť postavenie zamestnancov a odborov. Vláda v novele navrhla napríklad sprísnenie podmienok opakovaného uzatvárania pracovného pomeru s pracovníkmi či povinnosť vyplácania odstupného aj vtedy, ak zamestnanec pracuje vo výpovednej lehote. Tieto možnosti zamestnávatelia dlhodobo kritizovali. Podniky tiež budú musieť uvoľniť a zaplatiť jedného odborára na výkon odborárskej činnosti na 16 hodín za mesiac, ak je v podniku aspoň 50 odborárov. Navrhuje sa taxatívne vymedziť pojem „závislá práca“, ktorá určí, v akých prípadoch môžu podniky najímať na práce živnostníkov. Navrhuje sa, aby pracovný pomer na určitú dobu bolo možné dohodnúť najdlhšie na tri roky a v rámci troch rokov ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac jedenkrát. Ďalej sa navrhuje, aby zamestnanci dostali odstupné vo výške dvoch mesačných platov aj v prípade, že pre výpoveď z organizačných dôvodov pracujú v podniku aj počas dvojmesačnej výpovednej lehoty. Po odpracovaní piatich rokov sa výpovedná lehota predĺži na tri mesiace a rovnako aj výška odstupného. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní Posilňuje postavenie odborovej organizácie v podniku a garantuje pluralitu odborových organizácií. Mení sa postup pri uzatváraní podnikovej kolektívnej zmluvy, ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie. Naďalej je zachované právo každej odborovej organizácie rokovať a uzatvárať kolektívnu zmluvu. Navrhujú sa tieto možnosti postupu pri rokovaní a uzatváraní kolektívnej zmluvy: - ak u zamestnávateľa pôsobia viaceré odborové organizácie pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnej zmluvy musia odborové organizácie postupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, - ak sa všetky odborové organizácie pôsobiace u zamestnávateľa nedohodnú na spoločnom postupe, alebo nevyužijú inú možnosť dohody o postupe pri kolektívnom vyjednávaní zamestnávateľ má právo uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov, alebo s ostatnými odborovými organizáciami, ak súčet ich členov je väčší, ako počet členov najväčšej odborovej organizácie. Návrhom novely zákona o kolektívnom vyjednávaní sa okrem toho spresňuje právna úprava podmienok výkonu ústavného práva na štrajk tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a nárokov zamestnancov. Spresňuje sa tiež skupina zamestnancov, ktorým je úplne zakázané štrajkovať a rozširuje sa okruh osôb, ktorým sa obmedzuje právo na štrajk alebo na výluku. Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Účelom návrhu zákona je dotvoriť legislatívny rámec podmienok na zabezpečenie uspokojivej ochrany života a zdravia zamestnancov a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré nie sú zamestnávateľmi, na posilnenie participácie zástupcov zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj na zabezpečenie podmienok umožňujúcich spružnenie konania zamestnávateľov. Návrh zákona obsahuje novú sankciu za nerealizovanie závažných podmienok na ochranu života a zdravia zamestnancov a podnikajúcich fyzických osôb (samostatne zárobkovo činných osôb), ktorým je podnet inšpektorátu práce na odobratie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie prevádzkovania živnosti v taxatívne vymedzených prípadoch. Novela zákona o lesoch Okrem iných skutočností rieši umožnenie použitia holorubného hospodárskeho spôsobu v prísne určených prípadoch, kedy obnovu lesa nie je možné z hľadiska prírodných podmienok dosiahnuť ostatnými hospodárskymi spôsobmi a prirodzená obnova vysokého lesa v týchto prípadoch nie je možná. Holoruby môcť používať v borovicových a niektorých listnatých porastoch (v topoľových, vŕbových, agátových porastoch a v takzvaných energetických porastov, čo sú rýchlorastúce listnaté stromy určené na energetické účely). Borovice i listnaté stromy rastú obvykle na rovine, kde pri holoruboch nehrozí erózia pôdy. Zároveň návrh zákona rieši odstránenie deformácií pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov lesa malej výmery a presnejšie sa upravujú podmienky výkonu odbornej správy lesov. Samostatnou oblasťou riešenou v návrhu zákona je systém výberu vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiacich činností, vrátane spôsobu ich úhrady. Návrhom sa vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa umožňuje samostatne rozhodnúť o tom, kto bude vyhotovovateľom lesného hospodárskeho plánu pre príslušný lesný celok. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy Na základe vzájomných konzultácií Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR požaduje, aby Ministerstvo hospodárstva SR podporovalo podnikateľov z odvetvia potravinárskeho priemyslu a priemyslu stavebných výrobkov, ktorí sú pri súčasnej úprave zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy vylúčení z kompetencie Ministerstva hospodárstva SR. V súčasnosti za rozvoj potravinárskeho priemyslu a priemyslu stavebných výrobkov zodpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Úpravou sa dosiahne, že podpora malých a stredných podnikateľov a podpora podnikateľského prostredia bude v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, a vzťahuje sa aj na potravinárstvo a výrobu stavebných výrobkov. Novela živnostenského zákona Navrhuje sa, aby ukončené vzdelanie príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru bolo dostatočnou podmienku na získanie živnostenského oprávnenia pre remeselné živnosti. Ide o významné liberalizačné opatrenie, ktoré umožní množstvu každoročných absolventov stredných škôl uplatniť sa v podnikateľskej sfére. Navrhuje sa skrátiť doposiaľ požadovanú dĺžku praxe s tým, že za odbornú prax bude považovaná prax nadobudnutá po ukončení príslušného vzdelávania. Pomaturitné štúdium je organizované strednými školami v študijných odboroch, ktorým sa získava i odborná kvalifikácia v inom odbore, než v ktorom bola vykonaná maturitná skúška. Podľa doterajšieho právneho stavu sa neodôvodnene akceptuje iba nadstavbové štúdium, prevažne určené absolventom trojročných učebných odborov. Návrhom sa uvedený nedostatok odstraňuje, čo umožní získanie živnostenského oprávnenia širšiemu okruhu žiadateľov. Tiež sa dopĺňa liberalizačné opatrenie, ktoré má umožniť osobám s dlhoročnou praxou, nadobudnúť živnostenské oprávnenie pre remeselné živnosti aj v prípade chýbajúceho vzdelania. Navrhuje sa upraviť termín vydania živnostenského listu aj v závislosti na doručení výpisu z registra trestov. Koncesná listina, ktorá je preukazom živnostenského oprávnenia, musí spĺňať podmienku jednoznačnosti a prehľadnosti, takže podľa novely bude obsahovať len jeden predmet podnikania. V súvislosti s obmedzením počtu predmetov podnikania uvádzaných na koncesnej listine sa navrhuje takéto zníženie správneho poplatku za jej vydanie: Návrhom sa zabezpečuje aj zreálnenie počtu platných živnostenských oprávnení so skutočne vykonávanou podnikateľskou činnosťou. Vydanie živnostenského listu sa mení z pôvodných 1000 Sk na: 100 Sk pri voľných živnostiach a 500 Sk na remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť. Návrhom sa zabezpečuje aj zreálnenie počtu platných živnostenských oprávnení so skutočne vykonávanou podnikateľskou činnosťou. Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov (audiovizuálny zákon) Jednotlivé povinnosti subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie sa precizujú a dopĺňajú o povinnosti súvisiace s ochranou audiovizuálneho dedičstva, ide najmä o vytvorenie zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov a zoznamu slovenských multimediálnych diel, povinnosť označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel povinnými údajmi, povinnosti súvisiace s uvádzaním a uverejňovaním reklamy a pod. Uvedená povinnosť sa týka výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, výrobcov slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, výrobcov slovenských multimediálnych diel, distributérov audiovizuálnych diel, distributérov zvukových záznamov umeleckého výkonu, distributérov multimediálnych diel, prevádzkovateľov mediaték, prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení, prevádzkovateľov videopožičovní a prevádzkovateľov počítačových herní. V súčasnosti je v SR právne zabezpečená ochrana maloletých len v oblasti vysielania. Novela odstraňuje nedostatky súčasnej úpravy a vytvára jednotný systém označovania na ochranu maloletých. Systém grafického označovania bude informovať rodičov, vychovávateľov ale aj samotných maloletých, či tretie osoby o neprístupnosti, nevhodnosti a vhodnosti audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu, multimediálnych diel a programov televíznej programovej služby pre vekovú skupinu maloletých do 7, 12, 15 a 18 rokov. Zároveň sa ustanovuje aj osobitná kategória audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel určených len dospelým na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky označovania a predaja. Novela zákona o geodézii a kartografii Cieľom navrhovaného zákona je najmä umožniť bezodplatné poskytovanie informatívnych údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom internetu cez katastrálny portál. Dňa 1.2.2004 bol uvedený do prevádzky katastrálny portál, ktorý umožňuje vyhľadávať a zobrazovať informácie z Informačného systému katastra nehnuteľností prostredníctvom internetovej siete a to za nižšie poplatky ako pri návšteve katastrálneho úradu. Prístup k týmto informatívnym údajom Informačného systému katastra nehnuteľností bude v závislosti od zvolenej aplikácie a to voľný a registrovaný. Uvedená služba sa v súčasnosti poskytuje bezplatne len rozpočtovým organizáciám a subjektom oslobodeným od platenia správnych poplatkov. V rámci katastrálneho územia bezodplatne bude možné vyhľadávať nehnuteľnosti podľa parcelného čísla, mena vlastníka a iných údajov, alebo cez grafické rozhranie. Všetky ostatné informácie z Automatizovaného systému geodézie, kartografie a katastra SR budú naďalej poskytované za odplatu. Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd Prevencia a odstraňovanie environmentálnych škôd by sa mali implementovať prostredníctvom zásady znečisťovateľ platí. Základnou zásadou je, aby sa prevádzkovateľ, ktorého činnosť environmentálnu škodu spôsobila alebo predstavuje bezprostrednú hrozbu vzniku takejto škody, považoval za finančne zodpovedného, a to s cieľom donútiť prevádzkovateľov, aby prijali a vykonali opatrenia a vypracovali postupy na minimalizáciu environmentálnych škôd, čim sa riziko ich finančnej zodpovednosti zúži. Environmentálnou škodou podľa tohto zákona nie je akékoľvek poškodenie životného prostredia, ale len škoda na chránených druhoch a biotopoch, na vode a na pôde. Za škodu sa však považuje akákoľvek nepriaznivá zmena niektorého z uvedených prírodných zdrojov nezávisle od toho či bola spôsobená porušením právnych predpisov alebo konaním v súlade s právnymi predpismi. Zodpovednosť za túto environmentálnu škodu majú prevádzkovatelia. Príslušnými orgánmi štátnej správy na úseku prevencie a nápravy environmentálnej škody bude obvodný úrad životného prostredia a pre prevádzkovateľov, ktorí spadajú pod zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia Slovenská inšpekcia životného prostredia. Ako dotknuté orgány budú do konaní podľa tohto zákona vstupovať orgány ochrany prírody, orgány štátnej vodnej správy, obvodné pozemkové úrady, lesné úrady a úrady verejného zdravotníctva. Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Účelom novelizácie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je vytvoriť legislatívny rámec podmienok pre zavedenie programového rozpočtovania aj v rozpočtoch subjektov územnej samosprávy v jednotlivých etapách rozpočtového procesu, a to z hľadiska prípravy, realizácie, monitorovania a hodnotenia programov. Oproti doterajšej úprave sa jednoznačne ustanovuje, že do rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa zahrnujú okrem vlastného rozpočtu aj rozpočty ich rozpočtových organizácií, príspevky príspevkovým organizáciám ako aj dotácie k právnickým osobám, ktoré patria do ich zakladateľskej pôsobnosti. Novelou sa zabezpečuje vykonávanie zmien programov v rozpočte obce a rozpočte vyššieho územného celku. Súčasne sa rozširujú výnimky zo schvaľovania zmien rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku orgánmi obce a orgánmi vyššieho územného celku pri poskytnutých účelovo určených rozpočtových prostriedkoch. Ide o prostriedky Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, prostriedky z iného rozpočtu subjektu verejnej správy a darované prostriedky, ak darca určí účel daru. Novým znením sa rieši usporiadanie zostatkov prostriedkov príjmových finančných operácií ich zaradením ako ďalší zdroj peňažných fondov z dôvodu, že tieto nie sú súčasťou príjmov rozpočtu a nevchádzajú do prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy Návrhom predkladaných zmien v novele zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa reaguje na novú legislatívu EÚ, zároveň sa reaguje na poznatky aplikačnej praxe, navrhujú sa rozšíriť kompetencie príslušných správ finančnej kontroly o možnosť ukladania pokút za nesplnenie vybraných povinností vyplývajúcich zo zákona, rozširujú sa povinnosti subjektov nakladajúcich s verejnými prostriedkami a zavádza sa dôkazná povinnosť na strane príjemcu dotácie zo štátneho rozpočtu vo vzťahu ku kontrolným orgánom. S účinnosťou od 1.1.2008 sa navrhuje systémovo nezahrňovať finančné prostriedky vo výške rozpočtových opatrení vykonaných na prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie spoločných programov SR a EÚ, ktoré sú vrátené na príjmový účet platobnej jednotky v súlade so stanoveným systémom finančného riadenia, do zákonom o štátnom rozpočte určeného limitu na prekročenie výdavkov štátneho rozpočtu. Pre rok 2007 je rovnaká úprava v zákone o štátnom rozpočte na rok 2007. Pravidlá poskytovania preddavkov sú upravené v § 19 odsekoch 8 až 10 zákona. Subjekt verejnej správy môže takýto preddavok poskytnúť pri obstarávaní tovarov a služieb. Predkladaná úprava navrhuje zakotviť pre všetky subjekty pri používaní verejných prostriedkov ako povinnosť postupovať podľa ustanovených pravidiel, ak o preddavok druhá strana (dodávateľ) požiada a subjekt verejnej správy sa rozhodne preddavok poskytnúť. Novela zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky Sprísňuje sa jedna zo základných podmienok na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, a to dĺžka trvalého pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z päť na osem rokov. Zmena ustanovenia o bezúhonnosti reaguje na nové zákonné úpravy Trestného zákona a Trestného poriadku. Zjednodušujú sa zákonné podmienky na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ako bývalým občanom Slovenskej republiky (bývalí štátni občania Slovenskej republiky, ktorí o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky boli nútení požiadať v súvislosti s nadobudnutím štátneho občianstva iného štátu, ktorého právny poriadok neumožňoval dvojaké štátne občianstvo), tak isto aj osobám, ktorých jeden z rodičov bol v čase ich narodenia československým štátnym občanom a podľa vtedajšej právnej úpravy nevykonal úkon smerujúci k získaniu československého štátneho občianstva pre dieťa. Rýchlejšie budú stále môcť získať občianstvo cudzinci žijúci v manželskom zväzku so slovenským občanom, ale aj zahraniční Slováci. Komplikovanejšiu situáciu budú mať naopak úspešní žiadatelia o azyl, ktorí sa po novom budú môcť o občianstvo uchádzať až po štyroch rokoch od získania azylu na Slovensku. Predlžuje sa lehota správneho orgánu potrebná na rozhodnutie o žiadosti, pretože doterajšia lehota je nedostačujúca. Lehota na rozhodnutie sa predĺži z deviatich mesiacov na dva roky. Tvrdšie budú aj kritériá na ovládanie slovenského jazyka. Vyžadovať sa bude znalosť jazyka "slovom a písmom", doteraz stačilo len základné ovládanie. Žiadateľov by mala skúšať zo slovenčiny a základných údajov o Slovensku trojčlenná komisia. WD
Vláda SR od 11.6.2007 do 18.6.2007 - Tento týždeň vláda prorokovala a schválila: Návrh poslankýň na vydanie novely zákona o Slovenskej televízii Slovenská televízia možno bude musieť vysielať nekrátené záznamy zo schôdzí parlamentu. Oproti pôvodnému zneniu predlohy však nemá byť v novele stanovený presný čas, kedy má STV záznamy vysielať. Podľa novely by televízia divákom ponúkla úplné záznamy vždy nasledujúci deň. Čas vysielania by si mohla televízia zvoliť, malo by to však byť cez deň. Pôvodný návrh počítal s tým, že by sa záznamy začínali vždy o ôsmej hodine ráno. Návrh na vytvorenie špeciálnej ochrannej jednotky v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s cieľom ochrany zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí v krízových situáciách V súčasnosti Ministerstvo zahraničných vecí SR priamo riadi 76 zastupiteľských úradov SR, z toho 58 veľvyslanectiev, 10 generálnych konzulátov a 8 stálych zastúpení, delegácií a misií. V zahraničí ďalej pôsobí 8 slovenských inštitútov, 3 pobočky zastupiteľských úradov, 1 Slovenský ekonomický a kultúrny úrad. Niektorých slovenských diplomatov v zahraničí by od polovice budúceho roka mala ochraňovať nová špeciálna policajná jednotka. Podľa ministerstiev vnútra a zahraničných vecí zahraničné diplomatické misie takúto jednotku potrebujú pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo svete. Špeciálna jednotka by mala patriť pod ministerstvo vnútra. Tvoriť ju bude desať policajtov vyzbrojených viacerými druhmi strelných zbraní. K jej výbave by mali patriť aj tri granátomety a dve chránené vozidlá. Nasadená by mala byť podľa potreby v nestabilných oblastiach. Počíta sa najmä s ochranou veľvyslanectva v Bagdade a styčného úradu v kosovskej Prištine. Služby jednotky by v budúcnosti mohol využívať aj úrad zástupcu medzinárodného spoločenstva v Bosne. Podľa ministerstva zahraničia si totiž ochranu zástupcu na tomto poste zabezpečuje vysielací štát. Špeciálni policajti na ochranu diplomatov budú pripravení zasiahnuť kdekoľvek vo svete. Náklady na vybavovanie a prevádzkovanie jednotky na budúci rok podľa oboch ministerstiev dosiahnu približne 78 miliónov korún, v roku 2009 a 2010 by sa mali pohybovať okolo 40 miliónov Sk. Slovensko už zažilo teroristický útok na svoju misiu v zahraničí. V roku 2005 napadol samovražedný atentátnik veľvyslanectvo v Iraku. Pri útoku utrpel vážne zranenie miestny pracovník ochranky, explózia poškodila aj budovu ambasády. Pracovníčka konzulátu v ukrajinskom Užhorode zas čelila podľa ministerstva násilným útokom miestneho podsvetia. WD
Prezident SR podpísal novelu zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú podpísal prezident SR Ivan Gašparovič, si kladie za cieľ doladiť práva a povinnosti ich správcov a vlastníkov tak, aby sa zvýšila efektivita spravovania bytových domov. Účinnosť nadobudne 1. júla 2007. Návrh precizuje najmä rozhodovacie procesy týkajúce sa prevodu alebo prechodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome na nového vlastníka. Konkretizuje práva a povinnosti subjektov vyplývajúce zo zmluvy o spoločenstve. Hoci sa stále neukončila transformácia vlastníctva bytového fondu SR, novela navrhuje zrušiť uznesenie vlády o termíne a podmienkach ukončenia tohto procesu. V novele sa pripomína, že písomnú zmluvu o spoločenstve pri prvom prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome uzatvára vlastník domu s novými vlastníkmi v dome vtedy, ak so zriadením spoločenstva vyslovila súhlas nadpolovičná väčšina vlastníkov. Pri zmene formy správy domu sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov v dome. Takto uzatvorená zmluva o spoločenstve je záväzná, vlastník v dome ju nemôže vypovedať. Odsúhlasenú zmluvu o výkone správy je správca povinný doručiť každému vlastníkovi v dome. Ak napríklad vlastník bytu v dome nadobudol byt alebo nebytový priestor v dome na základe zmluvy o výstavbe alebo nadstavbe domu, je povinný pristúpiť k zmluve o spoločenstve. Prevodom alebo prechodom bytu na nového vlastníka odstupuje doterajší vlastník od zmluvy o spoločenstve a záväzky z nej zanikajú až ich úplným usporiadaním. Platí to aj v prípade nebytového priestoru. Nový vlastník bytu má záväzok aj na úkony týkajúce sa domu, spoločných častí a zákonom určených zariadení domu, príslušenstva a pozemku, vykonané pred prevodom alebo prechodom vlastníctva. Ak správca nepredloží vlastníkom bytu správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, vrátane vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv v lehote stanovenej zákonom, nemá až do ich predloženia nárok na platbu za správu. Správca domu má tiež dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zastupovať ich pri vymáhaní škody vzniknutej treťou osobou. Má sledovať úhrady za plnenia a za preddavky do fondu prevádzky a údržby. Vymáha aj nedoplatky vlastníkov. Ďalej zvoláva schôdzu vlastníkov, zostavuje ročný plán opráv domu a podáva návrh na vykonanie dražby a na exekučné konanie, napr. bytu. TASR 12.06.2007
Vymeriavací základ za rok 2006 podľa opatrenia MPSVR je 225 132 Sk - Všeobecný vymeriavací základ (VVZ) za rok 2006 podľa opatrenia rezortu práce je 225 132 Sk, čo tvorí 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve (NH) SR. "Maximálny VVZ sa týka všetkých platiteľov poistného. Táto zmena nadobúda účinnosť od 1. júla 2007 a platí ustanovená suma VVZ až do 30. júna 2008," oznámila riaditeľka odboru výberu poistného Sociálnej poisťovne (SP) Vlasta Ševčíková. Mesačný vymeriavací základ (VZ) je daný buď príjmami poistenca - platiteľa poistného v rozpätí od - do. Sumy VZ, teda VZ od VZ sumy najmenej a VZ v sume najviac nie sú pevne stanovené, ale sa odvíjajú od určitých údajov. VZ v sume najmenej od platnej minimálnej mzdy, zatiaľ čo VZ v sume najviac, od 1. júla, ktorý sa mení, sa odvíja od 3-násobku alebo 1,5-násobku priemernej mesačnej mzdy v NH SR. Riaditeľka oznámila, že od 1. júla 2007 je u poistenca - zamestnanca, SZČO, dobrovoľne poistenej osoby - VZ v sume najviac na platenie troch druhov poistného, na dôchodkové poistenie, v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity, určené na 56 283 Sk. Poistenec bude platiť poistné na nemocenské poistenie v sume najviac vo výške 28 142 Sk. Ak ide o zamestnávateľa, ten podľa jej slov platí mesačne viac druhov poistenia. Na platenie poistného na nemocenské a na garančné poistenie bude VZ zamestnávateľa v sume 28 142 Sk. Všetky ostatné druhy poistenia (na dôchodkové poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu) zamestnávateľ platí až do výšky 56 283 Sk. Ďalej uviedla, že od 1. júla tohto roka každá samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), čiže nie len živnostník, ktorý je len jednou osobou z tých osôb, ktorými v zmysle zákona o sociálnom poistení rozumieme SZČO, je povinná do 30. júna 2007 predložiť pobočke, príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, výpis z daňového priznania za rok 2006, a to bez ohľadu na to, aké príjmy osoba dosiahla. "Na základe príjmov uvedených vo výpise z daňového priznania, každá SZČO by si mala sama sebe posúdiť, či jej od 1. júla vzniká povinné nemocenské a dôchodkové poistenia alebo či jej nejaké poistenie, ktoré momentálne trvá, zaniká," upozornila riaditeľka. Platiť poistenie, byť povinne poistený nemocensky a dôchodkovo, sa odvíja od príjmov dosiahnutých v minulom roku - aby poistenie vzniklo, príjmy musia byť vyššie ako 12-násobok minimálnej mzdy, teda 91 200 Sk za rok 2006, a to bez ohľadu za obdobie, za ktoré osoba podnikala. Ak SZČO vykázala príjmy vyššie ako táto suma, od 1. júla jej vzniká povinné nemocenské aj dôchodkové poistenie. V prípade, že do 30. júna 2006 nebola osoba povinne poistená, musí do 8 dní, od 1. júla, prihlásiť sa na toto poistenie predložením registračného listu fyzickej osoby. Ak je osoba teraz povinne poistená, a od 1. júla jej poistenie nevzniká, je povinná do 8 dní, od 1. júla podať odhlášku z tohto poistenia. Tá SZČO, ktorá bola poistená, a od 1. júla jej opätovne vzniká poistenie, nemusí urobiť nič, okrem toho, že si - na základe základu dane z podnikania - vypočíta nové poistné, ktoré bude platiť, od 1. júla mesačne, stále rovnako až do 30. júna 2008, dodala Šefčíková. TASR
Prezident SR od 4.6.2007 do 11.6.2007 - 8. jún 2007 Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal tieto zákony: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Zákon o príplatku k dôchodku politickým väzňom. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vláda SR od 4.6.2007 do 11.6.2007 - Tento týždeň vláda prorokovala a schválila: Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru Novelou zákona sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru v súvislosti so zrušením kontrol na vnútorných hraniciach k 1. september 2007. Navrhovaný zákon obsahuje novely ôsmich zákonov, z ktorých časť má nadobudnúť účinnosť k spusteniu Schengenského informačného systému (navrhovaný dátum 1. septembra 2007) a časť k zrušeniu kontrol na vnútorných hraniciach (navrhovaný dátum 1. januára 2008). Návrh zákona obsahuje novelu: Zákona o Policajnom zbore sa ustanovuje okruh subjektov, ktorým budú poskytované informácie zo Schengenského informačného systému. Informácie a osobné údaje sa teda poskytujú Ministerstvu spravodlivosti SR, Ministerstvu zahraničných vecí SR, súdu, prokuratúre,colnej správe a Železničnej polícii. V novele zákona o správnych poplatkoch sa upravujú správne poplatky za udeľovanie víz v súlade so schengenským acquis. Vzhľadom na zavedenie novej kategórie cudzincov, ktorým sa udeľuje povolenie na tolerovaný pobyt, tzv. „obeť trestného činu súvisiaceho s obchodovaním s ľuďmi“, sa navrhuje nevyberať od týchto cudzincov správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie povolenia na tolerovaný pobyt a za žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu, nakoľko sa predpokladá, že cudzinci, ktorí splnia podmienky pre jeho udelenie, nemajú finančné prostriedky. V rámci hodnotení pripravenosti Slovenskej republiky na plnú implementáciu Schengenského acquis v oblasti policajnej spolupráce uviedla vo svojej správe hodnotiaca komisia, že podľa príkladu spoločného kontaktného pracoviska v Jarovce–Kittsee by mali byť vytvorené ďalšie spoločné kontaktné pracoviská, čím by sa cezhraničná spolupráca susediacich krajín posilnila a podnietila. Vytváranie spoločných kontaktných pracovísk znamená zásah do štátnej služby kontaktných osôb, na ktorý je potrebné legislatívne reagovať úpravou dotknutých ustanovení o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Novela zákona o pobyte cudzincov upravuje zaradenie nežiaducich osôb do Schengenského informačného systému a vypúšťa duplicitné, resp. odchylné ustanovenia týkajúce sa udeľovania víz so Spoločnými konzulárnymi pokynmi, ktoré sú priamo aplikovateľným právnym predpisom Európskej únie. V novele zákona o strelných zbraniach a strelive sa upravujú ustanovenia, ktoré súvisia so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Novelou zákona o ochrane štátnej hranice sa upresňuje nadobudnutie účinnosti ustanovenia § 8 (Ochrana vnútornej štátnej hranice) vzhľadom na to, že Rada prijme niekoľko rozhodnutí, ktorými sa umožní vstup Slovenskej republiky do Schengenského priestoru. Hlavným cieľom novely zákona o európskom zatýkacom rozkaze je novým spôsobom ustanoviť komunikáciu medzi zmluvnými štátmi Schengenského dohovoru prostredníctvom Schengenského informačného systému a osobitného kontaktného miesta – Sirene. Týmto kontaktným miestom sa navrhuje ustanoviť osobitné pracovisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Okrem toho sa v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady o európskom zatýkacom rozkaze a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi zavádza nový inštitút – záznam, ktorý urýchli proces realizácie európskeho zatýkacieho rozkazu. Európsky zatýkací rozkaz zašle súd bezodkladne po jeho vydaní osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE, ktorý na jeho základe vyhotoví záznam; ak má informáciu o príslušnom vykonávajúcom justičnom orgáne, aj tomuto orgánu. Rovnopis európskeho zatýkacieho rozkazu súd zároveň zašle tiež ministerstvu spravodlivosti. Cieľom novely Trestného poriadku je takisto umožniť komunikáciu prostredníctvom Sirene. Z Trestného poriadku sa vypúšťa inštitút cezhraničného prenasledovania, ktorý je inštitútom policajnej spolupráce. V pripomienkovom konaní vlády je pripravený zákon: Novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve Novelou zákona sa transponuje smernica EP o uznávaní odborných kvalifikácií. Návrh zákona upravuje oblasť uznávania získaného vzdelania zdravotníckym pracovníkom z krajín EHP a Švajčiarska, podľa ktorého sa umožní osobám hodlajúcim vykonávať zdravotnícke povolanie na území SR podľa stanovených pravidiel uznať ich vzdelanie, čo je jednou z požiadaviek výkonu zdravotníckeho povolania v členskom štáte EÚ. Návrh zákona upravuje podmienky uznávania získaného vzdelania zdravotníckym pracovníkom z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska, priznávanie profesijných titulov ako aj oblasť poskytovania služieb v zdravotníctve zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú už usadení na území iného členského štátu a na území Slovenskej republiky vykonávajú zdravotnícke povolanie len ojedinele alebo príležitostne. Návrh zákona upravuje aj niektoré ustanovenia zákona týkajúce sa problematiky záchrannej zdravotnej služby – v nadväznosti na požiadavky praxe najmä upresňuje typy ambulancií záchrannej zdravotnej služby a upravuje súvisiace ustanovenia. Novinky v legislatíve - Práve prerokovávané novely a zákony, vydanie: 24/2007, vyšlo: 11.6.2007 WD
Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona o cestovných náhradách - Pracovnú cestu definujeme v zmysle § 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách definovať ako čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty. Ide teda o časovo obmedzenú zmenu v pracovnej zmluve dohodnutého miesta výkonu práce. Pritom práca zamestnanca, ktorá je predmetom pracovnej cesty, nesmie tak ako pri inom výkone práce presahovať druh práce dohodnutý v pracovnej zmluve. V tom prípade by totiž išlo o zmenu pracovných podmienok, ktorú je v zmysle § 54 ZP potrebné dohodnúť písomne. ZP rozlišuje dva druhy pracovných ciest: 1. pracovná cesta v rámci obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca, 2. pracovná cesta mimo obvodu obce pravidelného pracoviska alebo bydliska zamestnanca. V závislosti od toho, ktoré kritérium pracovná cesta spĺňa, sú dané oprávnenia zamestnávateľa vyslať na ňu svojho zamestnanca. Na pracovnú cestu uvedenú pod bodom 1 môže zamestnávateľ vyslať zamestnanca aj bez jeho súhlasu. Na pracovnú cestu uvedenú pod bodom 2 možno vyslať zamestnanca len s jeho súhlasom. Zamestnávateľ však ani v tomto prípade nepotrebuje súhlas zamestnanca, ak vyslanie na pracovnú cestu priamo vyplýva z povahy dohodnutého druhu práce alebo miesta jeho výkonu, alebo ak je možnosť vyslania na pracovnú cestu dohodnutá v pracovnej zmluve. Podľa zákona o cestovných náhradách zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na pracovnú cestu, je povinný určiť: - miesto nástupu pracovnej cesty, - miesto výkonu práce, - čas trvania pracovnej cesty, - spôsob dopravy, - miesto skončenia pracovnej cesty. Okrem toho je zamestnávateľ oprávnený určiť ďalšie podmienky pracovnej cesty ako druh ubytovania, výšku peňažného limitu na ubytovanie, prácu nadčas, či spolucestujúce osoby. Podmienky pracovnej cesty možno určiť i hromadne – jedným rozhodnutím pre viacerých zamestnancov alebo pre viacero pracovných ciest toho istého zamestnanca. Zamestnanec, vyslaný na pracovnú cestu, má podľa zákona o cestovných náhradách právo na: - náhradu preukázaných cestovných výdavkov, - náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie, - stravné, - náhradu preukázaných potrebných vedľajších výdavkov, - náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu rodiny do miesta trvalého pobytu (nie bydliska), alebo vopred dohodnutého pobytu rodiny, ak pracovná cesta trvá viac ako 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to každý týždeň, ak nie je dohodnutá náhrada za dlhší čas, najdlhšie však za 1 mesiac. Zdroj: VD
Prezident Gašparovič na druhý raz podpísal zákon o ochrane spotrebiteľa - Prezident SR Ivan Gašparovič vo štvrtok podpísal zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý už raz vrátil Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie. Parlament ho znovu schválil 9. mája, pričom poslanci akceptovali pripomienky hlavy štátu a zapracovali ich do právnej normy. Podľa prezidenta vrátený zákon v jeho schválenom znení zužoval ochranu práv spotrebiteľov oproti doteraz platnej legislatíve. Gašparovič preto navrhol snemovni upraviť jedno ustanovenie zákona, aby sa nezúžila ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách len na určitý typ zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Podpísaný zákon upravuje práva a povinnosti výrobcu, dovozcu a distributéra pri ochrane zdravia a života spotrebiteľa a jeho ekonomických záujmov pri poskytovaní výrobkov a služieb. Novým prístupom k ochrane spotrebiteľa je zreteľné označenie predávajúcich, aby boli odlíšení od kupujúcich v miestnosti predaja. Predávajúci musí kupujúcemu výrobok predviesť. Výrobok musí byť vždy vyznačený aktuálnou cenovkou. Novou právnou úpravou sa zavádza aj zákaz klamania spotrebiteľa. Jednoznačne sa zakazuje predaj a ponuka nebezpečných výrobkov ako základného predpokladu naplnenia ochrany spotrebiteľa. Zákon určuje, kedy je opodstatnené stiahnutie výrobku z obehu a definuje spôsob informovania spotrebiteľa o nebezpečnom výrobku. Pokuty za porušenie zákona môžu dosiahnuť 2 milióny Sk s možnosťou navýšenia na 5 miliónov Sk. Ak sa potvrdí ujma na živote a zdraví spotrebiteľa, predávajúcemu hrozí pokuta 10 miliónov Sk. TASR 17.05.2007
Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. marca 2007 - V zákone č. 84/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve, sa v čl.IV. uskutočnila novela Obchodného zákonníka, ktorá nadobudla účinnosť 1.marcom 2007. Touto úpravou sa rozširujú právne prostriedky ochrany obchodného mena upravené v § 12 Obch. zák. Obchodný zákonník pri ochrane obchodného mena vychádza zo zásady prednosti práva nadobudnutého obchodného mena. Získava ju subjekt, ktorý ho má prvý zapísaný v Obchodnom registri. Pri obchodnom mene platí zásada nezameniteľnosti s obchodným menom iného podnikateľa. Právo na ochranu obchodného mena môže dotknutý subjekt uplatniť zdržovacou žalobou, ktorou sa bude na súde domáhať, aby sa ten, kto neoprávnene používa obchodné meno, takéhoto konania zdržal. Novelou sa rozšírila ochrana obchodného mena odstraňovacou žalobou. Významným prostriedkom na ochranu práv k obchodnému menu je aj právo na informácie o pôvode alebo distribúcii tovaru smerujúcej k identifikácii vlastníka, výrobcu, distributéra, dodávateľa alebo predajcu tovaru, porušujúcich právo k obchodnému menu. Informáciu je povinná poskytnúť osoba, ktorá má tovar porušujúci právo k obchodnému menu v držbe, alebo využíva služby porušujúce práva k obchodnému menu. Závažnou zmenou je, že poškodený subjekt môže požiadať odstraňovacou žalobou o zničenie neoprávnene vyhotovených tovarov porušujúcich právo k obchodnému menu alebo ich stiahnutie z obehu a o zničenie materiálov a nástrojov porušovateľa už pri hrozbe porušenia obchodného mena. Pre uplatnenie prostriedkov na ochranu obchodného mena preto nie je podmienkou dokonanie skutku neoprávneného používania obchodného mena. Ďalšími prostriedkami na ochranu práv dotknutej osoby je právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a na primerané zadostučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch. Poškodenému subjektu vzniká aj právo na náhradu škody, ak mu bola spôsobená konaním neoprávneného používateľa obchodného mena. Dôležitým doplnením ustanovení o práve na náhradu škody je ustanovenie právnej domnienky výšky náhrady škody, ak ju nemožno určiť inak. Subjektom ochrany pred neoprávneným používaním obchodného mena bude nielen ten komu obchodné meno oprávnene patrí, ale môže ním byť aj iný súťažiteľ alebo spotrebiteľ. Podmienkou však bude, že neoprávneným používaním obchodného mena boli dotknuté práva iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov. Spotrebiteľ môže byť uvedený do omylu pri kúpe tovaru, pri ktorom bude neoprávnene použité obchodné meno oprávneného subjektu a v prípade vedomosti o tomto zneužití by tovar nekúpil. V praxi spôsobovala problém vykonateľnosť súdneho rozhodnutia v časti výroku určujúcej povinnosť uverejnenia rozsudku. Čiastočným riešením je aj doplnenie § 193 zákona č. 233/1995 Z.z. o písm. d), podľa ktorého môže súdny exekútor vykonávať aj úkony na ktoré ho rozhodnutím poverí súd. Zdroj: VD
Vláda SR od 16.4.2007 do 23.4.2007 - Vládny kabinet tento týždeň prerokoval a schválil: Novela Zákonníka práce Vláda v novele navrhla napríklad sprísnenie podmienok opakovaného uzatvárania pracovného pomeru s pracovníkmi či povinnosť vyplácania odstupného aj vtedy, ak zamestnanec pracuje vo výpovednej lehote. Tieto možnosti zamestnávatelia dlhodobo kritizovali. Podniky tiež budú musieť uvoľniť a zaplatiť jedného odborára na výkon odborárskej činnosti na 16 hodín za mesiac, ak je v podniku aspoň 50 odborárov. Navrhuje sa taxatívne vymedziť pojem „závislá práca“, ktorá určí, v akých prípadoch môžu podniky najímať na práce živnostníkov. Na jej definícii sa vláda dohodla už v utorok so zamestnávateľmi a odborármi . Vláda tým chce vraj chrániť zamestnancov pred údajným tlakom niektorých zamestnávateľov, aby pracovníci prešli na živnost. Navrhuje sa, aby pracovný pomer na určitú dobu bolo možné dohodnúť najdlhšie na tri roky a v rámci troch rokov ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť najviac jedenkrát. Kabinet v novele ďalej navrhol, aby zamestnanci dostali odstupné vo výške dvoch mesačných platov aj v prípade, že pre výpoveď z organizačných dôvodov pracujú v podniku aj počas dvojmesačnej výpovednej lehoty. Po odpracovaní piatich rokov sa výpovedná lehota predĺži na tri mesiace a rovnako aj výška odstupného. Nový zákonník práce, ktorý vyšiel viac v ústrety zamestnancom, nedávno začal platiť v susednom Česku. Odborníci však upozornili na to, že obsahuje okolo 80 vecných chýb, a preto sa pripravujú ďalšie zmeny. Zákonník kritizovali najmä zástupcovia podnikov. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní Posilňuje postavenie odborovej organizácie v podniku a garantuje pluralitu odborových organizácií. Mení sa postup pri uzatváraní podnikovej kolektívnej zmluvy, ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie. Naďalej je zachované právo každej odborovej organizácie rokovať a uzatvárať kolektívnu zmluvu. Navrhujú sa tieto možnosti postupu pri rokovaní a uzatváraní kolektívnej zmluvy: - ak u zamestnávateľa pôsobia viaceré odborové organizácie pri kolektívnom vyjednávaní a uzatváraní kolektívnej zmluvy musia odborové organizácie postupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, - všetky odborové organizácie pôsobiace u zamestnávateľa sa majú možnosť dohodnúť na nimi zvolenom postupe, napríklad uzatvorením dohody o zastupovaní všetkých odborových organizácií pri rokovaní a uzatváraní kolektívnej zmluvy jednou (dvomi) odborovou organizáciou, - ak sa všetky odborové organizácie pôsobiace u zamestnávateľa nedohodnú na spoločnom postupe, alebo nevyužijú inú možnosť dohody o postupe pri kolektívnom vyjednávaní zamestnávateľ má právo uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov, alebo s ostatnými odborovými organizáciami, ak súčet ich členov je väčší, ako počet členov najväčšej odborovej organizácie. Návrhom novely zákona o kolektívnom vyjednávaní sa okrem toho spresňuje právna úprava podmienok výkonu ústavného práva na štrajk tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv a nárokov zamestnancov. Spresňuje sa tiež skupina zamestnancov, ktorým je úplne zakázané štrajkovať a rozširuje sa okruh osôb, ktorým sa obmedzuje právo na štrajk alebo na výluku. Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Účelom návrhu zákona je dotvoriť legislatívny rámec podmienok na zabezpečenie uspokojivej ochrany života a zdravia zamestnancov a podnikajúcich fyzických osôb, ktoré nie sú zamestnávateľmi, na posilnenie participácie zástupcov zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj na zabezpečenie podmienok umožňujúcich spružnenie konania zamestnávateľov. Návrh zákona obsahuje novú sankciu za nerealizovanie závažných podmienok na ochranu života a zdravia zamestnancov a podnikajúcich fyzických osôb (samostatne zárobkovo činných osôb), ktorým je podnet inšpektorátu práce na odobratie živnostenského oprávnenia alebo na pozastavenie prevádzkovania živnosti v taxatívne vymedzených prípadoch. Novela zákona o lesoch Okrem iných skutočností rieši umožnenie použitia holorubného hospodárskeho spôsobu v prísne určených prípadoch, kedy obnovu lesa nie je možné z hľadiska prírodných podmienok dosiahnuť ostatnými hospodárskymi spôsobmi a prirodzená obnova vysokého lesa v týchto prípadoch nie je možná. Navyše použitie iného hospodárskeho spôsobu by v daných prírodných podmienkach bolo pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesov ekonomicky neúnosné. Holoruby sa budú môcť používať v borovicových a niektorých listnatých porastoch (v topoľových, vŕbových, agátových porastoch a v takzvaných energetických porastov, čo sú rýchlorastúce listnaté stromy určené na energetické účely). Borovice i listnaté stromy rastú obvykle na rovine, kde pri holoruboch nehrozí erózia pôdy. So zmenou súhlasili aj ekologické organizácie, ktoré v pripomienkovom konaní dosiahli niektoré ústupky. Zároveň návrh zákona rieši odstránenie deformácií pri zabezpečení odborného hospodárenia v lesoch vlastníkov lesa malej výmery a presnejšie sa upravujú podmienky výkonu odbornej správy lesov. Samostatnou oblasťou riešenou v návrhu zákona je systém výberu vyhotovovateľa lesného hospodárskeho plánu a s tým súvisiacich činností, vrátane spôsobu ich úhrady. Návrhom sa vlastníkovi, správcovi a obhospodarovateľovi lesa umožňuje samostatne rozhodnúť o tom, kto bude vyhotovovateľom lesného hospodárskeho plánu pre príslušný lesný celok. Keďže takouto zmenou dochádza aj k zmene spôsobu jeho výberu (nie je garancia najnižšej ceny pri dodržaní ostatných kvalitatívnych kritérií) a nepostupuje sa podľa zákona o verejnom obstarávaní, vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s vyhotovovateľom plánu vyhotovenie plánu uhradí. S cieľom zjednotenia podmienok na vyhotovovanie plánu a teda aj efektívnejšieho a hospodárnejšieho zabezpečovania nielen samotného obstarávania, ale aj vyhotovovania plánov sa ukladá ministerstvu zabezpečovať verejné obstarávanie na vyhotovenie plánu. Touto činnosťou však v prípade potreby môže poveriť príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva alebo právnickú osobu zriadenú ministerstvom. Novela zákona o vysokých školách Vysokoškolská novela zavádza tri typy škôl - univerzity, vysoké školy a odborné vysoké školy a ruší kategóriu výskumné univerzity. Vysoké školy, ktoré v podstatnej miere poskytujú doktorandské študijné programy prepojené na ich výsledky vo vede, bude možné zaradiť medzi univerzitné vysoké školy. Kým odborné vysoké školy by mohli prijať neobmedzený počet externých študentov, na ostatných školách by mohlo študovať maximálne 50 % externistov v porovnaní s dennými študentmi. Z odborných vysokých škôl by vychádzali len bakalári. Magisterský alebo inžiniersky titul by udeľovali vysoké školy. Najvyššie postavené by boli univerzity, ktoré by poskytovali aj doktorandské štúdium. Návrh zákona upravuje kompetencie orgánov akademickej samosprávy vysokých škôl a správnej rady s cieľom optimalizácie riadenia vysokých škôl a posilnenia vplyvu verejnosti na fungovanie verejných vysokých škôl prostredníctvom správnych rád. Návrh rozpočtu verejnej vysokej školy bude schvaľovať správna rada verejnej vysokej školy, a nie akademický senát. Na posilnenie akademických práv a slobôd na súkromnej vysokej škole sa orgány akademickej samosprávy stávajú ich súčasťou s tým, že budú rozhodovať a akademickej činnosti súkromnej vysokej školy a vyjadrovať sa k ostatným otázkam. Zlepšujú sa možnosti finančného zabezpečenia verejných vysokých škôl a štátnych vysokých škôl. Verejné vysoké školy budú môcť čerpať finančné prostriedky z bankových úverov a pôžičiek. Vymedzuje sa účel ich použitia a obmedzenia pre verejné vysoké školy týkajúce uzatvárania zmlúv o čerpaní. Nová úprava školám umožňuje spoplatniť novoprijatých externistov. Ak sa rozhodnú vyberať školné, prídu o dotácie zo štátneho rozpočtu. Verejným vysokým školám a štátnym vysokým školám sa umožňuje požadovať od študentov v externej forme štúdia školné; zákon ponecháva bezplatné jedno štúdium na vysokej škole v štandardnej dĺžke štúdia. Prechodné ustanovenie však rieši len terajších tretiakov na bakalárskom stupni, ktorí by ešte neplatili. Študenti z prvých a druhých ročníkov sa však z novely nedozvedia, aké pravidlá budú platiť pre nich. Ak by totiž po získaní bakalárskeho titulu chceli pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, musia podať prihlášku a zvládnuť prijímacie skúšky. Po ich úspešnom zvládnutí by sa stali novoprijatými externistami, na ktorých by sa pravdepodobne mala novela vzťahovať. Problém by mohol vzniknúť aj vtedy, ak by sa súčasní prváci alebo druháci na bakalárskom štúdiu, ktorých je približne polovica zo všetkých externistov, rozhodli, že chcú magisterský alebo inžiniersky titul. Ak by chodili na školu, ktorá by sa podľa nového delenia nestala odbornou vysokou školou, nemuseli by ich prijať na druhý stupeň štúdia, pretože univerzity a vysoké školy budú môcť prijať maximálne 50 % externistov v porovnaní s dennými študentmi. Tieto nezrovnalosti by sa mali upraviť vo vyhláške. Predpokladaná účinnosť všetkých zákonov je určená na 1. september 2007.
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal tieto zákony: - 1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 4. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z. 6. Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 7. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov 8. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č. 587/2004 Z. z. 10. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 11. Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 12. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. 13. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 14. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov. 17.04.2007
Vlastnícke práva a nehnuteľnosti - Poradňa Dnes odpovedá JUDr. Alexandra Korbeľová z realitnej a advokátskej kancelárie Koral Bezpodielové vlastníctvo a predaj * ? Realitná kancelária odmietla sestre predať byt, ktorý mala vo svojej ponuke na predaj. Ako dôvod uviedla, že je vydatá, a preto jej ho môže predať len do bezpodielového vlastníctva manželov, a to sestre spolu s manželom, lebo inak by kataster odmietol návrh na vklad. S manželom nežije 10 rokov, nie sú rozvedení ani nemajú vysporiadané BSM. Sestra si musí v blízkom čase riešiť trvalé bydlisko, kedže práve predáva dedičstvo, kde má trvalý pobyt. Má možnosť kúpiť si nehnuteľnosť? Má, kataster už neskúma rodinný stav a tento údaj sa na kúpnych zmluvách nemusí uvádzať. Realitná kancelária nemá právo posudzovať, komu to, čo ponúka, jej klient predá alebo nie. Ona je zaviazaná a oprávnená len sprostredkovať predaj a vlastník nehnuteľnosti sa rozhodne, či s kupcom nakoniec zmluvu uzavrie. Nech sa nedá odradiť a trvá na tom, že byt kúpi. Kto má právo na predaj? * ? Jeden zo štyroch spoluvlastníkov predal tretej osobe, teda nie spoluvlastníkovi ani blízkej osobe, svoj podiel bez toho, aby rešpektoval predkupné právo ostatných spoluvlastníkov. Má správa katastra povinnosť ex offo prihliadnuť pri návrhu na vklad do katastra na vlastnícke práva k tomuto podielu a kedže neboli rešpektované, vklad zamietnuť? Ako sa dá v tomto prípade vyhnúť súdnemu sporu? Kataster túto skutočnosť nie je povinný skúmať. Vy však máte možnosť domáhať sa neplatnosti takejto zmluvy, ale len súdnou cestou. Ako tomu predísť? Ťažko poradiť niečo stopercentne bezpečné. Skúste ostatným spoluvlastníkom doručiť list, v ktorom ich upozorníte, že musia v prípade, ak by chceli svoj podiel predať, rešpektovať vaše predkupné právo spoluvlastníka. Predaj podielu v družstve * ? Vlastním členský podiel na družstevnom byte viac ako 5 rokov. Teraz by som ho chcela predať za trhovú cenu. Viem, že by sa to malo riešiť zmluvou o prevode členských práv. Je to možné? Áno, je to možné. Určenie ceny lesných pozemkov * ? Chcel by som predať lesné pozemky a ornú pôdu v okrese Kežmarok. Chcel by som sa opýtať, či existujú isté jednotkové ceny pozemkov, resp. na základe čoho je možné cenu spomínaných pozemkov určiť? Cenu určí ponuka a dopyt, máte možnosť určiť cenu dohodou a závisí len od záujemcu, koľko je ochotný zaplatiť. Na bežné ceny v mieste, kde sa pozemky nachádzajú, sa môžete informovať aj v niektorej realitnej kancelárii v uvedenej oblasti. Vyúčtovanie služieb za energie * ? Býval som v podnájme. V zmluve bolo uvedené, že sa energie a služby budú zúčtovávať minimálne raz za štvrť roka. Svoje preddavky som platil presne podľa zmluvy. Počas celého nájmu, od decembra 2004 do októbra 2006 ani raz nebolo urobené vyúčtovanie energií a služieb, hoci som na tom trval. Po skončení nájmu sa nájomca naraz spamätal a žiadal odo mňa zaplatiť 40 000 Sk za nedoplatky za energie a služby s tým, že v priebehu týždňa dodá aj podklady - faktúry. Vyplatil som mu prvých 10 000 Sk. Ale doklady mi nedodal. Ďalšie peniaze som už nezaplatil. Po niekoľkých intervenciách prišlo niekoľko vyúčtovaní, ale suma už bola nižšia o 28 000 Sk. Neuhradil som ju. Musím tieto nedoplatky uhradiť po skončení nájmu a ako mám získať späť peniaze, ktoré som už zaplatil? V prvom rade vám radím, aby ste bez predloženia skutočného vyúčtovania, ktoré by vám mohol poskytnúť aj správca domu, nič neuhrádzali. Ak vám prenajímateľ nepredloží skutočné vyúčtovanie a vy si u správcu zistíte, že ste uhradili prenajímateľovi viac, než ste podľa zmluvy mali, môžete sa domáhať vydania tzv. bezdôvodného obohatenia, ktoré sa bude rovnať sume vami zaplatenej navyše. Odporúčam vám, aby ste vopred vec prekonzultovali s advokátom, ktorý vám po oboznámení sa s dokladmi poradí, ako ďalej. Kúpa domu zaťaženého exekúciou * ? Spolu s manželkou sa chystáme kúpiť dom, ktorého vlastníci sú traja bratia. Na tretinu domu je uvalená exekúcia. Je vôbec možné taký dom kúpiť a ako máme v tomto prípade postupovať? Preverte si u exekútora, koľko je dlžná suma a ak hodnota spoluvlastníckeho podielu dlžníka bude postačovať na pokrytie týchto dlhov, pokojne dom kúpte, peniaze dostane exekútor. Ak by dlhy boli vyššie, riskujete, že by vás to mohlo stáť niečo navyše. Dajte pozor a určite sa spojte s exekútorom. Prenájom a kaucia * ? Mal som prenajatý byt. V zmluve bolo aj zazmluvnené, že zaplatím kauciu vo výške dvoch mesačných nájmov. Uhradil som ju. Zmluva sa skončila k októbru 2006, ale doteraz mi kauciu prenajímateľ nevrátil. Dokedy tak musí urobiť? Ak nemáte tento stav ošetrený v zmluve, je prenajímateľ povinný vám kauciu vrátiť ihneď po skončení nájmu. Vyzvite ho na úhradu a dajte mu krátky termín. Ak nebude reagovať, podajte žalobu na vydanie bezdôvodného obohatenia. Čie služby využiť * ? Plánujeme kúpiť rodinný dom. Sumu zaň chceme uhradiť vo dvoch splátkach. Máme sa obrátiť na právnika alebo poveriť realitnú kanceláriu? Najlepšia kombinácia je realitná kancelária, ktorá má svojho advokáta. Ako odstúpiť od zmluvy * ? V septembri minulého roka som kúpila byt. Majiteľ mi povedal, že platí elektrinu 700 Sk. Teraz mi prišiel nedoplatok za dva mesiace 14 000 Sk. Môžem odstúpiť od zmluvy? Navyše byt je vlhký, no to som tak trocha tušila. Za akých podmienok môžem odstúpiť od zmluvy? Ak to nemáte zakotvené v zmluve, môžete odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone, napr. vtedy, ak by nebola zaplatená kúpna cena, ak by nemal byt vlastnosti, ktoré sa v zmluve deklarujú (predpokladám však, že ste v zmluve uviedli, že ste sa so stavom bytu oboznámili) alebo by mal skryté chyby, na ktoré vás predávajúci neupozornil. Dlžoba na služby dodávky elektrickej energie nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy, máte možnosť ju po vyplatení vymáhať od predávajúceho. Foto popis| Ak bývate v podnájme, bez predloženia skutočného vyúčtovania spotrebovaných energií prenajímateľovi bytu nič neuhrádzajte. Autor: (veg) www.pravda.sk 20.04.2007
Prezident I. Gašparovič podpísal novelu zákona o účtovníctve - Povinnosť zriaďovať výbor pre audit pre vybrané účtovné jednotky, zostavovanie súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy či doplnenie údajov výročnej správy zavádza novela zákona o účtovníctve, ktorú podpísal prezident Ivan Gašparovič. Potreba novelizácie zákona o účtovníctve vyplynula podľa predkladateľa, Ministerstva financií (MF) SR, zo zavádzania novej metodiky účtovníctva v štátnej správe a samospráve. Cieľom novej metodiky je zabezpečiť kompatibilitu systému účtovníctva subjektov verejnej správy so systémami štátov Európskej únie (EÚ), a to aplikáciou základných princípov Medzinárodných účtovných štandardov (IAS) pre verejný sektor do slovenského zákona o účtovníctve. Povinnosť zriadiť výbor pre audit budú mať podľa navrhovanej novely účtovné jednotky, ktoré sú svojou povahou spoločnosťami verejného záujmu a spravujú veľký objem zverených peňažných prostriedkov. Sú nimi spoločnosti, ktoré emitovali cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, Exportno-importná banka SR a komerčné banky, ďalej poisťovne, zaisťovne, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti a doplnkové dôchodkové spoločnosti. Úlohou výboru pre audit bude dohliadať na výber audítora a proces zostavovania účtovnej závierky, čím sa má v tomto procese obmedziť vplyv štatutárnych orgánov. V kompetencii bude mať možnosť obmedziť poskytované audítorské služby, dohliadať na proces zostavovania účtovnej závierky či kontrolovať efektivitu interného auditu. Úlohy výboru pre audit môžu podľa návrhu vykonávať aj členovia dozornej rady spoločnosti. Navrhovanou novelou sa zavádza súhrnná účtovná závierka za celú verejnú správu. Zostavovať sa pritom bude na dvoch konsolidačných úrovniach. Najprv zostavia konsolidovanú závierku tiež subjekty verejnej správy, ktoré zriaďujú iné účtovné jednotky, resp. majú majetkový podiel v obchodných spoločnostiach. Môže pritom ísť o správcov kapitol, obce alebo vyššie územné celky (VÚC). MF vzápätí zostaví konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zo závierok jednotlivých správcov kapitol. Na druhej úrovni konsolidácie sa na základe zostavených účtovných závierok obcí a VÚC a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostaví súhrnná účtovná závierka za celú verejnú správu. Táto konsolidácia je podľa predkladateľa potrebná z dôvodu nutnosti vykazovať pre európske inštitúcie výsledky hospodárenia za celý verejný sektor. Aj zostavovateľom súhrnnej účtovnej závierky bude MF, pričom všetky konsolidované účtovné závierky verejného sektora musí overiť audítor. Prvé obdobie, za ktoré sa bude zostavovať konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a konsolidované účtovné závierky jednotlivých subjektov verejnej správy, má byť rok 2009. Súhrnná účtovná závierka verejnej správy sa bude zostavovať prvýkrát za rok 2010. Novela zákona o účtovníctve prináša aj doplnenie obsahu výročnej správy pre spoločnosti, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Jedným z doplňujúcich údajov je aj kódex o riadení spoločnosti. Ten doteraz v slovenskej legislatíve chýbal, pričom podobný kódex už používa Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., (BCPB). V prílohe jej Burzových pravidiel platných od 1. novembra 2005 je uvedený Zjednotený kódex správy a riadenia spoločností. Burzou určené subjekty sú tak už v súčasnosti povinné zaslať BCPB výročnú správu, v ktorej okrem iného informujú, do akej miery dodržiavajú pri správe a riadení spoločnosti princípy tohto kódexu. TASR 19.04.2007
Prezident I. Gašparovič podpísal novelu zákona o cenách - Regulácia nájomného v nájomných bytoch zostane až do 31. decembra 2008. Zákon pôvodne uvádzal zánik regulácie nájomného k 1. júlu 2007. Novelu zákona o cenách, ktorá termín posúva na koniec roka 2008, podpísal prezident Ivan Gašparovič. Autorky novely poslankyne ĽS-HZDS Katarína Tóthová a Ľudmila Mušková navrhovali posun úradného obmedzenia výšky nájomného až do 1. júla 2010. Poslanci sa napokon zhodli na kompromisnej verzii, ktorú odobrila aj vláda. Ako dôvod posunutia účinnosti uvádzali prekladateľky, že po uvoľnení regulovaného nájomného pristúpia prenajímatelia bytov k jednostrannému výraznému zvýšeniu nájomného. Dôsledkom podľa nich bude existenčné ohrozenie občanov užívajúcich nájomné byty, a to najmä v reštituovaných domoch. Ide pritom často o sociálne slabšie skupiny obyvateľov a starších užívateľov, ktorí prevažne v takýchto nájomných bytoch bývajú. Odhadom sa novela týka nájomného v asi 3 až 15 000 bytoch v reštituovaných budovách. Niektorí opoziční poslanci kritizovali novelu ako protiústavnú, pretože závažným spôsobom obmedzuje vlastnícke právo majiteľov bytových domov. "Ak sa poškodení vlastníci domov obrátia na Európsky súd pre ľudské práva, budú úspešní. Týmto SR hrozí, že bude musieť vyplatiť náhradu škody v značnej výške pohybujúcej sa rádovo v miliardách korún," uviedol poslanec Peter Miššík (SDKÚ-DS) v rozprave k novele. NR SR odmietla pozmeňovací návrh poslanca KDH Daniela Lipšica, aby v prípade rozhodnutia cenového orgánu o regulácii ceny nájmu bytu nesmela byť určená cena nižšia ako súčet ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. TASR 19.04.2007
Prezident I. Gašparovič podpísal novelu zákona o arichívoch a registratúrach - Väčšina podnikateľov nebude musieť od 1. júna 2007 vypracúvať registratúrne poriadky. Vyplýva to z novely zákona o archívoch a registratúrach, ktorú podpísal prezident Ivan Gašparovič. Povinnosť naďalej zostáva zachovaná pre pôvodcov tých registratúr, ktoré sú najvýznamnejším zdrojom archívneho dedičstva. Novela zákona zároveň vylučuje registratúru Slovenskej informačnej služby a vojenského spravodajstva z pôsobnosti všeobecnej právnej úpravy archívov a registratúr. Rieši aj problémy, ako je zamedzenie neodôvodnenému obmedzovaniu prístupu k archívnym dokumentom. Pôvodcovia registratúry pri vyraďovacom konaní už nebudú musieť dlho čakať na rozhodnutie štátneho archívu o vyradení dokumentov. Ak štátny archív nevydá do 60 dní rozhodnutie o vyradení, respektíve archivácii dokumentov, pôvodca môže dokumenty bez trvalej dokumentárnej hodnoty zničiť. Ministerstvo vnútra (MV) SR sa tak snažilo vyhovieť požiadavkám podnikateľov, ktorí argumentujú nadmerným byrokratickým i finančným zaťažením súvisiacim s vypracúvaním registratúrneho poriadku. Parlament pri prerokúvaní novely zároveň vyslovil súhlas s Vyhlásením SR k Európskej charte miestnej samosprávy o rozšírení záväzkov SR na ďalšie ustanovenia charty. TASR 19.04.2007
Prezident I. Gašparovič podpísal novelu zákona o správe daní a poplatkov. - Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o správe daní a poplatkov, ktorá nadväzuje na predchádzajúce novely zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) a zákona o konkurze a reštrukturalizácii. V oblasti DPH sa novým spôsobom upravuje platenie preddavku na daň, ktorej platiteľom je zahraničná osoba predávajúca tovar na trhovom mieste. V oblasti konkurzu a reštrukturalizácie bolo zasa potrebné inak upraviť problematiku prihlasovania daňových pohľadávok, účinkov vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie, ako aj odpísania daňovej pohľadávky a podmienok pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Zároveň novela upravuje sankčný systém pri správe daní, a to na základe skúseností z jeho aplikácie v praxi. Pri prerokúvaní návrhu novely v parlamente poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Ľubomíra Petráka, ktorým sa ruší navrhovaná povinnosť pre obce a ostatných správcov trhových miest, podľa ktorej by boli povinní predkladať na výzvu správcu dane zoznam predávajúcich na trhovom mieste. "Obce ani ostatní správcovia pritom takýmito zoznamami nedisponujú," zdôvodnil poslanec. Návrh však ponecháva povinnosť informovať správcu dane o predávajúcom, ktorí nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu. TASR 19.04.2007
vlada SR na svojej 39. schodzi dna 11. aprila 2007 prerokovala a schvalila Navrh zakona. - ktorym sa meni a doplna zakon c. 455/1991 Zb. o zivnostenskom podnikani (zivnostensky zakon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zakonov - nove znenie. Zakladnym cielom navrhovanej pravnej upravy je vytvorenie siete jednotnych kontaktnych miest, ktorou sa v prvej etape vytvoria predpoklady pre vyrazne zjednodusenie administrativnych postupov pri zacati zivnostenskeho podnikania Kompletny material je uverejneny na stranke www.rokovania.sk, bod cislo 1. 11.04.2007
Predseda TÚ: Rozhodnutím o pridelení licencie Telefónice O2 sa neporušil zákon - Predseda Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Branislav Máčaj nevyhovel protestu prokurátora a konštatoval, že rozhodnutím o vydaní povolenia pre spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s. r. o., nebol porušený zákon. Rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom. "Predseda úradu sa, rovnako ako predtým TÚ SR, Odbor správy frekvenčného spektra, nestotožnil s právnym názorom prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava, že výberové konanie na tretieho mobilného operátora prebehlo nezákonne, a preto protestu prokurátora nevyhovel. TÚ SR v tomto momente považuje záležitosť výberového konania na pôde úradu za ukončenú," informoval TASR hovorca úradu Roman Vavro. Prokurátor svojím protestom napadol samotné výberové konanie, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia, teda povolenia pre spoločnosť Telefónica O2 Slovakia, s. r. o. "To však nestačí, aby prokurátor navrhol napadnuté rozhodnutie zrušiť ako nezákonné. Podľa názoru predsedu úradu prokurátor nemôže napadnúť protestom postup výberovej komisie. Napriek tomu sa predseda úradu podrobne zaoberal námietkami prokurátora vznesenými k postupu úradu pred vydaním napadnutého rozhodnutia i samotným napadnutým rozhodnutím a konštatuje, že napadnuté rozhodnutie obsahuje všetky obsahové i formálne náležitosti podľa správneho poriadku a zákona o elektronických komunikáciách, preto nemožno konštatovať jeho nezákonnosť," vysvetlil Vavro. Krajská prokuratúra Bratislava doručila 19. januára 2007 na TÚ SR protest prokurátora. Protest prokurátora sa opiera o už medializované podania neúspešných uchádzačov vo výberovom konaní na tretieho mobilného operátora. TÚ SR zaslal 15. februára 2007 prokurátorovi oznámenie o nevyhovení jeho protestu a postúpil vec predsedovi TÚ SR, ktorý o proteste rozhodol v zákonnej lehote, dodal Vavro. TASR 22.03.2007
Podľa novej metodiky účtovníctva sa aj verejnej správe ukladá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. - V utorok 20. 3. 2007 sa začína 8. schôdza parlamentu, prinášame Vám výber zákonov, ktoré budú poslanci prerokovávať v druhom čítaní. Novela zákona o účtovníctve Potreba novelizácie zákona o účtovníctve vyplynula zo zavádzania novej metodiky účtovníctva v štátnej správe a samospráve (rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov). V tejto súvislosti bola doplnená aj časť o konsolidovanej účtovnej závierke verejnej správy. Cieľom novej metodiky účtovníctva štátnej správy a samosprávy ako súčasti reformy riadenia verejných financií je zabezpečiť kompatibilitu systému účtovníctva týchto subjektov verejnej správy so systémami štátov EÚ prostredníctvom aplikácie základných princípov medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor do zákona o účtovníctve. V súlade so smernicami EP sa ukladá vybraným účtovným jednotkám, ktoré sú svojou povahou spoločnosťami verejného záujmu, a ktoré spravujú veľký objem zverených peňažných prostriedkov, zriadiť výbor pre audit. Jeho úlohou bude dohliadať na výber audítora a proces zostavovania účtovnej závierky. Pre účtovné jednotky, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sa dopĺňa obsah výročnej správy. Upresňuje sa možnosť pre účtovné jednotky už od svojho vzniku uplatniť účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok. Ak účtovná jednotka predpokladá uplatniť hospodársky rok odo dňa svojho vzniku, je povinná oznámiť na daňovom úrade túto skutočnosť do 30 dní od svojho vzniku. Ak mieni uplatniť hospodársky rok počas svojej činnosti, je povinná najneskôr 15 dní pred začatím hospodárskeho roka túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu. Ak v uvedenej lehote neoznámi plánovanú zmenu daňovému úradu, nemôže prejsť na hospodársky rok. Novela zákona o spôsobe vykonania referenda Reaguje na nový zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, zároveň ide o snahu zjednocovať úpravu otázok volieb a referenda vo všetkých predpisoch, ktoré sa spôsobom výkonu volieb či referenda zaoberajú, a to vrátane zjednocovania používanej terminológie. Ide tiež o jeden z krokov vedúcemu postupne k vytváraniu tzv. volebného kódexu. Cieľom novely zákona je riešiť aj: - aj možnosť hlasovať v referende občanom SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na jej území - občan SR s trvalým pobytom mimo jej územia má právo hlasovať v referende za podmienky, že sa v deň konania referenda zdržiava na území SR. - dáva sa možnosť hlasovať v referende ako aj vo voľbách do Národnej rady SR aj osobám vo výkone trestu odňatia slobody, keďže sa odstraňuje táto prekážka vo výkone volebného práva, - návrh zákona ďalej sa upravuje tak, aby sa referendum konalo na celom území Slovenskej republiky v jeden deň - v sobotu v určený deň od 7. 00 do 22. 00 hodiny - upravuje sa tvorba orgánov na vykonanie referenda tak, že do všetkých stupňov komisií má možnosť delegovať zástupcu aj petičný výbor v prípade, že referedum bolo vyhlásené na základe petície občanov. Novela zákona o archívoch a registratúrach Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je zrušenie všeobecnej povinnosti pôvodcov registratúr vypracovať registratúrny poriadok. Zákon o archívoch a registratúrach ustanovil pôvodcom registratúry povinnosť vypracovať registratúrny poriadok, ktorý popisuje spôsob manipulácie s registratúrnymi záznamami. Ide o povinnosť, ktorú mali pôvodcovia registratúry i podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Po nadobudnutí účinnosti zákona tie podnikateľské subjekty, ktoré sú pôvodcami registratúry, t.j. ktoré si vedú evidenciu vlastných i došlých záznamov, vzniesli požiadavku, aby vo vzťahu k nim bola táto povinnosť zrušená. Ministerstvo vnútra na základe toho pripravilo predložený návrh novely zákona, ktorý túto požiadavku zohľadňuje nie len vo vzťahu k tejto skupine, ale i vo vzťahu k ďalším pôvodcom registratúr. Táto povinnosť zostane zachovaná len pre tých pôvodcov registratúr, ktorých registratúry sú najvýznamnejším zdrojom archívneho dedičstva. Návrh rieši i niektoré ďalšie problémy, ako je zamedzenie neodôvodnenému obmedzovaniu prístupu k archívnym dokumentom, - dopĺňa ďalšie študijné odbory medzi kvalifikačné požiadavky pre výkon činností v archíve, pri správe registratúry a pri správe registratúry iného pôvodcu, - zavádza možnosť zničiť registratúrne záznamy navrhnuté na zničenie, ak rozhodnutie štátneho archívu o vyradení nebolo doručené do 60 dní od predloženia na vyradenie a dopĺňa ustanovenia zákona v súvislosti s vývozom registratúry do zahraničia. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách Zákon implementuje smernicu EP o transparentnosti a smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi. Návrh zákona posilňuje dôveru investorov umožnením informovaného hodnotenia podnikateľských výsledkov a aktív emitentov cenných papierov zverejňovaním ich presných, úplných a včasných informácií. Oproti súčasnej úprave návrh zákona rozširuje - povinnosť emitenta cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky alebo emitenta, ktorého cenný papier bol prijatý na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov zverejňovať ročné a polročné správy na všetkých emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, - povinnosť právnických osôb alebo fyzických osôb pri oznamovaní podielov na hlasovacích právach spojených s akciami emitentov kótovaných akcií na akcie emitentov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú s nimi spojené hlasovacie práva, - počet prípadov alebo ich kombinácií, v ktorých sa do podielu na hlasovacích právach právnických osôb alebo fyzických osôb zahŕňajú hlasovacie práva v rozsahu, v akom sú oprávnené tieto práva nadobúdať alebo prevádzať na inú osobu, - povinnosť emitenta vypracovávať účtovnú závierku v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami IFRS namiesto doteraz používanej národnej legislatívy (povinnosť používať medzinárodné účtovné štandardy IFRS sa v súčasnosti vzťahuje len na konsolidované účtovné závierky). Novela zákona o ochrane ovzdušia Vedecké dôkazy ukazujú, že arzén, kadmium, nikel a niektoré polycyklické aromatické uhľovodíky sú pre ľudí genotoxickými karcinogénmi a že neexistuje identifikovateľný prah, pod ktorým tieto látky nepredstavujú riziko na ľudské zdravie. Na ľudské zdravie a životné prostredie vplývajú prostredníctvom koncentrácií v okolitom ovzduší a prostredníctvom depozície. Ustanovuje sa potreba: - znížiť znečistenie na úrovne, ktoré minimalizujú škodlivé účinky na ľudské zdravie, venujúc zvláštnu pozornosť najmä citlivej časti obyvateľstva a životnému prostrediu ako celku, - zlepšiť monitorovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, vrátane depozície znečisťujúcich látok a poskytovať informácie verejnosti. V určitých oblastiach nemožno s ohľadom na nákladovú efektívnosť dosiahnuť koncentrácie arzénu, kadmia, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v okolitom ovzduší, ktoré by nepredstavovali závažné riziko na ľudské zdravie. S cieľom minimalizovať škodlivé účinky arzénu, kadmia, ortuti, niklu a polycyklických aromatických uhľovodíkov v ovzduší na ľudské zdravie sa stanovujú cieľové hodnoty, ktoré je potrebné dosahovať v čo najväčšej možnej miere. Novela zákona o správe daní a poplatkov Súčasne platný zákon rieši práva a povinnosti daňového subjektu vo vzťahu k správcom daní (daňový úrad, colný úrad a obec) a taktiež aj práva a povinnosti správcov daní voči daňovým subjektom, a to v ich vzájomnej súvislosti. Predkladaná novela návrhu zákona o správe daní a poplatkov v reaguje predovšetkým na zmeny jednotlivých hmotnoprávnych daňových zákonov, ako aj na poznatky získané z jeho uplatňovania v praxi. Predkladaný návrh novely zákona nadväzuje na: - novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, predovšetkým v oblasti zaplatenia preddavku na daň zahraničnou osobou ako platiteľom dane z pridanej hodnoty pri predaji tovaru na trhovom mieste, - zákon o konkurze a reštrukturalizácii, na základe ktorého je potrebné riešiť oblasť prihlasovania daňových pohľadávok, účinky vyhlásenia konkurzu a povolenia reštrukturalizácie, odpísanie daňovej pohľadávky, podmienky pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, - súčasnú úpravu sankčného systému a potreby, ktoré je potrebné riešiť z dôvodu aplikácie v praxi. V návrhu novely zákona sa ďalej: - ustanovuje povinnosť pre obec alebo právnickú osobu, alebo fyzickú osobu, ktorá vykonáva správu trhového miesta, predkladať zoznam predávajúcich na trhovom mieste a taktiež aj predávajúcich, ktorí nepoužívajú elektronickú registračnú pokladnicu, - ustanovuje oprávnenie pre zamestnanca správcu dane, ktorým je daňový úrad zabezpečiť tovar zahraničnej osobe, ktorá opakovane predáva tovar na trhovom mieste a nepreukáže sa osvedčením o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a zaplatením preddavku na daň z pridanej hodnoty, ako platiteľa dane a zároveň aj procesný postup pre vrátenie alebo prepadnutie tohto tovaru v prospech štátu, - upravujú ustanovenia súvisiace s ukončením daňovej kontroly, so začatím konania a daňového konania, - spresňuje postup fyzickej osoby alebo právnickej osoby pri registrácii, - dopĺňajú povinnosti bánk pri zabezpečení súčinnosti so správcom dane, - spresňuje ustanovenie o spolupráci Všeobecnej zdravotnej poisťovne a iných zdravotných poisťovní so správcom dane z dôvodu zmien právnych foriem poisťovní, - upravujú ustanovenia o odvolaní a preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania, čím sa rozširujú práva daňových subjektov, - spresňujú ustanovenia o odpísaní daňového nedoplatku a nadväzne zánik daňového nedoplatku alebo jeho vykazovanie v pomocnej evidencii, - doplnili v daňovom exekučnom konaní tituly, ktoré nepodliehajú daňovej exekúcii (napr. peňažné prostriedky poskytnuté z rozpočtu EÚ a rôzne formy sociálnej pomoci a veci, ktoré sú obstarané z týchto prostriedkov), rieši sa problém neprevzatia hnuteľných vecí daňovým dlžníkom, ak ich správca dane nepredá na dražbe alebo na základe ponuky a vyzve daňového dlžníka na ich prevzatie, ocenenie nehnuteľnosti a ďalšie procesné postupy, ktoré vyplynuli z praxe. Zdroj: www.nrsr.sk
Prezident SR podpísal od 5.3.2007 do 12.3.2007 - 7. marec 2007 Prezident podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prezident vrátil Národnej rade Slovenskej republiky s pripomienkami tieto zákony: 1) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov Prezident SR Ivan Gašparovič nesúhlasí s tým, že v navrhovanom zákone sú rôzne termíny určujúce minimálnu rýchlosť motorových vozidiel na diaľnici, ktorú zvyšuje z 50 na 70 km/h. V jednom prípade je účinnosť zákona daná dňom jeho vyhlásenia a v druhom prípade je účinnosť zákona viazaná k 1.7. 2007, pričom deň vyhlásenia je skôr ako 1.7. 2007. Čiže vodič, ktorý počas jazdy na diaľnici zistí, že pre poruchu jeho vozidlo nedosiahne rýchlosť minimálne 70 km/h, musí diaľnicu opustiť na najbližšom výjazde. Ale pre iného vodiča , ktorého vozidlo nemá poruchu, ale jeho konštrukčná rýchlosť je nižšia ako 70 km/h, začína platnosť zákona až 1.7. 2007. 2) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov Zákon ustanovuje ukladanie fakultatívnych pokút za konanie, ktoré je v rozpore so zákonom (napr. umiestňovanie potravín po dátume spotreby). Príslušný orgán, ktorý zistí rozpor, má len možnosť uložiť pokutu, ale nemusí ju uložiť. A to i napriek tomu, že došlo ku konaniu v rozpore so zákonom. Podľa prezidenta SR tu ide o rozpor a preto navrhuje, aby príslušný orgán ktorý o pokute rozhoduje, mal povinnosť ju uložiť. www.prezident.sk
Vláda SR schválila od 5.3.2007 do 12.3.2007 - Vláda schválila návrh audiovizuálneho zákona. Návrh zákona o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov (audiovizuálny zákon) Navrhovaná právna úprava reaguje na vývoj informačnej spoločnosti, ktorý sa dotýka audiovízie a kinematografie. Zákon rieši päť základných okruhov: - povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri výrobe, verejnom šírení a evidencii audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel, - vytvorenie jednotného systému označovania na ochranu maloletých, - postavenie, pôsobnosť a organizáciu Slovenského filmového ústavu, - zabezpečenie ochrany audiovizuálneho dedičstva a - vymedzenie postavenia nezávislého producenta. Úprava povinností subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie vychádza z platnej právnej úpravy. Jednotlivé povinnosti sa však precizujú a dopĺňajú o povinnosti súvisiace s ochranou audiovizuálneho dedičstva, ide najmä o vytvorenie zoznamu slovenských audiovizuálnych diel, zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov a zoznamu slovenských multimediálnych diel, povinnosť označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel povinnými údajmi, povinnosti súvisiace s uvádzaním a uverejňovaním reklamy a pod. Uvedená povinnosť sa týka výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, výrobcov slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov, výrobcov slovenských multimediálnych diel, distributérov audiovizuálnych diel, distributérov zvukových záznamov umeleckého výkonu, distributérov multimediálnych diel, prevádzkovateľov mediaték, prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení, prevádzkovateľov videopožičovní a prevádzkovateľov počítačových herní. Problematikou potreby prevencie pred agresívnosťou v médiách a iných obsahoch prístupných maloletým sa vzhľadom na z toho vyplývajúce patologické javy v spoločnosti zaoberá aj Slovenská akadémia vied, UNICEF či iné vedecké inštitúcie alebo občianske združenia zaoberajúce sa ochranou maloletých, ktoré opakovane upozorňujú na potrebu legislatívneho riešenia ochrany maloletých pred nevhodným obsahom. V súčasnosti je v SR právne zabezpečená ochrana maloletých len v oblasti vysielania. Vytvorenie jednotného systému označovania programov Radou pre vysielanie a retransmisiu bol významným krokom vpred v zabezpečovaní práva dieťaťa byť chránené pred vplyvmi, ktoré ho poškodzujú. Nedostatočným však na tomto systéme je, že je záväzný len pre vysielateľov a samotný systém označovania nie je vžitý v spoločnosti, o čom svedčí aj prieskum verejnej mienky uskutočnený v novembri 2003, podľa ktorého až 76 % opýtaných si myslí, že je potrebné označovať programy a až 78 % si myslí, že označovanie uľahčuje výber rodičov a vychovávateľov, naproti tomu len 36 % opýtaných berie toto označovanie do úvahy. Navrh odstraňuje nedostatky súčasnej úpravy a vytvára jednotný systém označovania na ochranu maloletých ako všeobecne záväzný právny predpis, ktorý budú uplatňovať všetky subjekty pôsobiace v oblasti audiovízie a kinematografie, vrátane vysielateľov. Systém grafického označovania bude informovať rodičov, vychovávateľov ale aj samotných maloletých, či tretie osoby o neprístupnosti, nevhodnosti a vhodnosti audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu, multimediálnych diel a programov televíznej programovej služby pre vekovú skupinu maloletých do 7, 12, 15 a 18 rokov. Zároveň sa ustanovuje aj osobitná kategória audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel určených len dospelým na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky označovania a predaja. Požiadavka zabezpečenia ochrany audiovizuálneho dedičstva SR vznikla najmä zo samotnej podstaty audiovizuálnych diel, ktoré sú súborom dokumentujúcim minulosť SR, ako aj vznik a vývoj slovenskej audiovízie a kinematografie. Predpokladaná účinnosť zákona je určená na 1. január 2008. Zdroj: www.government.gov.sk
Slovenské firmy budú musieť od novembra dodržiavať európsku smernicu MiFID - V novembri tohto roku vstúpi do platnosti nová európska smernica MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) o trhoch s investičnými nástrojmi. Urýchli sa tak prístup audítorov k dôležitým informáciám z archívov firiem. Smernica bude vyžadovať, aby správcovia záznamov vo finančných inštitúciách zdokonalili procesy indexovania a spätného získavania dát. Podľa spoločnosti Iron Mountain, ktorá pôsobí v oblasti ochrany a archivácie dát, by sa organizácie mali touto úlohou zaoberať už v súčasnosti, ak sa chcú vyhnúť pokutám a sankciám v prípade nedodržania smernice. Spoločnosť uvádza, že mnoho organizácií vynakladá na správu dát oveľa viac prostriedkov, ako je nutné. Často zálohujú všetky dokumenty aj na 50 rokov, bez ohľadu na ich užitočnosť. Odhaduje, že pri dodržaní legislatívou predpísanej povinnej lehoty archivovania vybraných typov dokladov by sa 20 až 40 % dát jej klientov mohlo skartovať alebo vymazať. Správny prístup k indexovaniu môže ušetriť čas, preto by sa manažment a zálohovanie dát mali prispôsobiť podnikaniu. Firmy by tiež mali pri vytváraní optimálneho modelu dátového archívu spolupracovať so špecializovanými organizáciami. Efektívna správa dát je dôležitá aj v prípade krízových situácií, ako sú živelné pohromy a požiare. Podľa údajov Iron Moutain si vyčistením archívu firmy znížia náklady na zhromažďovanie nepotrebných informácií. Napríklad vo Veľkej Británii poklesol rozsah administratívy na historicky najnižšiu úroveň. Dobre zorganizovaný archív dokáže radikálne znížiť aj čas potrebný na vyhľadávanie dát, ktoré sa vyžadujú pri auditoch, súdnych procesoch a iných právnych úkonoch. Iron Mountain Europe poskytuje svoje služby na 56 trhoch v 18 krajinách Európy a je pobočkou spoločnosti Iron Mountain Incorporated. Iron Mountain Incorporated je partnerom pre viac ako 90 000 spoločností. Celosvetovo zamestnáva asi 17 000 ľudí. Poskytuje služby na ochranu a archiváciu všetkých typov dokumentov, či už papierových, zdigitalizovaných alebo uložených na magnetickej páske a filme. TASR o tom informovali zástupcovia spoločnosti Iron Moutain na Slovensku. TASR 13.03.2007
Prezident SR od 26.2.2007 do 5.3.2007 - Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal tieto zákony: 1) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení zákona č. 581/2003 Z. z.. 2) Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov znení zákona č. 282/2006 Z. z. Novinky v legislatíve - Práve prerokovávané novely a zákony, vydanie: 10/2007, vyšlo: 6.3.2007
Vláda SR od 26.2.2007 do 5.3.2007 - Vláda vo svojom programovom vyhlásení si vytýčila cieľ vykonať kroky smerujúce k modernizácii verejnej správy, k zredukovaniu organizačnej a personálnej náročnosti krajských štruktúr štátnej správy. Tento proces hodlá vláda rozdeliť do viacerých etáp. Prvou z nich je zrušenie krajských úradov a prenesenie ich kompetencií na obvodné úrady, prípadne na ústredné orgány štátnej správy. V niektorých prípadoch by išlo o obvodné úrady v krajských mestách, v ďalších o všetkých 50 obvodných úradov. Keďže v programovom vyhlásení vlády sa počíta so zrušením krajských úradov v čo najkratšom termíne, navrhuje sa ich zrušenie k 1. októbru 2007. Kompetencie úradov teda prejdú najmä na obvodné úrady. Doklady o praxi pre živnostníkov či doklady pre vozidlá voziace invalidov naďalej v si tak mozete vybaviť v krajských mestách, ale na inom úrade. Ďalšie kompetencie, najmä v odvolacích konaniach, prechádzajú na ministerstvá. Návrh zákona nerieši presun konkrétnych pôsobností na jednotlivých úsekoch štátnej správy. Toto sa ponecháva na osobitné zákony, ktoré budú obsahovať aj dopady presunu zamestnancov v nadväznosti na rozsah presúvaných kompetencií na štátny rozpočet. Do týchto presunov sa premietne aj úloha z uznesenia vlády k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009, ktorým vláda zaviazala rezorty znížiť počet zamestnancov v štátnych rozpočtových a príspevkových organizáciách o 20% do konca tohto roku. Ministerstvo počíta so zmenšením počtu pracovníkov len o 151 ľudí z celkového počtu 1100 zamestnancov. Ďalší zamestnanci prejdú totiž na nové pôsobiská. Finančné úspory by sa tak mali prejaviť až v nasledujúcich rokoch. Tento rok ešte štát bude musieť prepusteným pracovníkom vyplatiť odstupné. Novela zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá Vláda SR v roku 1999 schválila Koncepciu rozvoja diaľničnej infraštruktúry vrátane harmonogramu výstavby diaľnic na roky 1999 až 2002. V nadväznosti na to v roku 2001 schválila Projekt výstavby diaľnic a rýchlostných komunikácií vrátane jeho finančného krytia a harmonogramu výstavby na roky 2001 až 2004, aktualizovaný v roku 2003 s upresnením financovania a harmonogramu výstavby. Spoločným problémom vyhodnoteným vo všetkých spomínaných vládnych dokumentoch je, - že výstavba diaľnic sa oneskoruje v porovnaní so schválenými harmonogramami a - že výstavba diaľnic je drahšia než sa predpokladalo v spomínaných dokumentoch vlády. V roku 1996 harmonogram výstavby predpokladal vybudovanie diaľničnej siete v rozsahu 500 km do roku 2005, avšak harmonogram výstavby v roku 2001 už len v rozsahu 463 km, a to až v roku 2010. Platný projekt výstavby diaľnic ráta s celkovou výslednou dĺžkou siete diaľnic (D 1, D 2, D 3 a D 4) v rozsahu 659 km a celkovou výslednou dĺžkou siete rýchlostných ciest (R 1 až R6) v rozsahu 874 km, pritom reálne zistené priemerné tempo výstavby v rokoch 2001 až 2010 vychádza na 16,9 km ročne. Takéto nízke tempo výstavby nezodpovedá spoločenskej požiadavke a je nižšie než sú stavebno-technické a kapacitné možnosti stavebných firiem a objem použiteľných finančných prostriedkov. Základným dôvodom oneskorenia tak nie je ani nedostatok financií, ani nedostatok kapacít stavebných firiem, ale omeškanie, ktorého zdroj je v územnom plánovaní, v územnom rozhodovaní a najmä v majetkovoprávnom vyporiadaní potrebných pozemkov. Predražovanie výstavby má dve hlavné príčiny – jednak oneskorovanie sa majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov a stavieb na nich, ktoré sú nevyhnutné na začatie výstavby, a jednak nadmerný rozsah tzv. vyvolaných investícií, z ktorých veľkú časť tvoria stavby, ktoré nie sú nevyhnutné na prevádzku diaľnice. V porovnaní so zahraničnými právnymi podmienkami výstavby diaľnic sa ukazuje, že bez zmeny právneho základu nebude predpokladaná sieť diaľnic (659 km) a rýchlostných komunikácií (874 km) dobudovaná v dohľadnom čase. Priemerné tempo 16, 9 km ročne nemá v zahraničí konkurenciu. Navrhovaný zákon teda: - vypúšťa ustanovenia, ktoré sa skonzumovali prevzatím do stavebného zákona (do úpravy územného konania, stavebného konania a vyvlastňovania), - upresňuje vyznačovanie koridorov z regionálnych územných plánov do územných plánov obcí, - aktualizuje územnoplánovacie podklady a dopĺňa tzv. ostatné podklady pre potreby územného rozhodovania podľa noviel stavebného zákona uskutočnených od roku 1999 do roku 2005, - reaguje na novú právnu úpravu ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy z roku 2004, ochrany a využívania lesných pozemkov z roku 2005 a o posudzovaní vplyvov na životné prostredie z roku 2006, - pripája prílohy s úsekmi diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, na ktoré sa budú vzťahovať navrhované opatrenia, - novelizuje v nevyhnutnom rozsahu cestný zákon. V zákone sa okrem iného ustanovuje, že cena za prevádzaný pozemok sa určí ako trhová cena stanovená znaleckým posudkom. Vo vyvlastňovacom konaní v praxi nastávajú spravidla dve situácie – vyvlastňovaný v priebehu konania súhlasí s náhradou za vyvlastňovanú nehnuteľnosť určenou spôsobom podľa stavebného zákona, prípadne až so zvýšenou ponukou od stavebníka diaľnice, alebo - vyvlastňovaný nesúhlasí s náhradou za vyvlastňovanú nehnuteľnosť, prípadne ani so zvýšenou ponukou od stavebníka diaľnice a požaduje zásadne inú (vyššiu) náhradu, prípadne svoje požiadavky v priebehu konania ešte stupňuje a k dohode nedôjde do skončenia konania. Ak nastane prvý prípad, navrhuje sa, aby správny orgán dohodu o náhrade bezodkladne schválil ako zmier podľa správneho poriadku a aby v konaní ďalej pokračoval až do výsledného rozhodnutia vo veci už bez potreby rozhodovať o náhrade. Výhodou tohto návrhu je, že konanie by sa v ďalšom týkalo právnych a technických podmienok vyvlastnenia a otázka náhrady by bola vyriešená ešte pred skončením konania, čo by prinieslo úsporu času pre stavebníka diaľnice i pre správny orgán. Vyvlastnený by sa dočkal skoršieho vyplatenia náhrady za vyvlastňovanú nehnuteľnosť, pretože lehota na vyplatenie by začala plynúť už odo dňa schválenia zmieru a nie až od právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení. Ak nastane druhý prípad, navrhuje sa, aby správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určil náhradu za vyvlastňovanú nehnuteľnosť vo výške zistenej spôsobom podľa stavebného zákona a aby bez prerušenia konania vyvlastňovaného odkázal s prípadnými vyššími požiadavkami na súd. Predmetom súdneho konania by tak bol spor len o rozdiel medzi zistenou náhradou podľa § 111 ods. 2 stavebného zákona určenou vo vyvlastňovacom rozhodnutí a vyššou náhradou požadovanou vyvlastňovaným. Bez ohľadu na to, či sa vyvlastnený nakoniec obráti so žalobou na súd, alebo nie, rozhodnutím určená náhrada za vyvlastnenie by sa vyvlastnenému vždy vyplatila. Tiež sa ponecháva spôsob výplaty na dohode účastníkov. Do úvahy prichádzajú všetky možné spôsoby výplaty (v hotovosti pri osobnom prevzatí, na základe poštového poukazu výplatou v hotovosti alebo pripísaním na účet, bankovým prevodom). Navrhované úpravy nezasahujú do hmotnoprávnych podmienok vyvlastňovania, ako vyplývajú zo stavebného zákona, ale upravuje sa len procesné pravidlo o vedení konania a upresňuje sa lehota a spôsob výplaty náhrady za vyvlastnenie nehnuteľnosti. Pravdepodobná účinnosť zákona je určená na 1. jún 2007. Zdroj: www.government.gov.sk
Parlament schválil 9.2.2007 novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení. Zákon bude účinný od 1.apríla 2007. Aké novinky prinesie? - Toľko diskutovaná výška limitov poistného plnenia ostane zachovaná na dnešnej úrovni, tj. limit poistného plnenia 19 000 000 Sk za škody na zdraví, nákladov pri usmrtení, náklady zdravotnej starostlivosti, nemocenské dávky, dávky dôchodkového zabezpečenia, úrazové dávky, dávky úrazového zabezpečenia, dôchodkové dávky, dávky výsluhového zabezpečenia a dôchodky starobného dôchodkového sporenia, ak je poistený povinný ich nahradiť príslušným subjektom (napr. Sociálna poisťovňa, dôchodková správcovská spoločnosť, zdravotná poisťovňa) limit poistného plnenia 5 000 000 Sk za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením, stratou veci, účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatnení nárokov, ušlého zisku. Zvyšovanie limitov sa uskutoční postupne, v dvoch fázach. Limity poistného plnenia vo výške 2 500 000 EUR a 500 000 EUR budú účinné v období od 1.1.2009 do 31.12.2011. Plná výška limitov v súlade so smernicou 2005/14/ES vo výške 5 000 000 EUR a 1 000 000 EUR bude účinná od 1.1.2012. Poisťovňa bude za poisteného hradiť poškodenému náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatnení nárokov na náhradu škody na zdraví, nákladov pri usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlého zisku, vtedy, ak si poisťovňa nesplní povinnosti v súvislosti s prešetrením, ktoré je potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poisťovne plniť alebo ak poisťovňa neoprávnene odmietne poskytnúť poistné plnenie alebo neoprávnene kráti poskytnuté plnenie. Doterajšia právna úprava neukladala žiadnu podmienku na plnenie zo strany poisťovne, teda bolo možné uplatniť toto ustanovenie v širšom rozsahu. Ďalšou novinkou je, že poistná zmluva, ktorá je uzavretá, platí počas trvania poistenia na území všetkých členských štátov, ako aj štátov, ktoré poisťovateľ označil v zelenej karte. Poisťovne na území SR síce neuplatňovali výluku ohľadne platnosti poistnej zmluvy, avšak v zahraničí niektoré poisťovne obmedzovali platnosť poistnej zmluvy tým, že ak sa napr. vozidlo zdržiavalo mimo členského štátu, v ktorom je registrované dlhšiu dobu napr. viac ako tri mesiace, poistná zmluva sa zrušila. Poistený bude mať od apríla právo požiadať poisťovňu o vydanie dokladu o škodovom priebehu. Poisťovňa bude povinná vyhovieť jeho žiadosti do 15 dní od doručenia žiadosti. Doteraz poisťovňa vydávala doklad o škodovom priebehu len po zániku poistenia zodpovednosti. Tento doklad bude môcť poistený využiť na preukázanie existencie poistného vzťahu, ak mu obvodný úrad doručí výzvu. Slovenská kancelária poisťovateľov bude z poistného garančného fondu poskytovať poistné plnenie aj za škodu, ktorá vznikne poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a ktorá bola spôsobená nezisteným motorovým vozidlom, za ktorú zodpovedá nezistená osoba, ak bola súčasne týmto motorovým vozidlom spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo usmrtenie. Doteraz, ak vznikla škoda spôsobená nezisteným motorovým vozidlom, za ktorú zodpovedala nezistená osoba, tak z poistného garančného fondu bolo možné plniť len škody na zdraví a náklady pri usmrtení bez ohľadu na to, či súčasne pri tejto škode bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo nebola. Týmto bolo zabezpečené predchádzanie poistným podvodom. Predpokladá sa však, že v prípade takej škody, pri ktorej bola súčasne spôsobená aj vážna ujma na zdraví alebo usmrtenie, nejedná sa o poistný podvod, a z tohto dôvodu, sa pri takýchto škodách plní aj za škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, aj keď za túto škodu zodpovedá nezistená osoba a bola spôsobená nezisteným vozidlom.
Pokuty podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení - Od 1. apríla 2007 sa mení výška pokút, ktoré môže uložiť obvodný úrad, ak si niekto nesplnil zákonom stanovenú povinnosť a neuzavrel na motorové vozidlo poistnú zmluvu. Doterajšia právna úprava umožňovala uložiť pokutu do výšky 5 000 Sk tomu, kto neuposlúchol výzvu obvodného úradu, by do určenej lehoty predložil potvrdenie poistení zodpovednosti a pokutu do výšky 15 000 Sk tomu, kto poistnú zmluvu neuzavrel. Od 1. apríla 2007 bude môcť obvodný úrad uložiť pokutu tomu, kto poistnú zmluvu neuzavrel od 500 Sk až do 100 000 Sk. Horná výška pokuty je odôvodnená výškou poistného za nákladné vozidlá. Zákon zároveň ukladá obvodným úradom prihliadať pri uložení pokuty na závažnosť porušenia a na dĺžku trvania protiprávneho stavu. Pokuta za neuposlúchnutie výzvy obvodného úradu odpadá. Ten, komu obvodný úrad doručí výzvu, bude mať 7 pracovných dní od doručenia výzvy na to, aby preukázal existenciu poistenia zodpovednosti. Na preukázanie je možné použiť: - výpis o škodovom priebehu, v ktorom poisťovňa uvádza obdobie, za ktoré tento doklad vydáva alebo - potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo - ústrižok o zaplatení poistného alebo - výpis z účtu, ktorým sa preukáže, že poistné uhradil. Predlžuje sa aj subjektívna lehota, v ktorej je možné pokutu uložiť, tj obvodný úrad môže pokutu uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa o porušení dozvedel. Doterajšia právna úprava ustanovovala lehotu vo výške jedného roka. Ku konaniam o pokutách je ešte nutné dodať, že konania, ktoré boli začaté a neboli právoplatne ukončené do účinnosti novely, teda do 31.marca 2007 a predmetom ktorých bolo porušenie podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona o PZP, tj nebola uzavretá poistná zmluva, sa dokončia podľa zákona účinného do 31.marca 2007. Znamená to napr. že pokutu bude možné stanoviť maximálne do výšky 15 000 Sk. Tie konania, ktoré boli začaté z dôvodu neuposlúchnutia výzvy na predloženie potvrdenia o poistení zodpovednosti a ktoré neboli právoplatne ukončené do účinnosti zákona, teda do 31. marca 2007, sa zastavia. Predĺžená dvojročná subjektívna lehota sa prvýkrát uplatní v konaní o uložení pokuty za porušenie povinnosti, o ktorom sa obvodný úrad dozvedel po 31. marci 2007.
Novela Obchodného zákonníka od 1.2.2007 - Novela Obchodného zákonníka ukladá podnikateľským subjektom povinnosť informovať o svojich identifikačných údajoch aj na svojej internetovej stránke. Upravuje tiež prípad, pri ktorom nastane nesúlad znenia listiny v štátnom jazyku a inom ako štátnom jazyku. Novela reaguje na zmenu legislatívy v oblasti konkurzného práva. Týka sa to najmä zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Dôležitou zmenou, ktorú prináša novela Obchodného zákonníka, je jasné definovanie lehoty pri vyplatení vyrovnacieho podielu. Dopĺňa tiež úpravu vlastníctva obchodného podielu viacerými osobami a umožňuje vyjadrenie základného imania a vkladu spoločníka v s.r.o. aj v euro. Zmeny, ktoré novela prináša, majú zjednodušiť aj prechod verejnej akciovej spoločnosti na súkromnú akciovú spoločnosť a upravujú umožnenie založenia akciovej spoločnosti v špecifických prípadoch v súvislosti s upisovaním akcií. Novela Obchodného zákonníka v súvislosti právnej úpravy družstva, pri ktorom po prvý raz definuje členský podiel, zavádza možnosť uvádzať základné imanie družstva v eurách, zohľadňuje zákon č. 42/1992 Zb. o transformácii družstiev a rieši otázku zániku členstva a vyrovnacieho podielu. V neposlednom rade novela rozširuje stupeň právnej ochrany spotrebiteľa v rámci nekalosúťažného konania a postavenie obchodných zástupcov pri skončení zmluvného vzťahu so zastúpeným formou výpovede, kedy neumožňuje zmluvným stranám, aby si dohodli kratšiu výpovednú lehotu. Zdroj: VD
Elektronické konanie na obchodnom registri od 1.2.200 - Novela zákona o obchodnom registri účinná od 1.2.2007 obsahuje už osobitné ustanovenia pre elektronické podanie. Návrh na zápis možno podať elektronickými prostriedkami. Tento návrh na zápis sa podáva na elektronickej podobe tlačiva, ktorú zverejní na svojich internetových stránkach Ministerstvo spravodlivosti SR a ktorá obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom a tento návrh musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa, inak registrový súd k nemu neprihliada. Ten, kto podpisuje návrh na zápis elektronickým podpisom, je povinný zabezpečiť overenie svojich osobných údajov na účely elektronického konania. Ak bol návrh na zápis podaný v listinnej podobe, všetky listiny musia mať listinnú podobu, inak sa návrh na zápis považuje za neúplný. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami, listiny možno podať elektronickými prostriedkami v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa alebo v listinnej podobe. Listinná podoba listiny prevádzaná do elektronickej podoby za účelom jej podania v elektronickej podobe musí mať formu ustanovenú osobitným zákonom. Osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje. Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami, tie listiny, ktoré sa k nemu dokladajú v elektronickej podobe, musia byť podané spolu s návrhom na zápis, inak registrový súd k nemu neprihliada. Ak bol návrh na zápis podaný elektronickými prostriedkami a dokladajú sa k nemu listiny v listinnej podobe, musia byť všetky listiny, ktoré sa dokladajú v listinnej podobe doručené na registrový súd súčasne, inak registrový súd k nemu neprihliada. Ak sa návrh na zápis podáva elektronickými prostriedkami a všetky alebo niektoré listiny, ktoré sa k nemu dokladajú, sa podávajú v listinnej podobe, musí byť v návrhu uvedené, ktoré listiny sa podávajú v listinnej podobe a ktoré v elektronickej podobe. Účinky doručenia návrhu na zápis v tomto prípade nastávajú, ak bola na registrový súd doručená listina alebo listiny, ktoré sa mali podať v listinnej podobe a registrovému súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku. Lehota na doručenie listiny alebo listín, ktoré sa mali podať v listinnej podobe a lehota na zaplatenie súdneho poplatku, je 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis. Ak sa návrh na zápis a listiny, ktoré sa k nemu dokladajú, podávajú len elektronickými prostriedkami, účinky doručenia návrhu na zápis nastávajú v deň, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku a neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis. Vyhláška č. 25/2004 Z.z. ustanovuje vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z.z. Viac... Zdroj: VD
Čo nemôže byť ochrannou známkou - - Informujeme Vás, vydanie: 3/2007, vyšlo: 9.2.2007 V procese tvorby a výberu ochrannej známky je potrebné vedieť, ktoré označenia nie je možné uznať za ochrannú známku. Zákon o ochranných známkach vymedzuje znaky a podmienky, na základe ktorých nemožno hovoriť o ochrannej známke. Ide o tzv. absolútne a relatívne výluky zo zápisnej spôsobilosti. Absolútne výluky – upravené sú v § 2 a v § 3 zákona, Úrad priemyselného vlastníctva SR ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť priemyselných práv musí v konaní o zápise skúmať, či sú v danom konkrétnom prípade splnené podmienky pre zápis určitého označenia ako ochrannej známky, prihliada na ne ex officio, teda z úradnej povinnosti, nakoľko tieto výluky majú verejnoprávny charakter, štát týmto spôsobom zabezpečuje, aby sa ochrannou známkou nestalo označenie napríklad hanlivé či urážlivé. Absolútnymi výlukami zo zápisnej spôsobilosti teda sú: a/ označenie sa nedá graficky znázorniť, nespĺňa podmienky § 1, b/ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, tzv. druhové výrazy, ak si niekto hodlá zaregistrovať ako OZ označenie „Skriňa“, neuspeje, c/ tvoria ho výlučne značky alebo údaje slúžiace v obchode na určenie druhu, akosti, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného miesta pôvodu alebo iných vlastností tovarov alebo služieb, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, teda opisné výrazy, napríklad zaregistrovať pre ocot známku „Kyslý“ nebude možné, nakoľko by to bolo nespravodlivé voči iným producentom tohto dochucovadla. Rovnako to platí aj pre označenia typu „Rýchly, najlepší“, pokiaľ nebudú v spojení s iným rozlíšiteľným označením, d/ pozostáva výlučne zo značiek alebo označení obvyklých v bežne používanom jazyku alebo používaných v obchodných zvyklostiach, e/ tvorí výlučne tvar výrobku alebo jeho obal, ktorý vyplýva z povahy výrobku alebo je potrebný na dosiahnutie technického výsledku, prípadne dáva výrobku podstatnú hodnotu, f/ môže verejnosť klamať najmä o povahe, akosti alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb, ide o tzv. klamlivé ochranné známky. Tie môžu u spotrebiteľov vyvolať klamlivú predstavu o produkte, pravdepodobne bude zamietnutá prihláška ochrannej známky rastlinného masla s vyobrazením kravy, nakoľko bude zavádzať o zložení, že ide o výrobok z mlieka. g/ je v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi, h/ používaním by sa dostalo do rozporu so záväzkami vyplývajúcimi pre Slovenskú republiku z medzinárodných dohovorov, i/ obsahuje znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženský symbol, j/ obsahuje zemepisný údaj a je prihlasované pre vína ale liehoviny, ktoré taký zemepisný pôvod nemajú, k/ je predmetom prihlášky, ktorá nebola podaná v dobrej viere. Označenia uvedené pod písm. b/ až d/ však možno uznať a zapísať do registra ochranných známok, ak prihlasovateľ žiadajúci o zápis preukáže, že používaním tohto označenia v obchodnom styku, ktoré sa začalo najmenej rok pred podaním prihlášky, sa označenie stalo príznačným pre jeho tovary alebo služby. Viac... Zdroj: VD
Zmarenie účelu zmluvy - Podmienkou odstúpenia od zmluvy je tá skutočnosť, že plnenie zmluvy, na ktoré sa zmluvné strany zaviazali a dosiahnutie ktorého bolo účelom uzavretia zmluvy, je pre niektorú zmluvnú stranu bezúčelné vzhľadom na podstatnú zmenu okolností, za ktorých strany zmluvu uzavreli a ktoré nastali až po uzavretí zmluvy. Podstatnou zmenou okolností nie je zmena majetkových pomerov niektorej strany a zmena hospodárskej alebo trhovej situácie! Zmluvné strany si môžu v zmluve dohodnúť, čo budú považovať za „podstatnú zmenu okolností“. Podstatná zmena okolností môže nastať buď: - konaním jednej zo strán (napr. neposkytnutím súčinnosti jednej zo zmluvných strán), - nezávisle od konania strán (napr. ak jedna zo zmluvných strán stratila oprávnenie na činnosť, ktorej vykonávanie bolo predmetom zmluvy, a to z dôvodu zmeny zákona). V prípade, že strana dotknutá zmarením účelu zmluvy využije svoje právo a od zmluvy odstúpi, je povinná nahradiť druhej strane škodu, ktorá jej vznikne odstúpením od zmluvy. Škodou sa rozumie majetková ujma vyjadriteľná v peniazoch. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak to je možné a obvyklé, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu. Dôsledkom odstúpenia od zmluvy je zánik všetkých práv i povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, i tých, ktoré už boli plnené. Keďže zánik práv a povinností sa týka obidvoch zmluvných strán, tá zmluvná strana, ktorej bolo pred odstúpením od zmluvy plnené, musí toto plnenie vrátiť. Ak vracia plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených. Odstúpenie od zmluvy nie je v tomto prípade „sankciou“ za porušenie zmluvných povinností, nakoľko strana dotknutá zmarením účelu zmluvy odstupuje od zmluvy bez jej porušenia druhou stranou, a tým „nárok na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy“ a ani nárok na zmluvnú pokutu, ak bola dojednaná v súvislosti s odstúpením od zmluvy, nevzniká. Zdroj: www.dashofer.sk
Právo a manažment - Vzory zmlúv, vydanie: 3/2007, vyšlo: 9.2.2007 - Uznanie dlhu (záväzku) patrí k zabezpečovacím prostriedkom na zabezpečenie práv a povinností zmluvných strán. Je upravené v § 558 OBČZ a v § 110 OBČZ. Pre platné uznanie dlhu sa vyžaduje uznanie v písomnej forme. Písomný prejav dlžníka musí obsahovať záväzok na zaplatenie dlhu, ktorý je určený čo do dôvodu a výšky. Uznanie sa považuje za platné, aj keď v uznávacom prejave nie je výslovne uvedený dôvod uznania, avšak tento dôvod vyplýva z odkazu na pokus o pokonávku, na ktorý sa odvoláva a v tomto je dôvod uznania výslovne uvedený. V prípade uznania dlhu dlžníkom v ústnej forme, takéto uznanie nemá právne účinky a nedochádza na základe neho k prerušeniu plynutia premlčacej doby. Právna úprava uznania dlhu sa odlišuje od úpravy v OBCHZ, podľa ktorého v § 323 dlžník uznáva záväzok, pričom podmienkou je, aby záväzok bol určitý. Pri uznaní dlhu podľa OBČZ nepostačuje na rozdiel od OBCHZ ako uznávací prejav platenie úrokov z dlžnej sumy, alebo čiastočné plnenie záväzku. V OBČZ sa pri uznaní dlhu zakotvuje vyvrátiteľná domnienka, že pri uznaní dlhu dlžníkom jeho dlh trvá. Prejav dlžníka je jednostranný právny úkon. Vyvrátiteľnosť úkonu dlžníka znamená, že tento úkon má síce účinky prerušenia plynutia premlčacej doby, ale dlžník môže namietať, že dlh uznal omylom alebo, že uznal neexistujúci dlh. Od uznania dlhu začína plynúť desaťročná premlčacia doba. Ak v uznávacom prejave bola dlžníkom uvedená lehota na plnenie, desaťročná lehota začína plynúť od uplynutia tejto lehoty. Pokiaľ ide o úroky a opakujúce sa plnenia platí, že sa právo premlčuje v troch rokoch. Pokiaľ však tieto práva boli priznané právoplatným rozhodnutím súdu, trojročná premlčacia doba platí len na úroky, ktorých zročnosť nastala po právoplatnosti rozhodnutia súdu. Dlžník môže uznať aj premlčaný dlh, avšak takéto uznanie je platné len, ak vedel o tom, že uznáva premlčaný dlh. Ak dlžník nevedel o tom, že uznáva dlh premlčaný, jeho uznávací prejav nemá účinky uznania dlhu. Na jeho strane je však dôkazná povinnosť na preukázanie, že nevedel o tom, že uznáva premlčaný dlh. Zdroj: VD
Národná rada SR od 29.1.2007 do 5.2.2007 - Na práve prebiehajúcej schôdzi poslanci rozhodli o skrátenom legislatívnom konaní novely autorského zákona a prerokovali nasledovné zákony v prvom čítaní: Novela autorského zákona Transponuje smernicu ES o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva. Táto sleduje zjednocovanie národných právnych úprav pri vymáhaní práv duševného vlastníctva všeobecne a dotýka sa predovšetkým autorského práva a práv s autorským právom súvisiacich a práv priemyselného vlastníctva. Významnou mierou sa dotýka aj občianskeho súdneho konania. Cieľom smernice je odstrániť existujúce rozdiely v právnych úpravách pri vymáhaní práv duševného vlastníctva členských štátov EÚ, ktoré predstavujú významnú prekážku rozvoja vnútorného trhu, a zabraňovať falzifikovaniu, pirátstvu a ďalšiemu porušovaniu práv duševného vlastníctva. práva duševného vlastníctva zahŕňajú najmä: autorské právo, práva súvisiace s autorským právom, osobitné právo zhotoviteľa databázy, práva tvorcu topografií polovodičového výrobku, práva ochrannej známky, práva na dizajn, patentové práva vrátane práv odvodených z doplňujúcich ochranných certifikátov, geografické označenia, práva patentu a úžitkového vzoru, práva k odrodám rastlín a obchodné názvy. Platný autorský zákon sa upravuje tak, aby úroveň poskytovanej ochrany zodpovedala súčasným vysokým štandardom, ako aj snahám o zladenie ochrany vrátane vymožiteľnosti týchto práv duševného vlastníctva na medzinárodnej a regionálnej úrovni, a to najmä v súvislosti s rozvojom jednotného trhu, voľného pohybu tovaru a služieb s predmetmi chránenými právami duševného vlastníctva, ktoré sú ovplyvňované ustavičným rozvojom nových technológií umožňujúcich šírenie diel v nehmotnej podobe cez hranice štátov.. Navrhovaná právna úprava reflektuje aj odporúčanie komisie o kolektívnej cezhraničnej správe autorských práva a s nimi súvisiacich autorských práv na oprávnené on-line hudobné služby, a to najmä v súvislosti s cezhraničným kolektívnym spravovaním práv pri zabezpečení jeho transparentnosti. Novela zákona o účtovníctve Potreba novelizácie zákona o účtovníctve vyplynula zo zavádzania novej metodiky účtovníctva v štátnej správe a samospráve (rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov). V tejto súvislosti bola doplnená aj časť o konsolidovanej účtovnej závierke verejnej správy. Cieľom novej metodiky účtovníctva štátnej správy a samosprávy ako súčasti reformy riadenia verejných financií je zabezpečiť kompatibilitu systému účtovníctva týchto subjektov verejnej správy so systémami štátov EÚ prostredníctvom aplikácie základných princípov medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor do zákona o účtovníctve. V súlade so smernicami EP sa ukladá vybraným účtovným jednotkám, ktoré sú svojou povahou spoločnosťami verejného záujmu, a ktoré spravujú veľký objem zverených peňažných prostriedkov, zriadiť výbor pre audit. Jeho úlohou bude dohliadať na výber audítora a proces zostavovania účtovnej závierky. Pre účtovné jednotky, ktorých cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, sa dopĺňa obsah výročnej správy. Upresňuje sa možnosť pre účtovné jednotky už od svojho vzniku uplatniť účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok. Ak účtovná jednotka predpokladá uplatniť hospodársky rok odo dňa svojho vzniku, je povinná oznámiť na daňovom úrade túto skutočnosť do 30 dní od svojho vzniku. Ak mieni uplatniť hospodársky rok počas svojej činnosti, je povinná najneskôr 15 dní pred začatím hospodárskeho roka túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu. Ak v uvedenej lehote neoznámi plánovanú zmenu daňovému úradu, nemôže prejsť na hospodársky rok. Novela zákona o spôsobe vykonania referenda Reaguje na nový zákon o voľbách do NRSR, zároveň ide o snahu zjednocovať úpravu otázok volieb a referenda vo všetkých predpisoch, ktoré sa spôsobom výkonu volieb či referenda zaoberajú, a to vrátane zjednocovania používanej terminológie. Ide tiež o jeden z krokov vedúcemu postupne k vytváraniu tzv. volebného kódexu. Cieľom novely zákona je riešiť aj: - aj možnosť hlasovať v referende občanom SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na jej území - občan SR s trvalým pobytom mimo jej územia má právo hlasovať v referende za podmienky, že sa v deň konania referenda zdržiava na území SR. - dáva sa možnosť hlasovať v referende ako aj vo voľbách do Národnej rady SR aj osobám vo výkone trestu odňatia slobody, keďže sa odstraňuje táto prekážka vo výkone volebného práva, - návrh zákona ďalej sa upravuje tak, aby sa referendum konalo na celom území Slovenskej republiky v jeden deň - v sobotu v určený deň od 7. 00 do 22. 00 hodiny - upravuje sa tvorba orgánov na vykonanie referenda tak, že do všetkých stupňov komisií má možnosť delegovať zástupcu aj petičný výbor v prípade, že referedum bolo vyhlásené na základe petície občanov. Novela zákona o archívoch a registratúrach Hlavným cieľom predloženého návrhu zákona je zrušenie všeobecnej povinnosti pôvodcov registratúr vypracovať registratúrny poriadok. Zákon o archívoch a registratúrach ustanovil pôvodcom registratúry povinnosť vypracovať registratúrny poriadok, ktorý popisuje spôsob manipulácie s registratúrnymi záznamami. Ide o povinnosť, ktorú mali pôvodcovia registratúry i podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Po nadobudnutí účinnosti zákona tie podnikateľské subjekty, ktoré sú pôvodcami registratúry, t.j. ktoré si vedú evidenciu vlastných i došlých záznamov, vzniesli požiadavku, aby vo vzťahu k nim bola táto povinnosť zrušená. Ministerstvo vnútra na základe toho pripravilo predložený návrh novely zákona, ktorý túto požiadavku zohľadňuje nie len vo vzťahu k tejto skupine, ale i vo vzťahu k ďalším pôvodcom registratúr. Táto povinnosť zostane zachovaná len pre tých pôvodcov registratúr, ktorých registratúry sú najvýznamnejším zdrojom archívneho dedičstva. Návrh rieši i niektoré ďalšie problémy, ako je zamedzenie neodôvodnenému obmedzovaniu prístupu k archívnym dokumentom, - dopĺňa ďalšie študijné odbory medzi kvalifikačné požiadavky pre výkon činností v archíve, pri správe registratúry a pri správe registratúry iného pôvodcu, - zavádza možnosť zničiť registratúrne záznamy navrhnuté na zničenie, ak rozhodnutie štátneho archívu o vyradení nebolo doručené do 60 dní od predloženia na vyradenie a dopĺňa ustanovenia zákona v súvislosti s vývozom registratúry do zahraničia. Novela zákona o cenných papieroch a investičných službách Cieľom navrhovaného zákona je implementovať smernice EP o transparentnosti a smernicu o trhoch s finančnými nástrojmi . Návrh zákona posilňuje dôveru investorov umožnením informovaného hodnotenia podnikateľských výsledkov a aktív emitentov cenných papierov zverejňovaním ich presných, úplných a včasných informácií. Oproti súčasnej úprave návrh zákona rozširuje: - povinnosť emitenta cenného papiera vydaného na základe verejnej ponuky alebo emitenta, ktorého cenný papier bol prijatý na obchodovanie na trhu burzy cenných papierov zverejňovať ročné a polročné správy na všetkých emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, - povinnosť právnických osôb alebo fyzických osôb pri oznamovaní podielov na hlasovacích právach spojených s akciami emitentov kótovaných akcií na akcie emitentov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a sú s nimi spojené hlasovacie práva, - počet prípadov alebo ich kombinácií, v ktorých sa do podielu na hlasovacích právach právnických osôb alebo fyzických osôb zahŕňajú hlasovacie práva v rozsahu, v akom sú oprávnené tieto práva nadobúdať alebo prevádzať na inú osobu, - povinnosť emitenta vypracovávať účtovnú závierku v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami IFRS namiesto doteraz používanej národnej legislatívy (povinnosť používať medzinárodné účtovné štandardy IFRS sa v súčasnosti vzťahuje len na konsolidované účtovné závierky). · Zdroj: www.nrsr.sk
Povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca (dôležité termíny) - Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, vystaviť doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, prípadne v evidencii, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie a doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia. www.portal.gov.sk 2.02.2007
Vláda SR od 1.1.2007 do 8.1.2007 - Tento týždeň Vám prinášame 2 zákony, ktoré bude vláda SR prerokovávať tento týždeň ( 10.1.2007) na svojom prvom rokovaní v novom roku: Nový zákona o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch Dôvodom novelizácie je nový prístup k celkovej koncepcii tohto zákona. Navrhovaný zákon je koncipovaný ako všeobecný a konkrétnosti sú riešené v jednotlivých nariadeniach vlády, ktoré transponujú do sústavy slovenských právnych predpisov smernice EÚ vo forme aproximačných nariadení vlády. Upravuje predmet a rozsah právnej úpravy najmä ochranu spotrebiteľa vo vzťahu k výrobcovi, dovozcovi a distributérovi a úlohy orgánov verejnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok ustanovených pri ochrane spotrebiteľa. Zákon sa vzťahuje na ochranu pred nebezpečnými výrobkami a službami, ktoré môžu spôsobiť ohrozenie zdravia a života a ohrozenie ekonomických záujmov spotrebiteľa. Povinnosti predávajúceho vo svojej štruktúre kopírujú práva spotrebiteľa na ochranu pred výrobkami, ktoré môžu spôsobiť zásah do právom chránených záujmov. Výrobky a služby musia spĺňať zo strany predávajúceho kritériá tak, aby sa dostali ku spotrebiteľovi bez následných komplikácií. Čo sa týka správnej hmotnosti, miery alebo množstva ide o kategórie, ktoré sa podľa iných ustanovení zákona zisťujú na to určenými meradlami a zabezpečujú, že spotrebiteľ dostane presne také množstvo, ako bolo deklarované pri predaji. Ďalším spôsobom ochrany spotrebiteľa je predvedenie výrobku predávajúcim, alebo vytvorenie podmienok na odskúšanie výrobku spotrebiteľom s možnosťou výmeny za bezchybný v prípade zistenia vady alebo s možnosťou odstúpenia od zmluvy. V tejto súvislosti sa zakotvuje aj zákaz šikanovania spotrebiteľa, ktorý je v niektorých prípadoch zdanlivo pod tlakom predávajúceho a toto postavenie môže byť zneužité. Zákaz diskriminácie je tiež jedným z princípov ochrany spotrebiteľa, znamená rovnaký prístup podnikateľa ku všetkým spotrebiteľom pri poskytovaní výrobkov a služieb. Zákon rieši otázku spôsobu rezervácie výrobkov a služieb, prípadne označenie už predaných výrobkov, ktoré sa nachádzajú v obchodnej sieti. Zákaz klamania spotrebiteľa definuje, ktorými spôsobmi komunikácie so spotrebiteľom sa môže predávajúci dopustiť takéhoto konania a teda aj vymedzenie čomu je potrebné sa pri komunikácii vyvarovať. Ide najmä o uvádzanie nepravdivých, nedoložených, neúplných, nepresných, nejasných, dvojzmyselných, prehnaných údajov alebo zamlčanie údajov a podobne. Prostredníctvom reklamného pôsobenia je spotrebiteľ klamaný najčastejšie. Táto oblasť je upravená osobitným zákonom, avšak aj v tomto zákone sa dôraz kladie na presné vymedzenie používania pojmov, ktoré súvisia so zárukou, a ktoré je potreba doplniť o obsah a podmienky tejto záruky. Zákaz ponuky a predaja nebezpečných výrobkov je základným predpokladom naplnenia ochrany spotrebiteľa. Riešené sú aj otázky stiahnutia výrobkov z trhu a predovšetkým povinnosť informovať spotrebiteľa o zistení, že výrobok je nebezpečný a to buď individuálne alebo hromadne prostredníctvom oznamovacích prostriedkov. Zákon rieši aj postup pri navrátení nebezpečného výrobku predajcovi alebo v prípade, že spotrebiteľ už nemá doklad o zakúpení, výrobcovi alebo dovozcovi nebezpečného výrobku. Zodpovednosť za vady spolu s reklamáciou predstavujú ochranu ekonomických záujmov spotrebiteľa po zlyhaní preventívnych opatrení na zabránenie poškodenia záujmov spotrebiteľa. O možnosti reklamácie, prípadne možnosti záručnej opravy je povinný informovať predávajúci, ktorý zároveň informuje o podmienkach a spôsobe uplatnenia tohto práva pre spotrebiteľa. Predávajúci preberá reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke a je povinný mať na prevádzke po celú dobu osobu, ktorá je zodpovedná za prevzatie reklamácie a táto musí mať kompetencie rozhodnúť o reklamácii ihneď. Ak nie je možné rozhodnúť ihneď, rozhoduje sa do troch resp. 30 dní. Po tomto termíne už sa na výrobok nahliada ako na výrobok s neodstrániteľnou vadou. To isté platí aj pri poskytovaní služby. V tejto súvislosti je dôležité ustanovenie, že osoba, ktorá rieši reklamáciu je povinná kontrolným orgánom preukázať, že vec bola zaslaná na odborné posúdenie ak sa nerozhodlo do troch dní. Nie je teda možné bezdôvodne predlžovať reklamačné konanie na úkor spotrebiteľa. Predpokladaná účinnosť zákona je určená na 1. júl 2007. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov Na základe prijatého uznesenia vlády bol spracovaný návrh zákona, ktorý ustanovuje termín a podmienky ukončenia transformácie vlastníctva bytového fondu.. Návrhom zákona sa tiež upresňujú definície jednotlivých pojmov, precizujú sa rozhodovacie procesy pri správe bytového domu a premietajú sa poznatky získané pri praktickej aplikácii zákona. Spresňujú sa definície zákona. Na účely tohto zákona sa za bytový dom nebude považovať rodinný dom ani stavba určená na iné účely ako na bývanie. Spresňuje sa tiež definícia spoločných častí domu. Vzhľadom na požiadavky praxe, kde pri novostavbách pribúdajú tzv. polyfunkčné domy, je potrebné už v zmluve o prevode vlastníctva presne určiť, ktoré spoločné časti alebo spoločné zariadenia domu budú užívať len vlastníci bytov alebo len vlastníci nebytových priestorov. Navrhovanou úpravou sa zjednodušuje zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru pri ďalšom prevode vlastníctva, ak nedošlo k podstatnej zmene v charaktere bytu alebo nebytového priestoru. Zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome musia vždy obsahovať údaje o dome, byte alebo nebytovom priestore, veľkosti spoluvlastníckeho podielu a o pristúpení k zmluve o spoločenstve alebo o výkone správy. Zákon presne definuje pojem „správa domu“. Súčasne upravuje, že na správu domu je možné dojednať len jednu z foriem správy, ktorú môže vykonávať len jedno spoločenstvo alebo len jeden správca. Navrhnutá úprava naďalej umožňuje , aby spoločenstvo vlastníkov uzavrelo so správcom mandátnu zmluvu na výkon činností spojených s údržbou domu. Navrhuje sa, aby bolo možné začať konanie o registráciu spoločenstva už počas plynutia výpovednej lehoty správcovi tak, aby spoločenstvo mohlo byť zaregistrované k prvému dňu po uplynutí výpovednej lehoty, čím sa zabezpečí kontinuita správy domu. Obsahom návrhu je aj podrobnejšia úprava postupu pri zmene formy správy domu. Spresňuje sa postup pri zápise zmien, ktoré nastali v spoločenstve vlastníkov tak, aby zmeny boli zapisované do registra aktuálne a zodpovedali reálnemu stavu. Upravuje sa prijatie a uzavretie zmluvy o spoločenstve v prípade prvého predaja bytu v dome, ale aj pri zmene formy správy domu. Zabezpečuje, aby správca viedol účtovníctvo za každý dom osobitne , pričom správca bude zostavovať jednu účtovnú závierku. Navrhuje sa sankcia pre správcu za neplnenie si povinností, ktoré mu vyplývajú voči vlastníkom bytov ako správcovi cudzieho majetku, ktorý ma voči vlastníkom bytov nielen práva, ale aj povinnosti. Súčasne sa navrhuje uzákoniť funkciu splnomocneného zástupcu vlastníkov, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi správcom a vlastníkmi bytov. Navrhuje sa skrátenie zákonnej výpovednej lehoty pri zmluve o výkone správy. Poznatky z praxe ukazujú, že 6 mesačná výpovedná lehota je príliš dlhá pri zlom výkone správy správcom, ktorý disponuje s finančnými prostriedkami a majetkom vlastníkov. Navrhovaná úprava má jednoznačne ustanoviť, že zmluva o výkone správy, ktorú majú uzavretú vlastníci bytov v dome so správcom platí aj pre vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov, ktorí byty alebo nebytové priestory v dome nadobudli do vlastníctva prechodom alebo prevodom , vstavbou alebo nadstavbou. Správca nemôže ukončiť jednostranne zmluvu o výkone správy, ak vlastníci bytov v dome nemajú zriadené spoločenstvo vlastníkov alebo uzavretú zmluvu o výkone správy s novým správcom. Uvedené ustanovenie má zabrániť tomu, aby dom zostal bez správy. Spresňuje sa, že správca vykonáva správu domu a majetku vlastníkov v dome v ich mene. Ukladá správcovi povinnosť každoročne vypracovať plán opráv domu, ktorý reálne zhodnotí opotrebovanie domu a navrhne potrebné opravy. Na základe takéhoto plánu musí správca navrhnúť aj reálnu výšku tvorby fondu prevádzky ,údržby a opráv pričom výšku tvorby fondu prevádzky ,údržby a opráv na každý rok si musia odsúhlasiť vlastníci bytov. Súčasne sa navrhuje určiť postup pri dobrovoľnej dražbe a návrhu na exekúciu a umožňuje správcovi zo zákona zastupovať vlastníkov bytov na súde vo veciach, ktoré sa týkajú správy domu. Prax priniesla potrebu rozšíriť možnosť zvolať schôdzu aj vlastníkmi bytov a nebytových priestorov, aby aj vlastníci mali možnosť v nevyhnutnom prípade prijímať rozhodnutia, ktoré sa týkajú domu. Ak má takto zvolaná schôdza alebo zhromaždenie prijať úlohy pre správcu alebo predsedu musia byť na rokovanie prizvaní. Spresňuje sa hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov na schôdzi a oznamovanie výsledku hlasovania. Ak zákon požaduje na schválenie nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov, nebude možné ani hodinu po začatí schôdze právoplatne hlasovať nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastníkov. Dôvodom návrhu, aby sa k zmene bytu na nebytové priestory vyjadrili vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome a svoje stanovisko aj odsúhlasili dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, je rozhodovanie stavebných úradov, ktoré v konaní o zmene v užívaní bytu na nebytové priestory uznávajú za účastníkov konania pri zmene v užívaní stavby alebo jej časti len vlastníka bytu, a nie aj ostatných vlastníkov bytov v dome. V mnohých bytových domoch sa z bytov (a to nielen z prízemných) stali kancelárie a iné podnikateľské priestory, v ktorých pracujú zamestnanci, a ktoré navštevujú stránky aj vo večerných a nočných hodinách, čo vyrušuje ostatných vlastníkov v dome. Tieto osoby používajú spoločný vchod, schodište, chodby, výťah, ktoré sú, ako spoločné časti domu, v podielovom spoluvlastníctve všetkých vlastníkov v dome. Títo vlastníci majú mať právo odsúhlasiť takúto zmenu, pretože tým sa zvyšujú náklady, napr. na osvetlenie chodieb, upratovanie, prevádzku výťahov a pod. Predpokladaná účinnosť zákona je určená 30.jún 2007. Zdroj: www.government.gov.sk
Prezident SR podpísal od 1.1.2007 do 8.1.2007 - 2. január 2007 Prezident Slovenskej republiky podpísal tieto zákony: 1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 3. Zákon o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 4. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 5. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6. Zákon o veterinárnej starostlivosti.
Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na dobu určitú - - ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, skončí sa uplynutím tejto doby - t.j. skončí sa bez toho, aby účastníci pracovného pomeru museli vykonať právny úkon smerujúci k jeho skončeniu - pracovný pomer na dobu určitú skončí uplynutím doby aj v prípade, ak skončenie spadá do ochrannej doby (§ 64 ZP). Zákaz skončenia pracovného pomeru platí len v prípade, ak zamestnávateľ chce dať výpoveď zamestnancovi. V iných prípadoch skončenia sa ustanovenia o ochrannej dobe nepoužijú. www.nrsr.sk
Sídlo podnikateľa – zmena od 1.2.2007 - Podľa novely Obchodného zákonníka schválenej 12. decembra 2006 v NR SR, bude musieť od 1.2.2007 právnická osoba alebo fyzická osoba preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, vlastnícke právo, alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania do obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom... www.nrsr.sk
Odvčera začali platiť zmeny v zdaňovaní príjmov - BRATISLAVA - Od 1. januára platí novela zákona o dani z príjmov, ktorá prináša pre občanov viaceré zmeny. Zavádza vyššie zdanenie fyzických osôb od určitej výšky ich príjmu. Nezdaniteľná časť základu dane sa bude postupne znižovať tým osobám, ktoré dosahujú základ dane vyšší ako je 100-násobok životného minima platného k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia
Prezident SR od 12.12.2006 do 19.12.2006 - Prezident SR podpísal tieto zákony: 1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 2. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.15. december 2006
Rokovanie o štátnom rozpočte na rok 2007 prerušené. - Poslanci sa na 6. schôdzi parlamentu zaoberali hlavne vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte na rok 2007. Opozícia predložila veľa pozmeňujúcich návrhov, šanca na ich odsúhlasenie však nie je veľká. V tomto bode bola schôdza prerušená a o rozpočte budú poslanci rokovať opäť na budúci týždeň. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2007 Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2007 sa rozpočtujú sumou 308,0 mld. Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určujú sumou 346,9 mld. Sk. - Schodok štátneho rozpočtu na rok 2007 sa určuje sumou 38,9 mld. Sk. - Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu sa na rok 2007 určuje vo výške 0 % ročne. - Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu sa na rok 2007 určuje vo výške 1 % ročne. - Platové tarify sa v roku 2007 zvýšia o 4 % od 1. júla 2007. - Stupnica platových taríf sa v roku 2007 zvýši o 5 % od 1. júla 2007. - Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007. - Hodnostné platy profesionálnych vojakov sa v roku 2007 zvýšia o 5 % od 1. júla 2007. Ministerstvá si peniaze podelia takto: Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR - 51,8, mld. Ministerstvo školstva SR – 50,4 mld. Ministerstvo zdravotníctva SR – 30,1 mld. Ministerstvo obrany SR – 28,5, mld. Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR – 27,3 mld. Ministerstvo vnútra SR – 23,1 mld. Ministerstvo pôdohospodárstva SR – 18,1 mld. Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR – 9,5 mld. Ministerstvo financií SR – 8,4 mld. Ministerstvo hospodárstva SR – 7,4 mld. Ministerstvo spravodlivosti SR – 7,3 mld. Ministerstvo kultúry SR – 4 mld. Ministerstvo zahraničných vecí SR – 3,6 mld. Ministerstvo životného prostredia SR – 3,5 mld. Najväčšie výdavky v návrhu rozpočtu sú: Regionálne školstvo a mládež - 33,8 mld. Poistné platené štátom – 27,2 mld. Podpora rodiny – 23,1 mld. Ochrana verejného poriadku – 17,2 mld. Cestná infraštruktúra – 12,9 mld. -------------------------------------------------------------------------------- Ďalšie príspevky z tohto čísla: - Prehľad zmien právnych predpisov od 5.12.2006 do 12.12.2006 - Vláda SR od 5.12.2006 do 12.12.2006
Novinky v legislatíve - Práve prerokovávané novely a zákony, vydanie: 50/2006, vyšlo: 12.12.2006 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory pre rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu. Vláda sa zaviazala vytvoriť podmienky pre podporu mladých rodín, ako aj na zvýšenie obnovy a revitalizácie bytového fondu s cieľom zefektívniť jeho prevádzku - zníženie nákladov a zvýšenie štandardu bývania a na výstavbu zariadení sociálnych služieb pre starších občanov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre marginalizované skupiny obyvateľov. V predloženom materiáli sa navrhuje vytvoriť dostupné podmienky pre mladých občanov pri obstarávaní vlastného bývania. Súčasne sa navrhuje aj naďalej zachovať výhodné podmienky pre obnovu bytového fondu, ktorá predovšetkým smeruje do zníženia spotreby energie. V neposlednom rade sa v materiáli navrhuje vytvoriť lepšie podmienky pre obstaranie zariadení sociálnych služieb, ktorých obstarávanie výrazne zaostáva za potrebami. V návrhu sú súčasne upravené aj limity maximálnych podpôr zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a to jednak v nadväznosti na rast cien stavebných materiálov, výrobkov a prác, ako aj so zreteľom na vytvorenie podmienok pre mladých občanov, aby si financovanie dokázali zabezpečiť z dvoch zdrojov (vlastné zdroje a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania). Návrh nariadenia v medziach upravených zákonom navrhuje podrobnosti o prvom druhu podpory, t.j. úvere. Stanovenie podrobností o výške poskytovanej podpory v súlade so splnomocnením zo zákona predstavuje určenie jednotlivých parametrov úveru pre jednotlivé účely. Tieto parametre úveru vychádzajú z obmedzení stanovených v zákone a ani v jednom prípade ich neprekračujú. Týmito parametrami sú lehota pre poskytnutie úveru, ročná úroková sadzba odvíjajúca sa od základnej úrokovej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska, možný podiel úveru z obstarávacej ceny, ktorý však nemôže prevýšiť výšku úveru vyjadrenú jeho podielom z obstarávacej ceny alebo absolútnym limitom. Zákon upravuje, že úroková sadzba sa odvodzuje od základnej úrokovej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska. Doterajšie znenia neupravovali minimálnu úroveň úrokovej sadzby poskytovaných úverov, pod ktoré by úrokové sadzby úverov nemali poklesnúť. Pri obstarávaní bytu formou výstavby bytu v bytovom dome sa navrhuje poskytnúť podporu vo výške maximálne 1 000 000 Sk a súčasne je snahou zapojiť aj ďalšie zdroje do financovania bytovej výstavby. Výška úrokovej sadzby sa navrhuje rozdielne pre fyzické osoby a právnické osoby so zámerom podporiť predovšetkým konečných užívateľov bytov. Lehota splatnosti je zhodná. V súlade s Programovým vyhlásením navrhujeme poskytnutie úveru pre mladých občanov vo veku do 35 rokov veku na obstaranie bytu formou jeho výstavby s výhodnejšími parametrami úveru, ktorými sú jednak lehota splatnosti 30 rokov, úroková sadzba na úrovni 40 % základnej úrokovej sadzby, t.j. v súčasnosti 2 % a maximálna výška úveru 1 400 000 Sk. Mladý občan si teda zo zdrojov Štátneho fondu rozvoja bývania dokáže zabezpečiť takmer 80 % finančných prostriedkov pre financovanie prvého bývania. V prípade podpory výstavby rodinného domu sú navrhované parametre na v súčasnosti platnej úrovni, nakoľko výstavba rodinného domu nemá charakter tzv. štartovacích bytov. Aj tu však navrhujeme diferencovať podporu pre fyzické osoby a právnické osoby. Podpora výstavby zariadení sociálnych služieb sa navrhuje zachovať na úrovni do 80 % obstarávacej ceny, avšak navrhuje sa zvýšiť maximálny limit na 1 m2 podlahovej plochy z 10 000 Sk na 15 000 Sk tak, aby bolo možné zabezpečiť všetky formy výstavby zariadení sociálnych služieb (napr. penzióny pre dôchodcov svojím vybavením zodpovedajú garsónke alebo 1-izbovému bytu). Úvery sa navrhujú s lehotou splatnosti 20 rokov a s úrokovou sadzbou minimálne 1,0 %. Pre tento účel sa pristúpilo k výraznejšiemu zníženiu úrokovej sadzby vzhľadom na potrebu zvýšiť záujem o výstavbu zariadení sociálnych služieb. V prípade obstarávania bytu kúpou dokončeného bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome sa podmienky menia len v časti ročného úroku, ktorý pri súčasných podmienkach je mierne vyšší ako úrok uplatňovaný v roku 2006, a to o 0,5%. Navrhuje sa však, pri kúpe bytu mladými občanmi, poskytnúť im podporu vo výške 1 500 000 Sk s lehotou splatnosti úveru na 30 rokov a úroková sadzba týchto úverov by nemala klesnúť pod 2,00 %. Vyššia výška absolútneho limitu je z dôvodu, že investor výstavby bytov si do konečnej ceny premietne náklady súvisiace so zabezpečením finančných zdrojov. Na kúpu bytu realizovanú obcou, ak ide o byty určené na nájom za podmienok, ktoré ustanoví všeobecne záväzné nariadenie obce, sa podmienky zachovávajú. V tomto prípade je obci možné poskytnúť úver za obdobných podmienok ako pri získaní nájomného bytu výstavbou, t.j. lehota splatnosti 30 rokov, úroková sadzba vo výške 20 % zo základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska, najmenej však 1,00 % a maximálna výška úveru na byt 1 200 000 Sk. Pri určovaní výšok podpory pre fyzické osoby, ktoré ukončili ústavnú starostlivosť a dosiahli plnoletosť, sú výšky podpory stanovené v závislosti na forme obstarávania bývania. Maximálny limit úveru je zákonom stanovený na 100 % z obstarávacej ceny. Taktiež sa navrhuje nižšia úroková sadzba, a to vo výške 20 % zo základnej úrokovej sadzby, t.j. v súčasnosti 1 %. Lehota splatnosti je pri oboch formách obstarávania rovnaká. Aj u tejto skupiny občanov sa navrhuje výška podpory tak, aby si z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania mohli zabezpečiť prvé vlastné bývanie. Obnova bytovej budovy predstavuje komplex realizovaných prác smerujúcich k udržaniu, resp. zvýšeniu kvality bývania. V rámci obnovy je možné realizovať tepelnú ochranu budovy, obnovu alebo modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu a odstránenie statických nedostatkov bytového domu. Výška limitu je stanovená tak, aby bolo možné všetky tieto práce zrealizovať v rámci jednej akcie. Zákon upravuje, že na účel obnovy bytovej budovy je možné podporu poskytnúť len raz. Ak teda vlastník realizuje len jednu z prác pri vyššej cene, nemôže následne požiadať o podporu na zostávajúce práce. Žiadateľ sa tým motivuje k vykonaniu komplexnej obnovy v súvislom čase. Poslednou oblasťou podpory upravenou v tomto ustanovení je podpora výstavby nájomných bytov. Zákon upravil, že okrem miest a obcí môže byť z tohto systému podporovaná výstavba nájomných bytov zabezpečovaná aj neziskovou organizáciou. Vzhľadom na limitovanú výšku nájomného určovanú v bytoch postavených s účasťou štátnych zdrojov navrhuje sa poskytovať úvery za výhodných podmienok, ktorými sú lehota splatnosti 30 rokov a úroková sadzba vo výške 20 % zo základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska, najmenej však 1,00 %, maximálna výška podpory sa navrhuje upraviť na 1 200 000 Sk. Zákon umožňuje, aby Štátny fond rozvoja bývania mohol prislúchajúcu časť úveru, ktorý bol poskytnutý právnickej osobe na výstavbu bytu, previesť na fyzickú osobu, ktorá predmetný byt nadobúda do vlastníctva. Vzhľadom na to, že v prípade fyzickej osoby ide o kúpu bytu, navrhuje sa, aby Štátny fond rozvoja bývania v tomto prípade mohol upraviť parametre poskytnutého úveru tak, aby zodpovedali parametrom pre poskytnutie úveru na kúpu bytu. Znamená to, že bude možné upraviť lehotu splatnosti a úrokovú sadzbu podľa účelu „kúpa bytu“. Takže Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na - výstavbu bytu v bytovom dome možno poskytnúť fyzickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 70 % základnej úrokovej sadzby NBS platnej k 1. januáru roka podania žiadosti najmenej však 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt, - výstavbu bytu v bytovom dome možno poskytnúť právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100 % základnej sadzby, najmenej však 5,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt, - výstavbu bytu v bytovom dome možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorej vek v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku; v prípade manželov postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby, najmenej však 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 400 000 Sk na byt, - výstavbu bytu v rodinnom dome možno poskytnúť fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 70 % základnej sadzby, najmenej však 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt, - výstavbu bytu v rodinnom dome možno poskytnúť právnickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 100% základnej sadzby, najmenej však 5,0 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt, - výstavbu bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome možno poskytnúť fyzickej osobe po skončení ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti alebo uplynutím jedného roka po dosiahnutí plnoletosti, ak súd predĺžil ústavnú starostlivosť, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 400 000 Sk na byt, - výstavbu alebo dostavbu zariadenia sociálnych služieb možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,0 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 15 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy, - kúpu bytu v bytovom dome alebo na kúpu bytu v rodinnom dome možno poskytnúť fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 70 % základnej sadzby, najmenej však 3,50 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 000 000 Sk na byt, - kúpu bytu v bytovom dome alebo na kúpu bytu v rodinnom dome možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorej vek v deň podania žiadostí neprevýšil 35 rokov veku; v prípade manželov postačuje, ak aspoň jeden z manželov v deň podania žiadosti neprevýšil 35 rokov veku, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % základnej sadzby, najmenej však 2,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt, - kúpu bytu v bytovom dome alebo na kúpu bytu v rodinnom dome možno poskytnúť obci, ak je byt určený na nájom, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 000 Sk na byt, - kúpu bytu v bytovom dome alebo na kúpu bytu v rodinnom dome možno fyzickej osobe najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 100 % obstarávacej ceny, najviac 1 500 000 Sk na byt, - obnovu bytovej budovy možno poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 11 000 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu, - výstavbu nájomného bytu možno poskytnúť len právnickej osobe, najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 20 % základnej sadzby, najmenej však 1,00 %, v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 200 000 Sk na byt. Návrh nariadenia vlády v tejto časti upravuje rozsah podpory vo forme nenávratného príspevku, ktorý sa poskytuje v súvislosti s obstarávaním bytu pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím na získavanie bezbariérového bytu. Výška príspevku je limitovaná podielom z obstarávacej ceny a absolútnou výškou nenávratných príspevkov, ktoré sú diferencované v závislosti od izbovitosti bytu. Oproti doteraz platnej úprave nedochádza v tejto časti nariadenia vlády k zmenám a zostáva teda: Nenávratný príspevok možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac - 70 000 Sk na garsónku, - 85 000 Sk na jednoizbový byt, - 110 000 Sk na dvojizbový byt, - 140 000 Sk na trojizbový byt alebo viacizbový byt. Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2007. Zdroj: www.government.gov.sk -------------------------------------------------------------------------------- Ďalšie príspevky z tohto čísla: - Prehľad zmien právnych predpisov od 5.12.2006 do 12.12.2006 - Národná rada SR od 5.12.2006 do 12.12.2006
Žiadať o dôchodok sa zväčša oplatí neskôr - BRATISLAVA Počkať so žiadosťou o dôchodok do januára, alebo ju podať ešte v tomto roku? Občan, ktorý hľadá odpoveď na túto otázku, musí vziať do úvahy, koľko doteraz zarábal a koľko rokov odpracoval. Platí pravidlo, že ak mal počas všetkých rokov dobrú výplatu alebo má odpracovaných zhruba 40 rokov, určite sa mu čakať oplatí. A to aj napriek tomu, že príde o tohtoročný vianočný príspevok. V budúcom roku mu totiž Sociálna poisťovňa prizná vyšší dôchodok a rozdiel bude vo väčšine prípadov väčší ako výška vianočného príspevku. Príspevok získa každý, komu naň vznikne nárok, ak si o dôchodok požiada v tomto roku. Poisťovňa mu ho vyplatí v prvej dôchodkovej výplate napríklad vo februári. Vyššie dôchodky bude Sociálna poisťovňa od januára priznávať preto, lebo sa mení výška dôchodkovej hodnoty vo vzorci na jeho výpočet. Oproti dnešku, keď je na úrovni 214,68 Sk, od januára vzrastie na 252,31 Sk. Ekonóm Jozef Mihál navyše odporúča o dôchodok požiadať k druhému januáru a nie k prvému. „Ak bude dôchodca v roku 2007 pracovať a dosahovať príjmy, tak ak požiada o dôchodok od 2. 1. 2007, nestratí nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, čo je na rok 2007 suma 95 616 Sk. Môže tak ušetriť vyše 18-tisíc korún na dani," vysvetlil. Nie každému sa však oplatí so žiadosťou o dôchodok čakať. Človek, ktorého príjem nedosahoval ani polovicu priemernej mzdy a odpracovaných má len 16 či 17 rokov, na vyššom dôchodku získa menej ako na vianočnom príspevku. Príspevok mu patrí len vtedy, ak o dôchodok požiada do konca tohto roka. *** Podľa čoho sa vypočíta výška dôchodku * podľa obdobia poistenia v Sociálnej poisťovni * podľa výšky vymeriavacích základov, z ktorých sa platili dôchodkové odvody * podľa toho, či človek odíde do dôchodku pred dovŕšením zákonom stanoveného dôchodkového veku (tzv. predčasný dôchodok), alebo po dovŕšení dôchodkového veku (neskorší vek odchodu do dôchodku) * v prípade predčasného dôchodku sa dôchodok za každých začatých 30 dní pred dosiahnutím zákonom stanoveného dôchodkového veku zníži o 0,5 % z dôchodku, ktorý by človek dostal, keby do dôchodku odišiel v zákonom stanovenom veku * ak sa občan rozhodne odísť do dôchodku neskôr ako v zákonom stanovenom dôchodkovom veku, dôchodok sa mu zvýši o 0,5 % za každých 30 dní po dovŕšení zákonom stanoveného dôchodkového veku Rozdiel medzi požiadaním o dôchodok teraz a v novom roku Vzorec na výpočet dôchodku Dôchodok = POMB x R x ADH R Obdobie poistenia * vyjadruje počet rokov poistenia v Sociálnej poisťovni ADH Aktuálna dôchodková hodnota * každoročne ju vláda zvyšuje podľa nárastu priemernej mzdy v hospodárstve za tretí štvrťrok oproti rovnakému obdobiu pred rokom * to znamená, že sa stále zvyšujú dôchodky, lebo sa vypočítavajú z vyššieho čísla pre rok 2006 je vo výške 214,68 Sk od januára to bude 232,51 Sk POMB Priemerný osobný mzdový bod * ide o pomer priemernej mzdy človeka k priemernej mzde v hospodárstve za každý odpracovaný rok od roku 1984 a z toho vypočítaný celkový priemer * napríklad ak človek v danom roku dostával mzdu presne vo výške priemernej mzdy na Slovensku, jeho osobný mzdový bod za tento rok bude 1. Ak občan dostával mzdu vo výške 80 % z priemernej mzdy na Slovensku, jeho osobný mzdový bod za tento rok bude 0,8. Ak platil štát za rodiča, ktorý sa staral o dieťa, odvody zo 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v tomto roku, jeho osobný mzdový bod za tento rok bude 0,6. * na jeho určovanie sa berú do úvahy údaje od roku 1984. Osoba, ktorá požiadala o dôchodok v roku 2006, ho bude mať vypočítaný z osobných mzdových bodov za roky 1984 až 2005, tomu, kto pôjde do dôchodku v roku 2007, sa započíta aj rok 2006. * každému, komu vyjde priemerný osobný mzdový bod nižší ako 1 (teda zarábal menej, ako bola priemerná mzda), sa bude o niečo zvyšovať - tak, že z rozdielu 1 a skutočného POMB sa k skutočne dosiahnutému priemernému osobnému mzdovému bodu pripočíta: v roku 2006 36 % rozdielu v roku 2007 32 % rozdielu * každému, kto zarábal nadpriemerne (hodnota POMB mu vyjde 1,25 až 3), sa zníži tak, že sa k 1,25 pripočíta dané percento rozdielu medzi skutočnou hodnotou a 1,25 - teda: v roku 2006 64 % v roku 2007 68 % ZDROJ: PRAVDA, ses, dochodok.sk INFOGRAFIKA: PRAVDA, dd Autor: Slávka Sélešová
Zákony od 31.10.2006 do 7.11.2006 - Prezident SR Ivan Gašparovič 3. novembra 2006 podpísal tieto zákony : 1. Zákon o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnenie niektorých zákonov 2. Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2006 3. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 4. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 5. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 6. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase 7. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii 8. Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trhu 9. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov. -------------------------------------------------------------------------------- Copyright © 1997-2006 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1, Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@dashofer.sk eNOVINY ISSN 1336-4014
Za október sa bude platiť poistné z minimálneho vymeriavacieho základu 7 600 Sk - Už za október 2006 sa bude po prvý raz platiť poistné z nového minimálneho vymeriavacieho základu 7 600 Sk. Dôvodom je zvýšenie minimálnej mzdy od 1. októbra na 7 600 Sk. "Vymeriavací základ na sumu 7 600 Sk sa mení nielen u tých platiteľov, ktorých vymeriavací základ do 30. septembra 2006 bol na úrovni minimálnej mzdy, t.j. 6 900 Sk, ale aj u tých osôb, ktorých vymeriavací základ bol vyšší ako 6 900 Sk, ale nižší ako 7 600 Sk," upozorňuje riaditeľka odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne (SP) Vladimíra Pôbišová. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené fyzické osoby zaplatia na jednotlivé druhy sociálneho poistenia po prvý raz najneskôr 8. novembra 2006, čo je posledný deň splatnosti poistného za október 2006. Zmena výšky minimálnej mzdy sa týka aj zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá bola do 30. septembra 2006 nižšia ako suma 7 600 Sk. Zamestnávateľ odvedie poistné na jednotlivé druhy sociálneho poistenia z vymeriavacieho základu 7 600 Sk prvýkrát za mesiac október 2006 v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Ak nie je takýto deň určený, poistné za mesiac október 2006 je splatné 30. novembra 2006. TASR
Dlhý či kratší pracovný úväzok? - * ? Som už v dôchodku a chcem sa zamestnať vo firme na pár hodín. Čo všetko mi musí zamestnávateľ zabezpečiť? Budem mať nárok na dovolenku a na stravu? Koľko môžem minimálne dostať na hodinu? Záleží, samozrejme, na tom, koľko hodín denne budete pre firmu pracovať. Keď budete napríklad pracovať 6 hodín denne 5 dní v týždni, musíte vám firma zaplatiť minimálnu hodinovú mzdu, čo je teraz 39,70 koruny. Minimálne mzdové nároky sú určené v § 120 Zákonníka práce. V ňom sa uvádza, že zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci v prepočte na odpracovanú hodinu sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho nároku, určeného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu. Ako pracujúci dôchodca budete mať rovnaké práva ako všetci ostatní zamestnanci. Vaše nároky presne upravuje Zákonník práce. Nárokovať si môžete napríklad dovolenku. Základná výmera dovolenky je 4 týždne, ale keďže vy ste odpracovali viac ako 15 rokov, máte nárok na 5 týždňov. Na to, aby ste ju mohli čerpať, musíte odpracovať u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní v kalendárnom roku, v opačnom prípade máte nárok iba na pomernú časť dovolenky. Ak odpracujete denne aspoň štyri hodiny pracovnej zmeny, máte nárok na poskytnutie stravy. Pokiaľ budete pracovať viac ako šesť hodín, máte nárok aj na prestávku na odpočinok a jedenie 30 minút. Popritom si, samozrejme, môžete uplatňovať prekážky v práci. Pozor by ste si mali dať v prípade, ak budete pracovať menej ako 20 hodín týždenne, pretože tu už ide o prácu na kratší pracovný čas. Pri tomto type pracovného pomeru je dôležité vedieť, že pri ňom platí„znížená" ochrana pri výpovedi, čiže pracovný pomer s vami môžu skončiť výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez udania dôvodu. Pri kratšom pracovnom čase však nebudete mať nárok na odstupné. Nárok na stravu vám vznikne, ak je 20-hodinový týždeň rozvrhnutý do troch dní a podobne budete na tom aj s prestávkou na jedlo. Kedy vzniká nárok na odchodné? * ? Chcem odísť do predčasného starobného dôchodku a zamestnávateľmi odmieta vyplatiť odchodné. Kedy mám na odchodné nárok a aké podmienky musím spĺňať? Dostanem odchodné aj v prípade, ak dám výpoveď? Odchodné sa týka hlavne tých starších zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienky nároku na získanie predčasného, riadneho alebo invalidného dôchodku. V zmysle § 76 ods. 6 Zákonníka práce vám patrí odchodné pri prvom skončení zamestnania po nadobudnutí nároku na riadny starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo pri odchode do predčasného starobného dôchodku, najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku. Súčasťou kolektívnej zmluvy vo vašej firme môže byť aj vyššie odchodné, napríklad dvoj- alebo trojnásobok mesačného zárobku. Nie je rozhodujúce, či výpoveď ako zamestnanec dáte, alebo dostanete. Nárok na odchodné za výsluhu rokov patrí totiž každému zamestnancovi, ktorý po dosiahnutí nároku na riadny alebo invalidný a po odchode do predčasného dôchodku, prvýkrát končí pracovný pomer. Nárok na odchodné už nepatrí zamestnancovi, ktorý v čase nároku na starobný alebo invalidný dôchodok končí pracovný pomer druhýkrát a viac. Na odchodné nemá nárok zamestnanec, ktorý mal pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas v rozsahu menej ako 20 hodín týždenne podľa § 49 Zákonníka práce. Dňom 1. júla tohto roku nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá v § 76 ods. 6 taxatívne zakotvuje, ako je to s nárokmi na odchodné pri predčasnom starobnom dôchodku. Novela uvádza, že pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení. Nemocenské poistenie pracujúceho dôchodcu * ? Som zamestnaný v malej súkromnej firme ako vrátnik na zmeny. Počul som, že od augusta platia nejaké zmeny v sociálnom poistení, čiže ak ochoriem, zamestnávateľmi nebude vyplácať péenku. Ako je to s nemocenským poistením po novom? Novela zákona o sociálnom poistení priniesla 1. augustom zmeny pre všetkých pracujúcich dôchodcov. Z povinného platenia nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti boli vylúčení pracujúci dôchodcovia, ktorí poberajú starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Touto zmenou sa malo zamedziť prekrývaniu sa poistných systémov a ich zbytočnému zdvojovaniu. Zmyslom poistenia v nezamestnanosti a pri nemocenskom poistení je, aby zamestnanec počas určitého obdobia nezostal bez príjmu. Ako pracujúci penzista síce nebudete mať nárok na nemocenské dávky, ak by ste ochoreli, alebo na dávky v nezamestnanosti, ak by ste prišli o prácu, no nezostanete bez príjmu, pretože poberáte dôchodok. Ak by ste aj napriek tomu chceli zostať nemocensky poistený, môžete si toto poistenie platiť ako dobrovoľne poistená osoba v Sociálnej poisťovni, kde si musíte podať prihlášku. Pokiaľ budete prihlásený ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba, poistné si platíte sám. Nemocenské dávky budete dostávať vyplácané z takej sumy, z akej si budete platiť poistné. V tomto prípade nemocenské dávky vám začnú vyplácať až po 270 dňoch dobrovoľného nemocenského poistenia. Ak náhodou ochoriete skôr, ako uplynie tých 270 dní, nedostanete žiadne nemocenské dávky. *** Desatoro pracujúceho dôchodcu 1. Živnostník dôchodca na rozdiel od zamestnanca dôchodcu môže, ale nemusí byť za určitých okolností nemocensky a dôchodkovo poistený. 2. Ak živnostník ochorie, má nárok na nemocenské dávky v prípade, ak zaplatil poistné na nemocenské poistenie. Ak je živnostník povinne nemocensky poistený, má zároveň aj povinnosť byť dôchodkovo poistený. 3. Dôchodky sa po novom zvyšujú už nie percentom z pôvodného priemerného mesačného zárobku, ale získanými osobnými mzdovými bodmi. 4. Ako dôchodca zamestnanec nie ste povinný platiť poistné na poistenie v nezamestnanosti ani v období počas vašej dočasnej práceneschopnosti. 5. Nárok na dávku v nezamestnanosti zaniká dňom vyradenia poistenca z evidencie uchádzačov o zamestnanie a dňom priznania starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. 6. Kým pri práci v pracovnom pomere zamestnanec platí odvody aj preddavky na daň, pri dohode o vykonaní práce z mesačnej odmeny sa mu zrazí len 19 % daň, ale nijaké odvody neplatí. 7. Nárok na odchodné za výsluhu rokov patrí každému zamestnancovi, ktorý po dosiahnutí nároku na riadny alebo invalidný dôchodok a po odchode do predčasného dôchodku, prvý raz končí pracovný pomer. 8. Z povinného platenia nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti boli od 1. augusta tohto roka vylúčení pracujúci dôchodcovia, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Toto poistenie si však môžu platiť ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba. 9. Pracujúci dôchodca má rovnaké práva ako všetci ostatní zamestnanci a môže si uplatňovať všetky povolené nároky podľa Zákonníka práce. Ak pracuje menej ako 20 hodín týždenne, platia pre neho určité obmedzenia, napríklad pri výpovedi zo zamestnania. 10. Minimálne mzdové nároky sú určené v §120 Zákonníka práce a minimálna hodinová mzda je v súčasnosti 39,70 koruny. .
Radíme: Spôsoby splácania úverov - Základný, najjednoduchší a najrozšírenejší model splácania úveru, pri ktorom klient spláca úver rovnakou mesačnou splátkou počas celej doby splatnosti, sa nazýva anuitný.Banky sa pri nastavovaní úveru sústreďujú na preukázateľný zárobok a s ním porovnávajú mesačnú splátku úveru vypočítanú anuitným spôsobom. To znamená, že v hodnotení klienta rátajú so sumou, ktorá je rovnaká počas celej doby splatnosti. Je to štandardný postup, ktorý je vďaka jednoduchosti a zrozumiteľnosti najpohodlnejší nielen pre banky, ale aj pre klientov. Klient v každej chvíli presne vie, koľko mu z rodinného rozpočtu uhryzne splátka a pri zvyšujúcom sa príjme sa bude preňho táto úverová záťaž znižovať. Progresívna hypotéka Pre mnohých mladých ľudí na začiatku kariéry boli doteraz hypotekárne úvery nedostupné, pretože pri hodnotení bonity nespĺňali podmienky bánk. Hoci očakávali, že v nasledujúcich rokoch ich príjem vzrastie, odišli z pobočky naprázdno, pretože predpoklad kariérneho rastu sa do hodnotiacich modelov komerčných bánk nezahrňoval. Postupne sa však v ponuke bánk začal objavovať aj progresívny model splácania hypotéky. Už dva roky ho svojim klientom ponúka OPT Banka Slovensko, UniBanka jeden rok a najnovšie ho zaradila do svojej produktovej škály ČSOB. Progresívny model splácania by sa mal čoskoro objaviť aj medzi novinkami VÚB banky. Progresívne splácanie je na výpočet zložitejšie a závisí od pravidiel konkrétnej banky. Pri tomto modely klient na začiatku spláca nižšiu sumu a postupom času sa splátka zvyšuje. Hoci je tento spôsob drahší než tradičný anuitný, môže ponúknuť riešenie vo viacerých životných situáciách. Okrem prvého spomínaného príkladu, keď mladý človek očakávajú postup v kariére, môže ísť o prípady, keď si mladá rodina s matkou na materskej dovolenke zabezpečuje bývanie a v budúcnosti počítajú s príjmom oboch partnerov. Progresívnu hypotéku môžu využiť aj ľudia, ktorí chcú v mladosti viac cestovať, míňať na dovolenky či splácať popri bývaní aj auto. Degresívny spôsob splácania Nerovnomerný spôsob splácania úveru sa vo väčšine prípadov týka iba hypoték. Iný ako anuitný spôsob splácania spotrebného úveru umožňuje svojim klientom ČSOB a za určitých podmienok aj Tatra banka. V tomto prípade však ide o celkom iný prípad než sú progresívne splátky. Je to lineárny degresívny, čiže postupne klesajúci typ splátok. Pri anuitnom splácaní úveru je na začiatku splácania pomer istiny (požičanej sumy) a úroku vyšší v prospech úrokov a tento pomer sa postupne mení. Degresívny spôsob je založený na tom, že klient pravidelne spláca rovnakú časť istiny a zo zvyšku sa mu počítajú úroky. Tie rovnomerne klesajú, a tak sa znižuje aj celková splátka. Tento spôsob je na rozdiel od anuitného lacnejší, klient preplatí pri tej istej úrokovej sadzbe menej. Zaujímavý môže byť napríklad pre starších ľudí so stabilným príjmom, ktorí vedia, že teraz si môžu dovoliť splácať viac a vo vyššom veku si už budú radšej viac odkladať.
Návrhy na zápis údajov budú môcť od nového roku podávať podnikatelia aj elektronicky - V súčasnosti internetová stránka obchodného registra SR sprístupňuje údaje o podnikateľských subjektoch SR záujemcom doma i v zahraničí. Pokiaľ potrebuje určitý subjekt právne záväzný výpis, obráti sa na registrový súd. Podľa novely zákona o obchodnom registri bude možné od 1. januára 2007 elektronicky podať návrh už aj na zápis a nielen žiadať o výpis už zapísaných údajov. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý vo štvrtok vláda SR schválila s pripomienkami. Novela zákona po prvý raz v zmysle stanov európskeho družstva (SCE) zavádza do elektronickej formy výpisov z obchodného registra záväznosť. Všetci podnikatelia, povinné osoby, musia pri návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov do obchodného registra podávať požadované údaje a listiny elektronickými prostriedkami. O výpis z obchodného registra alebo o kópiu listiny zo zbierky listín bude podľa novely zákona možné žiadať aj elektronicky. Registrovým súdom sa zároveň stanovuje povinnosť zabezpečiť elektronickú formu výpisov a kópií aj v prípade, ak boli zapísané pred 31. decembrom 2006, teda boli zapísané a uložené v papierovej forme. Spomínaná novela ponúka alternatívny spôsob podania do obchodného registra, pričom listinná a elektronická forma sa považujú za rovnocenné. V prípade, že navrhovateľ podá návrh na zápis a povinné listiny v listinnej podobe, registrový súd ich prekonvertuje a vedie aj v elektronickej forme. Navrhované zmeny sú nevyhnutné preto, že v prípade SCE, podobne ako v prípade ostatných právnych foriem zapísaných osôb, je potrebné v zákone o obchodnom registri upraviť, ktoré náležitosti registrový súd preskúma ešte pred vykonaním prvozápisu SCE do obchodného registra, konkretizuje novela. Cezhraničný prístup k informáciám spoločností by sa mal novelou zlepšiť aj tým, že by sa okrem povinného zverejnenia v štátnom jazyku mohli zverejnenia ukladaných listín vykonať aj v ostatných jazykoch štátov európskeho hospodárskeho priestoru. Nové úpravy si vyžiadali aj výšky súdnych poplatkov pri podávaní návrhov na zápis a pri vydávaní výpisov v elektronickej forme. TASR
Minimálna mesačná mzda sa od 1. októbra zvýši zo 6 900 Sk na 7 600 Sk - Hrubá mesačná minimálna mzda zamestnanca sa od 1. októbra zvýši zo 6 900 Sk na 7 600 Sk, pričom hrubá minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu zamestnanca bude predstavovať 43,70 Sk. Rozhodla o tom vo štvrtok vláda. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR navrhovalo zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy na 7 500 Sk a hodinovej mzdy na 43,10 Sk. Včerajšie rozhodnutie vládneho kabinetu o vyššej sume nadväzuje na stredajšie rokovanie ekonomických ministrov vlády s predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov (KOZ), výsledkom ktorého bola dohoda na sume 7 600 Sk 29.09.2006 TASR
Ako sa domôcť práva a neplatiť súdne trovy - Ísť pred súd v obchodnej veci a nemať s tým žiadne výdavky, respektíve ísť do sporu bez rizika, že po prehre bude treba hradiť aj náklady protistrany, sa nedá. Možností, ako aspoň znížiť náklady na financovanie súdneho sporu, však pribúda. A objavila sa už aj firma, ktorá všetky trovy konania berie na seba a ako odmenu za to žiada podiel na vymoženej sume. Procesinvest, a.s, ktorý si z financovania súdnych sporov urobil jadro svojho podnikania, sa nepúšťa do platenia akéhokoľvek sporu. Do vzťahu s klientom totiž ide s rizikom, že v prípade prehratého sporu všetky súdne trovy uhradí sám. Avšak po jeho úspešnom dovŕšení si potom ponechá z vymoženej čiastky dohodnutú percentuálnu odmenu. Podľa právnika Procesinvestu Jiřího Jiříčka je typickým klientom jeho firmy podnikateľ – právnická osoba, ktorá má peňažnú pohľadávku voči inému podnikateľovi. Základnou podmienkou je, aby nárok klienta, ktorý o financovanie súdneho sporu žiada, presahoval aspoň pol milióna českých alebo slovenských korún, resp. 25 000 eúr pri financovaní súdneho konania v zahraničí, hlavne v nemecky hovoriacich krajinách. Spolupráca vzniká tak, že klient, rozhodnutý využiť ponuku ProcesInvestu, predloží všetky informácie o podstate sporu, vrátane návrhu žaloby, v ktorej je sformulované čoho sa presne domáha. Súčasne zloží ochranný poplatok (fyzické osoby dvetisíc, právnické osoby päť tisíc slovenských korún) a dohodne si aj výšku svojej odmeny spolu so zabezpečením cez zaisťovaciu zmenku a s vyplneným zmenkovým prehlásením. Na posúdenie si dáva ProcesInvest mesiac. Voľba advokáta je podľa dr. J. Jiříčka na slobodnej vôli klienta. Súčasťou zmluvy o financovaní, ktorú klient s ProcesInvestom podpíše, sú doložky o mlčanlivosti so záväzkom obojstrannej ochrany údajov a informácií. Klient sa navyše zaväzuje k tomu, že bude ProcesInvestu oznamovať všetky informácie týkajúce sa prebiehajúceho súdneho sporu – či sa vyvíja k spokojnosti klienta, alebo sa vyskytli komplikácie. Na zabezpečenie pohľadávok financujúcej firmy voči klientovi má slúžiť zmluva o zabezpečovacom postúpení pohľadávky, prípadne zmenka, ktorú klient vystaví v jej prospech. Aké náklady hradí Procesinvest? súdny poplatok odmena advokátovi znalecké posudky iné náklady priamo súvisiace so súdnym konaním aj náklady v odvolacom konaní. Čo môžu podnikateľské subjekty s ponukou na financovanie získať? nemusia tvoriť žiadne rezervne fondy na náklady súdneho konania v prípade neúspechu v spore Procesinvest kryje náklady súdneho konania ako žalobcovi tak i náklady prisúdené protistrane efektívne získanie oprávneného nároku bez vynaloženia finančných nákladov skutočnosť, že začnete spor za našej finančnej pomoci, môže podstatne zmeniť vlastnú pozíciu pri vyjednávaní s finančne silnou protistranou zjednoduší sa rozhodovanie či viesť spor.
Z prostredia ICC. - BASCAP, iniciatíva ICC zameraná na boj proti imitovaniu a pirátstvu, vo svoje činnosti kladie veľký dôraz na efektívnu komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami ako aj na vzdelávanie v oblasti ochrany intelektuálneho vlastníctva. Za veľmi dôležité považuje ďalšie rozširovanie povedomia o tomto probléme. Popri iných aktivitách a nástrojoch kľúčovú úlohu v rámci tohto procesu zohráva internetová stránke tejto iniciatívy www. iccwbo.org/bascap Internetová stránka BASCAP je centrom, kde sa zhromažďujú rôzne informácie z oblasti ochrany intelektuálneho vlastníctva, ako fakty, čísla, osvedčená prax, inovatívne riešenia, vzorová legislatíva a informácie o aktivitách uskutočňovaných v rámci prebiehajúcej globálnej kampane. Každý deň dochádza k zhromažďovaniu nových informácii, ktoré sú rozdeľované do kategórií podľa odvetví a krajín a uverejňované na internete. Tento spôsobom zabezpečuje členom ICC prístup k vždy aktuálnych informáciám a zároveň im umožňuje vylepšiť si pozíciu pri obhajobe svojich záujmov. Guy Sebban, generálny tajomník ICC na jej adresu povedal: „O problematike ochrany intelektuálneho vlastníctva existuje veľké množstvo hodnotných informácii. Mnohokrát ide však o informácie, ktoré sa nachádzajú na rôznych internetových stránkach. My tieto informácie spájame do jedného celku a poskytujeme na jednom mieste.“ Táto internetová stránka je však zároveň i miestom kde si podnikateľské subjekty môžu navzájom vymeniať informácie a skúsenosti, ktoré nadobudli v rámci boja proti imitovaniu a pirátsvu.
Uznanie dokladov o štúdiu - "Pred vstupom do Európskej únie naša legislatíva predpisovala, aby študenti, ktorí sa vzdelávali v zahraničí, nostrifikovali svoj doklad o vzdelaní. Vtedy to mali plne v kompetencii vysoké školy rovnakého alebo príbuzného študijného zamerania ako bolo absolvované štúdium. Ak sa študijný odbor na Slovensku nevyučoval, žiadateľ sa musel obrátiť na ministerstvo školstva," hovorí Mária Holická z Univerzity Komenského v Bratislave. Vstup do únie priniesol zmeny v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní. "Rozoznávame dve základné formy uznávania dokladov o vzdelaní, a to na účely pokračovania v štúdiu a uznávanie na účely výkonu povolania" hovorí Eva Frayová z ministerstva školstva, ktorá je poverená vedením strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní. Uznávanie dokladov na účely pokračovania v štúdiu je v kompetencii vysokej školy, ktorá prijíma študenta na štúdium. Ak na Slovensku neexistuje škola s príbuzným odborom, rozhoduje o tom ministerstvo školstva. Uznávanie dokladov na účely výkonu povolania sa rozlišuje na regulované a neregulované. Regulovaným povolaním sú napríklad lekári, učitelia, architekti, farmaceuti. "Keď chce absolvent vykonávať regulované povolanie na Slovensku, uznávanie dokladov občanov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru (sú to členské štáty Európskej únie, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island) a Švajčiarska je v kompetencií strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní," hovorí Frayová. V prípade neregulovaných povolaní je postup rovnaký ako pri uznávaní dokladov na účely ďalšieho štúdia. Úlohu zohrávajú aj dohody medzi jednotlivými štátmi o uznávaní dokladov, ktoré obsahujú osobitné predpisy o školách. Slovensko má zmluvu o vzájomnom uznávaní dokladov s Českou republikou, Maďarskom, Nemeckom, Poľskom, Chorvátskom, Rumunskom a s Rakúskom máme memorandum porozumenia. Stredné školy Predmety, ktoré v zahraničí neabsolvovali, sa doučia Stredoškoláci môžu absolvovať v zahraničí celé štúdium alebo len jeho časť. Po návrate na Slovensko od nich zamestnávateľ alebo vysoká škola žiada úradné uznanie vzdelania. Uznanie časti štúdia Ak študenti absolvujú v zahraničí iba časť stredoškolského štúdia, po príchode musia urobiť diferenčné skúšky. "Študenti väčšinou odchádzajú na ročné pobyty v druhom a treťom ročníku," hovorí riaditeľka gymnázia v Bratislave Ľubomíra Kováčová. V tomto prípade je uznanie štúdia v kompetencii riaditeľa kmeňovej školy na Slovensku, ktorý porovná učebné plány a rozhodne o vykonaní doplňujúcej skúšky. Diferenčné skúšky robia zvyčajne v auguste a najviac z troch predmetov. Najčastejšie zo slovenčiny a dejepisu. "Veľakrát sa so študentmi dohodneme už pred odchodom do zahraničia. Niektorí stredoškoláci sa rozhodnú, že doplňujúce skúšky nebudú robiť a zopakujú si ročník, je to na ich rozhodnutí," hovorí Kováčová. Všetci študenti musia absolvovať učivo predpísané pre jednotlivé typy stredných škôl. Uznanie celého štúdia Tí, čo absolvujú v zahraničí celé štúdium a chcú pokračovať v ďalšom štúdiu na Slovensku alebo vykonávať povolanie na živnosť, musia požiadať o uznanie dokladov o vzdelaní. Žiadosť o uznanie dokladov vydáva krajský školský úrad alebo stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na ministerstve školstva. "Je to zložitý proces, pri ktorom sa skúma, či absolvent študoval v rámci Európskej únie a či doklady potrebujú z dôvodu zamestnania alebo na ďalšie štúdium," hovorí Dagmar Kurejová z Krajského školského úradu v Bratislave. Krajský školský úrad vydáva rozhodnutie o uznaní alebo potvrdenie o rovnocennosti dokladov o vzdelaní získaných v zahraničných základných a stredných školách. Potvrdenie vydáva len v prípadoch, keď žiaci absolvujú štúdium v krajine, s ktorou má Slovensko podpísanú zmluvu o vzájomnom uznávaní dokladov. Vtedy žiadateľ nepotrebuje štátne uznanie dokladov. V prípade štúdia v krajine, s ktorou zmluvu uzavretú nemáme, pravosť dokladov musí byť overená v príslušnej krajine. Krajský školský úrad preskúma všetky požadované doklady. "Ak nie sú doklady kompletné, neprevezmeme ich, lebo proces uznávania nemôže pokračovať," hovorí Kurejová. Ak žiadateľovi chýba absolvovanie niektorých predmetov - napríklad slovenčiny - musí z nich urobiť skúšku na Slovensku a vzdelanie si doplniť v súlade s našimi predpismi. "Na akej škole a kedy vykoná skúšku, určí krajský školský úrad," hovorí Kurejová. Uznanie celého stredoškolského štúdia na škole v zahraničí K žiadosti na uznanie rovnocennosti dokladu treba priložiť notárom overenú kópiu originálu dokladu, ak ide o potvrdenie, notárom overenú kópiu originálu dokladu legalizovanú superlegalizovanú alebo sapostille, ak ide o rozhodnutie, originál alebo notárom overenú kópiu prekladu dokladu do slovenského jazyka, odborné stanovisko Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktorého adresa je: Ministerstvo školstva SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 ďalšie doklady (vysvedčenia z jednotlivých ročníkov, učebný plán, učebné osnovy a pod.), potrebné na určenie doplňujúcich skúšok, dvestokorunový kolok Uznanie časti stredoškolského štúdia na škole v zahraničí Riaditeľ školy určí vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, a obsah skúšky, určí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, zaradí žiaka po jeho návrate zo zahraničia do príslušného ročníka podľa výsledkov dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo riaditeľa kmeňovej školy vydá odborné stanovisko k uznaniu časti štúdia na škole v zahraničí, vykoná hodnotenie žiaka na škole v zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice. Postup pri uznávaní dokladov o vzdelaní na akademické účelyAk chce absolvent zahraničnej školy pokračovať v ďalšom štúdiu na Slovensku, so žiadosťou o uznanie dokladov o vzdelaní sa musí obrátiť na stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré dáva odborné stanoviská k jeho štúdiu. K vybaveniu žiadosti treba predložiť notársky overený doklad o vzdelaní preložený do slovenského jazyka spolu s overením a výpisom absolvovaných predmetov alebo skúšok na zahraničnej škole. Stredisko po overení a posúdení predloženého dokladu vydá odporúčanie, v ktorom uvedie aj príslušný orgán, na ktorý sa musí žiadateľ ďalej obrátiť. Doklad o vzdelaní zo zahraničia získaný po absolvovaní vysokoškolského štúdia uznáva vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Ak na Slovensku škola s podobným odborom neexistuje, o uznaní dokladov rozhoduje ministerstvo školstva. Postup pri uznávaní dokladov o vzdelaní na profesijné účely Štátna správa, ale aj iní zamestnávatelia vyžadujú úradne overené doklady o vzdelaní. Postup pri vybavovaní sa líši od toho, či žiadateľ študoval v krajinách Európskej únie, alebo nie. Uznávanie vzdelania získané v členskom štáte sa rozlišuje na výkon regulovaných a neregulovaných povolaní na Slovensku. Stredisko na uznávanie dokladov sa vo svojich rozhodnutiach vyjadruje iba k dokladom o vzdelaní. Regulované povolania môžu byť podmienené aj praxou, bezúhonnosťou a inými odbornými náležitosťami. Vtedy konečné rozhodnutie vydáva napríklad príslušný orgán - napríklad ministerstvo zdravotníctva, živnostenský úrad alebo záujmové komory. Zoznam regulovaných povolaní s príslušnými rozhodujúcimi orgánmi sa nachádza na stránke ministerstva školstva, www.minedu.sk. Postup pri uznávaní odborných kvalifikácií pre regulované povolanie Žiadateľ predkladá stredisku alebo príslušnému orgánu písomnú žiadosť s označením konkrétneho regulovaného povolania, ktoré chce na Slovensku vykonávať a nasledovné doklady: preukaz totožnosti, overenú kópiu dokladov o vzdelaní, výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach alebo dodatok k diplomu, potvrdenie o absolvovanej odbornej praxi, kolky v hodnote 3000 Sk, iné doklady, ak to ustanovuje osobitný predpis. Od žiadateľa sa požaduje aj osvedčený preklad dokladov o vzdelaní do štátneho jazyka. Postup pri uznávaní dokladov pre neregulované povolanie v rámci EÚ Ak povolanie, ktoré chce absolvent vykonávať, nie je regulované, netreba požiadať o uznanie dokladu o vzdelaní. Zamestnávatelia však majú možnosť požiadať svojich zamestnancov o preukázanie sa kvalifikácie príslušnými dokladmi. V tomto prípade má v kompetencii uznávanie dokladov o vzdelaní vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Ak na Slovensku taká neexistuje, uznanie je v kompetencii ministerstva školstva. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní vydáva v oboch prípadoch odborné odporúčacie stanoviská, v ktorých označuje hlavne stupeň vzdelania a vierohodnosť školy, ktorá príslušný doklad o vzdelaní vydala. Na vydanie treba predložiť žiadosť, doklad o vzdelaní, ktorý je preložený do slovenského jazyka spolu s apostilou, výpis absolvovaných predmetov alebo skúšok. Postup pri uznávaní dokladov mimo EÚ Ak absolvent študoval mimo únie, postup je rovnaký ako uznávanie dokladov o vzdelaní občanov členských štátov únie na účely výkonu neregulovaného povolania. Na vydanie dokladov je potrebné predložiť to isté čo v predchádzajúcom prípade. Postup pri uznaní časti štúdia na vysokej škole v zahraničí O uznaní časti štúdia rozhoduje vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Vysoká škola porovná študijné programy a v prípade potreby predpíše študentovi vykonanie doplňujúcich skúšok. Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní vydá na žiadosť študenta alebo vysokej školy, na ktorej chce študent u nás v štúdiu pokračovať, odborné stanovisko k uznaniu časti štúdia na vysokej škole v zahraničí. Stredisko preverí, či vysoká škola, na ktorej študent v zahraničí študoval, je štátom uznanou vysokou školou a vykoná hodnotenie štúdia do slovenskej klasifikačnej stupnice.
Elektronická forma výpisov z obchodného registra bude už právne záväzná - Návrh novely zákona o obchodnom registri vláda SR schválila bez pripomienok. Predkladateľom materiálu je ministerka spravodlivosti SR. V súčasnosti internetová stránka obchodného registra sprístupňuje údaje o podnikateľských subjektoch SR záujemcom doma i v zahraničí. Pokiaľ v súčasnosti potrebuje určitý subjekt právne záväzný výpis, obráti sa na registrový súd. Podľa novely bude možné elektronicky podať návrh aj na zápis a nielen žiadať o výpis už zapísaných údajov. Novela zákona po prvý raz v zmysle stanov európskeho družstva (SCE) zavádza do elektronickej formy výpisov z obchodného registra záväznosť. Všetci podnikatelia, povinné osoby, musia pri návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov do obchodného registra podávať požadované údaje a listiny elektronickými prostriedkami. O výpis z obchodného registra alebo o kópiu listiny zo zbierky listín bude podľa novely zákona možné žiadať aj elektronicky. Registrovým súdom sa zároveň stanovuje povinnosť zabezpečiť elektronickú formu výpisov a kópií aj v prípade, ak boli zapísané pred 31. decembrom 2006, teda boli zapísané a uložené v papierovej forme. "Spomínaná novela teda ponúka alternatívny spôsob podania do obchodného registra, pričom listinná a elektronická forma sa považujú za rovnocenné. V prípade, že navrhovateľ podá návrh na zápis a povinné listiny v listinnej podobe, registrový súd ich prekonvertuje a vedie aj v elektronickej forme." Navrhované zmeny sú nevyhnutné preto, že v prípade SCE, podobne ako v prípade ostatných právnych foriem zapísaných osôb, "je potrebné v zákone o obchodnom registri upraviť, ktoré náležitosti registrový súd preskúma ešte pred vykonaním prvozápisu SCE do obchodného registra," uvádza novela. Cezhraničný prístup k informáciám spoločností by sa mal novelou zlepšiť aj tým, že by sa okrem povinného zverejnenia v štátnom jazyku mohli zverejnenia ukladaných listín vykonať aj v ostatných jazykoch štátov európskeho hospodárskeho priestoru. Nové úpravy si vyžiadali aj výšky súdnych poplatkov pri podávaní návrhov na zápis a pri vydávaní výpisov v elektronickej forme. Účinnosť novely zákona začína 1. januára 2007 s výnimkou bodu 9 v článku I, ktorý vstúpi do platnosti už 18. augusta 2006 Bratislava 22.02.2006
Podnikateľ bude povinný na webovej stránke firmy uviesť súčasný právny stav - Novelu zákona o Obchodnom zákonníku, ktorý predložila ministerka spravodlivosti, vláda SR schválila s pripomienkou. Novela zákona dopĺňa terajšiu aplikačnú prax v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií, čo doteraz chýbalo a spôsobovalo legislatívno-technické nepresnosti. Zároveň neposkytovalo aktuálny profil podnikateľského subjektu, ktorý mal iba identifikačné údaje o svojom podniku zverejnené a dostupné na internete. Podľa novely zákona sa zavádza povinnosť pre podnikateľa, ktorý má založenú internetovú stránku o svojom podniku, uvádzať na nej okrem identifikačných údajov o podniku aj informáciu o jeho aktuálnom právnom stave. Ide o uvedenie dodatkov o podniku, teda o zverejnenie údajov typu: podnik je v likvidácii, v konkurze alebo vo vyrovnaní. Tieto údaje majú podľa predkladateľa zvýšiť ochranu spotrebiteľa. Ako sa ďalej uvádza v predkladacej správe, návrh zákona ustanovuje na základe potreby zefektívnenia obchodovania s cennými papiermi viaceré zmeny. Ich cieľom je skrátenie doby medzi upísaním akcií a ich obchodovateľnosťou na burze cenných papierov. Novela ďalej umožňuje, že emitent sa bude môcť rozhodnúť o svojej premene na súkromnú spoločnosť so súhlasom dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných akcionárov. Nebude blokovaný teda skutočnosťou, že minoritní akcionári, ktorých je menej ako 100, sa vôbec nedostavujú na valné zhromaždenia (VZ) a nehlasujú o veciach týkajúcich sa stavu a chodu spoločnosti. Pre schválenie premeny spoločnosti na súkromnú bude postačovať zákonom vymedzený počet akcionárov nie viac ako 100 a skutočnosť, že akcie nie sú prijaté na trh burzy a že premenu odsúhlasila dvojtretinová väčšina prítomných akcionárov. Obchodný zákonník ustanovuje, že do pôsobnosti VZ patrí aj rozhodnutie o vydaní dlhopisov, pritom ak dlhopisy nie sú konvertibilné, medzi dlhopisom a úverom nie je žiaden rozdiel. Zároveň novela zákona obsahuje aj ustanovenia, ktoré umožňujú spoločnostiam postupný prechod na euro, nakoľko hromadné prepočítanie základného imania nebude reálne možné. Novela zákona vstúpi do platnosti 1. júla 2006 s výnimkou bodov 5 a 6, ich účinnosť bude aktuálna od 1. januára 2007.Bratislava 22.02.2006
Vláda schválila už tretiu novelu zákona o elektronickom podpise - Vládny kabinet na svojom stredajšom rokovaní schválil v poradí už tretiu novelu zákona o elektronickom podpise, ktorá plne transponuje do práva SR európsku smernicu o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy. Účinnosť by mala nadobudnúť od 1. júla 2006. Schválená novela upravuje, spresňuje a dopĺňa terminológiu v oblasti elektronického podpisu, spresňuje a dopĺňa úlohy Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) v oblasti poskytovania akreditovaných certifikačných služieb vybraným orgánom štátnej správy. Ďalej tiež procesne upresňuje postup úradu pri posudzovaní zhody bezpečných zariadení na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu s bezpečnostnými požiadavkami stanovením lehoty na rozhodovanie a zavádza povinné poistenie zodpovednosti za škodu akreditovaných certifikačných autorít. Z vecného hľadiska novela nemení koncepciu, filozofiu ani členenie pôvodného zákona o elektronickom podpise. Reaguje na skutočnosti, ktoré spôsobovali aplikačné problémy a ktoré sú vzhľadom na rozšírenie používania elektronického podpisu a na plánované rozšírenie niektorých elektronických agend orgánov verejnej moci a ich spustenie do ostrej prevádzky kľúčové a existenčné. Ide napríklad o Obchodný register, vydávanie cestovných dokladov, Register trestov, elektronické colné a daňové konania a podobne. Bratislava 22.02.2006
Linky
Adresa : Euro-Brew s.r.o., Hlboká 22, 917 01 Trnava
Tel. : +421 33 53 418 53, Fax : +421 33 53 418 52, E-mail : info@eurobrew.sk
The information on this page may not be reproduced, republished or mirrored on another webpage or website.
Copyright © 1997 - 2018 Euro-Brew s.r.o., Design»Rastislav Laco